Directie de Baak. T.a.v. Drs H.W. Lulofs. Koningin Astridboulevard 23. 2202 BJ NOORDWIJK. Nijmegen, 27 januari 1995. Beste Henk, Zij het in wat verlate vorm verzoek ik je hierbij als tegenprestatie voor je toezending van De geschiedenis van De Baak is de geschiedenis van een filosofie, 't Suideras en zijn bewoners te ontvangen onder redactie van Jonkheer Mr. C.C.C.M. van Nispen tot Sevenaer. Ik hoop dat dit boek over het Geslacht Van der Heijden van Baak van Doornenburg een waardevolle aanvulling kan betekenen voor de Baakbibliotheek. M.b.t. de naam de Baak vermoed ik een relatie met het Huis Baak. Zie blz. 177, waar melding wordt gemaakt van de relatie tussen Katwijk, de Abdij van Egmond en oud-minister president Ruijs de Beerenbroeck, echtgenoot van Jonkvrouwe Maria Josephina Ernestina Alexandrina van der Heijden van Doornenburg (oorspr. Huize Baak). Ik heb van je begrepen dat de Katwijkers de termen baak en baken als synoniemen hanteren. Ik hoop in de loop van dit jaar weer eens een keer van gedachten te kunnen wisselen. Veel leesplezier en hartelijke groet.

3 MEI 1995 BIJ DE VIJFDE MEI TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN DE BAAK

7 JULI 1995 STRATEGISCH PERSPECTIEF 2000 TER ATTENTIE VAN DRS. H.W. LULOFS

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN