31 maart 1993. Beste Bob, Bijgaand conform planning het m.i. laatste gespreksverslag. Nu van Instituut Röben te Leeuwarden. Wellicht bestaat er een beleidsstrategie vanuit de Wolters-Kluwergroep om onze activiteiten in te sluizen. Ik sta daar beslist niet negatief tegenover. Het is goed in de komende bestuursvergadering de verschillende scenario's op een rijtje te zeten en op grond daarvan keuzes te maken. De voorstellen van Van Essen (HOI), Willemsen (DOC) en Van Tol (Röben) staan mij aan. Gedacht wordt aan een koppeling met het ISW, voor mij geen onbekende. Leuk detail is dat het idee van het gespecialiseerd instituut Spaans ooit is gelanceerd door de voormalig ISW-directeur Dr. Jacques Koolschijn, waarmee ik altijd een goede relatie heb gehad. Instituut Notenboom is dus uitgevallen. Oorzaak is een uit het verleden daterend geschil. Ik denk dat enige bezinning op de ontwikkelingen van de laatste maanden en een intensieve evaluatie van onze activiteiten uitstel van de 10 april-bespreking tot 24 april wellicht noodzakelijk maakt. De heer Röben te Leeuwarden heeft een direct contact met de heer Heemstra, thans ISW-directeur. De mogelijkheid bestaat dat hij het Cervantesplan met Heemstra bespreekt. Zie verder het verslag. Wanneer wij als stichting tot overeenstemming zouden komen met ISW of Wolters-Kluwer, dan ben ik bereid daar volledig mijn schouders onder te zetten. Vriendelijke groet.

1 APRIL 1993 ONTWIKKELINGEN TER ATTENTIE VAN DE HEER J.W. VAN AALST TE 's-GRAVENHAGE

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN