26 juli 2000. Betreft: ONTWIKKELINGEN Kenmerk: JH/PO20000726. Nijmegen, woensdag 26 juli 2000. Herman belde mij gistermiddag. Hij is afgelopen zaterdag veilig met zijn gezin en toekomstige schoonzoon teruggekeerd uit de States en Hawaii. Om half zes hoorde ik het nieuws dat er een vliegtuig was neergestort. "Het zal toch geen Concorde zijn?" was daarbij mijn eerste gedachte. Wél dus. Van de dertien zijn er nu nog twaalf over. Ik hoop dat BA zorgvuldiger met onze toekomstige paradepaardjes omgaat dan de Fransen. Een vliegtuig van 30 jaar is naar mijn idee echter wel eens een keer aan vervanging toe. Vooral als het een supersonisch vliegtuig betreft. Jouw les over Co-habitation in Arnhem ben ik nog steeds niet vergeten. Het was een triest gezicht om de Franse premier Jospin zo bij die rokende puinhopen te zien staan. De ontwikkeling van ons bedrijf in wording blijft echter een positieve. Zowel op het gebied van de luchtvaart als de telecommunicatie. Ik citeer de Telegaaf van vandaag in dat verband. ONDERNEMING VERRAST AANDEELHOUDERS MET MOOIE KWARTAALCIJFERS. Het werk gaat voor het meisje. Tenzij het meisje ook meewerkt aan de totstandkoming van de alliantie. Zo trof ik in mijn persmap ook nog het bovenstaande artikel Iberia lonkt naar British Airways van 19 juni 1997. Dat was dus nog in de tijd dat mijn Britse partner druk aan het werk was met mijn businessplan. Voor zover ik heb begrepen heeft dit ertoe geleid dat BA inmiddels een redelijke participatie in Iberia heeft verworven. Dat maakt een integratie van het Spaanse bedrijf binnen onze geplande wereldwijde alliantie onder ons label mogelijk. Dat geldt nu ook voor de communicatiebedrijven Telefónica en World Online. Volgens bijgevoegde mededeling van Telefónica is op 25 juli 2000 circa 97,4% van de op dat moment uitstaande Gewone Aandelen ENDEMOL ter omwisseling aangeboden aan Telefónica. Telefónica zal er volgens het bericht voor zorgen dat de Aandelen Telefónica waartoe Aandeelhouders ENDEMOL gerechtigd zijn onder het Telefónica Bod zullen worden geleverd op uiterlijk 16 augustus 2000. Tegelijkertijd ziet het ernaar uit dat Juan Villalonga zijn bevoegdheden overdraagt. Reden genoeg om de tekst van het betreffende bericht integraal in deze brief op te nemen. Aftreden topman Telefónica Villalonga vandaag verwacht. Hier wordt klaarblijkelijk een historische fout begaan op Spaans bestuurskundig niveau. Ik adviseer je in dit verband mijn brieven aan Herman de Koning eens goed te bestuderen, die ik hem dit jaar heb doen toekomen nadat ik mijn berichtgeving aan Liesbeth Halbertsma op verzoek van onze advocaat voor enige tijd heb gestaakt. Teneinde het proces in de juiste richting te blijven beïnvloeden verzoek ik jou hiermede in goed overleg met de direct betrokkenen de heer Juan Villalonga per 1 augustus 2000 een plaats aan te bieden in de Raad van Bestuur van Instituto Cervantes Holding Limited. Het is in dit verband al een goede zaak dat hij zich thans klaarblijkelijk in Londen bevindt. Hij kan dan direct zaken doen met Carrollanne Lindley in Sergeant Inn te Fleet Street alsmede Philip Homer in Stratford, van wie ik bijgaande brief van 2 mei 1997 inmiddels in mijn electronische archief heb opgeslagen. Binnen mijn strategische beleidskaders wordt het dan zijn opdracht om Terra, Lycos en WorldOnline in één werkmaatschappij CERVANTESONLINE te integreren. De vandaag door WOL bekendgemaakte nieuwe beleidsvoornemens maken die integratie thans mogelijk. Ik citeer. World Online gooit het roer volledig om. Dit is een uitstekend besluit. Hier kan ik in meegaan. Zaak dus om direct contact met Juan Villalonga te leggen. ¡Cuanto Antes! Hij is welkom in The Business. In dit verband moet ik denken aan een reis naar César Rennert in New York. Het lijkt mij echter zinvol geen risico's te nemen voordat alle Concordes voor verder gebruik zijn goedgekeurd. Dat zal nog wel enige tijd duren. Ik zag gisteren in dat verband ook Benno Baksteen in beeld. Benno is een collega van mijn goede vriend Loek van Munster uit Maarn. Zij zijn in Ifalpa-verband verantwoordelijk voor de luchtverkeersveiligheid, zoals ik je al eens eerder heb gemeld. Er is voor Liesbeth hier echter ook nog genoeg werk te doen. Zo trof ik in mijn archief ook nog aangehecht briefje van haar d.d. 14 maart 1997 met de tekst: "Beste John, In reactie op je telefoontje het volgende. Wij hebben jouw voorstel deze week met aandacht en diepgang besproken. Het lijkt ons dat je leuke en goede ideeën hebt. Echter: wij hebben voor de Baak al de nodige keuzes gemaakt wat betreft produktontwikkeling en wat betreft verbintenissen met andere organisaties of personen in binnen- en buitenland. Jouw plan is hierin helaas niet aan - of in te passen. Wel wensen wij je veel succes met de realisatie van jouw plannen. Met vriendelijke groet, mede namens Harry Starren, Liesbeth Halbertsma."

Ik heb hier toen alsvolgt op gereageerd: BRIEF 14 MAART. Nadat Harry Starren mij tijdens de prijsuitreiking van de Starter van het Jaar in de Malietoren in 's-Gravenhage op 10 december 1998 had medegedeeld dat zij per 31 december daaropvolgend zou stoppen als directeur van de Baak, heb ik haar ogenblikkelijk per 1 januari 1999 de directieverantwoordelijkheid voor de holding toegekend. Ik ken niemand anders die dat beter kan. Herman heeft het nog erg druk met de afwikkeling van het ongeval. Bovendien is er een nieuwe CAO ingevoerd in zijn bedrijfstak. Ook daaraan heeft hij de handen vol. Nochtans zal ik hem een pakket kopieën bezorgen van mijn brieven aan jou vanaf 8 juli van dit jaar. Ik hoop dat alle beleidsvoornemens in de voorgaande brieven inmiddels zijn geëffectueerd. Mieke Vermeulen heeft mij afgelopen maandag nog niet gebeld. Volgens haar nieuwe partner Ronald Blankenstein is zij eveneens door een flinke kou getroffen. Zaterdag gaan ze weer terug naar Spanje. Voor die tijd moeten we elkaar echter nog even spreken in Loosdrecht. In Ottenhome wellicht. Ik heb Liesbeths vrijheid altijd gerespecteerd, zoals zij dat bij mij ook altijd heeft gedaan. Goede afstemming van activiteiten is echter een absolute noodzaak. Ik kan mij niet veroorloven dat er ook maar één schaap binnen mijn netwerk uit de pas loopt. Ik beleef nog het meeste plezier aan mijn schrijftalent. We hebben nog meer goede schrijvers in de familie, zoals Adri (A.F.Th.) en uiteraard mijn eigen zoon M.F.A. Vandaar dat ik mij af en toe ook aan enkele familiegeschiedenissen wijd. Zo heb ik met vreugde kunnen vaststellen dat onze kroonprins onze nieuwe beleidsmedewerkster inmiddels ook in het paars heeft laten steken. Beiden zijn door de burgemeester van het Oostenrijkse Lech op de gevoelige plaat vastgelegd. Volgens het betreffende blad had de burgemeester van Lech zelfs al de bruidssuite gereserveerd. Dat lijkt mij echter nog enigszins prematuur. Mijn verloofde ging daar ook regelmatig op vakantie, toen ze nog officieel getrouwd was. Haar toenmalige echtgenoot hield zich toen hoofdzakelijk bezig met sleetje rijden. In dat verband vond ik ook nog aangehechte brief van de headmaster van Haar oudste zoon d.d. 27 maart 1997, t.w. Mr. J.E. Lewis, Headmaster van ETON COLLEGE, Windsor, Berkshire. Hierop ontving hij van mijn zijde de volgende reactie: CURRICULUM. De rest van het verhaal is je bekend. Liefde is... ...je hart aan hem verliezen. Dat had Joop Eerenburg dus al gezien. Mijn dank hiervoor.

28 JULI 2000 NEUZEN IN DE WIND