15 juli 2000. Betreft: PRESIDENTSCHAP Kenmerk: JH/PO20000715. Nijmegen, zaterdag 15 juli 2000. Beste Peter, Het presidentschap van de holding heeft dit weekend mijn voornaamste aandacht. Er zijn in mijn optiek twee serieuze gegadigden. De eerste is Graaf Charles Spencer te Althorp. De tweede is mejuffrouw Máxima Zorreguieta te Brussel. Laatstgenoemde Argentijnse jongedame haalt regelmatig de roddelpers vanwege haar contacten met onze paarse kroonprins. Zo lees ik in een van onze meest bekende boulevardbladen over haar (in mijn eigen woorden in verband met de functionaliteit): Bekend is dat leden van het Koninklijk Huis niet vaak met geld op zak lopen. Sterker nog, de meesten hebben niet eens een eigen portemonnee. Desondanks is het verbazingwekkend dat Willem-Alexander blijkbaar ook zonder geld op reis gaat. Tijdens het weekend met Maxima en haar ouders in Praag viel het op dat Maxima telkens weer degene was die betaalde. Elke taxirit - en dat waren er velen - werd door Maxima afgerekend, ondanks dat er ook twee beveiligingsmensen aanwezig waren. Op de terrasjes betaalde Maxima ook en zelfs tijdens het bezoek aan het theater rekende de Presidente van Instituto Cervantes Holding hoogstpersoonlijk de kaartjes af. Ik citeer in dit verband mijn brief Op de koffie aan Herman de Koning d.d. 1 mei van dit jaar: "We zitten dus nog aardig op de juiste koers. Het lijkt mij goed om thans tot aanschaf over te gaan van het schilderij "Lady in Purple and Blue" van Manuel Ruiz in Puerto Banús ten behoeve van de holding.

Voor het geval dat nog niet zou zijn gebeurd. Ook ben ik bereid mijn schilderij met de Regenboog aan de holding te verkopen voor slechts Hfl. 2000,-

Het is mij er slechts om te doen dat dat schilderij een plaats krijgt dat het toekomt. Dat geldt eveneens voor het schilderij dat ik op 22 april 1997 op KENSINGTON PALACE heb afgegeven. Daartoe zal contact met een ver familielid uit Zuid-Afrika noodzakelijk zijn. Ik mag aannemen dat de heer Charles Spencer zich inmiddels heeft ontfermd over de bezittingen van Diana. Het vraagstuk omtrent het legaat kan dan verder worden uitonderhandeld met Anthony Julius. 14.32 Ik werd zojuist gebeld. Na mijn reactie 'Dígame', werd er ogenblikkelijk opgelegd. Ik vraag mij af of dit Liesbeth ook is overkomen. Als dat zo is heeft ze groot gelijk om dat te laten uitzoeken door haar advocaat. Met een aantal klusjes ben ik voorlopig nog wel zoet. Ik zal inderdaad wat meer aan gezonder voedsel gaan denken. Te beginnen met een fietstocht naar LIDL om daar wat zuivelproducten in te slaan. Bij de vacature denk ik aan het Presidentschap van de Holding. Gezien haar strategische positie als nieuwe Spin in het web is zij thans de meest aangewezen persoon. Er zal nog wel wat afstemming dienen plaats te vinden, maar dat is onze kroonprins wel toevertrouwd, denk ik. De benoeming van Maxima Zorreguieta tot President van Instituto Cervantes Holding Limited heeft hiermee mijn goedkeuring. Taken en bevoegdheden dienen nog te worden vastgesteld. Liefde is.... ...elkaars horoscoop lezen. Dat heeft Paul Riegen goed gezien. Het is een uitstekend COMMUNICATIEMIDDEL. INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED JOHANNES L. VAN DER HEYDEN VICE-PRESIDENT (15.10). 1 mei 2000. Betreft: Gran Hermano. Kenmerk: JH/HdK20000501. Torremolinos, maandag 1 mei 2000. Beste Herman, 19.44 Ik kom zojuist terug van een fikse fietstocht. LIDL was gesloten, alsmede alle overige bedrijven in verband met de 1 mei-viering, die hier klaarblijkelijk nog leeft. Ik heb eerst even koffie gedronken bij Bar Scorpio in Benalmádena/Arroyo de la Miel en ben van daaruit aan de noordzijde van de agglomeratie teruggefietst. Ik realiseerde mij dat ik nogal wat schrijffouten in mijn brief van vanmiddag heb laten zitten. Gezien het officiële karakter van deze brief zend ik je hierbij een verbeterd exemplaar. Ik verzoek je daarom de eerste versie te vernietigen en dit exemplaar zorgvuldig te bewaren. In de brief vermelde personen mogen desgewenst hiervan in kennis worden gesteld met inachtneming van hetgeen met de heer Van Amstel is afgesproken. Met hartelijke groet. Bijlage. Brief JH/HdK20000501 d.d. 1 mei 2000, 19.22 uur. P.S. Er kwam hier zojuist weer eens zo'n prachtig cruise-schip voorbijgevaren. Het ziet ernaar uit dat we daar binnenkort met een groepje mensen een paar dagen mee de zee op kunnen. Van hier naar Griekenland bij voorbeeld." Het is dus een goede zaak dat Señorita Zorreguieta thans haar verantwoordelijkheid terzake neemt. Dit had ik Diana Spencer eveneens geadviseerd in de tijd dat de directie van Harrods grote bedragen aan haar had voorgeschoten. Ik citeer:

Tuesday, 26-08-1997
I think of the horoscope of yesterday. 'A financial problem can not be solved in a couple of days. It probably has already cost you a sleepless night. Friendships can be under stress; probably because your preference is changing'. I had a sleepless night indeed this time, because my financial problem has to be solved. Therefore I need real support. I need reimbursement of the expenses that I made during the last five years. Then I can act according to the advice of Scorpio today: 'Hidden desires can crop up. Perhaps you have to add the deed more often to the word in order to influence your future positively. Go out alone this afternoon, but don't go out worrying'. That's right, next actions still have to be taken:

1. Raising venture capital
2. Appointment Commercial Manager
3. Changing Foundation Cervantes Benelux into
European Cervantes Foundation
4. Establishing '
Cervantes Recruitment & Selection' on Schiphol Airport and Heathrow
5. Development '
Cervantes Education & Training'
6. Development trainingsprogramme in favour of personal of Schiphol Airport and British Airways
7. Appointment Country Managers
8. Establishment Head Office in
Stratford-upon-Avon

Concerning point 6 I need the address of Mr Daniel Cooke. I will also write a report to Elizabeth concerning 'Corporate Governance' and Virgo: 'Join your forces with people who aim the same objectives when a new project has to be started. Be objective in your judgement of other people. When you are a leading figure you have to support subordinates.' I don't feel myself subordinate to her, but she can surely help. I think it is her turn now. Cancer: 'You are obliged to put more energy in your work than normally; perhaps because of the absence of a colleague or partner. A journey would do you good; write down what you want to carry along. Don't forget money and creditcard.' That's a good advice regarding the fact that Lady Ferguson some time ago forgot her money and creditcard when she visited London with her children and could not pay the theatre. And of course in your situation it will be undesirable for you to depend on the money of someone else.

Zij heeft dit helaas niet meer kunnen lezen. Ik hoop echter wel dat mejuffrouw Zorreguieta via haar contacten bij de Deutsche Bank de handelswaarde van ons bedrijf heeft kunnen verzilveren, waardoor haar uitgaven kunnen worden verantwoord. Bij het grote publiek leeft klaarblijkelijk de gedachte dat zij Koningin van Nederland zou worden. Deze functie lijkt mij echter onverenigbaar met het presidentschap van de holding. Het betreffende blad heeft dienaangaande eveneens een thematische behandeling van dit vraagstuk onder het motto Is Maxima onaanvaardbaar als Koningin? Alhoewel ik deze discussie als volledig prematuur beschouw is het wel aardig een mening dienaangaande hieruit over te nemen. CDA-woordvoerder HANS HILLEN ziet parallellen met de conmotie die destijds ontstond nadat PRINSES BEATRIX het volk had medegedeeld te zijn gevallen voor de charmes van de Duitser CLAUS VON AMSBERG. 'Ik herinner me alle toestanden rond het huwelijk van Claus en Beatrix nog levendig. Achteraf is Claus in Nederland FANTASTISCH gebleken terwijl een deel van de bevolking toen alleen maar de meest nare dingen over hem kon bedenken. Het gaat in dit geval niet eens om de partner, maar om de vader van de partner en ik vind dat dit geroep op voorhand niet deugt.' De heer Hillen heeft in het parlement de plaats van Frans Jozef van der Heijden ingenomen ten tijde van de parlementaire enquête opsporingsmethoden onder de bezielende leiding van de in Amsterdam eveneens verongelukte Maarten van Traa. Ik ga verder inhoudelijk niet op deze discussie in. Van belang is in ieder geval dat haar functie-omschrijving eenduidig dient te zijn en zij zich daaraan dient te houden als presidente van de holding. Met betrekking tot de familie Spencer is dit weekend ook de heer James Hewitt weer eens in the picture. Diana had contact met hem opgenomen in de tijd dat de huwelijksperikelen met mijn toenmalige echtgenote zich begonnen te manifesteren. Volgens het betreffende artikel zou hij zich van het leven willen beroven. Dat lijkt mij echter niet zo handig. Hij is een belangrijke getuige in het proces tegen de directie van Harrods. 'JH' kan immers getuigen dat hij door Diana voor 'stand in' is gebruikt tot het moment dat mijn echtscheiding definitief rond was. Het boek 'Princess in Love' heb ik ook gelezen. Ik was er niet bijster enthousiast over. Diana was geïnteresseerd in militaire strategieën. Daar is de kous mee af. In dit verband kijk ik naar mijn horoscoop van vandaag. Mijn immense probleem gaat nog terug naar het jaar 1989. Zo kwam ik in het geheugen van mijn computer onder meer de volgende informatie tegen.

PERSOONLIJKE OVERWEGINGEN N.A.V. VONNIS 9 AUGUSTUS 1989 (12-08-1989)

Tijdens de laatste zitting in oktober 1989 is er geen spat heel gebleven van alle fantasieën van de heer van Goethem uit Breda. De rechtbank heeft echter wel verzuimd mij een deugdelijk rapport van de zitting te doen toekomen. Dat is toch de rol van de griffier nietwaar? Vandaar dat ik nadien zo sterk geïnteresseerd ben geraakt in het functioneren van het Nederlandse justitiële apparaat. Blijkens het proces tegen Desi Bouterse lijkt er behoorlijk te zijn geschutterd door de dames en heren van Justitie. Alle fantasieverhalen uit Breda hebben er wel toe geleid dat ik mijn relaties schijnbaar ben kwijtgeraakt die ik ten tijde van de opbouw van het toenmalige Frans-Spaans Instituut had verworven (met uitzondering van de regio WIJK BIJ DUURSTEDE en MADRID). Ik loop de toendertijd te bewijzen punten nog even na.

(8) - JH zich privé bevoordeeld
Dit heb ik weerlegd met een officieel accountantsrapport van de heer De Bruijn uit Doorn. Ik beschouw deze opmerking overigens als een flagrante leugen. Nog steeds. Het zal mijn reputatie niet hebben bevorderd. Ik distantieer mij dan ook volledig van deze vorm van omkering van de bewijslast.

(9) - JH/PO SBO opgericht
In beginsel niet onrechtmatig. Te bewijzen dat JH/PO tijdens dienstbetrekking zoveel tijd en aandacht zouden hebben besteed dat de kwantiteit en de kwaliteit van de werkzaamheden voor
NIOW-Talen daaronder zou hebben geleden. Het tegendeel is waar. Ik denk daarbij onder meer aan de bijna bovenmenselijke inspanningen die jij en ik nog tijdens de kerstvakantie en rond de jaarwisseling hebben geleverd teneinde de vennootschap nog een dikke honderdduizend gulden in het laatje te brengen. Als vaststaande feiten vastgesteld: PO per 1 mei 1987 ontslagen (2.10); PO per 1 september 1987 in loondienst van SBO (2.10); JH in februari 1987 ziek geworden (2.10) en ontving hierna ziektewet- resp. AAW/WAO-uitkering (2.11). Vooral dit punt is keihard. De oorzaak van het probleem zat in de werksituatie. Daarvoor hebben mijn 'partners' in die tijd absoluut geen oog gehad. JH op 7 juli 1987 met onmiddellijke ingang ontslagen (2.11).

(9) - SBO/JH/PO gebruikt cursistenbestanden
Concurrentie in beginsel niet onrechtmatig na beeindiging dienstverband PO en JH. JH/
SBO/PO hebben gebruik gemaakt van vertrouwelijke gegevens. Ik heb uitsluitend mijn persoonlijke know how gecommuniceerd. JH/PO hebben rondverteld dat NIOW-Talen haar aktiviteiten zou beëindigen. Ik in ieder geval niet, want dat was ik ook niet van plan. SBO heeft min of meer stelselmatig docenten en/of cursisten van NIOW-Talen bewogen relatie met NIOW-Talen te beëindigen. Dienaangaande heeft de rechtbank alsvolgt geoordeeld: JH na 14 mei 1987 op bestuurlijk non-actief en in februari 1988 definitief uitgetreden; NIOW-Talen heeft cursusactiviteiten via een mededeling aan de districtleiders in augustus 1987 beëindigd.

Als vaststaande feiten vastgesteld:
MEAO-stagiaire bij
SBO van 18 mei t/m 26 juni 1987 (2.12). Dit vanwege het feit dat er geen adequate begeleiding mogelijk was. De situatie heeft zelfs direct tot mijn echtscheiding geleid. SBO heeft in of omstreeks juni 1987 foldermateriaal verspreid onder kandidaten die een voorbereidend examen voor de opleiding tolk-vertaler deden bij de Stichting Nationaal Onderwijs danwel NIOW-Talen (2.13). Dat was niet handig. SBO organiseert m.i.v. september 1987 div. cursussen in dezelfde plaatsen waar door NIOW-Talen cursussen werden georganiseerd (2.14). Daar was niets onrechtmatigs aan. Het lijkt mij dus goed dat het grote publiek hiervan in kennis wordt gesteld. Ik heb echter niet de behoefte om mijn voormalige zakelijke partners aan de schandpaal te nagelen. Een rectificatie van hun kant is echter wel op zijn plaats. Tenzij zij in Colombia onoirbare activiteiten hebben verricht. Dat kan ik echter niet aantonen. Een schadevergoeding zit er niet meer in, zoals Desi Bouterse thans overweegt ten aanzien van de Staat der Nederlanden. Voor het vervolg van mijn carrièreverloop is het echter wel van belang dat ik van de blaam wordt gezuiverd die klaarblijkelijk in tal van situaties heeft doorgespeeld. Het heeft mij nu dertien jaar gekost om van het zogenaamde 'NIOW-syndroom' verlost te worden. In dit verband begrijp ik ook niet waarom ik niet op een doodnormale manier het contact met Liesbeth kan voortzetten. Ik heb met haar nog nooit een serieus probleem gehad dat we niet samen hebben opgelost. Ik heb haar - ondanks de gemaakte mondelinge afspraken - zoveel mogelijk met rust gelaten na 1991 omdat ze het veel te druk had als directeur van de Baak. Ik weet ook niet waar zij woont. Wellicht treft ze daarbij informatie aan over de 'stalker' die haar daadwerkelijk heeft lastig gevallen. Zij beschikt over mijn dagboek en kan exact verifiëren wat ik van dag tot dag heb ondernomen. Desgewenst help ik haar ook dat probleem op te lossen. Gisteravond heb ik bewuster dan voorheen naar Margreet Vroomans gekeken van NOVA. Het onderwerp zal ongetwijfeld haar aandacht hebben na mijn intensieve onderhoud met haar vader afgelopen dinsdag. Ik zie met belangstelling uit naar jouw ACTIEPLAN. Ook voor onze nieuwe PRESIDENT. Liefde is... niet boos op hem worden. EENS!
EVEN WACHTEN!

18 JULI 2000 WELLECOM IN ELLECOM