14 juli 2000. Betreft: QUATORZE JUILLET Kenmerk: JH/PO20000714

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Nijmegen, donderdag 13 juli 2000. Beste Peter, 13.15 Terug uit Arnhem. 11.18 bij Cadans kopie van paspoort en 'residencia' laten maken t.b.v. de heer Nanlohy in Utrecht. Even bij YOYO OLIVIER langsgegaan. Reünie lijkt mij niet voor mij bedoeld. Dus eerst het nieuws. Brussel vecht gouden aandeel in PTT aan. Ik denk dan ook dat de EUROPESE COMMISSIE een denkfout maakt. Voor zover mij bekend is het de SPAANSE STAAT die over een zogenaamde 'golden share' beschikt in TELEFÓNICA. RODRIGO RATO heeft hiermee begin mei nog de fusiebesprekingen met KPN laten vastlopen, terwijl hij van GERRIT ZALM - volgens publikaties - al zwart op wit heeft dat de staat haar aandelen verkoopt. Daartoe kan MIJN HANDELSMERK voor Hfl. 47.000.000.000 aan de SPAANSE OVERHEID worden overgedragen onder het beding dat zij hun gouden aandeel inleveren. Dit kan via de 'inner circle' worden doorgecommuniceerd. Vandaar dat ik de heer MARTIN METSELAAR de volgende brief heb doen toekomen: HERINNERING 9 JUNI 2000. Dit punt kan dus van de komende agenda worden geschrapt, zodat we ons binnenkort uitsluitend nog tot Hooftzaken zullen kunnen gaan beperken. KPN blijft verder uitbreiden gezien het artikel KPN zet grote stappen bij mobiele expansie. Dit is een gezonde strategie van KPN. De allianties vinden hoofdzakelijk op productniveau plaats. Dit versterkt hun positie in het toekomstige CERVANTES COMMUNICATIONS/COMUNICACIONES CERVANTES. Het is dus zaak dat de heren PAUL SMITS en JUAN VILLALONGA terzake op zeer korte termijn tot overeenstemming geraken. Het is voor ons dan ook van belang dat de waarde van INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED op korte termijn in klinkende munt wordt omgezet. Daarbij kan het nieuwe bedrijf eCredible een belangrijke rol gaan vervullen conform het gestelde in het artikel NCM lanceert systeem voor veilig betalen via internet. Zodra de inkomstenstroom via dit instrument wordt bewaakt zal het bedrijfsrisico ook tot een minimum worden beperkt. Vandaag en gisteren heb ik oude documentatie uit de periode JULI/AUGUSTUS 1996 vastgelegd. Het is uitstekend materiaal voor onze publikatie. Bijgaand tref je de print outs hiervan aan. Ook vond ik nog enkele foto's van mijn fietstocht van HUIS TEN BOSCH via DE HORSTEN IN WASSENAAR naar de Baak op 21 AUGUSTUS 1996.

Verder vele krantenartikelen die ik niet allemaal elektronisch kan opslaan. Dat kost me teveel tijd. Bovendien is het meeste via de archieven vanuit internet te bereiken. Er is al genoeg ellende veroorzaakt door al die zogenaamde 'minnaars'. Laat ze eerst maar zorgen dat ze hun werk goed doen. Het is inmiddels wel bekend wat mijn standpunt is ten aanzien van figuren die hun handen e.d. niet thuis kunnen houden. Eerst INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED op de rails. Dan kijken we daarna wel verder. Liefde is... ...dinner bij kaarslicht. Daarvoor kunnen we nog het beste terecht op de ENGELENBURG. Ook de boten van Lovers zijn daar aardig op ingericht. Je hebt mij ooit eens uitgenodigd voor een boottocht over de Vecht. Zoiets kunnen we nog wel eens over doen. Bij voorkeur nog in deze zomer. Bij het woord 'minnaar' denk ik overigens

CÓRDOBA 25 MEI 1992

ook aan de familie Minnaar uit LANGBROEK. Zij wonen niet ver van het kasteeltje SANDENBURG, een van mijn favoriete plekjes als ik eens ging fietsen toen we nog in MAARN woonden. Daar woont ook Steven Halbertsma in de buurt. Voor zover ik mij kan herinneren is hij gespecialiseerd in Human Resources Management. Wellicht is hij ook inzetbaar bij de opbouw van onze organisatie. Zijn naam is mij bekend als voormalig lid van de Lions Club Utrechtse Heuvelrug, waaruit onze club is voortgekomen. Zijn gegevens: Steven Boudewijn Eric Halbertsma. Geboren: 12 september 1946 te Utrecht. Beroep: Consultant / Resultant, Human Resources & Employee Benefits. Woonachtig te Langbroek. Directeur personeel en organisatie Unigro N.V., groothandel in levensmiddelen te Utrecht. Echtgenote: Sofie Francisca Gülcher. Geboren: 25 november 1947 te: Arnhem. Beroep: Dra. pedagogiek. Medewerkster Stichting Spel en Opvoedingsvoorlichting te Utrecht. Huwelijk: 30 oktober 1971. Kinderen: Steven Johan Eeltje, Selwyn Joost Halbert. 22.45 Vanavond en gisteravond heb ik de film Harem bekeken (uit 1985). Een zeer herkenbaar verhaal met opnames in onder meer het Alcázar van SEVILLA

en de 'mezquita' van Córdoba.

Het deed mij denken aan de vraag Is women trade still a regular custom in Arab countries?. Cultuurverschillen zijn er wel degelijk. Het Jakkeraar Proces kan daarom thans een aanvang nemen.

Vrijdag 14 juli 2000
De film "Harem" eindigde positief. Een revolutionair conflict leidde ertoe dat een dictatoriale staatsvorm uiteindelijk werd omgezet in een constitutionele monarchie. Het zal je niet verbazen dat ik dat nog altijd de meest geschikte staatsvorm voor de Europese Unie vind. De heer Chirac heeft er dus goed aan gedaan om aan een Europese Grondwet te willen gaan werken. Ook al moet hij - vooralsnog - een Franse koning ontberen aan zijn zijde. Vanmorgen vond ik het artikel Oranje-oase in de City. Het verhaal sluit weer aan bij mijn dissertatie-onderzoek. Deze Nederlandse staatskerk bevindt zich midden in het hartje van Londen. In de omgeving dus van het kantoor van Carrollanne Lindley. Vele Britse en Nederlandse vorsten hebben de kerk al bezocht. Belangrijker is echter het artikel
Vliegrechten KLM en BA struikelblok bij fusie. Arnold Burlage geeft de oplossing van het probleem dus al direct aan. Het wordt dus tijd dat mijn 'love baby' (Iberia in dit geval) thans bij de onderhandelingen wordt betrokken. Ik ken jou dienaangaande hiermee een belangrijke verantwoordelijkheid toe. Liefde is... ...een knuffel. Daarom heb ik in dit pakket ook de Citatenvorser opgenomen uit de eerste weken van september 1996, alsmede het artikel Wijers voorziet één paarse partij voor verkiezing uit het NRC van maandag 16 september 1996, daags vóór Prinsjesdag, met daarbij enkele uitspraken tijdens de daaropvolgende begrotingsdebatten op woensdag 18 september 1996:

Paul Rosenmöller
"De winnaar staat al vast, maar de wedstrijd moet nog worden gespeeld".

Jacques Wallage
"Je hebt
GEROOKTE ZALM voor je het weet".

Frits Bolkestein
"We zijn ruimhartig"

Wim Kok
"Voorzitter. Ik stel voor dat we nu de wave aanvangen met elkaar".

Ondanks het feit dat de winnaar toen al vaststond heeft hij nog geen cent gezien, anders dan een WAO-uitkering, die nog te gering was om in dit land te kunnen blijven wonen. De heer Frits Bolkenstein sprak in dat verband over terreur van cijfers, hetgeen ik heb ontkracht in mijn First State of the Union (cijfers om terreur tegen te gaan). Hij heeft in de Kamer toen ook een vraag gesteld over "het failliet van de volwasseneneducatie". Het antwoord daarop heb ik nog niet vernomen. De situatie heeft er echter wel toe geleid dat ik de directiesecretaresse van de Baak, mevrouw Karin de Winter, in die tijd heb laten weten dat Liesbeth nog een knuffel van mij tegoed had. In mijn archief vond ik daaromtrent de volgende brief: HUISHOUDELIJKE KLUSJES TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIESECRETARESSE VAN DE BAAK TE NOORDWIJK. Daags voor het Congres De Nieuwe Economie heb ik Liesbeth de volgende brief doen toekomen: BUSINESS PLAN (2) TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA. In die periode heb ik bij de receptie van de Baak ook een knuffel voor Liesbeth afgegeven. Het was een witte beer. Uiteraard als symbool voor onze huidige Commissaris bij de Europese Commissie die in die tijd ook wel met Bolke de Beer werd aangeduid.

Het was in die tijd een communicatiemiddel dat alleen maar door de goede verstaander werd begrepen. Voor die vorm van strategische communicatie had ik toen bewust gekozen. Ook het beeld van 'The Lune' was een gezamenlijke Nederlands-Britse keus teneinde de ideeën van HEYDANUS, CERVANTES, ERASMUS en THOMAS MORE iets nader te profileren in deze moderne samenleving waarin het historisch besef bij grote delen van de bevolking soms schijnt te zijn weggevallen. Aangaande de actualiteit is het artikel Rechter stopt kapen van domeinnamen op internet van belang. Ik citeer: "De Amstelveense 'domeinnaamkaper' Name Space moet 300 geregistreerde namen overdragen aan 159 bedrijven en personen, zo heeft de Amsterdamse rechtbankpresident bepaald. Met de uitspraak lijkt definitief duidelijk gemaakt te zijn dat het registreren van andermans merk-, handels- of eigennaam uit den boze is." Dat houdt naar mijn idee dus automatisch in dat de rechter het niet zal toestaan mijn naam als domeinnaam te registreren zonder mijn toestemming. In dit verband hecht ik eraan van jou te vernemen of jij terzake al actie hebt genomen. Zoniet, dan kunnen we dat nog doen in teamverband. De uitspraak is wellicht ook van invloed op het onrechtmatig gebruik van de naam INSTITUTO CERVANTES in de BENELUX door de Spaanse 'Asociación Instituto Cervantes' uit MADRID, hetgeen mijn toegekende handelswaarde ad Hfl. 47.000.000.000,- verder zal rechtvaardigen. De heer Paul Thiel van Knijff & Partners in Weesp zal daarover geen enkel misverstand laten bestaan. Reden temeer dus om de onderhandelingen conform de door mij opgetekende beleidslijnen op zo kort mogelijke termijn af te ronden. Herman heeft het druk met de afhandeling van het ongeval in de Verenigde Staten. Ik mag aannnemen dat hij van de ANWB alle voor de reis gemaakte kosten vergoed krijgt als hij volledig verzekerd is. Ik heb dit onderwerp afgelopen dinsdag ook nog besproken met de heer Vromans, een voormalig collega van de heer Paul Nouwen. Ook heb ik tijdens dat lunchgesprek intensief van gedachten gewisseld met een lid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Liesbeths oom Mr. J.Drijber, heeft hiervan tussen 1981 en 1987 als toenmalig Burgemeester van Arnhem het voorzittersschap bekleed (zie bijgaand curriculum vitae). Dinsdag is de heer De Graaf, huidig burgemeester van Apeldoorn, toegetreden tot de Commissie van Toezicht van de Koninklijke Vereniging van Leden der Nederlandse Ridderorden. Hij is door de jaarvergadering bij acclamatie benoemd. Op dit moment is de heer Wim Deetman, als burgemeester van 's-Gravenhage, voorzitter van de VNG. Voor Liesbeth is er dit weekend ook weer wat werk aan de winkel. Ik denk hierbij aan het spel Monopoly. Zowel de Nederlandse als de Engelse versie. Ik schiet al aardig op met het scannen. Met die klusjes ga ik voorlopig dus nog maar even verder. Liesbeth beschikt inmiddels al over een lijstje met mijn wensen onder het motto Liefde is... ...actiepunten uitvoeren. Dat van haar zie ik dus met belangstelling tegemoet onder het motto Love is a two way street. Dat geldt ook voor jou. Jouw actieplan zie ik met belangstelling tegemoet. Je beschikt nu over voldoende informatie van mijn kant. Stuur het maar naar Nijmegen, t.a.v. J.L.van der Heyden. Goed Weekend, John L. Van der Heyden. P.S. Ik kreeg vanmorgen een telefoontje uit Frankrijk van onze 'sectie Frans'. Ik ben benieuwd of er vandaag weer een paard struikelt op de Champs Elysées van de Franse Koninklijke Garde. Het zijn nogal gevoelige dieren. Stuur ook nog maar een foto voor het 'smoelenblad'. Mijn voorraad is alweer aardig verouderd.

15 JULI 2000 PRESIDENTSCHAP TER ATTENTIE VAN MIJN VOORMALIGE STUDIECOÖRDINATOR