FEITEN, GEEN MENINGEN Kenmerk: JH/PO981116

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Beste Peter, Verzamel feiten, geen meningen, om tot een besluit te komen. Daarom doe ik jou hierbij een kopie van mijn brief van vandaag aan mijn Noordwijkse collega toekomen. Je beschikt dan - aansluitend aan mijn brief van 10 november jongstleden - over voldoende informatie om tot een besluit te komen om Cervantes Air met toebehoren mede van de grond te tillen. Ik kijk niet meer door een roze bril sinds Ron Davies zijn verantwoordelijkheden voor Wales niet meer voor zijn rekening kan nemen. Daarom ben ik de laatste twee weken ook niet meer naar de gym naast De Roze Wolk gegaan. Ik wil daar immers niet mee worden geassocieerd. Een nieuwe echtgenote is voor mij nog het meest op zijn plaats. Bij voorkeur een dame wier denken bij mijn denken aansluit. Daarom neem ik nog enkele zaken met je door vanaf 11 november. Ik hoop dat het goed gaat met jouw ogen. Daarom ben ik die dag weer naar De Heuvelrug gegaan in VEENENDAAL. Om plaats te nemen in een bubbelbad in het vertrouwen dat mijn beste collega's mijn wensen zullen vervullen. Tot op heden heb ik nog geen enkele reactie ontvangen uit Houten. Van Herman de Koning heb ik ook al eens het bericht ontvangen dat hij niets meer van jou hoorde sinds jij niet meer aan hem kunt verdienen. In de ontwikkeling van de Stichting Beroepsgerichte Opleidingen heb ik al heel wat onbaatzuchtige uurtjes gestoken, die ik nooit in rekening heb gebracht. Het wordt dus wel eens tijd dat jouw bedrijf daar snel iets tegenover gaat stellen. De bekostiging van een maaltijd bij voorbeeld. Zo heb ik jou bij jouw afscheid van NIOW-Talen ook een maaltijd cadeau gedaan in Hilversum. Dat werd mij achteraf door mijn procuratiehoudster kwalijk genomen. Ik kreeg ook het verzoek om in het weekend weer naar Nijmegen te komen. Aan het gezelschap van een 'nieuweling' heb ik vooralsnog geen behoefte. Daarbij denk ik aan Toby Neuman. Uitsluitend als hij er nog in slaagt om zijn medewerking te verlenen aan het op 28 november geplande Concert for Life is hij welkom. Ik verwacht van hem namelijk nog genoegdoening voor het feit dat hij mij zou claimen in 1988 als ik mij in de rechtzaal zou vertonen. Er bestond immers geen enkel motief tot het leggen van een claim. Integendeel zelfs. Afgelopen vrijdagavond heb ik gedineerd op De Engelenburg. Ik zie graag eens een uitnodiging van jou tegemoet om dat samen te doen. Je kunt mij gerust als 'beminde' beschouwen, maar pas op voor de roze bril. Heb je die gele bril van Vedior overigens al ontvangen? De blauwe bril van Nassau ligt nog op mijn beddeplank. De tijd is thans dus rijp voor een hernieuwde samenwerking. Zie hiertoe mijn brief aan Liesbeth. Hartelijke groet, Instituto Cervantes Holding Limited Johannes L. Van der Heyden Vice President CC Drs. Elizabeth H. Halbertsma, Noordwijk. Bijlagen: Brief FAITHFUL HOUND aan de directie van de Baak; Foto's Love is Life.

19 NOVEMBER 1998 OVERLEG