25 september 1998. Betreft: HET GEHEIM Kenmerk: JH/PO980925. Beste Peter, Dit betreft uiteraard het Geheim van Paleis Huis ten Bosch en KENSINGTON PALACE, het Geheim van Paars en Rood. Emily Bremers heeft haar werk in ieder geval naar wens uitgevoerd. Vanmorgen heb ik nog even gebeld naar de Baak in verband met het programma van 6 november. Er is nog plaats bij Thema D: Het Familiebedrijf: workshop voor bedrijfsopvolgers. Ik krijg als lid van de Baak-kring 20% korting of mag een introducé meenemen. Ik nodig jou daar graag nogmaals toe uit. Over de kosten worden we het wel eens. Zondag vertoef ik vanaf 16.00 uur wederom op de Engelenburg. Uit Noordwijk heb ik nog geen reactie ontvangen. Maar jij bent daar uiteraard ook van harte welkom met jouw echtgenote. Het geheim is daar niet geheim. Het is dus een uitstekende lokatie om openhartig van gedachten te wisselen. Ik begrijp de astroloog niet waarom hij jou adviseert om een taalstudie te beginnen. Hij moet immers weten dat jij reeds praktisch alle talen ter wereld in jouw brein hebt opgeslagen. Wat jouw zaak betreft kan ik je melden dat ik bericht kreeg van Companies House in Cardiff met het verzoek de balans in te dienen vóór 1 oktober aanstaande. Mocht ik hieraan niet voldoen, dan zal ik nadien als crimineel te boek staan in het Verenigd Koninkrijk. Dat is echter niet zo goed voor de reputatie van mijn derde vaderland. Zeker gezien het grote aantal criminelen dat daar al op de been is. Zoals een voormalige Minister-President, die het vermag een rekening in te laten dienen bij de kroonprins van 1,3 miljoen gulden in verband met de vervalsing van het testament van zijn ex. Vandaar dat ik hen bijgevoegde reactie heb doen toekomen. Voorts zend ik je nog enige informatie van het landgoed dat thans als mijn thuisbasis dienst doet. Met hartelijke groet en wellicht tot zondag. Bijlagen: Brief ANNUAL RETURN d.d. 25 september 1998 aan Companies House Cardiff. Informatie Kasteel Landgoed Engelenburg.

5 OKTOBER 1998 VOORTGANGSRAPPORTAGE TER ATTENTIE VAN DRS P. OTTENHOFF