7 juli 1998. Betreft: SAINT DENNIS Kenmerk: JH/PO980707. Beste Peter, Op het moment dat je deze brief ontvangt is het al bekend of Oranje naar Parijs gaat aanstaande zaterdag. Jij mag daar uiteraard niet ontbreken als Saint Denis wordt opgezet voor het stadion. Dan krijg je immers al een idee wat dat betekent om in de wereldpers te verschijnen. Ik bereid mij daar thans reeds serieus op voor. Want de sterren staan weer gunstig. Aanstaande donderdag wordt zelfs een historische dag voor ons. Vanmorgen ben ik behandeld door mijn fysiotherapeut Jan Stappenbeld. Hij heeft zijn praktijk tegenover rijschool Veronica. Voor zover ik mij kan herinneren heb jij daar ooit op 'kot' gezeten. Jan heeft mij de Elsevier van 25 april meegegeven met de titel "De monarchie heeft de toekomst" en de foto's van een aantal persoonlijke vrienden op pagina 61. Ik ben alleen nog niet zo goed thuis in Noorwegen en Denemarken. De relatie met die landen laat ik wel aan mijn oudste zoon over.

Carl Gustaaf heeft hem enkele jaren geleden nog bezocht tijdens de Jamboree in Dronten. Het is wel goed dat er toch nog een souverein vorst in Frankrijk bestaat. Leuk dat hij ons voetbalelftal gastvrijheid heeft geschonken. Ik ben weer toe aan een nieuwe partner. De dochter van Rainier II vind ik wel interessant, maar alleen vanwege het geld. Zij weet zich immers niet te gedragen zoals het hoort. Bovendien denk ik dat jij beter naar Monaco kunt gaan alvorens jij het landgoed in het Bois de Boulogne betrekt. Dat kun/kan je dit weekend dan direct gaan bezichtigen. Pagina's 102 en 103 bevatten een artikel met de titel Het Diana-virus. Dat virus hebben Wij in de wereld geholpen. Daarom heb ik besloten de heer Al Fayed voor de rechter te dagen in verband met de schade die hij en zijn zoon hebben aangericht jegens ons bedrijf.

Daarom heb ik mij reeds gewend tot onze advocaat. Ik ga ervan uit dat jij die procedure ondersteunt. Zonodig financieel, aangezien ik je nog geen management-fee in rekening heb gebracht. Een bijdrage voor de kosten van de advocaat is derhalve ook welkom. Henk weet wel waar hij het geld vandaan kan halen. Ik denk dat ik wel een bedrag met acht nullen kan claimen. Bij voorkeur in Euro's. De steun van de familie Spencer heb ik al. Zij hebben immers al verklaard dat Diana geen serieuze relatie wenste met de 'Women eater'. Hij kan dus aan zijn klompen aanvoelen dat het contact uitsluitend vanuit zakelijke overwegingen door Di is aangegaan. Ze heeft het alleen niet handig gespeeld. Iets te naïef. Neem elk detail dus zorgvuldig in je op. Het is immers een zware verantwoordelijkheid om een nieuw wereldelftal op te stellen. Ik denk dat je het contact met onze doelverdediger het beste kunt overlaten aan Liesbeth. Zij is Het Beste thuis aan de overkant. Als ze de zaken rond heeft kan ik met haar gaan trouwen, als ze wil. Dan mag jij getuige zijn bij ons huwelijk. Waar ik dat feest ga vieren blijft een verrassing, maar het heeft iets met 'engelen' te maken. Vandaag ontving ik bijgaande brief van de Baak-kring met de bijbehorende informatie.

Afgaande op die brief ga ik ervan uit dat de holding inmiddels zijn definitieve status heeft gekregen. Ik weet niet of jij lid kunt worden van die kring, maar het is wel een leuke club waar je kunt leren nog efficiënter te werken dan je nu al doet. Ik wens je een goed verblijf in La douce France! En hartelijke groet, mede aan je echtgenote, J.L. VAN DER HEYDEN. Bijlagen: Brief van de Baak d.d. 30-06-1998 gericht aan de Vice President Instituto Cervantes Holding LTD; Pagina 21 overzicht 1998/99 van de Baak. P.S. Het wordt tijd dat We onze golden girl gauw eens in de bloemetjes zetten. Dat heeft ze Dik verdiend.

9 JULI 1998 VAN MIERLO