Datum: Donderdag 23 september 2010 Betreft: DE GEBEURTENISSEN ROND HET GESTOLEN POLSTASJE Kenmerk: 2010092301JHLH Beste Liesbeth, Mijn brief DE START VAN EEN NIEUWE WERELDWIJDE ORGANISATIE heb ik gistermiddag om 14:45 ter verzending in de brievenbus naast het postkantoor Nijmegen Dukenburg gedeponeerd in aanwezigheid van twee geuniformeerde TOEZICHThouders. Daarna bezoek aan het SPORTS PALACE voor cardiofitness en sauna. Ik heb genoten van het fraaie nazomerweer en het oude woensdagmiddaggevoel als in mijn tijd als onderwijzer hier in de KEIZER KARELSTAD. Om 17:08 ontving ik op mijn mobiele telefoon een bericht met de tekst The Orchard Thief.wml. Het doet mij denken aan de ORCHARD HOLDING van mijn voormalige zakelijke partner G. BOOGAARD uit BOSCH EN DUIN. Ik heb echter nog nooit iets van hem gestolen. Het idee van een personal holding is van hem afkomstig. Toen ik met hem in zee ging in 1979 had ik geen idee van de consequenties van zo'n constructie. Daarom heb ik mijn personal holding onmiddellijk van de hand gedaan toen wij van die juridische rompslomp waren verlost. Ik heb er toen nog 7000 gulden voor gekregen. Daarmee kon ik een deel van de schade aflossen die nog restte van de civiele procedure die hij op 28 januari 1988 tegen mij en mijn op die dag jarige toenmalige echtgenote had opgestart nadat ik hem in kennis had gesteld van de overwaarde van ons huis dat wij geheel en al met onze eigen spaargelden hadden gefinancierd. Er is mijns inziens nooit één cent onrechtmatig vanuit het bedrijf NIOW-Talen BV naar mijn privé-rekening overgeschreven buiten mijn eigen salaris. Het idee van een holding met werkmaatschappijen is een ander verhaal. Dat idee heb ik overgenomen van mijn toenmalige overbuurman Joop Kolk, die een directiefunctie vervulde in een dergelijke constructie samen met Willem Smit en Harrie Kippersluis van Datex. Ik ben en blijf daarbij van mening dat commerciële en niet-commerciële zaken duidelijk van elkaar gescheiden moeten blijven. Ook naar het publiek toe. Er mag op geen enkele wijze ook maar de indruk gewekt kunnen worden dat er sprake is van belangenverstrengeling. Ik hecht hier sterk aan. Voorts is het van belang vast te stellen dat de heren De Vries en Boogaard mij op 7 juli 1987 onder valse voorwendselen als directeur van NIOW-Talen BV hebben ontslagen en zij de activiteit waarvoor ik voordien verantwoordelijk was van hun bedrijf hebben losgekoppeld en overgedragen aan de districtleiders. Mijns inziens hebben die districtleiders dan ook de vrije keus om de Spaanstalige activiteiten bij CERVANTES STUDIECENTRA onder te brengen, tenzij er in die maand juli 1987 een juridisch verifiëerbare afspraak is gemaakt dat zij daartoe niet gerechtigd zouden zijn. Ik kan nu ook begrijpen waarom ik dat telefoontje van NS op MAANDAG 20 SEPTEMBER 2010 heb gekregen nu ik in de Nederlandse vertaling van mijn boek lees dat ik op 21 JULI 1997 en 25 JULI 1997 een briefwisseling heb gevoerd met de heer MAARTEN VAN DER HEIJDEN van NS nadat mijn gehele polstasje met inhoud was ontvreemd op 19 JULI 1997 inclusief voordeel-urenkaart. Op die dag heb ik ook mijn BUSINESS PLAN naar de Britse Prime Minister Tony Blair gestuurd. Het speelde zich allemaal af in de periode dat DIANA "te gast" was bij MOHAMED AL FAYED. In dit verband memoreer ik mijn documenten in die week vanaf 14 JULI 1997: TO DI FOR (Vanity Fair). 14 JULY 1997 ENGAGEMENT DAY, 14 JULI 1997 DANK AAN DE DIRECTIE VAN PALEIS HET STADHOUDERLIJK HOF TE LEEUWARDEN, 14 JULI 1997 EUROTOP TER ATTENTIE VAN ROB HOOGLAND VAN DE TELEGRAAF, 14 JULI 1997 ONZE SPAANSE VRIENDEN; 15 JULY 1997 WHY ARE YOU SITTING ON THE ROOF OF THAT HOUSE IN SAINT TROPEZ? en 15 JULY 1997 CONCERN, FAX MESSAGE DIRECTED TO SERGEANT DAVID SHARP AT ETON COLLEGE; 16 JULY 1997 MIDNIGHT CALL BY MARK LÖWENSTEIN; 17 JULY 1997 DIANETICS IN AMSTERDAM, 17 JULI 1997 PROCEDURE 97 / 2152 RWNL AZ (2) TER ATTENTIE VAN DE SECTOR BESTUURSRECHT VAN DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK UTRECHT, 17 JULY 1997 REQUEST FOR SPONSORING TO THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SCIENTOLOGY; 18 JULI 1997 MY ULTIMATUM - 28 SEPTEMBER!, 18 JULY 1997 GASPAR VAN DER HEYDEN (HEYDANUS) - SPIRITUAL FATHER OF THE STATE OF THE NETHERLANDS, 18 JULI 1997 BEZOEK AAN BRUSSEL TER ATTENTIE VAN ZKH KROONPRINS FILIP VAN BELGIË, 18 JULI 1997 BEZOEK AAN BRUSSEL TER ATTENTIE VAN DE AMBASSADEUR VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN; 19 JULY 1997 THE ENGLISH PATIENT, 19 JULY 1997 BUSINESS PLAN ON BEHALF OF PRIME MINISTER TONY BLAIR OF THE UNITED KINGDOM, 19 JULY 1997 THE PRESENTATION OF THIS EVENING ON BEHALF OF RACHEL OF THE SCIENTOLOGY CHURCH IN AMSTERDAM; 20 JULY 1997 BIRTHDAY PRESENT SENT BACK, 20 JULY 1997 SECURITY MEASURES ON BEHALF OF ETON COLLEGE, 20 JULI 1997 VERMISSING TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN; 21 JULI 1997 REGARDING SERGEANT DAVID SHARP AT ETON COLLEGE, 21 JULY 1997 INVESTIGATION ON BEHALF OF SERGEANT DAVID SHARP AT ETON COLLEGE, 21 JULI 1997 VOORDEEL-URENKAART (1) TER ATTENTIE VAN NS KLANTENSERVICE TE UTRECHT, 21 JULI 1997 OPSPORING TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

28 JULY 1997 WEEKLY REPORT 30 TO LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES - SUS MAJESTADES LOS REYES DE EUROPA, 22 JULI 1997 ONTMOETING MET PROFESSOR KNOL, 22 JULI 1997 PORTEFEUILLE TER ATTENTIE VAN MEVROUW VAN LOON VAN DE SCIENTOLOGY CHURCH IN AMSTERDAM, 22 JULI 1997 VEILIGHEIDSMAATREGEL TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN etc.etc. Ik ben tot op dit moment nog niet op de stoel van een rechter gaan zitten. Maar de feiten geven duidelijk aan dat PRINSES DIANA in de vijf weken hierna door MOHAMED AL FAYED naar de filistijnen is geholpen middels de inzet van zijn zoon en hiervoor dient te worden veroordeeld. Van Freemont Cyprus ontving ik in dit verband onderstaand bericht: Subject: Brief Adcomp Date: September 22, 2010 2:43:51 PM GMT+02:00 Freemont Cyprus PO box 56229 3305 Limassol, Cyprus Instituto Cervantes Ltd. T.a.v. Dhr. J.L. van der Heyden 22 september 2010 Betreft: Faillisement Haags Juristen College Geachte heer van der Heyden, Onlangs heeft de heer A.J. Nieuwhoff van het kantoor Adcomp een mailing doen uitgaan naar de bestuurders van Engelse Limiteds met een inschrijfadres in Nederland in de hoop hen over te halen een overstap te maken naar zijn bedrijf. In zijn schrijven suggereert hij dat uw onderneming wellicht niet meer in good standing is of opgeheven zou kunnen zijn aangezien het Haags Juristen College failliet is. Het Haags Juristen College zou haar eigen administratie niet op orde hebben en de statutair directeur en aandeelhouder, beiden Engelse limiteds, zouden van rechtswege zijn opgeheven. Ik wil bij deze nogmaals benadrukken dat Haags Juristen College en Freemont Group niet met elkaar verbonden zijn. Freemont Group heeft Haags Juristen College eind 2007 afgestoten en daarna zijn we onze eigen weg gegaan. Haags Juristen College verzorgde tot haar faillisement op 2 juli jl. introducties bij een ander trustkantoor dat net als Freemont Group ook kantoren heeft in Dubai en Cyprus. Het is begrijpelijk dat dit voor verwarring kan zorgen bij cliënten temeer daar Haags Juristen College niet in de publiciteit trad met de naam van het betreffende trustkantoor. Sommige van onze cliënten hebben ons na ontvangst van de brief van Adcomp dan ook bezorgd benaderd met de vraag of wij failliet zijn; in de veronderstelling dat wij het trustkantoor zijn waarvoor Haags Juristen College de introducties verzorgde, danwel nog steeds aan hen gelieerd zijn. Ik wil u verzekeren dat dit niet het geval is. Uw Limited is bij ons veilig en als cliënt van Freemont Group zal u weten dat wij u meerdere malen benaderen zowel schriftelijk als per telefoon als Companies House of de Engelse fiscus gegevens van u nodig heeft. Het is ondenkbaar dat uw Limited zonder dat u hier weet van hebt wordt opgeheven. Ook ons is er alles aan gelegen om uw vennootschap in good standing te houden. Mag ik de gelegenheid te baat nemen om u te verzoeken uw contactgegevens door te geven als deze onlangs gewijzigd zijn, zodat wij u ten alle tijden op de hoogte kunnen houden. Met vriendelijke groet, Ad Struijk Voorzitter Freemont Group. Reactie: Subject: Re: Brief Adcomp Date: September 22, 2010 8:16:39 PM GMT+02:00 Geachte heer Struijk, Hartelijk dank voor uw berichtgeving. Mijn laatst doorgegeven contactgegevens dateren van 28 JANUARI 2010. U treft ze onderstaand aan. Graag verneem ik van u of HJC Participations uit Folkestone in Kent nog over 6 procent van de aandelen beschikt. Bij voorbaat dank. Hoogachtend, J.L. VAN DER HEYDEN www.cervantesonline.eu

HARTELIJKE GROET, JOHN L. VAN DER HEYDEN

23 SEPTEMBER 2010 EEN DROOM VAN GERECHTIGHEID