Datum: Maandag - Tweede Paasdag - 5 april 2010 Betreft: PULCHRI Kenmerk: 20100405JHLH Beste Liesbeth, Vandaag gaan mijn gedachten weer naar Sociëteit Pulchri in Den Haag en vervolg met brief INFORMATIEVOORZIENING MAART 2010 van 1 april.

WITTE DONDERDAG 1 APRIL 2010 DE TROON DEEL 4 - WILLEM, WILLEM, WILLEM EN WILLEM Mijn brief INFORMATIEVOORZIENING MAART 2010 met CD heb ik even na 19:00 in de brievenbus ter verzending naast het postkantoor Nijmegen Dukenburg gedeponeerd en nadien naar THE BOLD AND THE BEAUTIFUL gekeken. Ik kijk nu naar de voetbalwedstrijd FULHAM - WOLFSBURG. 22:20 De commentator heeft de naam van MOHAMED AL FAYED nog niet genoemd of FULHAM maakt een goal. 22:22 And now another one (2-0). Ik ben nu geneigd om supporter te worden van die club. Voor zover ik heb begrpen ging DIANA daar ook wel eens kijken. De scheidsrechters zijn gekleed in de kleuren van mijn DROOM VAN ROOD EN GEEL. 22:37 Het Spaanse Olé klinkt thans door CRAVEN COTTAGE. 22:48 WOLFSBURG scoort 2-1. Dat wordt volende week een interessante ontmoeting in de regio van HARTMUT STOESSLEIN.

GOEDE VRIJDAG 2 APRIL 2010 DE GOEDE VRIJDAG VAN ARNOLD HEERTJE De statistiek MAAGD: Concentreer u de komende dagen op activiteiten in en rond het huis. Een kleine schoonmaak kan geliefde en vergeten bezittingen boven tafel brengen. Een opknapbeurt van balkon, tuin of hekwerk zal bevrediging geven; laat u daarbij helpen. SCHORPIOEN: Wees vanochtend extra op uw hoede voor vergissingen als gevolg van nonchalance of gebrekkig inzicht. Vertrouw niet op uw intuïtie want daar kan iets mis mee zijn. Bijt u vast in uw werk en volbreng wat u zich ten doel heeft gesteld. Ik heb vanmorgen de reis van Weeze naar Málaga geboekt. Heenreis op donderdag 6 mei.Vanmiddag raakte ik in het SPORTS PALACE betrokken bij een gesprek over Indonesië. Hierbij kwam de plaats MALANG ter sprake. Hierop liet ik spontaan weten dat voormalig burgemeester DRIJBER van Arnhem daar is geboren. Na een bezoek aan het kerkhof ben ik even op bezoek geweest bij de heer Peter Scholten van de nabijgelegen Toyotagarage. Ik zond hem daarna het volgende emailtje: Subject: PROVISIE Date: April 2, 2010 7:27:16 PM Beste Peter, Hartelijk dank voor jouw gastvrijheid en het kopje koffie van vanmiddag. Het doet mij deugd dat de verkoopcijfers van Toyota met 23% zijn gestegen volgens het NOS-journaal van vandaag. Klaarblijkelijk begint de publikatie van mijn boek thans haar vruchten af te werpen voor jouw bedrijf. Voor de goede orde laat ik je hiermee ook nog weten dat de TOYOTA CAMRY ook is vermeld op FAX TO THE PRIME MINISTER OF THE NETHERLANDS, GREEN LIGHT, RED TOYOTA CAMRY en YOUR TRIP TO PAKISTAN. Ik zou het zeer op prijs stellen als jouw importeur hier een bijdrage tegenover zou willen stellen. Bij voorbeeld in de vorm van een gift aan de STICHTING CERVANTES BENELUX. Het rekeningnummer is 4729266. Ik laat de hoogte van het bedrag graag over aan de welwillendheid van jouw collega's maar stel bemiddeling van jou terzake wel op prijs. Het dient beslist een goed doel. De stichting beschikt nog niet over een stichtingskapitaal maar is wel bekend bij de koninklijke families van Nederland, België, Luxemburg, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, zoals je kunt zien op CONVOCATIES TER ATTENTIE VAN HARE MAJESTEIT KONINGIN BEATRIX DER NEDERLANDEN, INVITACIÓN A SU ALTEZA REAL DON FELIPE DE BORBÓN Y GRECIA PRÍNCIPE DE ASTURIAS, INVITATION Á SON ALTESSE ROYALE L'ARCHIDUQUE HÉRITIER DE LUXEMBOURG, UITNODIGING AAN ZIJNE KONINKLIJKE HOOGHEID KROONPRINS PHILIPPE VAN BELGIË, CONVOCATIE AAN ZIJNE KONINKLIJKE HOOGHEID PRINS WILLEM ALEXANDER PRINS VAN ORANJE-NASSAU en HONOURABLE PROPOSAL TO HER ROYAL MAJESTY QUEEN ELIZABETH II. Desgewenst kan jouw importeur ook gebruik maken van mijn postzegels voor PR-doeleinden.

Mohamed Al Fayed heeft indertijd eveneens gebruik gemaakt van Diana's beeltenis. Echter zonder mijn toestemming. Ik hoop overigens op korte termijn ook in een TOYOTA te kunnen rijden hier in het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, hoewel ik Liesbeth al eerder heb laten weten dat mijn voorkeur uitging naar de ROLLS ROYCE SILVER SERAPH. Ik kan hier toch niet voortdurend op die oude fiets van mijn vader zaliger blijven rijden als voormalig PERSONAL ADVISOR OF THE PRINCESS OF WALES! Die hoort inmiddels thuis in het VELORAMA aan de Waal. Samen met die fiets van WILHELMINA. Peter, ik hoop dat je mij op deze wijze van dienst kunt zijn en wens jou en jouw familie PRETTIGE PAASDAGEN Naar aanleiding van een oproep op de televisie: Subject: BLIND DATE MET LIJSTTREKKER Date: April 2, 2010 8:58:36 PM Hiermee laat ik u weten dat ik graag een gesprek voer met een lijsttrekker bij de komende parlementsverkiezingen. Mijn belangstelling gaat uit naar JAN PETER BALKENENDE en ALEXANDER PECHTOLD. Met de heer BALKENENDE spreek ik graag over mijn brief aan hem d.d. 14 februari 2007 t.w. GELUKWENS EN ONDERSTEUNING BELEIDSPLAN TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT JAN PETER BALKENENDE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. ALEXANDER PECHTOLD heeft vandaag de leuze DRIE PRIORITEITEN: ONDERWIJS, ONDERWIJS EN ONDERWIJS geïntroduceerd in navolging van de slogan THREE PRIORITIES: EDUCATION, EDUCATION AND EDUCATION uit april 1997. Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet, HOOGACHTEND J.L. VAN DER HEYDEN Bij de presentatie door ALEXANDER PECHTOLD werd WINNIE SORGDRAGER prominent in beeld gebracht. Ik hoop dat zij wederom in de regering komt en mijn probleem thans definitief tot een einde brengt. NOVA meldt vanavond dat D66 twee goede bekenden in de verkiezingscampange gaan inrengen. t.w. HANS WIJERS en ALEXANDER RINNOOY KAN. Ik juich dit initatief ten zeerste toe. Ook kwam Prof. ARNOLD HEERTJE in het programma aan het woord. Het zijn voor mij allemaal belangrijke pionnen in de beleidsonwikkeling van CERVANTES. ARNOLD HEERTJE is vermeld in ALGEMENE BESCHOUWINGEN 1998, GEBED ZONDER VAN DEN ENDE, VANUIT HISTORISCH PERSPECTIEF, DE OVERBUREN VAN EDWARD AND SOPHIE IN SURREY, HUWELIJK CONSTANTIJN EN LAURENTIEN, BEZOEK AAN BRUMMEN EN ARNHEM en BLANKENSTEIN.

ZATERDAG 3 APRIL 2010 DE TROON DEEL 5 - IK WORD NIET UW KONING De statistiek MAAGD: Een naaste kan het heel druk hebben met zijn//haar loopbaan en behoefte hebben aan steun en aanmoediging. Verdiep u in een verbouwing van uw huis als uw gezin groter wordt. Bespreek geldzaken met ouders; alles wijst erop dat zij goedgeefs zullen zijn. SCHORPIOEN: Als werk goed en profitabel verloopt, wilt u natuurlijk dat het zo blijft. Werk door en rust niet op uw lauweren. Neem mensen aan als u zelfstandig ondernemer bent en til uw bedrijf naar een hoger niveau. Kies een passende beloning na gedane arbeid. Ik kreeg deze week inderdaad het gevoel dat ik op mijn lauweren kon gaan rusten. Zonder financieel overzicht kan ik niets ondernemen en ook geen personeel aannemen. In mijn postbus in Utrecht vond ik van de AMSTERDAMSE KAMER VAN KOOPHANDEL echter de wijzigingsformulieren voor het bestuur van de STICHTING CERVANTES BENELUX als reactie op UW HERINNERING VAN 17 MAART 2010 TER ATTENTIE VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL VAN AMSTERDAM. Tevens ontving ik onderstaande reactie op BELEIDSPLAN BENELUX TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN HET LUZAC COLLEGE.

Hilversum, 2 april 2010 Geachte heer van der Heyden, In reactie op uw schrijven van 16 maart het volgende: Op het Luzac College Hilversum wordt Spaans aangeboden als examenvak voor havo en vwo en elementair ook voor beide afdelingen. Met vriendelijke groet Marcel Leupen rector. Landelijk secretariaat: Postbus 82284, 2508 EG Den Haag Tel +31 (07) 350 8455 Fax +31(0)70 3508459 www.luzac.nl Luzac College voor (versneld) voortgezet algemeen Volwassen onderwijs. LuzacCollege isde handelsnaam van LuzacCollege Nederland B.V. (Kvk 27131964) en Luzac Onderwijs B.V. (KvK 27107757) Bankrekeningnummer 22.81.83.294

Vanaf 20:15 kijk ik naar deel 5 van DE TROON. KONINGIN ANNA PAVLOVNA verneemt het nieuws over het ongeval van WILLEM II in Tilburg. De bisschop neemt de verantwoordelijkheid voor zijn verzorging. GUILLOT overlijdt daar op 17 maart 1849. Er ontstaat een discussie tussen zijn zoon WILLEM en zijn vrouw SOPHIE over de erfopvolging. WILLEM voelt er weinig voor om de nieuwe koning van Nederland te worden. In dit verband is het opmerkelijk dat BLAUW BLOED vanavond meldde dat MÁXIMA in haar jeugd slechts 5 pesos per dag beschikbaar had. Dat is precies een euro. KONINGIN ANNA jaagt de bisschop van Tilburg uit het paleis. 1849 Beelden uit Londen. Twee ministers proberen WILLEM over te halen het koningschap voor zijn rekening te nemen. De latere koning geeft echter de voorkeur aan een republiek. Hij wil zonder parlement zijn eigen besluiten nemen. Dat lijkt mij echter wel een dilemma. Hij krijgt zangles van de Engelse lady Joanne. WILLEM houdt er klaarblijkelijk een losbandig leven op na daar in Londen. 's-Gravenhage 1849 WILLEM vertelt zjn vrouw SOPHIE dat hij accepteert. In Amsterdam wordt hij tot KONING WILLEM III ingehuldigd. KONINGIN ANNA PAVLOVNA vertrekt. THORBECKE stelt de koning voor het bestuur van Nederlands Indië over te laten aan de lokale vorsten. WILLEM III dreigt THORBECKE met ophanging wegens verraad aan de kroon. Zoon MAURITS verdrinkt bijna in een vijver. Hij sterft op bijna zevenjarige leeftijd op 4 juni 1850. WILLEM kreeg de schuld voor de dood van zijn broertje MAURITS en vlucht naar zijn grootmoeder. Samen steken zij twee kaarsen op. Zoon WILLEM wordt een paar jaar naar een internaat gestuurd. Er ontstaat een huwelijksconflict tussen WILLEM III en SOPHIE. Zij bleven ondanks alles bij elkaar. Zij kregen nog een zoon: ALEXANDER. Wij slaan nu 20 jaar om en zien de blonde prins ALEXANDER. in zijn bibliotheek. Hij communiceert met een ARA. Dit doet mij denken aan "Wie een hondt wil slaan vindt licht een stok van hulst in het papegaaiencircuit, maar om onze meningen te bundelen zie ik uw antwoord gaarne op korte termijn tegemoet. Vooral over de vraag hoe groot de afstand is tussen de koningin en de koning van Runnymede. Dan kan de kok ook nog voor een feestje zorg dragen, Mevrouw de Roos. Hoera, hoera. Met gevoelens van de meeste hoogachting. De citatenvorser." als vermeld in EEN LAATSTE VRAAG d.d. 9 september 1996. Die bibliotheek is vermoedelijk het KONINKLIJK HUISARCHIEF als vermeld in UW BRIEF 95/1438/M-95-4 AAN DE COMMISSARIS VAN POLITIE TE NIJMEGEN, DE STENEN TAFEL, PROMOTIE TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, WARWICK, IN DE ZEVENDE HEMEL, RETOUR NIJMEGEN-WASSENAAR III, WIR HERREN VON HEYDEN, SPAANS STAATSBEZOEK TER ATTENTIE VAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, HET ELFDE GEBOD, EERSTE BEZOEK AAN DE RUSSISCHE AMBASSADE TE 'S-GRAVENHAGE, BEZOEK AAN HET KONINKLIJK HUISARCHIEF, CORRECTIES TER ATTENTIE VAN MARIA DELORME IN HARLINGEN, FELICIDADES (1) TER ATTENTIE VAN ZIJNE KONINKLIJKE HOOGHEID DE PRINS VAN ORANJE, SOLDAAT VAN ORANJE II, AHEAD ONLY, APRIL 2003, MAAND VAN DE WAARHEID TER ATTENTIE VAN DE HOOFDREDACTEUR VAN VORSTEN. FEEST VIEREN, HERSTART TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, TWAALF RONDE TAFELS , NIJMEGEN-UTRECHT, BLAUW BLOED, 't GOUDE HOOFT, VAN DE ZEVENDE NAAR DE ACHTSTE HEMEL, MET DE ALTA VELOCIDAD ESPAÑOLA (AVE) NAAR CÓRDOBA, VERSLAG ARNHEM EN DEN HAAG D.D. 6 JULI 2008, DANKBETUIGING AAN DE SECRETARIS VAN DE KONINKLIJKE VERENIGING VAN LEDEN DER NEDERLANDSE RIDDERORDEN, WILLEM-ALEXANDER 39 JAAR, HET DAGBOEK VAN 2002, DIPLOMA-UITREIKING EN LEDENVERGADERING KONINKLIJKE VERENIGING VAN LEDEN DER NEDERLANDSE RIDDERORDEN, TOUR DE LA BRUYÈRE, THE DIANA INQUEST PART 1, REEDS LANG BEOOGDE BANKENCOMBINATIE STEEKT VAN WAL, KONINKLIJKE VERENIGING VAN LEDEN DER NEDERLANDSE RIDDERORDEN BLIJFT VOORTBESTAAN, GEORGE GÖRTEMÖLLER, CARLA PEETERS EN FRITS WIERSEMA, DON'T THINK PINK BUT RED AND PURPLE, DANKBETUIGING VERZONDEN AAN DE SECRETARIS VAN DE KONINKLIJKE VERENIGING VAN LEDEN DER NEDERLANDSE RIDDERORDEN en HERRIJZEND VALKHOF. Daar zien wij WILLEM junior terugkeren uit PARIJS. Hij leert daar MATHILDE VAN LIMBURG STIRUM kennen. LIEFDE OP HET EERSTE GEZICHT. Ik geloof er nog steeds in. Parijs 1876. WILLEM junior verklaart afstand van de troon te willen doen voor zijn MATHILDE. ALEXANDER blijkt een aanhanger van CHARLES DARWIN. WILLEM III verklaart dat hij een relatie heeft gehad met de moeder van MATHILDE VAN LIMBURG STIRUM en dat zijn zoon daarom niet met haar kan trouwen. KONINGIN SOPHIE sterft in Den Haag op 3 juni 1877. Het is nu dus ook helder waardoor KONINGIN ELIZABETH II een probleem had met het tweede huwelijk van HAAR OUDSTE ZOON.

ZONDAG 4 APRIL 2010 - EERSTE PAASDAG HANS HILLEN Vandaag gaat mijn aandacht weer naar NOORDWIJK. Tijdens de VDSN-vergadering wendde zich - naar aanleiding van mijn aanbieding van de CD met EXPERIENCIAS HOLANDESAS aan het bestuur inzake NUEVO ESPÍRITU - een docente Spaans tot mij die in NOORDWIJK woonachtig is. Ik kijk nu naar BUSINESS CLASS en zie het gesprek tussen HARRY MENS en de heer HANS HILLEN in 't ELFDE GEBOD. De heer HILLEN is vermeld in SAMENWERKINGSVOORSTEL TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, KWARTETTEN, HET JUISTE SPOOR en NEW VENTURES. Het programma is beëindigd met de woorden DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN. Ik heb echter nog tot 11:00 uur uitgeslapen. Mijn rust is mij ook iets waard. Het doet mij deugd het programma via deze website nog een keer te bekijken is op BUSINESS CLASS 4 APRIL 2010. Ik zag afgelopen week de presentatie van PIA DIJKSTRA op 29 MAART JONGSTLEDEN als parlementskandidate voor D66 in sociëteit PULCHRI in Den Haag. PIA DIJKSTRA is getrouwd met GERLACH CERFONTAINE als vermeld in ACHT JAAR LATER, ADERLATING, SCHERVENGERICHT, VOORBEREIDING 10E E-NEDERLAND CONGRES, 10E E-NEDERLAND CONGRES

JOHN VAN DER HEYDEN 60 JAAR, WIE NEEMT MIJN HUIDIGE TAKEN OVER? en NIEUW LICHT IN BRASSERIE LA TABERNA. In dit verband heb ik de heer AXEL ROSENDAHL HUBER afgelopen vrijdag om 12:37 het volgende bericht doen toekomen: "Subject: VOC lunch Geachte Heer Rosendahl Huber/Beste Axel. Ik ben weer even in Nederland en kom volgende week graag weer naar Den Haag voor de lunch. Graag ontvang ik de nieuwsbrief op het emailadres ***. Mijn emailadres ***** is klaarblijkelijk van hogerhand enige tijd buiten gebruik gesteld. Hartelijke groet uitde Keizer Karelstad. JOHN VAN DER HEYDEN http://www.cervantesonline.eu/ Nadien heb ik THOMAS TRIEBELS om 13:30 het volgende bericht doen toekomen: Hallo Thomas, Ik kan weer mailen via *** Hierbij ontvang je mijn reactie op het bericht van die jaloerse figuren: MEGAMAN. Aangehecht emailbericht heb ik om 15:03 doen toekomen aan de heer GEERT PETERS als vermeld in SOESTDIJK OF BRUMMEN.

MAANDAG 5 APRIL 2010 - TWEEDE PAASDAG OP ZOEK NAAR EEN HUISHOUDELIJKE HULP Er is geen nieuwe horoscoop vandaag. Gistermiddag heb ik een kort bezoek gebracht aan ROEL VAN SPIERENBURG en gisteravond aan LE FIGARO. Vanmorgen heb ik mij aangemeld bij een organisatie die bemiddelt bij het zoeken naar een huishoudelijke hulp. Voorts bemerkte ik iets bijzonders aan de enveloppe die ik op 29 MAART 2010 ter attentie van mijn overleden moeder heb ontvangen van DE ZONNEBLOEM. Hij is gericht aan mevrouw VAN HEIJDEN.

De familie VAN HEIJDEN ben ik alleen nog in HAAKSBERGEN tegengekomen op een straatnaambordje. En de roze kleur lijkt verdraait veel op die roze matjes die ik op 29 OKTOBER 1996 heb ontvangen van DMD in TERNEUZEN.

7 APRIL 2010 OPNIEUW NAAR HET LANGE VOORHOUT