Datum: Woensdag 17 maart 2010 Betreft: DE TROON DEEL 2 Kenmerk: 20100317JHLH

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Nijmegen, Woensdag 17 maart 2010. Beste Liesbeth, Aansluitend aan mijn brief JAARVERGADERING VDSN 2010 EN ANDERE WEDERWAARDIGHEDEN ontvang je onderstaand de inhoud van mijn dagboek van gisteren vanaf verzending van vermelde brief en vandaag.

DINSDAG 16 MAART 2010 VOORBEREIDING JAARVERGADERING VDSN De brief MI BUENOS AIRES QUERIDO met DVD heb ik om 13:45 uur in het postkantoor Nijmegen Dukenburg ter verzending in de daartoe bestemde brievenbus gedeponeerd nadat ik de STICHTING INTERNATIONAAL PARKINSON FONDS een bescheiden bijdrage heb doen toekomen van 20 euro. Meer kan ik mij niet veroorloven op dit moment. 14:35 JAARVERGADERING VDSN 2010 EN ANDERE WEDERWAARDIGHEDEN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA verzonden. Daarna de indrukwekkende herdenkingsbijeenkomst voor HANS VAN MIERLO gezien in de TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL. 17:30 Verzonden: BELEIDSPLAN BENELUX TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN HET LUZAC COLLEGE Directie Luzac College, Korte Noorderweg 12A 1221 NB HILVERSUM Datum: Dinsdag 16 maart 2010 Betreft: BELEIDSPLAN BENELUX Kenmerk: 20100316JHLC Geachte Directie, Binnen het kader van de ontwikkeling van het beleidsplan INSTITUTO CERVANTES BENELUX beschik ik graag over alle informatie inzake uw opleidingen en cursussen Spaans. Ik verzoek u dit te zenden aan J.L. van der Heyden Zwanenveld Nijmegen. Bij voorbaat dank, hartelijke groet en graag tot ziens in Hilversum, JOHN L. VAN DER HEYDEN. Ik ben nu weer aan een nieuwe uitdaging toe. 21:15 Bezoek gebracht aan het SPORTS PALACE. Daar heb ik een afspraak gemaakt met RICHARD VAN DEN BROEK voor een nieuwe fitnesstest op maandag 22 maart 2010 om 18:00 uur.

WOENSDAG 17 MAART 2010 DE TROON DEEL 2 Deel 2 van DE TROON begint met het huwelijk van GUILLOT in SINT PETERSBURG met ANNA PAULOWNA. Het is een Russisch orthodoxe dienst. Tijdens de gesprekken tussen GUILLOT en ANNA is er altijd een tolk aanwezig. Opmerkelijk is dat GUILLOT het NEDERLANDS met HOLLANDS aanduidt. Waarschijnlijk nog onder invloed van LODEWIJK NAPOLEON die ons land ook met HOLLAND aanduidde. Dat deed AN DEN HOLLANDER ook vorige week woensdag in de Sierra Nevada.

Maar haar kan ik het niet kwalijk nemen. Zij is immers ook naar die provincies genoemd. Tijdens de meest amoureuze momenten wordt het echtpaar VAN ORANJE ROMÁNOVA vergezeld van de kamerheer annex tolk. GUILLOT is trots op zijn tijdens de Slag bij Waterloo opgelopen littekens. GUILLOT en ANNA nemen een enorme schat aan kroonjuwelen mee naar Nederland. GUILLOT moet eraan wennen dat zijn vader met het volk spreekt. Het doet mij denken aan Liesbeths uitspraak "Ik communiceer niet op de gang". KONING WILLEM I voert regelmatig overleg met de heer KAREL VAN HOGENDORP. Bij die gelegenheid wordt het idee geboren om de Haarlemmermeer leeg te malen. Volgens VAN HOGENDORP zal België zich op termijn van Nederland afscheiden. We zien de aankomst van ANNA vanuit SINT PETERSBURG in DEN HAAG. Vooral PRINSES MARIANNE speelt een bijzondere rol bij de ontvangst. Ook KONING WILLEM I spreekt over de taal HOLLANDS in plaats van NEDERLANDS. Ik vraag mij af of dit op een historische realiteit berust of dat wij hier wederom met het fenomeen HOLLANDITIS worden geconfronteerd onder verantwoordelijkheid van de filmmakers. KONINGIN WILHELMINA heeft een Russisch lied ingestudeerd dat zij met verve vertolkt. Vader WILLEM I spreekt met zijn zoon over de wonderlijke ziekte- en sterfgevallen in de familie ROMÁNOV wanneer zijn zoon vertelt dat zijn vrouw in verwachting is. GUILLOT blijkt over sterke militaire expansiedriften te beschikken en denkt er zelfs aan om Frankrijk te veroveren voor zijn echtgenote, zodat zij REINE DE FRANCE kan worden. WILLEM I wenst niet dat zijn gezag wordt ondermijnd door zijn zoon. Het is heel opmerkelijk om nu naar deze film te kijken met beelden van een langs de zeekust galopperende koningin als op 28 JANUARI 1997 en twee kaarten hier op tafel van hun directe nazaten BEATRIX, MARGRIET, WILLEM-ALEXANDER, CONSTANTIJN, JOHAN FRISO, MAURITS, BERNHARD, PIETER CHRISTIAAN, FLORIS en hun respectievelijke echtgenoten. Terwijl ANNA en GUILLOT naar Brussel zijn verhuisd waar hun zoon WILLEM III wordt geboren krijgen zij daar grote problemen met de Vlaamse bevolking. GUILLOT blijkt daar homoseksuele neigingen te vertonen. Bepaald geen reclame voor het aanzien van de monarchie. De latere WILLEM III laat zich aardig inpakken als prins op het witte paard, hetgeen mij uiteraard aan mijn bezoek aan WARWICK herinnert. Vader KONING WILLEM heeft kennisgenomen van die problematiek terwijl ANNA een Russisch orthodoxe kapel laat bouwen. Dat is tegen het zere been van de calvinistische Oranjes. KONING WILLEM heeft er geen goed woord voor over. De koning wil dat zijn zoon dag en nacht wordt gesurveilleerd en ANNA lijkt niet bijzonder gelukkig in haar huwelijk. Tijdens een rit te paard door de bossen rond hun PALEIS TERVUREN in Brussel wordt GUILLOT aangevallen door Vlamingen en gechanteerd wegens sodomie en samenzwering tegen de Franse staat. In het paleis ziet ANNA met lede ogen het geflikvlooi van haar husband aan en plaatst daarbij haar keizerlijke tiara op haar hoofd. Om zijn ziel te reinigen gaat GUILLOT te biecht bij een Rooms Katholieke priester en verkwanseld op die manier zijn eigen know how. ANNA voelt zich gevangen in de Nederlanden. Zij wil Frankrijk en een nieuwe troonopvolger. Daar wordt ter plekke hard aan gewerkt. Enkele jaren later gaat GUILLOT terug naar DEN HAAG en zien wij zijn inmiddels volwassen geworden zusje MARIANNE op PALEIS HET LOO in APELDOORN waar oma WILHELMINA stervende is. Dit zijn zeer emotionerende beelden. In aanwezigheid van de koninklijke famile blaast oma WILHELMINA VAN WÜRTTEMBERG de laatste adem uit. ANNA is weer zwanger. De tweede is op komst. Vader WILLEM is bijzonder ontstemd over de vriendenkring van zijn zoon. Het verhaal wordt verteld door de latere Koningin Wilhelmina. In 1829 worden alle juwelen van ANNA uit het PALEIS TERVUREN gestolen. Daar is ook het BRUSSELSE INSTITUTO CERVANTES (www.cervantes.be) gevestigd beste MAAGD: Familieplichten kunnen een financiële tol gaan eisen, zeker als u jongeren groot brengt die nog een studie voor zich hebben. Houd nu alvast rekening met toekomstige uitgaven. Bespreek dit alles tot in detail met uw partner. Een uitnodiging daartoe zie ik graag tegemoet. SCHORPIOEN: Omzeil met een grote boog brommerige types. Het zal verspilde tijd zijn om contacten te leggen of uw mening duidelijk te maken aan mensen die niet luisteren. Hoewel u zelf van nature koppig bent, kunt u iemand ontmoeten die dat in het kwadraat is. "De kop d'er veur" noemen ze dat in Groningen en Friesland. In dit verband denk ik uiteraard aan de heer DRS. T. BREUKER. Hij is in mijn dossier voor het laatst vermeld in BARTHOLO VAN THIENEN.

13:00 Verzonden met DVD MI BUENOS AIRES QUERIDO. Doña Cecilia Verdi Uruguay 964, 11º B C1015 ABT BUENOS AIRES ARGENTINA Fecha: Nijmegen, Miércoles el 17 de Marzo de 2010 Concierne: MI BUENOS AIRES QUERIDO Referencia: 20100317JHCV ESTIMADA CECILIA En primer lugar tengo que disculparme por el gran retraso pero por fin he conseguido poder sacar una copia de tu presentación sobre el tango en Buenos Aires el día 13 de abril de 2009 lo que se puede ver en mi página web titulado EL ESPAÑOL EN LA UNIDAD Y LA DIVERSIDAD ­ PRIMER DÍA. El DVD se titula HARTMUT STOESSLEIN pero después de la presentación de mi colega alemán encontrarás tu presentación. Espero que te lo gusta. Reciba un abrazo de mi parte y también para INÉS VIÑUALES y los demás colegas de la FUNDACIÓN ORTEGA Y GASSET ARGENTINA. Un saludo cordial desde Nimega en el Reino de los Países Bajos, JOHN L. VAN DER HEYDEN NIJMEGEN REINO DE LOS PAÍSES BAJOS. P.S. Mi reportaje completo de nuestra visita a Argentina se encuentra en COLLOQUIUM VAN DE ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL IN BUENOS AIRES (2009)

18 MAART 2010 HOLA, ¿QUÉ TAL?