Datum: Maandag 8 maart 2010 Betreft: EEN BELANGRIJK BEZOEK Kenmerk: 20100308JHLH

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Beste Liesbeth, Aansluitend aan mijn brief ONKOSTEN 2009 ontvang je onderstaand de inhoud van mijn dagboek van het afgelopen weekend.

ZATERDAG 6 MAART 2010 EXETER EN DE STRIJD OM DE TROON Toen ik vanmorgen de televisie aanzette werd er op de Spaanse televisie al meteen gezegd "Yo soy EL HOLANDÉS ERRANTE". Vanuit die achtergrond kijk ik naar de horoscoop van vandaag beste MAAGD: U kunt dit weekend met een huis vol mensen zitten. Komen ze niet spontaan, nodig ze dan uit. Zorg voor een gemengd gezelschap en amuseer u met de ongetwijfeld aangedikte verhalen, leuke anekdotes en roddels. SCHORPIOEN: Een zakelijke kwestie kan een domper zetten op uw weekend. Het geld kan ineens binnenstromen, maar even snel ook weer wegvloeien. 'Zo gewonnen, zo geronnen' hoeft niet altijd uw motto te zijn! Ik ben inderdaad benieuwd of het geld nu binnenkomt. Gisteravond heb ik rond 21:00 uur in de stromende regen de brief ONKOSTEN 2009 ter verzending in de brievenbus van het postkantoor van Torremolinos gedeponeerd. In de bekende leeuwenbek. Daarna heb ik een bezoek gebracht aan BRASSERIE LA TABERNA. Voor de variatie had ik mij weer eens gehuld in het sweatshirt uit EARLS COURT GYM. Hierdoor raakte ik in een lang gesprek met het echtpaar JOHN en HENNY VAN KLAVEREN uit LEIDEN en heb ik met hen uitgebreid herinneringen opgehaald uit de jaren 1997, 1998 en 1999. Onder meer over het onderhoud dat ik op 28 NOVEMBER 1997 heb gevoerd met zangeres LYNNE DAWSON in de PIETERSKERK.

Ik heb HENNY ook in kennis gesteld van mijn korte gesprek met WILLIBRORD FREQUIN op die avond. Daarna kort bezoek aan GRAN HOTEL CERVANTES. Daar heb ik ANTONIO van het DUO GIRASOL

uiteengezet wat ik in mijn brief VIERDAAGSE 2010 TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER THOM DE GRAAF VAN NIJMEGEN heb geschreven inzake mijn positiebepaling als eigenaar van het HANDELSMERK en de in deze brief vermelde constitutionele verhoudingen. Tot slot ben ik naar EL OPEN ARMS gegaan. Aan de bar raakte ik in gesprek met een 36-jarige Engelsman met de naam TOM, die naar zijn zeggen thans in ASTURIAS woont. Hij is oorspronkelijk afkomstig uit COVENTRY en is naar zijn zeggen in ROYAL LEAMINGTON SPA op school geweest en goed bekend met WARWICK BUSINESS SCHOOL. Hoofdpersoon in de karaoke was een Engelsman uit NEWCASTLE-ON-TYNE met de naam ALAN. Hij droeg een zonnebril en een cowboyhoed en vertolkte hoofdzakelijk liederen van JOHNNY CASH. Het etablissement werd vervolgens opgevrolijkt door een groep jongedames uit EXETER in DEVON. Eén van de dames droeg het opschrift "BRIDE" op haar rug en vertelde mij dat zij op 24 APRIL 2010 in het huwelijk treedt. Op mijn vraag of zij wel eens heeft gehoord van de plaats EBFORD liet zij mij weten dat die plaats niet ver van EXETER is verwijderd. Zo kwam mijn gesprek later met gemelde zanger ALAN op de aldaar in het verleden woonachtige majoor van de Royal Cavalry, de heer JAMES HEWITT. Ik heb het echtpaar uit NEWCASTLE terzake laten weten dat deze paardenliefhebber tot 4 maart 1992 als mijn STAND IN heeft dienst gedaan. Na deze vermakelijke gesprekken ben ik laat in de nacht door de stromende regen en een gierende storm om mijn oren naar DE ZEVENDE HEMEL teruggekeerd. 12:27 THOMAS TRIEBELS belde op mijn mobiele telefoon. Hij heeft mijn BRIEF AAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN TER ATTENTIE VAN THOMAS TRIEBELS in goede orde ontvangen en toonde zich erg enthousiast. 14:00 Hoewel het buiten noodweer is ga ik toch even kijken of de CD-verkoper op de promenade staat met de CD AZAHARA van PACO PEÑA. 14:15 Het is nu ook nog stevig gaan regenen. Van die wandeling heb ik dus maar afgezien. Morgen wellicht na de kerkdienst in de doopsgezinde kerk in Arroyo de la Miel. Vanavond begint om 20:15 uur op Nederland 2 DE STRIJD OM DE TROON IN ZES DELEN. 21:30 Ondanks de barre weersomstandigheden heb ik een wandeling gemaakt naar La Carihuela. Naar SNEEUWWITJE, de KLIKSPAAN en GRANDCAFE FRIENDS. Hoge bruine golven van de Middellandse Zee beuken op de Andalusische kust van het KONINKRIJK SPANJE. Vervolgens heb ik naar DEEL 1 DE TROON gekeken.

Stadhouderlijk Hof Leeuwarden
22 juni 1996

Het verhaal begint in 1793 op het moment dat KONING LODEWIJK XVI VAN FRANKRIJK en zijn vrouw MARIE-ANTOINETTE zijn onthoofd en de reactie van de latere KONING WILLEM I, zijn echtgenote WILHELMINA VAN PRUISEN en hun zoontje GUILLOT. Stadhouder WILLEM V en zijn echtgenote WILHELMINA VAN PRUISEN besluiten onder druk van de patriotten naar Engeland te gaan, waar koning GEORGE III de scepter zwaaide. In 1803 brengen PRINS WILLEM en zijn zoon GUILLOT een bezoek aan KEIZER NAPOLEON in het ELYSÉE in PARIJS. GUILLOT gaat in 1812 naar de Berlijnse militaire academie. Hij neemt daar het besluit om te gaan trouwen met kroonprinses CHARLOTTE van Engeland, de dochter van GEORGE III. In 1812 bezoekt GUILLOT prinses CHARLOTTE in FROGMORE HOUSE bij WINDSOR CASTLE. Zij spreken samen over KING BILLY. Hier heeft GUILLOT de koning-stadhouder ten onrechte met voorvader aangeduid. KONING-STADHOUDER WILLEM III VAN ORANJE is immers kinderloos overleden. De opmerkingen van prinses CHARLOTTE zijn in dit verband interessant. In 1813 keert de familie van Oranje in Scheveningen terug in Nederland. PRINS WILLEM landde daar met zijn broer FREDERIK en zijn zusje MARIANNE.

1814 Bespreking op PALEIS NOORDEINDE over het nieuwe koningsschap van WILLEM. KONINGSSCHAP en GRONDWET gaan de basis vormen van de nieuwe Nederlandse identiteit alsmede de scheiding van KERK en STAAT en de oprichting van een CENTRALE BANK. Besloten wordt WILLEM tot SOUVEREIN VORST te benoemen. De kroning vindt in 1815 plaats in AMSTERDAM. In datzelfde jaar zien wij GUILLOT - volgens afspraak na de kroning van zijn vader - terug bij prinses CHARLOTTE in FROGMORE HOUSE. Hij raakt daar in conflict met LEOPOLD VAN SAKSEN-COBURG een voorvader van de huidige KROONPRINS FILIP van BELGIË. Na zijn terugkeer in de Nederlanden neemt hij deel aan de veldtochten tegen NAPOLEON in QUATTRE BRAS en WATERLOO. Zijn standbeeld staat in BRONBEEK. Bij zijn terugkeer uit de slag vertelt zijn moeder hem dat hij in SINT PETERSBURG wordt verwacht bij de TSAAR VAN RUSLAND voor een ontmoeting met zijn zuster ANNA PAULOWNA als vermeld in mijn brief AGRADECIMIENTO A DOÑA IRINA GÚSEVA EN MOSCÚ.

ZONDAG 7 MAART 2008 BENALMÁDENA ARROYO DE LA MIEL Geen nieuwe horoscoop vandaag. Ik heb deelgenomen aan een dienst in de doopsgezinde kerk in ARROYO DE LA MIEL. Het was een tweetalige Spaans-Engelse dienst. Voor mij was het een bijzondere gewaarwording hoe mijn Spaanse landgenoten op een soortgelijke wijze als ondergetekende tijdens mijn Nederlands Hervormde periode het evangelie beleefden. Als HEYDANUS dat zou weten zou hij zich thans in het graf omdraaien in BACHARACH AM RHEIN. De voorgangers waren SAM uit Madrid en JOHN, die oorspronkelijk uit SUSSEX komt in het VERENIGD KONINKRIJK.

Hij sprak fantastisch Spaans. Er waren enkele zaken die mij aanspraken. Op de eerste plaats de directe methode. De voorganger was niet alleen aan het vertellen maar gaf ook de mogelijkheid tot dialoog en stelde vragen aan de aanwezigen. Er was sprake van een actieve participatie van de gelovigen. Ik kreeg de indruk in een FAMILIE te zijn opgenomen. Ook sprak mij SAMs aanduiding spiritueel partnership aan. Hoewel het mijn volledige overtuiging is dat elke godsdienst mensenwerk is ben ik wel geneigd om in het proces mee te gaan. Opmerkelijk is dat de Spanjaarden voor de term HEYDENEN thans het woord 'gentiles' gebruiken. In onze westerse samenleving is dat een aanduiding voor 'aardig, vriendelijk' zoals we terugzien in het Engelse 'gentleman'. In veel interpretaties van de voorgangers kan ik mij niet direct verplaatsen. WIJ zijn immers al door de eeuwen heen met HEER aangeduid ofwel SIRE. In de tijd van GASPAR VAN DER HEYDEN werd deze groepering met WEDERDOPERS aangeduid. Ik heb er ook kennis gemaakt met PAOLA M. ROSA BIAN beëdigd vertaalster Italiaans. Een collega dus van mij die naar haar zeggen jarenlang - evenals DOLPHINE GRIJNS - in HEEMSTEDE heeft gewoond. Ik heb met haar en toehoorders gesproken over de opmerking van MICHAEL VROOMAN in TOLEDO op 22 MAART 2005. Na de koffiepauze werd het woord gevoerd door een Spaanse voorganger die uit Denver in de Amerikaanse staat COLORADO afkomstig is.

Hij heeft meer dan een half uur gesproken over het verhaal van David en Goliath. Hij memoreerde dat David die filistijnse reus met zijn slinger en een steen midden in het voorhoofd heeft geraakt waardoor de heer Goliath het leven heeft gelaten. De Spaanse voorganger sloot het verhaal zelfs nog af met de opmerking dat het niet David zelf is geweest die de steen in de richting van het voorhoofd van de filistijn had gestuurd, maar God zelf. Ik heb mij daarbij direct de vraag gesteld of God zich daarbij niet schuldig heeft gemaakt aan 'manslaughter' en hoe de Palestijnen daarover denken. Dat vind ik een ethisch probleem. Na de dienst werd ik vriendelijk uitgenodigd aan een maaltijd deel te nemen voor alle participanten. Dat hadden zij voortreffelijk georganiseerd. Het werd de maaltijd van de Heer.

Ik denk dan ook dat de organisatoren het op prijs hebben gesteld dat de Heer persoonlijk aanwezig was. Jezus Christus is immers al bijna tweeduizend jaar geleden overleden. Desalniettemin is zijn geest altijd levend gebleven. En dat vind ik het belang van deze bijeenkomsten. Het geeft nieuwe inspiratie. Ik kon aan JOHN ook mijn verhaal over DIANA kwijt en mijn contacten met ETON COLLEGE vanaf maart 1997. JOHN nodigde mij uit om de volgende keer terug te komen. Hij lijkt mij een geschikte pastor om ONS KERKELIJK HUWELIJK in te zegenen en THOM DE GRAAF het BURGERLIJK HUWELIJK te voltrekken. THOMAS TRIEBELS treedt daarbij graag als getuige op. Het lijkt mij goed om MARC DANIËLS daarbij uit te nodigen om te zingen.

Nadien heb ik nog koffie gedronken bij ANNABEL van UWE MAJESTEIT en nadien een foto van mij laten maken door DIANA van BRASSERIE LA TABERNA nadat ik haar deze foto heb laten zien:

MAANDAG 8 MAART 2010. Vanmorgen heb ik vanachter mijn computer de zon zien opkomen boven de Middellandse Zee omdat ik evenals op ZONDAG 24 JANUARI 2010 niet kon slapen. Ook vandaag is er geen nieuwe horoscoop.

WIJ ZULLEN ALLES OVERWINNEN

9 MAART 2010 JAN PETER BALKENENDE EN DE GOUDEN DRIEHOEK