Datum: Zondag 7 december 2008 Betreft: ZEG MIJ WAT IK MOET DOEN Kenmerk: 20081207JHLH STRICT VERTROUWELIJK (TOT 21 DECEMBER 2008) Beste Liesbeth, Aan het eind van dit jaar 2008 heb ik besloten jou weer eens een uitgebreide brief te schrijven. De afgelopen maanden is er veel gebeurd. Volgens planning ben ik zaterdag weer in Nijmegen teruggekeerd. In Torremolinos heb ik gesprekken gevoerd met huisarts/consul Frank Buster, mijn Spaanse huisarts Doña ROSALÍA ROMERO, neurologe Dra. Vila en de heer Ko Kooijman. Om met de laatste te beginnen. Met Ko heb ik de laatste tijd veel inspirerende gesprekken gevoerd ondanks ons verschil in sexuele geaardheid. Of misschien wel dankzij dat verschil. Een tijd geleden nam hij mijn rechterhand in zijn hand en voorspelde mij de toekomst. "Jij gaat met Liesbeth trouwen" zei hij. Hoe hij aan die wijsheid komt weet ik niet, maar het idee is mij ook al eens eerder verteld door Alex van't Hooft, zoals je weet. Ook vergeet ik de opmerking niet van iemand die aanwezig was op een trouwpartij op De Engelenburg en mij zei: "Jij komt ook nog aan de beurt". En om heel eerlijk te zijn is dat ook altijd mijn vurigste wens geweest, maar ik heb nooit en te nimmer in jouw privéleven willen interveniëren. Mensen maken tijdens hun leven regelmatig nieuwe keuzes in de persoonlijke levenssfeer. Jouw vader is daarbij een goed voorbeeld. Ik vergeet in dit verband ook niet de vele diepgaande gesprekken die wij lang geleden hebben gevoerd en jij mij de vraag stelde "Wanneer maak je jouw keus?". Die keus heb ik nadien gemaakt op 4 maart 1992. Daarna ben ik zestien jaar lang voor jou door het vuur gegaan in het noorden des lands en heb altijd met jouw wensen rekening gehouden. Vorig jaar heb ik 1500 euro betaald aan het relatiebureau up2date. Maar elke keer als ik aan een nieuwe relatie denk denk ik ook "nu laat ik Liesbeth in de steek". Het klinkt misschien vreemd. Maar zo werkt het wel bij mij. Dat kan geen enkele advocaat mij verbieden. In mijn gedachten ben ik al twintig jaar met jou getrouwd en vertrouwd en op mijn leeftijd vind ik het heel moeilijk om een relatie aan te gaan met iemand die ik niet ken. Met iemand die niet dezelfde drive en spirit heeft als jij en ik. Na tien jaar ontwikkelingswerk in Torremolinos denk ik dat ik mijn activiteiten aan de Spaanse zuidkust maar eens ga afronden en wij samen een nieuwe weg dienen in te slaan. Mijn voornaamste wapenfeit van de afgelopen periode is naar mijn inzichten de vervaardiging en publikatie van mijn boek. Ik denk dat mijn boek een belangrijke katalysatorfunctie vervult bij het realiseren van onze doelstellingen. Verder heb ik veel plezier van mijn lidmaatschap van de Asociación Europea de Profesores de Español en de medewerking van hun bestuur, in casu presidenta SARA SAZ. Ik heb mijn verslagen van de congressen thans gerubriceerd onder CONGRESSEN AEPE EN FIAPE VANAF 2001 Bijgaand stuur ik je een kopie van het laatste boletín met een verslag van het laatste congres in Madrid. Het blad is wereldwijd verspreid onder alle leden van de AEPE. Een betere PR kan ik mij vandaag dus niet wensen. Maar ik denk dat mijn ponencia La Universidad a Distancia, enlace entre el Instituto Cervantes de España y el Instituto Cervantes Benelux vooral heeft bijgedragen tot een beter begrip inzake mijn beleidsplan. Zo heeft de rector van de UNED, Juan Antonio Gimeno Ullastres tijdens de sluitingsceremonie aangekondigd een prijs uit te reiken voor de vervaardiging van didactisch materiaal om Spaans aan buitenlanders te onderwijzen vanuit de Spaanse Open Universiteit. Dat is een beginnetje inzake de samenwerking met de Nederlandse OU. Ik ben gelukkig met de reacties in het boletín van Minister-President José Luis Rodríguez Zapatero, voormalig president van het Spaanse Instituto Cervantes don César Antonio Molina (thans minister van cultuur), mevrouw ESPERANZA AGUIRRE, presidenta van de Comunidad de Madrid en als voormalig Spaans minister van cultuur en onderwijs aanwezig tijdens de uitreiking van de FOUR FREEDOMS AWARD aan KONING JUAN CARLOS als vermeld in KARLSPREIS aan Hare Majesteit de Koningin.

COLLOQUIUM IN BUENOS AIRES
P.19 en 20. Maakt melding van het genomen besluit om bij voldoende deelname een colloquim te organiseren in Buenos Aires in de week van 19 tot en met 26 april
(inmiddels vervroegd naar 12 tot 19 april). Ik neem mij voor hieraan deel te nemen in het verlengde van hetgeen ik aan jou en Hans Blankert heb geschreven in mijn brieven WELKOM en GOODWILL. Ik kan daarbij dan ook het CERVANTES MANAGEMENT CENTRUM in Torremolinos introduceren als Harry die zaak rond heeft. Het colloquium wordt door de nieuwe interim voorzitter van de AEPE ­ Susana Heikel - georganiseerd in samenwerking met de Argentijnse Fundación Ortega y Gasset. Het geplande programma betreft :
- 12 april (zondag): Aankomst in Buenos Aires
- 13, 14 en 15 april: Colloquium in de lokaliteiten in de onmiddellijke omgeving van de Fundación Ortega y Gasset.

-
Maandag 13 april: Opening van het Colloquium door een erkende plaatselijke specialist. Welkomstborrel en daarna gedurende de rest van de dag lezingen en workshops in de ochtend en de namiddag. 's-Avonds een uitstapje met een Tango met maaltijd show.
-
Dinsdag 14 april: 's-Morgens lezingen en workshops. 's-Middags en 's-avonds bezichtiging van Buenos Aires in een City Tour.
-
14 tot en met 19 april: Vrij om te besteden om de stad en zijn omgeving te leren kennen. Hierbij de keuze uit drie excursies:
1. Dagexcursie naar
San Isidro y Tigre
2. Dagexcursie naar
Colonia in Uruguay www.buquebus.com.ar
3. Dagexcursie naar een buitenwijk van Buenos Aires (Luján)
Ik neem mij voor tijdens dit colloquium een lezing te houden met als titel
LA FUNDACIÓN CERVANTES BENELUX y su relación con ARGENTINA y LA CASA REAL DE LOS PAÍSES BAJOS en nadien te publiceren in mijn rubriek CONGRESSEN VAN DE AEPE EN FIAPE VANAF 2001. Ik hoop hierbij te kunnen rekenen op de medewerking van PRINSES MÁXIMA en DE PRINS VAN ORANJE. Ik verzoek jou hiermee dit aan hen te laten weten. Zondag 7 december 11:03 aanmelding verzonden: "Estimada Susana, Con gran placer recibí la información del Coloquio en Buenas Aires del 19 al 26 de abril de 2009. Esto es mi inscripción. Deseo compartir una habitación doble con un conocido. Preferentemente con RAFAEL DEL MORAL, si viene. Mi ponencia se titulará LA FUNDACIÓN CERVANTES BENELUX y su relación con ARGENTINA y LA CASA REAL DE LOS PAÍSES BAJOS. Un saludo cordial de JOHN L. VAN DER HEYDEN Torremolinos. Durante mayoría del tiempo me encuentro en los Países Bajos para hacer compañía a mi madre enferma. Te ruego enviarme confirmación de llegada de este mensaje." Ik denk dat ik er ook maar een weekje vakantie aan vastknoop in Patagonië.

TROUWEN IN DE CENAKELKERK
Je zult ongetwijfeld regelmatig mijn website bestuderen. De gevolgde communicatiestrategie middels het geven van feedback blijkt uitstekend te werken. Zo sta ik steeds weer verbaasd bij de resultaten van de rubriek Top 20 van de zoekopdrachten. Hetgeen zich jarenlang geleden heeft voorgedaan komt thans in beeld en heeft plotseling aandacht. Mijn plan is ook altijd een lange termijnplan geweest. Zo heb ik reeds in 1994 een gesprek gevoerd met pastor Antoon Rabou van de Heilig Landstichting en hem laten weten wie mijn grote liefde en inspiratiebron is ondanks haar zware verantwoordelijkheden voor de Baak. Ik heb er geen bezwaar tegen om opnieuw te trouwen. Na tien jaar alleen over de Middellandse Zee te hebben zitten turen is er nu een moment aangebroken dat ik nieuwe beslissingen dien te nemen voor mijn laatste levensfase. En ik kies er graag voor om die zo aangenaam mogelijk te laten zijn. Van grote betekenis is daarbij de Dutch American Heritage Day in Breda geweest op zaterdag 15 november. Ik was in de veronderstelling dat de uitnodiging afkomstig was van mijn oorspronkelijke promotor Prof.Dr Hugo de Schepper. Hij liet mij echter weten dat hij het niet was. Nadien sprak de voorzitter van de stichting met mij over een uitnodiging namens het Gilde van de Prins en werd direct daarna de naam Johan Agricola genoemd. In dit verband denk ik ook aan mijn verzoek aan jou om een pied à terre in Nederland voor mij te zoeken. Ik zou het op prijs stellen op de Engelenburg een woonruimte ter beschikking te krijgen waarin ik in goede samenwerking verder kan werken aan het INSTITUTO CERVANTES BENELUX. De door de organisatoren van het eNederland Congres in FIGI te ZEIST gehanteerde communicatiestrategie heeft uitstekend gewerkt. Het resultaat is dat ik de voetnoot van mijn webpagina's thans vereenvoudig tot vermelding van de rechtspersonen waarvoor jij en ik verantwoordelijkheid dragen met daarop de foto van De Engelenburg. Ik hoop dat wij daar beiden binnenkort naast elkaar in het midden op hun bordes staan temidden van onze vrienden en collega's. Daar ga ik voor.

GEZONDHEID
Sinds 31 augustus 1997 heb ik mijn gezondheid verwaarloosd in vergelijking met de periode daarvoor. Het gesprek dat ik vrijdagmorgen had met doctora Vila is een belangrijke waarschuwing voor mij. De sociale wereld van Torremolinos speelt zich af in bars en op terrassen. De verleiding is dan groot om de drank niet te laten staan. Om mijn gezondheid te verbeteren dien ik mij op dat punt sterke beperkingen op te leggen. De omstandigheden in Nijmegen zijn ook moeilijk. Gezien de slechte gezondheissituatie van mijn bijna 90-jarige moeder blijf ik zoveel mogelijk in haar huis op dit moment. Ik vind het onverantwoord om haar 's-nachts alleen in huis te laten ondanks de goede zorgen die zij ontvangt van haar huisarts en de dienst thuiszorg. Zij wordt met veel liefde omgeven maar blijft toch een voortdurende zorg voor mij. Ikzelf ben blij dat ik dankzij de Spanjepolis nu ook gebruik kan maken van een goede medische verzorging en een Nederlandse huisarts, in casu Frank Buster, die ook consul is. Ik heb hem mijn medisch dossier toevertrouwd. Dat is dus een stuk vooruitgang. Hier in Nijmegen zal ik trachten mijn fysieke conditie te verbeteren middels het hervatten van de cardiofitness in het SPORTS PALACE en de weldadige sauna nadien.

CERVANTES TELEVISION
Jij en mijn gezondheid komen voor mij op de eerste plaats. Ik zie dat we grote vorderingen maken met de ontwikkeling van onze organisatie. Maar het plan bevat nog heel wat lege pagina's. Jij weet precies hoe we dat moeten aanpakken. Dat heb ik indertijd bedoeld toen ik je schreef over de mij aanvullende eigenschappen. Jij en ik zijn nog steeds twee kanten van dezelfde medaille. Dat zaad is twintig jaar geleden gezaaid en gaat naar mijn stellige overtuiging thans haar vruchten afwerpen. Ko Kooijman heeft daar nog een schepje bovenop gedaan door mij die CD van Marc Daniëls te geven. Marc verwoordt in zijn liedjes precies wat ik denk over jou. Ko heeft ook meteen zijn medewerking toegezegd bij de opbouw van CERVANTES TELEVISION. Hierbij denk ik aan een door het Nederlandse en Spaanse bedrijfsleven ondersteund Nederlands-Spaans televisiebedrijf zoals John de Mol dat al eerder heeft geprobeerd. Dat moet ons deze keer wél lukken met al onze kennis, relaties en know how. Als voormalig impressario van de platenmaatschappij CBS in HEEMSTEDE heeft hij contacten met tal van topartiesten all over the world en met JULIO IGLESIAS op de eerste plaats.
We kunnen hier echt iets moois van maken. WILLEM BOL liet tijdens zijn gloedvolle openingsspeech op het eNederland Congres weten dat we in deze tijd van dreigende recessie juist weer ondernemend aan het werk moeten en vertelde de zaal dat er zelfs iemand aanwezig was die gepensioneerd is, maar toch weer aan de slag wil. Daarbij voelde ik mij wel aangesproken. Bert Hortensius is na zijn pensioen ook actief gebleven voor Nieuw Elan en ik heb echt geen zin om op een flatje te gaan verzuren aan de Spaanse zuidkust. Wij hebben met het Cervantesnetwerk de grootste netwerkorganisatie ter wereld gecreëerd. Daar mogen wij best trots op zijn en daarmee kunnen we weer verder. Zelfs in Engeland en de overige Engelstalige wereld. Ook op de Engelenburg. Ik zie mij daar in de toekomst ook wonen als DOMUS VAN DE ENGELENBURG, een oude familietraditie in ere herstellend. We kunnen daar onze gasten en relaties ontvangen met JOHAN AGRICOLA als uitstekend gastheer. Zodra wij daar een plekje hebben treed ik ook graag toe tot de directie van KLUWER inzake de ontwikkeling van CERVANTES EDITIONS.

Ik heb mij voorgenomen mij in deze maand december de volledige correspondentie die ik elektronisch heb vastgelegd vanaf 1988 op chronologische volgorde op mijn website tot een geheel te maken, zodat mijn dossier toegankelijk wordt voor iedereen. Het gaat dan vooral om de verbindingen binnen ons netwerk. De lay out verbeter ik dan later met een beter opmaakprogramma. Mijn werk is als een diamant. Het begint als een ruwe steen. Maar naarmate hij goed wordt geslepen begint hij pas goed te schitteren. De financiële kant van de zaak laat ik graag aan jou over. Ik heb er niet aan kunnen denken in verband met het continu moeten halen van alle deadlines elke 14de en 28ste van de maand en het verzenden van mijn berichten elke dag rond 14:00 uur. Zelfs het eten schiet er nog steeds vaak bij in. In januari ga ik naar Torremolinos terug en maak daar een afspraak voor bloedonderzoek en een MRI-scan. De gevolgen van het bedrijfsongeval van 5 maart 1991 zijn nog steeds niet adequaat aangepakt. Nu de kosten door SANITAS worden vergoed hoop ik dat daar eindelijk iets aan gedaan kan worden. Ik hoop nu eens weer iets van jou te vernemen. Want ik ben je nog echt niet vergeten. Ik hoop dat wij onze oude relatie binnenkort ook een officieel tintje kunnen geven. ZEG MIJ SIMPELWEG WAT IK MOET DOEN. Afgaande op mijn website voltrekken de ontwikkelingen zich thans in een sneltreintempo. Ik denk zelf aan 14 april (21-12-2008: dat kan dus niet meer). Dan kunnen we er meteen een huwelijksreis van maken. WITH LOVE AGAIN, Drs J.L. van der Heyden P/a NIJMEGEN

P.S.1. Ik ontving het volgende bericht als junkmail: On Apr 3, 2008, at 11:55 AM, Credit Card Payments On-Line wrote: Dear Credit Card Customer, Your Card balance is currently overdue and we require an immediate payment of 763,87. Please click here to make on-line credit card payment. Payments will be posted to your account within 72 hours from the time the credit card transaction is completed. ***** Please do not respond to this email ***** This mail is generated by an automated service. Mij is niets bekend van een creditcard op naam van cervantesonline.co.uk. Vandaar dat ik jou op 7 december 10:44 de volgende email heb gestuurd: Dear Sirs, I have no idea having a creditcard on behalf of cervantesonline.co.uk I request you to inform me about the particulars. Yours Sincerely J.L. VAN DER HEYDEN P.S. 2. Aletta is ook weer vrijgezel.

11 JANUARI 2009 INAUGURATIE PRESIDENT OBAMA