Datum: Zondag 9 maart 2008 Betreft: KATTENBELLETJE Kenmerk: 20080309JHLH Beste Liesbeth, Vóór mijn retour naar Nederland vanuit Torremolinos nog even een kattenbelletje inzake de laatste ontwikkelingen vanaf 29 FEBRUARI. Op zaterdag 1 maart heb ik een bezoek gebracht aan restaurant CLANDESTINO in Málaga en daarna gewerkt vanuit het GRAN HOTEL CERVANTES. Het ziet er prachtig uit en ik denk dat HARRY er binnenkort met de door mij voorgestelde Baak-activiteiten kan starten voor ondernemers uit de Benelux, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Ook bar TIMELESS is erop voorbereid om onze Britse collega's na de seminars, workshops etc. te ontvangen. SUSAN en STEPHANIE hebben de bar zeer smaakvol ingericht met de bekende RONDE TAFELS. Van Bill en Hillary Clinton ontving ik weer enkele berichten. Vorige week zondag 2 maart ben ik met de ALTA VELOCIDAD ESPAÑOLA (AVE) naar Córdoba geweest met een gemiddelde snelheid van 280 km per uur. Torremolinos en Madrid zijn nu een stuk dichter bij elkaar gekomen. In the Diana inquest is de heer Hasnath Khan aan de orde gekomen. Op 4 maart was ik zestien jaar vrijgezel. Ik heb daarover een brief geschreven aan Tjitse Breuker in Groningen. 5 maart gaat de geschiedenis in met de titel HILLARY IN ALLE STATEN. Op die dag ontving ik het volgende bericht van de Freemont Group op Cyprus inzake INSTITUTO CERVANTES LIMITED ENGLAND AND WALES. Datum: Wed, 05 Mar 2008 15:32:32 +0200 Van: Customer Service - Magdalena Madej Onderwerp: Invoice Annual Fee Geachte heer van der Heyden, We hebben uw brieven goed ontvangen. De Annual Return en Annual Accounts zijn ondertussen voor u gefiled bij Companies House. In de bijlage vindt u de factuur voor uw boekhouding van de Annual Fee 2008. Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groeten, Magdalena Madej Customer Service Freemont Cyprus Katsounotou Street Kitallides Building 6A 3036, Limassol, Cyprus

Hieruit heb ik ook opgemaakt dat zij mijn betaling van 395 EURO van 26 februari hebben ontvangen. Het had nogal wat voeten in de aarde voordat ik dat bedrag hier kon overmaken. Op vrijdag 7 maart ontving ik echter het volgende bericht: "From: Freemont Group - Anne van der Pol Subject: File Closed Date: March 7, 2008 9:22:49 AM GMT+01:00 T Freemont Cyprus PO box 56229 3305 Limassol, Cyprus Instituto Cervantes Ltd. T.a.v. Dhr. J.L. van der Heyden Roquedal 17 Bloque C 704 29620 TORREMOLINOS, MALAGA Spain By email and mail: 7 maart 2008 Betreft: Beeindiging dienstverlening, Instituto Cervantes Ltd. Geachte heer van der Heyden, Hierbij delen wij u mede dat wij het dossier van uw Limited Company op non actief hebben gezet, wegens het niet betalen van de jaarbijdrage. Dit houdt in dat wij de post die aan u of uw Limited Company gericht is, of uw Limited Company betreft, niet langer zullen doorsturen of verwerken. Daarbij zal ook de jaarlijkse bijdrage aan Companies House (Het Britse handelsregister) niet voldaan worden. Tevens hebben wij Companies House medegedeeld dat het registered office niet langer op ons adres gevestigd is Verder houdt dit in dat uw Limited Company door Companies House zal worden opgeheven. Tevens kan het er toe leiden dat de directeur van de Limited Company persoonlijk aansprakelijk gesteld wordt wegens het niet nakomen van diens verplichtingen. Verder wijzen wij u er op dat indien u de onderneming voortzet op eigen naam in bijv. een eenmanszaak of VoF, of op naam van de Limited Company nadat deze is opgeheven, u persoonlijk aansprakelijk bent voor alle schulden uit de onderneming Indien bovenstaande niet uw bedoeling is verzoeken wij u zo spoedig mogelijk telefonisch contact met ons op te nemen. Wanneer de opheffing van de Limited Company juist datgene is wat u beoogt, raden wij u een zgn. striking-off procedure aan. Hierdoor voorkomt u dat de Limited Company wegens onregelmatigheden door Companies House wordt opgeheven en dat mogelijk de bestuurders in het "Disqualified Directors Register" worden opgenomen en/of dat aan hen een boete wordt opgelegd. Als u nog vragen heeft kunt u ons daarover bellen of een e-mail sturen. Met vriendelijke groeten Freemont Cyprus."

Dit begint een beetje op sabotage te lijken. Daarom heb ik gisteren twee aangetekende brieven gestuurd naar hun kantoren op CYPRUS en DEN HAAG onder kenmerken 2008030701JHHJC en 2008030702JHHJC. Aangehecht tref je de kopieën aan. Ik beschouw deze actie als een aanval op de achillespees van mijn geplande bedrijf. Ingeval jij middels de door mij aan jou verstrekte VOLMACHT opdracht hebt gegeven tot opheffing van ons geplande bedrijf in het Verenigd Koninkrijk verzoek ik jou dit TERSTOND aan mij mede te delen alsmede de motieven daartoe. THAT'S ALL I LOVE YOU JOHN J.L. van der Heyden

11 MAART 2008 COMPANIES HOUSE EN HET HAAGS JURISTEN COLLEGE TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA