Datum: Donderdag 7 februari 2008 Betreft: KELLY FISHER Kenmerk: 20080207JHLH Dear Elizabeth, Mijn brief van gisteren met de titel DE TESTAMENTSKWESTIE heb ik gistermiddag om 15:13 ter verzending in de brievenbus naast het postkantoor Nijmegen Dukenburg gedeponeerd. Vannacht nog gekeken naar de opnamen van de verjaardag van HARE MAJESTEIT DE KONINGIN in Theater Carré. Alle bij mijn beleidsplan betrokken bekenden waren aanwezig en keken onder meer met belangstelling naar een jongensdansgroep in de huiskleuren van de familie van ORANJE, het INSTITUTO CERVANTES BENELUX en het INSTITUTE OF ENGLISH STUDIES. Vandaag is er weer informatie inzake THE DIANA INQUEST. Het betreft een Amerikaanse dame die heel wat roet in het eten heeft gegooid tijdens de onderhandelingen inzake de opbouw van ons bedrijf in augustus 1997 en zich naar verluidt - eveneens eind 1996 - verloofd had met DE ONTVOERDER VAN DIANA. Deze situatie staat in mijn boek beschreven op pagina 405 en in mijn REPORT 35 ­ THE ULTIMATE PREPARATIONS. Het was op 18 augustus 1997, de dag dat ik mijn Certificate of Incorporation van ons bedrijf heb afgeleverd in Kensington Palace. Voorts is Kelly Fisher vermeld in DIANARAMA. Ik heb hier ogenblikkelijk in een faxbericht op gereageerd. Vorig jaar om deze tijd reden we langs zijn bedrijf in Brompton Road. In de bus van Speedwell. Ik had nu niet zoveel behoefte om daar naar binnen te gaan. Ik had Di wel geadviseerd om een punt achter die relatie te zetten. Die man wist immers van geen ophouden. Ik had gehoopt Di te treffen vorig jaar in KP. Ze had er klaarblijkelijk al voor gekozen de zaak op een behoorlijke manier af te ronden in die twee laatste weken van augustus. Zij had zich inmiddels duidelijk uitgesproken in de Daily Mail dat er geen 'wedding' op komst was. In ieder geval niet met de heer Dodo. Hij moest echter zo nodig zijn eigen zin doorzetten en een grote kitscherige ring gaan kopen, waar ze geen behoefte aan had. Absoluut niet. Die man begreep haar absoluut niet. Naar mijn inzichten was hij uitsluitend geïnteresseerd in de geneugten des vleses. Wat dat betreft heb ik mij netjes gedragen. De enige keer dat ik heb genoten van warme beenham en zoete honingsaus was in een pannenkoekenrestaurant. Dodo blijkt echter heel wat beentjes te hebben afgekloven als ik de pers kan geloven. Daar kan Kelly Fisher ook nog een boekje over opendoen. Daarom dacht ik "Houd het zakelijk en houd je handen thuis!". Vandaar dat ik de heer Al Fayed twee dagen voor die dodelijke rit (29 augustus) het volgende faxbericht heb doen toekomen: TELEFAX To: Harrods Knightsbridge. Het ligt voor de hand dat Mohammed dit bericht aan zijn zoon heeft gemeld. Dodo moet zich toen hebben gerealiseerd dat zijn spel was uitgespeeld. Zeker omdat Koningin Elizabeth op dat moment ook mijn officiële verzoek tot goedkeuring voor een huwelijk tussen Di en mij moet hebben ontvangen. Kijk ik nu in het artikel over de laatste vijf minuten dan stel ik vast dat Henri Paul op 31 augustus 1997 00.22 uur besloten heeft niet naar Dodo's appartement te rijden. Daarvoor heb ik maar één verklaring: Diana wilde linea recta naar de luchthaven om de volgende dag weer bij haar kinderen te zijn. Volgens Mohamed is Diana vermoord. Daar heeft hij gelijk in: door zijn eigen zoon! Daarmee heeft hij ons bedrijf een schadepost bezorgd van op zijn minst al 180 miljoen gulden! Nigel o'Sullivan weet daar alles van. Ik heb deze zaak gisteren besproken met Philip Bönneke, de compagnon van Harry Mens.

DE HERTOGIN VAN LIMBURG Hierin heb ik haar abusievelijk met mevrouw Kelly aangeduid: (48) Ik sommeer hiermede derhalve eveneens mevrouw Kelly tot de overmaking van een schadevergoeding van 280.000 Britse ponden aan de holding wegens smaad jegens mijn beoogde mede-aandeelhouder in ons familiebedrijf Van der Heyden/Spencer. Mevrouw Kelly heeft door haar optreden de zakelijke onderhandelingen betreffende de opbouw van onze organisatie ernstige schade berokkend en een klimaat gecreëerd dat de bespreking tussen de heer Al Fayed junior en mijn beoogde echtgenote in ernstige mate heeft verstoord.

KWARTETTEN 280.000 pond vorderen bij Kelly Fisher in verband met haar ongevraagde en uiteindelijk fatale inmenging in de onderhandelingen tussen mijn partner en sponsor op 14 augustus 1997 i.s.m. IALC. Zaken regelen met Companies House in Cardiff. Mohamed Al Fayed reminder sturen inzake brief 5 JUNE 1999 REWARD, LETTER ADDRESSED TO MR MOHAMED AL FAYED.

CASAUBON Idem

STORM IS OVER Ik ben vanmorgen ook weer bij dr. Van Bergen op bezoek geweest en lees nu nog even mijn brieven uit Spanje door. Ik ben van mening dat we die dwangsom van 250.000 gulden per dag jegens de Spaanse naamgenoot in het spreadsheet moeten opnemen. Het plaatje t.b.v. Olf van Laar wordt dan:

Factuur aan kasbeheerder CRI: Fl.73.300.000,00 1% per dag
Eventueel te verhogen tot Hfl. 175.000.000 m.d.a. E. Kalsbeek

Wettelijke rente
Jaar Percentage Aantal dagen Bedrag
1995 8,00 187 Fl.3.004.295,89
1996 7,00 180 Fl.2.530.356,16
5,00 185 Fl.1.857.602,74
1997 5,00 365 Fl.3.665.000,00
1998 5,00 365 Fl.3.665.000,00
1999 5,00 365 Fl.3.665.000,00

Totaal 1647 Fl.18.387.254,79

Totaal Generaal Fl.91.687.254,79

Verdere emolumenten:

Vordering op SCB (ontwikkelingskosten)
Fl.89.968,24
Vordering op ICH (ontwikkelingskosten)
Fl.25.723,24
Claim op Mohamed Al Fayed (natrekken bij Nigel o'Sullivan)
Hfl. 130.000.000
Beloning Al Fayed i.v.m. Citroën AX
Fl.1.005.600,00
Fee Spaanse Instituto Cervantes Hfl 250.000 per dag vanaf 1-4-1997 t/m 31-12-1999 (1005 dagen)
Fl.251.250.000,00
Royalties 'Candle in the wind'
Nader vast te stellen.
Schadeclaim NIOW i.v.m beschadiging reputatie (onderhandelbaar)
Goodwill, o.a. 5 vorstenhuizen/brieven
Nader vast te stellen.
Eigendomsrecht handelsmerk Instituto Cervantes Benelux
Nader vast te stellen.
Eigendomsrecht handelsmerk Instituto Cervantes Engeland en Wales
N.v.t.
Schadevergoeding Instituto Cervantes Spanje vanaf 1 april 1997
Nader vast te stellen.
Vordering op fotograaf van "The Kiss" 600.000 pond
Fl.2.011.200,00
Vordering op Kelly Fisher 280.000 pond
Fl.938.560,00
Auteursrechten 'Letters to Diana, Princess of Wales'
Nader vast te stellen.

Algeheel Totaal Generaal Fl.477.008.306,27 vooralsnog

DAGBOEK 002 Idem dito DAGBOEK 003
Te betalen 1. EUR 41.605.862,29 door de Staat der Nederlanden aan Stichting Cervantes Benelux Postbank 4729266.
2. EUR 40.825,81 door de Stichting Cervantes Benelux aan J.L. van der Heijden Postbank 6330185.
3. EUR 11.672,70 door Instituto Cervantes Limited aan J.L. van der Heijden Postbank 6330185
4. EUR 58.991.428,09 door Mohamed Al Fayed aan Instituto Cervantes Limited (rekening nog te openen door HJC Cyprus).
5. EUR 456.321,39 door Mohamed Al Fayed aan J.L. van der Heijden Postbank 6330185
6. EUR 114.012.279,29 door Asociación Instituto Cervantes Madrid aan J.L. van der Heijden Postbank 6330185
7. EUR 912.642,77 door de fotograaf van "The Kiss" aan Mohamed Al Fayed
8. EUR 425.899,96 door Kelly Fisher aan Mohamed Al Fayed

Toelichting
Ik heb afgezien van de vorderingen Royalties 'Candle in the wind' en Schadeclaim NIOW i.v.m beschadiging reputatie. Ik heb begrepen dat ELTON JOHN alle opbrengsten van mijn 'Candle' ten goede heeft laten komen aan het Princess Diana Memorial Fund. Ik stel het echter wel op prijs dat die naam nog wordt veranderd in Princess Diana Fund zoals ik haar heb toegezegd. De fotograaf van "The Kiss" en Kelly Fisher dienen hun schadevergoeding over te maken op de rekening van de heer Al Fayed. Door hun ongevraagde interventie hebben zij inbreuk gemaakt op de privacy van zowel de familie Al Fayed als die van mijn beoogde partner en onze onderhandelingen ernstig geschaad. De heer Al Fayed is hierdoor zijn zoon kwijtgeraakt en ik vind een schadevergoeding aan hem dan ook zeer zeker op zijn plaats. Ik benadruk dat de hierboven vermelde bedragen als normale vergoedingen dienen te worden beschouwd. Na verrekening per 15 juni aanstaande van vermelde bedragen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2000 ben ik bereid de hier vermelde debiteuren volledige kwijting en décharge te verlenen. Tot slot verwacht ik van de heer Al Fayed dat hij zijn verklaring dat Prinses Diana met zijn zoon zou gaan trouwen intrekt in het openbaar en laat weten dat dat een vergissing was. Zijn faxnummer is u uiteraard bekend. 16.44 Ontvangen Your message :- "Dagboek 003" on Wed, 05 Jun 2002 16:35:57 +0200 has been received.

DAGBOEK 004 17.02 Ik denk overigens dat de Asociacón Instituto Cervantes Madrid haar vergoeding van Hfl. 250.000 per dag beter op de rekening van mijn limited op Cyprus kan overmaken. Dat is fiscaal gunstiger. Ook zal ik het spreadsheet actualiseren tot 28-9-2002. De door de Spanjaarden verschuldigde vergoeding zal dan op dat moment bedragen: 1641 * EUR 113.445,05 = EUR 186.163.333,65. De vordering op de fotograaf van "The Kiss" en op "Kelly Fisher" komt hierbij dan te vervallen, aangezien dit een verantwoordelijkheid van de heer AL Fayed betreft.

VISIE-ONTWIKKELING 11.42 In verband met die roze bril is ook mijn verslag van 18 augustus 1997 van belang.

ALTHORP Ik heb zojuist vernomen dat er in de Thames Valley een medewerker van onze goede vriend Blair wordt vermist met de naam David Kelly. Zo kan de heer Mohamed Al Fayed ook nog een schadevergoeding eisen van mevrouw Kelly Fisher uit de Verenigde Staten die met zijn zoon verloofd was en zich zonder mijn toestemming heeft ingelaten met de onderhandelingen tussen de heer Al Fayed junior en mijn aanstaande echtgenote. Dit ter compensatie van het bedrag dat hij aan onze holding is verschuldigd. Zij had in de tijd dat Diana met haar verloofde in onderhandeling was nog een ongevraagd artikel in een Amerikaans dagblad laten plaatsen met de titel "Dodi, you Rat!!"

COMPLIMENTEN Met de foto van 'De Kus' was ik niet gelukkig. De hiervoor ontvangen 'beloning' dient alsnog aan ons bedrijf te worden terugbetaald. Dat was een flagrante schending van de privacy. Ook Kelly Fisher dient de door haar aangerichte schade te vergoeden aan ons bedrijf vanwege ongevraagde inmenging in strategische bedrijfsaangelegenheden. (7 februari 2008. Zoals hierboven vermeld is zij die schadevergoeding verschuldigd aan de heer Al Fayed).

PRINS RAINIER VAN MONACO OVERLEDEN Caroline en Stéphanie zijn belangrijke getuigen van de gebeurtenissen op 18 augustus 1997 toen Diana in Monaco met Dodi Fayed in onderhandeling was conform mijn verzoek van 10 augustus 1997. Ik citeer pagina 391 van mijn boek. I may presume that your contact with your Egyptian friend will be temporary, but in case you might meet him another time I would appreciate if he can bring me into contact with Princess Stephanie from Monaco. She will certainly be able to provide me some informal investors for The Company because I know some people from Monaco in Stratford. Een zeer kwalijke rol in deze aangelegenheid is vervuld door de Amerikaanse Kelly Fisher. Door haar ongevraagde inmenging in een zakelijke aangelegenheid zijn Diana's onderhandelingen met de Egyptische playboy toen ernstig verstoord. Ik citeer mijn boek van 18 augustus 1997 in dit verband. De dag waarop ik in Kensington Palace mijn Certificate of Incoporation heb afgegeven voor Diana.

Operation Paget d.d. 21 december 2006

EERLIJKHEIDSTEST Vastbesloten zijn zoon Dodi, 42 jaar oud, met Diana in contact te brengen - hoewel die twee elkaar bij een polowedstrijd al eens hadden ontmoet, kenden ze elkaar nauwelijks - belde Fayed hem in Parijs en beval hij hem zijn Amerikaanse verloofde, het model Kelly Fisher, meteen te dumpen.

MIJN COLLEGA'S VAN DE VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND en LICHTBLAUW

MIJN REACTIE:
Het verhaal van
Kelly Fisher lijkt mij goed onderbouwd. Voor het in de wereld brengen van alle misverstanden is Mohamed Al Fayed persoonlijk verantwoordelijk. It's up to the judges hoe alle schadevergoedingen worden verrekend. In dit verband kom ik nog terug op mijn brief van gisteren en wel inzake de volgende opmerking: Verliefdheid kan u ertoe brengen overhaast te handelen. Ik dacht dat we dat onderwerp verder zouden laten rusten. Dat neemt niet weg dat ik met jou mijn PRIMAIRE COMMITMENT heb. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Op zich is het echter nog niet zo'n slecht advies. Het is immers zaak dat het testament dat ik op 8 november 1999 heb geformuleerd laat opmaken door een notaris. Maar ik wacht eerst de informatie af van het CENTRAAL TESTAMENTEN REGISTER. Ik verwijs tevens naar de volgende brieven:

VILLA FELDERHOF Bijgaand ontvangt u ook nog kopieën van brieven namens de vader van onze 'sponsor'. Ik kan ze niet meer zíen. Het lijkt mij wel aardig om in uw Villa Felderhof op te treden. Samen met mijn collega, Drs. E.H. Halbertsma, statutair directeur van de Baak in Noordwijk. Ik ben nu van plan om met háár een familiebedrijf te starten. Ze hoeft alleen maar JA te zeggen. VAN DER HEYDEN/HALBERTSMA

KERNBEGRIPPEN In de bistro uitgebreid van gedachten gewisseld met Dagmar. Ik heb haar laten weten jou een keuze te hebben voorgelegd inzake een (familie)bedrijf Van der Heyden/Halbertsma: privé, zakelijk of alletwee. Volgens Dagmar wordt het het laatste. Maar jij moet beslissen. Ik houd alle opties open. En Gijs mag alles checken.

Indien jij met dit voorstel accoord gaat ben ik bereid mijn gehele testament van 8 november 1999 volledig te herzien op FIFTY-FIFTY basis. En zodra de in deze brief vermelde vorderingen nog deze maand worden verrekend ben ik tevens bereid een substantieel bedrag in de verkiezingskas van HILLARY CLINTON te storten. Het laatste nieuws do 07 feb 2008, 12:15 | 89 reacties Bush is Belg! Ik heb altijd al gedacht dat hij familie was van onze overbuurvrouw in Maarn als vermeld in IN MEMORIAM Z.K.H. PRINS CLAUS DER NEDERLANDEN en AHEAD ONLY. Nu begrijp ik ook waarom jij mijn uitnodiging om bij mij thuis thee te drinken in Maarn indertijd niet hebt aangenomen na ons gesprek met GIJS VAN AMSTEL in WIJK BIJ DUURSTEDE ("Laat ik dat maar niet doen" en "Thuis wel, maar niet op mijn werk").

WITH LOVE AGAIN
EN
TOT MORGEN,

J.L. van der Heyden (rechtsvoor)

8 FEBRUARI 2008 CMS DERKS STAR BUSMAN