Datum: Woensdag 6 februari 2008 Betreft: DE TESTAMENTSKWESTIE Kenmerk: 20080206JHLH Dear Elizabeth, Mijn verslag van gisteren met de titel SUPER TUESDAY heb ik gistermiddag verzonden. Ik ontving vandaag telefonisch bericht van een medewerkster van het CENTRAAL TESTAMENTEN REGISTER in Den Haag met de mededeling dat zij mijn brief OPVRAAG INFORMATIE van 28 januari 2008 heeft ontvangen (kopie aangehecht). Deze gegevens zijn ook vermeld in mijn brief NUCLEOUS OF AN ORGANIZATION aan jou. Zij zal natrekken of er een testament op mijn naam is geregistreerd en de informatie opsturen naar mijn logeeradres in Nijmegen. Ik hoop dan ook dat mijn brieven van 18 september 1998 aan PRINS CHARLES en TONY BLAIR en mijn faxbericht van 6 juni 2000 aan ANTHONY JULIUS van MISHCON DE REYA niet tevergeefs zijn geweest. Dat neemt niet weg dat ik met jou mijn PRIMAIRE COMMITMENT heb. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Het is immers zaak dat het testament dat ik op 8 november 1999 heb geformuleerd laat opmaken door een notaris. Vandaag gaat mijn aandacht uit naar de voorverkiezingen in Amerika. Het belangrijkste artikel terzake in de Telegraaf is wo 06 feb 2008, 05:30 Balkenende verwijt Bos Obama-steun . Ik ben het volledig eens met onze Minister-President en het deed mij tevens deugd dat KAY VAN DE LINDE vannacht bij de NOS-uitzending was betrokken. Hij attendeerde het publiek op het feit dat de heer Obama inhoudelijk niets heeft te melden. Evenmin heb ik in zijn beleidsvoornemens enig aanknopingspunt geconstateerd bij ons beleidsplan. In mijn dossier tot 5 januari 2008 is Hillary Clinton evenwel vermeld in WEEKLY REPORT 22 - LETTER NO 97/88 OF THE HOGE RAAD VAN ADEL D.D. 4 APRIL 1997, WEEKLY REPORT 25 TO MY ROYAL HIGHNESS LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES - EUROTOP AMSTERDAM, ANTWOORD AAN PROFESSOR KNOL, DE BLAUWE ENGEL, INVESTEREN IN RELATIE, DE DROOM, WERKVERSLAG, BASISONDERWIJS, VERJAARDAG, MISS LEGS, OOGSTEN, GEZONDHEID, DAILY MAIL, BIJZONDERE UITNODIGING, PRIMAVERA, ROYAL DEVELOPMENTS I, NEUES ELAN, VERDRAG VAN NICE, PAARSE PETTEN, PRESIDENTSWISSEL, VERDERE ONTWIKKELINGEN, BERICHT AAN DE DIRECTIE 003, MY DEAR ROYAL HIGHNESS, DE ERFENIS VAN DIANA, GEEN REPUBLIKEINEN MEER, HILLARY, THE REAL TRUTH ABOUT DIANA, PAASVERSLAG 2004, ZEVEN JAAR ALLEEN, NÚCLEO DE LA ORGANIZACIÓN, EN NU... ...GELD VERDIENEN, EENWORDING, COR EN SYLVIA, 25 AÑOS DE CONSTITUCIÓN ANDALUZA, TIEN JAAR NIEUWE ECONOMIE, BRIEF AAN JOHAN AGRICOLA VAN DE ENGELENBURG, RETOUR NIJMEGEN-ZUTPHEN, HET RIJK ALLEEN, VERHALEN VAN DE NUMBER ONE, EERLIJKHEIDSTEST en DE STUKJES VAN DE PUZZEL VALLEN OP HUN PLAATS. KAY VAN DE LINDE is vermeld in ALUMNIDAG RADBOUD UNIVERSITEIT 2006, KNOPEN HAKKEN en WILZING. Aan de heer OBAMA hebben WIJ geen enkele behoefte en aan de republikeinen evenmin.

7 FEBRUARI 2008 KELLY FISHER