Datum: Woensdag 7 juni 2006 Betreft: 060606 Kenmerk: 20060607JHLH Dinsdag 6 juni 2006 Dear Elizabeth, We hebben vandaag weer een belangrijke datum. Vergelijkbaar met 20020202. Mijn brief COQUILLE DE ST. JACQUES heb ik zondag om 13:45 ter verzending in de brievenbus van het postkantoor Nijmegen-Dukenburg gedeponeerd en nadien een bezoek gebracht aan onze sectie Engels. Gisteren - TWEEDE PINKSTERDAG - heb ik opnieuw een bezoek gebracht aan De Engelenburg. Daar heb ik in de lounge gesproken met een echtpaar uit SOESTDIJK

en mij op een zonovergoten terras dat mij aan FROGMORE HOUSE doet denken een tijdje beziggehouden met het lezen van De Endstra-tapes van uitgeverij NIEUW AMSTERDAM. Het bevat weinig interessante informatie inzake de opbouw van ons bedrijf. Wellicht kan het ondersteunend werken inzake mijn claim ten behoeve van de Stichting Cervantes Benelux. Uit het boek blijkt namelijk dat de vermoedelijke verantwoordelijke voor de liquidatie van mijn Alkmaarse naamgenoot in april 1993 dezelfde achternaam draagt als onze toenmalige Minister-President aan wie ik de rechtmatigheid van mijn vordering heb verantwoord op 13 september 1996. Dat moet een ernstig dilemma zijn voor de heer Kok. Dat neemt niet weg dat zijn opvolgers thans tot uitbetaling dienen over te gaan. Wat in dit boek is beschreven is immers te gek voor woorden. Ik kan mij onmogelijk voorstellen dat de hierin beschreven personen met hun handelwijze het landsbelang hebben gediend. Of er al of niet samenhang met onze bedrijfsfilosofie bestaat kunnen wij deduceren uit de in het boek vermelde data: 1. Eerste gesprek, 20 maart 2003 2. Tweede gesprek 4 april 2003 3. Derde gesprek 10 april 2003 4. Vierde gesprek 16 april 2003 5. Vijfde gesprek 15 mei 2003 6. Zesde gesprek 5 juni 2003 7. Zevende gesprek, eind juni 2003 8. Achtste gesprek 7 juli 2003 9. Negende gesprek 15 juli 2003 10. Tiende gesprek 27 augustus 2003 11. Elfde gesprek 20 oktober 2003 12. Twaalfde gesprek 11 november 2003 13. Dertiende gesprek 5 december 2003 14. Veertiende gesprek 8 december 2003 15. Vijftiende gesprek 28 januari 2004 de 58ste verjaardag van mijn voormalige echtgenote. 13:47 Ik heb even overwogen om deze informatie niet in mijn dossier op te nemen om de rechtsgang niet te verstoren. Ik mag echter aannemen dat men deze zaak in de verschillende rechtbanken thans heeft afgerond. Ik heb daarbij ook geen passages uit het boek overgenomen maar wel zeer opmerkelijke coïncidenties vastgesteld. Daarom geef ik ook de titels weer van de op bovenvermelde data door mij gescheven documenten: 20 MAART 2003 AMERIKAANSE AANVAL OP IRAK 2. 4 APRIL 2003 MOHAMED AL FAYED VERHUISD NAAR ZWITSERLAND 3. 10 APRIL 2003 SPAANS IN NEDERLAND 4. 16 APRIL 2003 31 AUGUSTUS 2003 5. 15 MEI 2003 GIBRALTAR, THE ROCK 6. 5 JUNI 2003 PRINSES DIANA FONDS 7. EIND JUNI 2003 HEYDANUS, CERVANTES EN ERASMUS 8. 7 JULI 2003 AD KREUGER 9. 15 JULI 2003 HET HEMELBED 10. 27 AUGUSTUS 2003 THE NUMBER ONE 11. 20 OKTOBER 2003 LICENTIE-OVEREENKOMST 12. 11 NOVEMBER 2003 AFWEGINGEN 13. 5 DECEMBER 2003 BACK IN THE NETHERLANDS 14. 8 DECEMBER 2003 ALAIN MEIRE 15. 28 JANUARI 2004 WERKVERSLAG Ik heb gisteren ook nog even met JOHAN AGRICOLA gesproken en samen met het echtpaar uit SOESTDIJK zijn geloofsbrieven bewonderd van WILLEM-ALEXANDER EN MÁXIMA. Daarbij terugblikkend op de feria van SEVILLA, waar zij elkaar hebben leren kennen. JURGEN LUPPES begon pas om 18:00 met zijn werkzaamheden. Daarom ben ik tot die tijd op DE ENGELENBURG gebleven. Nadat JOHAN AGRICOLA mij had laten weten dat er die avond een BESLOTEN FEEST plaatsvond ben ik vanzelfsprekend vertrokken op het moment dat de gasten al binnenkwamen en met de trein van 19:40 naar Nijmegen gereisd. In DE DERDE KAMER heb ik even met BERT GROEN van gedachten gewisseld. Daarna in CAFÉ DAEN uitgebreid gesproken over de HERBOUW VAN DE VALKHOFBURCHT en de afspraken die ik terzake met FER BOSHOUWERS en ED D'HONDT heb gemaakt. Ik heb laten weten dat het kasteel er al op 25 DECEMBER 2000 had moeten staan en er in feite in het geheel geen referendum noodzakelijk was geweest voor de herbouw van slechts de DON JOHN. Een besluit is een besluit en dient te worden uitgevoerd. Ik heb de heer en de dame (met de achternaam DAMSTRA - een Friezin derhalve waarmee ik altijd goede ervaringen heb gehad) in kennis gesteld van het in Spanje aanwezige net aan PARADORES NACIONALES. In mijn visie kan de VALKHOFBURCHT worden gebouwd als een soort PARADOR INTERNACIONAL waardoor DE OUDSTE STAD VAN NEDERLAND conform de wensen van FER BOSHOUWERS weer iets nadrukkelijker op de kaart kan worden gezet als HISTORISCH CENTRUM VAN DE WEST-EUROPESE UNIE dan het inmiddels onder het vulgus ingeslepen woord HOLLAND. Met de trein van 23.46 ben ik naar DEN DUKENBURG teruggekeerd. In mijn dossier trof ik een aantal belangrijke documenten zoals deze brief van 24 maart 1992 van mijn voormalige collega's van het INSTITUTE OF ENGLISH STUDIES

en belangrijke documenten van NAUTA DUTILH.

Een concept MERKLICENTIE-OVEREENKOMST

en een CONCEPT-OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN HANDELSNAAM EN ONDERNEMING

WIJ dienen thans te bezien of deze documenten nog bruikbaar zijn voor de ontwikkeling van ONS BEDRIJF. Ook vond ik uit onze NIEUW ELAN-tijd nog een brief van JULIO SAMPEDRO als reactie op onderstaande brief van 12 september 1989.

Ziehier de eerste ideeën inzake mijn beleidsplan INSTITUTO CERVANTES BENELUX met daarin op de eerste plaats de ideeën die zijn verwoord inzake het CERVANTES MANAGEMENT CENTRE.

Het doet mij goed om te zien welk vertrouwen deze voormalige PHILIPS-DIRECTEUR indertijd in mij heeft gesteld. Dat geldt ook voor jou en onze overige collega's uit die tijd getuige deze afscheidskaart waaraan ik met weemoed terugdenk.

En jouw advies om mij te laten testen door PSYCHOTECHNIEK.

In mijn richting heb jij altijd CORRECT GEHANDELD en dat zul je van mij dus ook ALTIJD terug kunnen verwachten. Dat is en blijft een VOORTDUREND COMMITMENT.

Deze brief van MARIANNE DE JONG geeft helder aan waarom ik indertijd met de oprichting van het INSTITUTO CERVANTES BENELUX ben aangevangen. DON QUIJOTE was immers een voortzetting van mijn eigen activiteiten in Spanje. Dit stond volstrekt los van de activiteiten die mijn Spaanse collega's indertijd aan het ondernemen waren buiten mijn weten. Zo was ik toen ook gelukkig met het briefje van mijn voormalige collega Leo de Vries, met wie ik altijd met veel plezier heb samengewerkt vanaf de eerste dagen van het FRANS-SPAANS INSTITUUT.

GER BOOGAARD was een ander verhaal van wie ik achteraf bezien geen eerherstel meer wenste. Onze visies op het gebied van DOING BUSINESS IN A RESPONSIBLE WAY lagen in die tijd te ver uit elkaar om te overbruggen. Wellicht is dat nu veranderd. Zo vond ik ook nog onderstaande brief van de toenmalige secretaris van de VBMO.

Ik heb veel van Chris de Mey geleerd. Onder meer het zorgvuldig bijhouden van uitgaande en binnenkomende post. En het spijt mij nu nog dat ik deze bestuurswerkzaamheden indertijd niet heb kunnen voortzetten. Mijn oprichting van de SBO als VBMO-lid was indertijd mijn voornaamste motief om middels dit bestuurslidmaatschap de kwaliteit van het Buitenschools Mondeling Onderwijs te kunnen bewaken. Na mijn gedwongen terugtrekking is dat immers snel achteruit gehold. Maar ik ben ervan overtuigd dat WIJ nu weer op de goede weg zitten.

Woensdag 7 juni 2006 Gisteren ben ik met Ramon naar de film over de DA VINCI CODE geweest. Met veel herkenbare beelden. De in deze film gepresenteerde visie is veel geloofwaardiger dan de verhalen die de voorgaande 2000 jaar vanaf de kansels over de zogenaamde gelovigen zijn uitgestrooid, hoewel het mooie verhalen zijn. Ik ben echter wel van mening dat het zaak is dat men vanaf heden meer de realiteit onder ogen dient te gaan zien en gaat handelen in een nieuwe geest. EEN NIEUWE WEG NAAR DE TOEKOMST. Opmerkelijk is het feit dat aan het eind van de film deze draaideur van het RITZ HOTEL IN PARIJS werd getoond.

Dit leidt uiteraard tot nieuwe speculaties. Het is echter zaak dat eerst de problematiek rond Diana's erfenis wordt opgelost ON THE RIGHT LEGAL BASIS. In dit verband werd ik om 20:15 gebeld door een medewerker van Het Net als reactie op UW BRIEF VAN 17 MEI 2006. Aangezien wij ons op dat moment al in de bioscoop CAROLUS bevonden kon ik hier niet op reageren. Maar ik hoop dat het signaal inmiddels is hersteld. 14:30 Het nieuws van vandaag. De FINANCIËLE TELEGRAAF heeft goed nieuws inzake de ontwikkeling van ROYAL CERVANTES AIRLINES.

Britse airports in Spaans bezit

Deze ontwikkeling sluit sterk aan bij de gesprekken die ik in februari 1997 heb gevoerd met de heer Theo van Heijningen van AMSTERDAM AIRPORT SCHIPHOL als vermeld in BENOEMING, AFSPRAAK 10 FEBRUARI 1997, SCHIPHOL PROJECT D.D. 16 FEBRUARI 1997 en SCHIPHOL PROJECT D.D. 27 FEBRUARI 1997. In dit verband heb ik afgelopen zondag tijdens mijn bezoek aan onze sectie Engels vastgesteld dat GEORGE GÖRTEMÖLLER ook een prominente plaats inneemt in de serie zoekopdrachten op mijn website. Ik denk dat dit ook een kolfje naar jouw hand is om daarmee verder te werken. Voor jou heb ik ook atlijd gevochten.

8 JUNI 2006 FUNCTIONALITEIT TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA