Datum: vrijdag 13 januari 2006 Betreft: ADSL-VERBINDING Kenmerk: 20060113JHLH Dear Elizabeth,

Donderdag 12 januari 2006 De brief Lucaya in Oss met CD heb ik om 18.10 ter verzending aan jou in de brievenbus van het postkantoor Nijmegen-Dukenburg gedeponeerd. Abusievelijk heb ik de pakbon meegestuurd.

Dit blijkt echter ook mijn garantiebewijs te zijn. Ik stel het dus op prijs deze retour te ontvangen. Tenzij je het een plaats kunt geven in het centrale archief van onze holding. In Aperitivo zag ik mijn oude Lionsvriend Chris van der Knaap in beeld op het oude VOC-schip in Amsterdam. Dit schip heb ik bezocht na mijn laatste gesprek met Paul Karis op 30 juli 1999 op de marinekazerne aan de Kattenburgerstraat 7 als vermeld in NICOLA FORMBY.

Chris van der Knaap is vermeld in RETOUR NIJMEGEN-SOESTDIJK

Routebeschrijving Noordwijk en Constater une ressemblance. Het is mij niet bekend of Chris familie is van staatssecretaris Cees van der Knaap van Defensie als vermeld in Charmekraan en OPEN KAART. Het faxbericht van Eugène Hageman van 5 november 1997 geeft duidelijk aan dat ik in het seizoen 1997/1998 deel heb uitgemaakt van Haardgroep 1 onder voorzitterschap van Chris van der Knaap.

Het is wel triest dat er klaarblijkelijk onvrede bestond bij leden (en een aantal partners) om DE WAARHEID te vernemen. Zij waren slechts een zandkorrel in de woestijn waarmee het in mijn brein ontsproten wereldwijde CERVANTESNETWERK kan worden aangeduid.

Men was zich klaarblijkelijk niet bewust van mijn wereldwijde naamsbekendheid ten gevolge van mijn radio-interview in Experiencias Holandesas. En mijn aanbod om hierover een presentatie te verzorgen hebben zij nooit geaccepteerd. Aangezien de RIJKSVOORLICHTINGSDIENST geen mededelingen deed was ik wel genoodzaakt daartoe mijn eigen verantwoordelijjkheid te nemen. Chris is hier ook afgebeeld tijdens ons bezoek op 1 februari 1998 in De Volle Buik in WIJK BIJ DUURSTEDE aan het eind van de tafel onder de lamp als vermeld in Rondje Wijk.

Ook is Bevrijdingsdag 1998 in dit verband uitermate relevant en het bezoek dat wij op 26 april daaraan voorafgaand hebben gebracht aan Scheveningen.

Het is dus zaak dat die Agenda van Hare Majesteit de Koningin als vermeld in Retour Nijmegen-Soestdijk zo snel mogelijk wordt opgespoord als dat nog niet is gebeurd.

Laat dat maar weten aan Gijs. Hij is mij inmiddels wel een verklaring schuldig inzake 'jouw vriendenkring'. In dat verband denk ik ook nog aan agent Ramos in Salamanca, die in de nacht van 5 op 6 mei 1992 de wacht heeft gehouden bij mijn Mazda 'Rocinante' nadat mijn agenda in Valladolid was gestolen op zaterdag 2 mei daaraan voorafgaand. Er is hier nu een nieuwe Security Service werkzaam met de naam Nijmeegs Preventie Team. Dat lijkt mij geen overbodige luxe.

23.33 An e-mail message about Letters to Diana Princess of Wales has been mailed to info@spanjepolis.nl. Geachte heer Kuijpers, Uw uitvoerige berichtgeving over de Spanjepolis heb ik in dank en met veel waardering ontvangen. Tot op heden heb ik er nog niet op kunnen reageren omdat ik mij momenteel in Nederland bevind. Op 23 januari aanstaande kom ik weer naar Torremolinos terug en maak graag een afspraak voor het sluiten van de polis in die week op het Nederlandse consulaat. Afgaande op uw verstrekte informatie kom ik als 58-jarige in aanmerking voor de CLASSIC polis met een maandpremie van 42,64 euro. Ik ben verzekerd via de Seguridad Social, maar als ongehuwd weduwnaar van de Prinses van Wales heb ik bij voorkeur mijn contacten onderhouden met de heer Frank Buster. Hij heeft in 1999 al een klassieke porfiria geconstateerd waarvoor ik in behandeling ben in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen. Voor mijn ogen heeft hij mij in februari 2002 doorverwezen naar Dr. Rodríguez in Fuengirola die mij heeft geadviseerd een staaroperatie te ondergaan in het Hospital de Marbella. Op budgettaire gronden ben ik echter bij een oftalmólogo van de Seguridad Social terechtgekomen vanwaaruit een afspraak is gemaakt voor een operatie in een ziekenhuis in Málaga. Ik geef echter de voorkeur aan het door Dr. Rodríguez gegeven advies. Graag verneem ik van u of dat door middel van de Spanjepolis nog is te regelen. Ook verneem ik graag of mijn behandeling in het CWZ in Nijmegen eveneens door de Spanjepolis wordt gedekt. Om het een en ander te regelen maak ik graag een afspraak met uw collega op het Nederlands Consulaat in Torremolinos op woensdag 25 januari aanstaande. Ik verzoek u hiermede bovenstaande vragen te beantwoorden en onze afspraak op het consulaat bilateraal te bevestigen. Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet. Met vriendelijke groet, mede aan Frank Buster, J.L. VAN DER HEYDEN Torremolinos.

Vrijdag 13 januari 2006 De statistiek. 341 bezoeken. Jaartotaal 205.003. In de Top 100 van 957 verwijzende pagina's vandaag speciale aandacht voor 47. FC Cervantes Arnhem 87. FEEST VIEREN de woorden van Marijke Kranenburg-Foudraine indachtig en 100. Report 36 - The Last Post

Nieuw in de Top 20 van 181 zoekopdrachten op 9. anne lize van der stoel steve brown 15. tjitse breuker Dit dossier is door mij afgesloten met uitzondering van DE REKENING. Hetgeen in brief 89 aan Drs Breuker staat beschreven rechtvaardigt evenwel de terughoudende reacties van de gemelde leden en hun partners in die tijd. Die problematiek lijkt mij - nu alle betrokkenen klaarblijkelijk, met de Hells Angels als laatste groepering, door justitie zijn gehoord - thans tot het verleden met Mabel Wisse Smit - thans Prinses Mabel - als hoofdgetuige à charge jegens gemelde groepering om mijn gerechtvaardigde vordering op de Staat der Nederlanden voor recht te verklaren met de Stichting Cervantes Benelux als begunstigde. Conform de in het boek Don Quijote de la Mancha beschreven ideeën is deze stichting immers op de eerste plaats opgericht om criminele tendenzen tot een minimum terug te dringen en de normen en waarden van onze Europese beschaving hoog te houden. Het is volstrekt helder dat de Nederlandse criminelen indertijd in juridische procedures met medewerking van Nederlandse advocaten de strategie van OMKERING VAN DE BEWIJSLAST hebben gehanteerd. Dat had jij in 1989 al goed gezien. De NEDERLANDSE REGERING is formeel voor die situatie verantwoordelijk.

Mijn knowhow kostte in 1979 al Hfl. 45.000,-

16 JANUARI 2006 DURFINVESTEERDERS