Datum: maandag 28 november 2005 Betreft: TERUG IN HET LAND Kenmerk: 20051128JHLH Dear Elizabeth, Zaterdag 26 november Ik ben weer in de Keizer Karelstad teruggekeerd. Het was een voorspoedige vlucht met de HV6116. Ik had stoelnummer 9C naast een saunaminnend echtpaar uit Leiden. Dat gaf mij de gelegenheid weer eens openhartig te communiceren over mijn ervaringen in Noordwijk en Leiden. Met name inzake 28 november 1997 en de indertijd geplande feestelijke gebeurtenis.

In de trein van Schiphol naar Duivendrecht sprak ik met een echtpaar uit Apeldoorn inzake mijn motieven tot mijn jaarlijkse bezoek aan Paleis Het Loo op 28 september. Gisteravond had ik in de Bar Dulcinea van Hotel Cervantes - waar Raquel weer de sterren van de hemel zong - nog een uitgebreid gesprek met een jongeman uit Aberdeen in Schotland met de naam Frazer MacCloud. Hij is werkzaam in de offshore in West-Afrika en ook in Noordwijk bekend. Vanzelfsprekend heb ik met hem gesproken over mijn laatste bezoek aan ETON COLLEGE op 18 augustus 1997 en mijn Royal Mission naar Balmoral zes jaar geleden. En het hiernavolgende verblijf van William in St. Andrews. Ondanks de barre weersomstandigheden van gisteren in Nederland is de reis verder voorspoedig en geheel op de minuut nauwkeurig on schedule verlopen. Vanuit de lucht lag Buitenkaag er zonnig bij. Ik hoop dat je al vergevorderd bent met de uitvoering van mijn plan. Antonio van Bar Dulcinea noemde mij un artista nadat hij mijn opnames van MAR ADENTRO had bekeken die ik op 8 augustus heb gemaakt. Ik geloof uitsluitend in mijn eigen plannen en de medewerking van mijn collega's. Vandaar dat ik steeds zo zorgvuldig mogelijk heb gecommuniceerd teneinde ongevraagde en ongewenste interventies - zoals op 11 juli 1997 - verder te voorkomen. Ik hoop dat je na mijn brief Onder de Keizerskroon ook weer mijn Berichten uit de Zevende Hemel hebt gevolgd. Zij dragen de volgende titels: Terug uit Nederland, Dijkstal Number One, Virgen de la Victoria, E-Nederland Congres, HET WARE VERHAAL, I am sailing, The Golden Triangle, Tijd voor de overname, LEAN ON ME, CERVANTESKRING, NIEUW ELAN INTERNATIONAAL, WAT DE TOEKOMST BRENGEN MOGE, IN MEMORIAM KARIN ADELMUND, LOGO, ¡VAMOS AL GRANO!, DE KLOOF OVERBRUGGEN, EEN KORREL ZOUT OF WATER BIJ DE WIJN?, DÍA DE DECISIONES, THE QUEEN, NACE EN MADRID LA INFANTA DOÑA LEONOR, PRIMOGÉNITA DE LOS PRÍNCIPES DE ASTURIAS, DON'T CRY FOR ME ARGENTINA, Nieuwe statistieken november 2005, EL ENTIERRO DEL CONDE DE ORGAZ, HAAGS JURISTEN COLLEGE, HOTEL BYBLOS, MENSAJE DEL SÉPTIMO CIELO, MORGEN BEN IK WEER JARIG, A SPECIAL DAY, GIBRALTAR, BILL CLINTON, ALHAMBRA ESPECIAL, NEGEN JAAR LATER, CONTINUÏTEIT VAN BELEID, DE LAATSTE BERICHTEN UIT DE ZEVENDE HEMEL VAN DIT JAAR 2005, ELKA STEGEMAN, DE KEIZERSKROON WERKT, OP WEG NAAR EEN NIEUWE RELATIE?, UNA ROSA BLANCA, UNA ROSA ROJA, AZ 002 LR en OP WEG NAAR KERST. In de Top 100 van 2052 verwijzende pagina's kom ik een aantal van mijn brieven aan jou tegen. Ik noteer 13. Alles op een rij 14. H&H 16. London Report Christmas 1997 22. Toledo In dit verband heb ik nog geen aankondiging gezien van een tweede congres van de FIAPE.

Hoewel men zich had voorgenomen dat het komende jaar in GRANADA te laten plaatsvinden. 27. Over the Border 34. Friesland Boppe 59. Monnikenwerk 90. Her Majesty's Tax Collector 91. Kaagweek 92. Cervantesonline België In Koninklijke Dienst en 96. Cervantesonline Nederland Blauw Bloed

Zondag 27 november 2005 De statistiek. 363 bezoeken. Gemiddeld per maand 278. Totaal 212.186 dit jaar. In de Top 100 van 2083 verwijzende pagina's vandaag speciale aandacht voor 5. The Changing of the Guards 9. Stratford-upon-Avon and Warwick 28. Why not John? 33. Proposal to Mr Mohamed Al Fayed en 40. The Ultimate Preparations Bij mijn aankomst in Nijmegen-Dukenburg had ik vastgesteld dat er een neusvleugeltje ontbreekt van mijn bril. Een sympatieke medewerkster van Opticiens Huis van Maaren heeft de bril om 16.50 direct kosteloos gerepareerd. 02.55 Nu ben ik hem weer kwijt. Ik zag in Blauw Bloed dat Hare Majesteit nu ook een bril draagt. Het belangrijkste fragment in Kaagweek luidt:

Maar eerst de Toekomstscenario's: Scenario 1 (0-scenario). Dit is het scenario waarbij ik de huig aan de wilgen hang en naar Spanje vertrek. Ik ga dan in op het bod en vestig mij per 1 september in Torremolinos. Scenario 2. Ik koop zowel de bungalow aan de Duinweg in Noordwijk als het appartement in Spanje. Ik word dan 'residente de Torremolinos' en vertoef de wintermaanden aldaar. Gedurende de zomermaanden kan ik mij in Noordwijk dan bezighouden met het opzetten van het bedrijf. Scenario 3. De Baak stelt mij de aangrenzende bungalow beschikbaar, zowel om te wonen als te werken. De Baak neemt daarbij het financiële risico voor haar rekening. Scenario 4. De directeur van de Stichting de Baak treedt in het huwelijk met de vice president van Instituto Cervantes Holding Ltd in gemeenschap van goederen. En wel per 1 september aanstaande.

De voor en tegens. Scenario 1 heeft voor mij het voordeel dat ik een lui leventje kan gaan leiden aan de Costa del Sol en 'de boel de boel' laten. Ik hoef dan nergens meer enige verantwoordelijkheid voor te nemen. 'Uit de bol gaan' zogezegd. Nadeel: geen rendement van zeven jaar ontwikkelingswerk. Scenario 2 heeft als voordeel dat ik wat meer in contact kom met 'de club' in Noordwijk en zo verder kan werken aan mijn Business. Ik weet echter niet of het financieel haalbaar is voor mij. Bij afwezigheid kan ik altijd één van de twee lokaties verhuren, zodra er geen hypotheek rust op de panden. Dit is echter wel het probleem. Ik zal een aanvullende hypotheek nodig hebben om zo'n fl. 285.000,- te financieren. Bij verkoop van mijn appartement houd ik zo'n kleine fl. 40.000,- eigen geld over. Een hypotheek van fl. 245.000,- is dan noodzakelijk. Bij een rentepercentage van 6% wordt dat fl. 14.700,- per jaar. Dus fl. 1225,- per maand. Dat kan Bruin niet trekken op dit moment. Scenario 3 plaatst mij in een afhankelijkheidspositie van mijn voormalige werkgever. De Baak heeft echter wel voordeel van mijn 'nevenactiviteit' naast de deur. De Spaanstalige markt wordt dan immers bediend vanuit dezelfde lokatie. Dat zal een enorme uitstraling geven aan jouw bedrijf. Scenario 4 lijkt mij de meest ideale situatie. Er zullen dan door de directeur van de Stichting de Baak wel enige veranderingen in de persoonlijke levenssfeer dienen te worden doorgevoerd. Dat heb ik niet in de hand. Ik heb er wel vertrouwen in gezien de voortvarendheid waarmee thans de verbouwing van het restaurant wordt aangepakt. Een bijkomend voordeel is dat wij beiden gemeenschappelijk een beroep kunnen doen op een erfenis en al hetgeen daarmee samenhangt. Dus ook de claim op Harrods en de publikatie van mijn boek.

WANNEER MAAK JE JOUW KEUS?

Vanzelfsprekend sta ik thans - na zeven jaar - ook open voor een vijfde scenario. In dat geval laat ik graag een keer het initiatief aan jou. Vandaag ben ik naar Lucaya in Oss geweest. V. Nijmegen-Dukenburg 13.50 Terugkeer 22.10. Ik heb gesproken met een dame die mij vertelde dat Hoteles Cervantes inmiddels een wereldwijde hotelketen zou zijn (inzake mij en Diana: "De waarheid ligt waarschijnlijk in het midden") en met een merkenrechtdeskundige van AKZO-NOBEL. Inzake mijn domeinnamnen heb ik hem laten weten dat ik cervantesonline.eu en cervantes.eu heb aangevraagd en ik voorzie dat cervantes.eu uiteindelijk naar de Spanjaarden gaat zodra er met hen overeenstemming bestaat over het gebruik van mijn handelsmerk in de Benelux en cervantesonline.eu naar onze holding. Wij spraken ook over Hans Wijers. Ik memoreer terzake de correspondentie met de onderwerpen Instituto Cervantes Benelux d.d. 17 januari 1996, BEB/DEUR/IEG96011581 d.d. 21 februari 1996, BEB/DEUR/IEG96011581 d.d. 10 april 1996, Scholing Allochtonen, Deltaplan, Carrièreplanning, Employability, Business Plan, Starter van het Jaar, Uw bedankbrief d.d. 19 augustus 1998, Uw bedankbrief d.d. 19 september 1998 en Adreswijziging. Ik heb daar de brochures gelezen van het Haags Juristen College. Hieruit destilleerde ik de meest relevante informatie voor de opbouw van ons bedrijf. Met paarse annotaties.

DEEL I: VERMOGENSBESCHERMING

De Engelse Limited Company (Ltd)

Een volwaardig alternatief voor de BV

De Engelse Private Company Limited by shares (Limited of Ltd) is een zogeheten Europees Gelijkgestelde Vennootschap, ook wel Euro-BV genoemd (richtlijn 68/151/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen). De EU-lidstaten moeten de Limited derhalve behandelen als een volledige en gelijkwaardige rechtspersoon aan de BV, BVBA, SARL, GmbH etcetera.

De Nederlandse overheld heeft zich daaraan proberen te onttrekken door de kapitaaleis van EUR 18.000 voor de BV ook op de Engelse Limited toe te passen (krachtens de Wet op de Formeel Buitenlandse Vennootschappen). In een opmerkelijk proefproces, uitgelokt door het Haags Juristen College, heeft het Europese Hof van Justitie de Nederlandse Staat echter op de vingers getikt. Sinds dit Inspire Art-arrest biedt de Limited weer een veilig en goedkoop alternatief voor de BV en geniet ze in Nederland, Duitsland, België en andere lidstaten een groeiende populariteit.

Voordelen

- Volledig gelijkberechtigd aan de Nederiandse BV
- Geen verplichting om EUR 18.000 te storten
- Aansprakelijkheld beperkt tot het minimum kapitaal van 1 Britse pond. Ter verdeling van de aandelen onder
meerdere personen gaan wij in de praktijk meestal uit van 100 Britse ponden
- Lage oprichtingskosten
- Korte oprichtingsprocedure van twee werkdagen
- Geen langdurig antecedentenonderzoek door het
Ministerie van Justitle, faillissement geen bezwaar
- Statutenwijziging en overdracht van aandelen kan bij onderhandse akte, dus sneller en goedkoper
- De aandelen en bestuursbevoegdheden zijn binnen het eerste jaar, zelfs á la minute over te dragen. Dit
maakt het mogelijk uit voorraad recente Shelf Limiteds te kopen
- Internationale uitstraling, wereldwijd vertrouwde rechtsvorm, erkend in alle EU-Iidstaten

En net als bij de BV geldt:

De aansprakelijkheid van de aandeelhouders blijft beperkt tot het door hen ingebrachte kapitaal (100 pond in plaats van EUR 18.000). Schulden van de vennootschap kunnen ook niet worden verhaald op het privé-vermogen van de bestuurders, tenzij er sprake is van wanbeheer, zoals bij het voeren van een ondeugdelijke administratie
- Bij geruisloze overgang van een bestaande onderneming blijft de stakingswinst onbelast. Ook bij ruisende
overgang hoeft geen afrekening te volgen: de stakingswinst kan via een stamrechtconstructie decennia lang onbelast blijven, terwijl de goodwill veelal versneld kan worden afgeschreven.
- Uiteindelijk rekent u af met de fiscus over de verkoop van de aandelen tegen 25% in box 2, in plaats van
52% in box 1 bij verkoop van een IB-onderneming (eenmanszaak of VoF)
- De winst in de
Limited wordt belast met de vennootschapsbelasting (27-31,5% in 2005), in plaats van met de inkomstenbelasting (maximaal 52%). Door inhouding van dividend kan de belasting op dividend (25% in box 2) worden ultgesteld. Dit liquiditeitsvoordeel komt ten gunste van investeringen en groei
- Middels een pensioen-Limited kan een fiscaal gepriviligeerde pensioenvoorziening worden opgebouwd,
beter dan de fiscale oudedagsreserve (FOR) in de eenmanszaak
- De directeur kan als werknemer in dienst treden bij de
Limited; zolang de onderneming geen winst maakt
is een nulinkomen mogelijk, waarbij geen loonbelasting hoeft te worden afgedragen
- De continuftelt van de onderneming na pensioen of overlijden van de eigenaar/eigenaren is beter
gewaarborgd dan bij eenmanszaak of VoF

- Eenvoudige overdracht van bewerkelijke contracten en prijsvorming voor de afzonderlijke activa en passiva

- Via aandelenparticipaties is nieuw risicokapitaal aan te trekken

- Er is maar één bestuurder vereist

- De aandelen kunnen worden ondergebracht in een holdingstructuur met Trust, wat belastingontwijking en estate planning mogelijk maakt en het ondernemingsvermogen afschermt van privé-schulden. In combinatie met een Engelse holding kunnen de heffingen op inkomsten uit dividend, stakingswinst, vermogen en vererving geheel ontweken worden. Hierdoor is de Limited vergeleken met eenmanszaak of VoF fiscaal eerder interessant dan vaak gedacht (omslagpunt bij een brutowinst van EUR 20.000)

Nadelen

- Jaarkosten (EUR 295)
- Binnen Nederland minder bekend en vertr
ouwd dan de BV

De Limited moet jegens de Engelse overheid wel aan enkele belangrijke voorwaarden voldoen

- Het aanhouden van een Registered Office in Engeland, de statutaire zetel op een bij het Engelse handelsregister geregistreerd kantooradres, waar alle officiële post naar toe gestuurd kan worden.
- Het betalen van een jaarlijkse bijdrage aan Companies House, het Engelse handelsregister
- Het deponeren bij Companies House van een Annual Return, voor opgave van actuele gegevens over bestuur, aandeelhouders, adres, kapitaal en activiteiten
- Het deponeren bij Companies House van een Annual Account, meestal slechts een beknopte balans
- Het benoemen van een Secretary, verantwoordelijk voor de aangifte en deponering van de jaarstukken

Als de Limited niet aan deze verplichtingen voldoet, zal het Engelse handelsregister haar na enige tijd uitschrijven, waardoor zij haar rechtspersoonlijkheid verliest en ophoudt te bestaan. Vanaf dat moment bent u zelf hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden en verplichtingen van de vennootschap. Omdat ondernemers wel andere dingen aan hun hoofd hebben, houden wij alle termijnen en formalitelten scherp in de gaten. Voor 100 euro per jaar kunt u gebruik maken van onze Nominee Secretary Service.

Shelf Companies

Het is mogelijk direct over een zogeheten Shelf Company of Ready-made Company te beschikken. Deze is uit voorraad leverbaar zodat u er onverwijld zaken mee kunt doen. De statutaire naam van de Shelf Company is eenvoudig te wijzigen (EUR 115). Wanneer de Limited als holdingmaatschappij dient, of wanneer u toch met een (vrij te kiezen) handelsnaam gaat werken, zal dat niet eens nodig zijn. Een Limited of BV is verplicht haar statutaire naam op het briefpapier te vermelden, maar dat gebeurt meestal onderaan (bij de kleine lettertjes), terwijl de handelsnaam groot in het briefhoofd verschijnt.

Wij raden u af ooit een gebruikte Shelf Company te kopen. Evenals de zogenaamde lege BV heeft zo'n vennootschap ondernemingsrisico's gelopen, zodat u een claim uit het verleden riskeert. De schade die voortkomt uit dergelijke claims kan alleen worden verhaald op de verkoper als deze een vrijwaringsverklaring heeft afgegeven en bovendien voldoende kapitaalkrachtig is. Wanneer u een Shelf Company koopt bij de Argenta Group is deze altijd nieuw en ongebruikt en dus vrij van schulden of (fiscale) claims. Al onze Limiteds zijn door onszelf opgericht en bestuurd en hebben ultsluitend een slapend bestaan 'op de plank' geleld. Zekerheldshalve tekenen wij hiervoor bij overdracht een vrijwaringsverklaring. Meestal zijn deze Limiteds slechts enkele maanden oud.

Termijnen

Een dag of twee na het tekenen van alle documenten schrijft Companies House de nieuwe Limited in in het Engelse handelsregister. Hiermee verkrijgt uw Limited haar rechtspersoonlijkbeid en bent u in rechte bevoegd namens deze te handelen.

Deze opmerking is van uitermate groot belang. Alle documenten van de Limited Company Instituto Cervantes zijn op 17 december 1996 opgemaakt. Hiervan heb ik Diana op 18 december 1996 in kennis gesteld. De toenmalige Burgemeester van Nijmegen is hiervan de directe getuige. Alsmede de Directie Bestuurszaken van het Nederlandse Ministerie van Justitie. Als vermeld in mijn brief van 18 september 1998 aan His Royal Highness the Prince of Wales heeft Diana haar Last Will in diezelfde tijd laten opmaken door haar advocaat Anthony Julius van het bureau Mishcon de Reya in Londen.

Kijkt u ook op www.companieshouse.gov.uk, de site van het Engelse handelsregister, voor een zeer gedetailleerde bespreking van de Limited.

Kosten

EUR 600, met inbegrip van alle oprichtingskosten en eerste jaarkosten voor de statutaire zetel (ons registered office in Kent), het verwerken en doorsturen van de post van Companies House, het indienen van de jaarstukken in Engeland en de jaarlijkse bijdrage aan het Engelse Handelsregister. Met ingang van het tweede jaar betaalt u voor deze service EUR 295 per jaar.

De voordelen van een Nederlandse holding

Onder fiscalisten en accountants is een bekende uitspraak: één BV is geen BV. De belastingadviseur raadt zijn cliënten in de regel aan een persoonlijke holding boven de werkmaatschappij te plaatsen. Omdat zo'n extra BV of Limited wel geld kost, is het goed om te weten wat precies de juridische voordelen ervan zijn.

Deelnemingsvrijstelling

Het grootste voordeel van een holding is gelegen in de deelnemingsvrijstelling. Hierdoor kan een houdstermaatschappij onbelast winstuitkeringen (dividend) uit haar dochtermaatschappij ontvangen. Een holding is evenmin belasting verschuldigd op de verkoop van aandelen in haar dochters. Veel mensen onderschatten de waarde van hun bedrijf in het economisch verkeer en houden fiscaal onvoldoende rekening met die opbrengst. De holding kan deze intussen volledig herinvesteren, zodat de directeur-grootaandeelhouder de latente AB-heffing van 25% desgewenst tot in lengte van jaren voor zich uit kan scbuiven. Ook als zijn kinderen de zaak voortzetten stelt een holding hen vooreerst van afrekening vrij. Zo ontstaat een liquiditeitsvoordeel dat bij een kleine onderneming al tonnen kan belopen.

Winstreserves

Daarnaast kan een holding de winstreserves veiligstellen. Wie alleen met een werkmaatschappij opereert heeft de keuze tussen twee kwaden: of u keert de winst uit aan de aandeelhouder (meestal jezelf), waarbij de fiscus 25% opeist in box 2 van de inkomstenbelasting of u riskeert dat de reserves in de werkmaatschappij verloren gaan bij een claim of faillissement. Met de holding daarentegen brengt u de winst uit de risicosfeer van de ondememing en stelt u tegelijk de fiscale afrekening uit. De reserves kunnen op enig moment weer als werkkapitaal worden aangewend. De holding stelt u tevens in staat om zonder fiscale consequenties kasgeld ult de ene werkmaatschappij aan te wenden om in de financieringsbehoefte van de andere werkmaatschappij te voorzien.

Risicospreiding

Om de risico's te spreiden en van elkaar te scheiden worden zakelijke activiteiten veelal in meerdere werkmaatschappijen ondergebracht. Wie daar een holding boven plaatst kan een geconsolideerde boekhouding voeren. Dat geeft overzicht, voor uzelf, voor financiers (wat kan helpen om een lening te krijgen) en voor eventuele kopers die zo snel kunnen zien hoe de groep het als geheel doet. Bovendien maakt een holding verkoop van de onderneming fiscaal aantrekkelijker: winst op de overdracht van aandelen wordt namelijk tegen 25% belast en dit pas wanneer u ook de holding zelf verkoopt of staakt. Zonder holding echter wordt de verkoop meteen met 31,5% vennootschapsbelasting getroffen. Zo speelt de holding dus ook een belangrijke rol in de exit-strategie van een ondernemer.

Fiscale eenheid

Ook de mogelijkbeid een fiscale eenheid te creëren tussen houdster- en werkmaatschappijen pleit voor een holdingstructuur. Winsten in de ene werkmaatschappij kunnen zo worden verrekend met verliezen in de andere, zodat minder vennootschapsbelasting verschuldigd is. Wel gaat dit ten koste van de voornoemde risicospreiding - fiscale claims kunnen nu op alle vennootschappen in de fiscale eenheid worden verhaald.

Management- of onroerendgoedmaatschappij

Tot slot kan de holding nog dienen als management- of onroerendgoedmaatschappij. De directeur hoeft dan niet in elke werkmaatschappij part-time op de loonlijst, terwijl bedrijfspanden of onroerendgoed-beleggingen beschermd zijn tegen de zakelijke risico's in de werkmaatschappij.

Volgens mijn uitgangspunten van beleid dient mijn Britse Limited te worden omgezet in een Britse holding in verband met het commitment dat ik op 28 december 1996 ben aangegaan en op 5 mei 1997 heb medegedeeld aan de Britse Minister-President.

DEEI II: BELASTINGONTWIJKING EN ESTATE PLANNING

Zoals hierboven besproken verschaft een Nederlandse holding, dankzij de deelnemingsvrijstelling, uitstel van de aanmerkelijk belang-heffing in box 2. Wie uitstel weliswaar op prijs stelt maar toch liever afstel geniet, moet eens nadenken over een Engelse holding. Dat besluit is dus al genomen.

De voordelen van een Engelse holding

Dankzij de Europese eenheidsmarkt fungeren veel Nederlandse ondernemingen inmiddels als dochter van een Engelse moedermaatschappij. Daar kunnen talrijke niet-fiscale, zakelijke redenen voor zijn. Engeland kent van alle EU-Iidstaten de meest aantrekkelijke voorwaarden voor een vennootschap met beperkte aansprakelijkheld. Als holding of houdstermaatschappij is zo'n vennootschap bovendien ook fiscaal van nut. Ze maakt het mogelijk de aanmerkelijk belang-heffing op dividend en de verkoop van aandelen te ontwijken.

Met een Nederlandse holding kunt u die weliswaar uitstellen, maar vroeg of laat haalt u dat geld naar privé en moet u afrekenen tegen 25% in box 2. Afhankelijk van het vermogensrendement is het in het nieuwe belastingstelsel van 2001 meestal raadzaam die heffing niet uit te stellen, maar door de zure appel been te bijten. In de holding worden de rendementen namelijk eerst getroffen door de vennootschaps-belasting. Vervolgens maken ze de appel steeds groter en de afrekening in box 2 steeds zuurder. In privé daarentegen hoeft u enkel jaarlijks de 1,2% van box 3 af te dragen. Omdat in de holding bovendien het daadwerkelijke rendement, in privé alleen het fictieve rendement (van 4%) wordt belast, en de tarieven vanaf 2007 gelijk zullen zijn (30%), verdient beleggen in privé de voorkeur vanaf een jaarrendement van 4%.

Holding management op Cyprus

Voorwaarde voor voornoemde belastingbesparing is wel dat de feitelijke leiding van zo'n Engelse holding plaatsvindt buiten Nederland. De beste zetel voor dat management is evenmin Engeland, maar het nieuwe EU-lid Cyprus. Conform het Brits-Cypriotische belastingverdrag wordt het heffingsrecht over zo'n holding dan aan Cyprus toegewezen. Voor de belastingplicht is als vuistregel namelijk niet het registratie-adres van de rechtspersoon bepalend, maar de plaats waar het feitelijk management wordt ultgeoefend. Multinationals, die zich van dezelfde structuren bedienen, hebben de middelen om zelf een vestiging te openen in een land als Cyprus. Kleine en middelgrote ondernemers werken in de regel via een agent. Wie alles daarentegen in eigen hand wil houden maakt zich kwetsbaar voor een naheffing. De fiscus zal zo'n structuur niet respecteren maar de juridische verhoudingen naar eigen inzicht herdefiniëren en de uitgespaarde belastingen alsnog trachten in te vorderen.

Daarom is het inhuren van Holding management meestal een goede investering. Vanuit ons hoofdkantoor op Cyprus besturen we holdings en andere rechtsvormen voor onze cliënten, houden we de boeken bij, beheren de bankrekening en vormen het aanspreekpunt voor de fiscus en andere partijen. Zoals de Engelsen zeggen: onze presence heeft daar ook echt substance. We bieden u geen brievenbus, maar een volledig operationeel kantoor met 10 medewerkers (naast de 10 in Den Haag). Daarom kunnen we met succes de belastingplicht voor deze Engelse holdings op Cyprus claimen en zijn ze bij verdrag fiscaal gelijkgesteld aan een Cypriotische holding. Nederland heeft zodoende geen jurisdictie meer over hun inkomsten, dat meestal bestaat uit dividend van een Nederlandse dochtermaatschappij. Het is in zo'n werkmaatschappij waar onze cliënten zelf blijven doen wat ze het beste kunnen: geld verdienen. Alleen nu houden zij daar uiteindelijk netto het dubbele aan over.

Cyprus beste locatie voor Holding management in Europa

Door haar toetreding tot de EU op 1 mei 2004 is Cyprus de meest aantrekkelijke holdingjurisdictie in Europa geworden. Een holding op Cyprus kan belastingvrij dividenden ult Nederlandse dochterondernemingen ontvangen en deze ook belastingvrij doorstoten naar haar aandeelhouders; hetzelfde geldt voor inkomsten uit de verkoop van aandelen. Cyprus streeft hiermee bekende concurrenten als Engeland, Denemarken, Luxemburg, Zwltserland en Nederland voorbij.

Belastingvlucht voor Nederlandse ondernemers mogelijk

Met Cyprus' toetreding tot de EU wordt de Europese moeder-dochter richtlijn namelijk ook van kracht op winstuitkeringen van een Nederlandse dochter aan haar Cypriotische holding. Deze richtlijn verbiedt lidstaten in principe om (bron)belastingen te heffen op dividenden die worden uitgekeerd door een dochtermaatschappij in de ene lidstaat aan een moedermaatschappij in een andere lidstaat. Nederland zou zonder deze richtlijn een bronbelasting heffen op dividenden die door een Nederlandse onderneming worden uitgekeerd. Cyprus kent überhaupt geen bronheffingen. Dividenden kunnen dan ook probleemloos worden doorgeschoven naar een investment holding in een zero tax haven, waarin deze gelden belastingvrij kunnen worden gespaard of belegd. Ook inkomsten uit aanmerkelijk belang uit de verkoop van aandelen blijven onbelast, wat opnieuw 25% scheelt (52% bij staking van eenmanszaak of VoF). Tevens kunnen zo belastingen op inkomsten uit vermogen (de verkapte vermogensbelasting van 1,2% in box 3) en uiteindelijk successierechten worden ontweken.

Geen belasting op vermogenswinst en dividend

Let wel: een Nederlandse tussenholding is onmisbaar om de voornoemde vermogenswinsten ult de verkoop van aandelen (capital gains) belastingvrij te kunnen toucheren. Bij afwezigheld van een Nederlands-Cypriotisch belastingverdrag worden die anders bij de Cypriotische holding belast met de Nederlandse vennootschapsbelasting, net als dividenden voor 1 mei 2004. Maar als een Nederlandse tussenholding deze vermogenswinst maakt en vervolgens als dividend doorstoot naar Cyprus ontstaat er wederzijds geen heffingsgrondslag.

Door deze besparingen verdient een weldoordachte toepassing van onze belastingroutes zich doorgaans bij een bruto jaarwinst vanaf EUR 20.000 terug. Een goede holdingstructuur is dus niet het privilege van multinationals, maar ook voor kleine en middelgrote ondernemingen een rendabele investering. Door de Cypriotische holding onder te brengen in een Trust of Foundation hoeft de ondernemer over de genoemde inkomsten geen belasting te betalen en wordt tevens het vermogen afgeschermd. Omdat de crux van deze structuur een Engelse (holding) Limited is noemen we haar de Engeland Route.

Laagste vennootschapsbelasting in de EU

Het lidmaatschap van de EU maakt Cyprus ook interessant voor financierings- en werkmaatschappijen. Dankzij jurisprudentle van het Europese Hof van Justitie is het vanaf mei 2004 mogelijk om Nederlandse ondernemingen vanuit Cyprus te financieren en alle rente hier van de winst af te trekken. Die rente-inkomsten worden op Cyprus belast met een tarief van 10%, de laagste vennootschapsbelasting in de EU. Anti-ontwijkingswetgeving van betekenis is er niet, zodat winsten veelal eenvoudig kunnen worden verlegd naar een zero tax haven. Zo ontstaat een effectief tarief van minder dan 1%, bijvoorbeeld bij royalties, de inkomsten uit intellectuele eigendomsrechten op patenten, merken, software en (franchise)formules. Ook import/export firma's kunnen hiervan bij uitstek profiteren. De Engelstalige financieel-economische infrastructuur versterkt de concurrentiepositie van Cyprus nog verder. Het land heeft zich overtuigend ontwikkeld tot de beste locatie voor holding- en financieringsmaatschappijen in Europa.

Persbericht mei 2004

De Trust of Foundation: vermogensbescherming, anonimiteit, fiscaal voordeel

Hoewel ondernemen middels een rechtspersoon uw vermogen afschermt tegen toekomstige zakelijke risico's, kan dit de onderneming in feite niet behoeden tegen claims die voortkomen uit uw verleden - uit risico's en verplichtingen in privé, VoF of eenmanszaak. Dat is voor mij vermoedelijk niet meer van toepassing na het definitief afwikkelen van de NIOW-problematiek in oktober 1989. Dit is een wijdverbreid misverstand. Het zakelijk vermogen in de vennootschap zelf blijft kwetsbaar voor aandelenbeslag. Toch is volledige afscherming mogelijk, van zakelijk naar privé en van privé naar zakelijk. De klassieke oplossing hiervoor is de aandelen niet langer op eigen naam te houden, maar onder te brengen in een Trust, Stiftung of Foundation. Dit pleit ervoor om de Stichting Cervantes Benelux om te zetten in European Cervantes Foundation tezamen met het Princess Diana Memorial Fund. Dit heb ik reeds op 25 november 1997 aan het Fonds bekend gemaakt. Tijdens mijn bezoek aan Kensington Palace op 22 december 1997 heb ik terzake verzocht om een onderhoud met de trustees van het fonds. Daartoe was men op dat moment niet bereid en heeft mij om het manuscript van mijn boek verzocht ("No not your hand. I want THE LETTERS") Hoewel de laatste twee rechtsvormen zeker zo geschikt zijn spreken we, om aan te sluiten bij de voorkennis van onze cliënten, hieronder van de beter bekende Trust.

De Trust is een rechtsfiguur die voortkomt uit het oude recht van de kruisvaarders, die hun vermogen tijdens hun tochten aan een vertrouweling in beheer gaven. Deze Trustee werd hierdoor formeel eigenaar van dat vermogen, zonder dat dit zich vermengde met het vermogen van de Trustee zelf. De oprichter of Settlor benoemde begunstigden (beneficiaries) wier belangen onvoorwaardelijk door de Trustee moesten worden gediend. Door een uitgebreide jurisprudentie is die zekerheid in de loop der jaren alleen maar gegroeid. Nu de kruistochten echter tot het verleden behoren staan soms fiscale, soms familiaire, vermogensrechtelijke of charitatieve motieven centraal. Ondernemers, consultants en beleggers kiezen een Trust meestal om:

- Estate planning, meer testamentaire vrijheid en het waarborgen van de bedrijfscontinuïteit
- het zakelijk of familievermogen te beschermen tegen claims en faillissement
- anonimiteit te verschaffen
- belastingen te ontwijken

Er zijn vele rechtsstelsels, meestal in (eenmalige) Britse gebiedsdelen, waarnaar men een Trust kan oprichten. Bekende jurisdicties zijn Cyprus, Isle of Man, Gibraltar en British Virgin Islands, landen met een professionele financieel-juridische infrastructuur en gerenommeerde Trustkantoren. Door ondertekening van het Trustverdrag (1 februarl 1996) heeft de Nederlandse overheid de Trust als Angelsaksische rechtsfiguur erkend. De continentale rechtstraditie heeft evenwel een equivalent in de vorm van de Stiftung of Foundation ('stichting'). Klassieke voorbeelden hiervan komen uit Liechtenstein, Panama en de Nederlandse Antillen.

Waarborgen

De Trustees zijn verplicht uw aanwijzingen, zoals die in de Trustakte of Deed of Trust zullen staan, stipt na te volgen. Zij zijn wettelijk verplicht het belang van de begunstigden zo goed en zorgvuldig mogelijk te dienen en zich niet ten koste van het Trustvermogen te bevoordelen. De rechter in de desbetreffende jurisdictie zal hen anders persoonlijk voor de schade aansprakelijk stellen. Daarenboven riskeren de Trustees een boete en vrijheidsstraf. Hoe zit dat met de Trustees van Diana? Als u er desalniettemin moeite mee heeft om de zeggenschap over te dragen, kunt u een zogenaamde Protector aanwijzen. Om uw belang te dienen, kan deze desgewenst elk besluit en elke overboeking van de Trustees goedkeuren of er een veto over ultspreken. Deze Protector kan ook een vriend of familielid van u zijn. TMK wellicht.

Zeggenschap

De Trustees dienen in formeel-juridische zin geheel onafhankelijk van u te zijn. Dit is wellicht een onwennige gedachte, maar essentieel voor een succesvolle en wettige structuur. De overheid kan u dan nimmer dwingen uw zeggenschap in haar voordeel aan te wenden. Veelal wordt het vermogen zelf echter niet beheerd door de Trust, maar door een holdingmaatschappij waarvan de Trust enig aandeelhouder is. Het bestuur van die holding zetelt in een offshore jurisdictie, waar dan ook de belastingplicht valt. In de regel verleent de directie een volmacht aan een Zwitserse of Luxemburgse bank of vermogensbeheerder om voor de holding een rekening te openen en haar vermogen te beheren. Na een due diligince-procedure kan het Haags Juristen College zijn cliënten introduceren bij Trustkantoren en banken van standing en statuur.

Estate planning

De Trust dient veelal als alternatief voor het testament. Zij het dat u uw vermogen nu niet bij dood maar bij leven overdraagt. Een goede structuur kan de dwingende bepalingen van het Nederlandse erfrecht ontwijken. Vererving vergt een kostbare, tijdrovende notariële procedure die niet zelden tot familiaire geschillen leidt. Daarnaast geeft de wet uw erfgenamen recht op een vast deel van de nalatenschap, de legitieme portie. U mag uw kinderen niet onterven, ook al heeft u met een van hen een verstoorde relatie. Wanneer een Trust vermogen beheert of aandelen houdt vindt er geen vererving plaats - alleen zij die u daartoe begunstigd heeft kunnen dan in uw levenswerk delen. Dit heb ik vastgelegd in mijn brief van 8 november 1999 na mijn bezoek aan Granada en mijn brief van 27 december 1999 ter attentie van HRH Prins William in Schotland. Via een Letter of Wishes kunt u ook voorwaarden (laten) stellen aan de uitkeringen aan deze begunstigden: een minimumleeftijd of een studiedoel, bijvoorbeeld. Of u verzoekt alleen het rendement uit te keren en laat de hoofdsom zelf intact. De goedgelovige met een gat in zijn hand kan zo tegen zichzelf in bescherming genomen worden.

Het belangrijkste zakelijke voordeel van estate planning is wel de continuïtelt van de onderneming na uw dood. Vaak worden florerende bedrijven opgesplitst of vroegtijdlg geliquideerd omdat de erfgenamen het niet met elkaar eens worden. Of omdat deze nog minderjarig en handelingsonbekwaam zijn. Ook al zou één van hen zijn schouders er graag nog een generatie onderzetten, een meerderheid van de erfgenamen kan de zaak aan de eerste de beste buitenstaander verkopen. In het Nederlandse erfrecht staat u dan machteloos. Middels een Trust kunt u zich ervan verzekeren dat de onderneming na uw overlijden als eenheid blijft voortbestaan.

Behalve natuurlijk de successierechten (maximaal 27% voor naaste familie) bespaart u langs deze weg ook tijd en geld op de notaris, die al snel een jaar nodig heeft om een erfenis te verdelen en daarop niet zelden zo'n EUR 250 per uur inhoudt.

Vermogensbescherming en faillissement

De Trust is ook een effectief instrument om vermogen te beschermen tegen faillissement, echtscheiding en schadeclaims. Omdat de bestanddelen van het Trustvermogen formeel-juridisch niet meer tot uw eigendom behoren, zullen pogingen om hierop besIag te leggen vergeefs zijn. Voorwaarde daarvoor is natuurlijk wel dat u door de overdracht aan een Trust geen concrete, bestaande schuldeisers benadeelt (actio pauliana).

Ook bij faillissement kan de Trust uitkomst bieden en voorkomen dat heel uw onderneming wordt meegetrokken in het faillissement van klanten of opdrachtgevers. Zonder trustbescherming raken de vermogens- en liquiditeitsposities vaak te zeer verzwakt om de gezonde activiteiten nog te kunnen voortzetten.

Als u in vrienden- of familiekring een lening kan afsluiten om het bedrijf voort te zetten, valt dit geleende geld onmiddellijk in het faillissement en worden de goedwillende helpers concurrente crediteuren. Als ze vennoot of aandeelhouder worden volgt vermelding in het handelsregister en kan elke ambtenaar of nieuwsgierige hun betrokkenheid zien. Zo niet met een Trust. Vaak wil een financier niet eens dat de ondernemer zelf weet wie zijn helper is - uit discretie, of om zijn vermogen later alsnog terug te trekken en eventueel faillissement aan te vragen.

Anonimiteit

De Trust is bij uitstek geschikt om een BV of Limited in onder te brengen wanneer vertrouwelijkheid is vereist over de eigendomsverhoudingen en de financiële positie van aandeelhouder en kapitaalverschaffer. Als een vastgoedmakelaar bijvoorbeeld weet dat u uitbreldingsplannen heeft en graag het pand wil kopen dat grenst aan uw huidige vestiging, zal dit uw onderhandelingspositie verzwakken. In zo'n geval kunt u het onroerend goed laten aankopen door een vennootschap onder een Trust.

Ook de executie van een testament kan aanleiding geven tot een ongewenste, publieke procedure. Uit oogpunt van privacy laat de erflater buitenlandse deposito's veelal onvermeld in zijn testament. Als familieleden van zo'n vermogensbestanddeel geen weet hebben, vervallen de gelden uiteindelijk aan de bank. Een Trust kan dit voorkomen en de continuïteit van het familiekapitaal garanderen.

Belastingontwijking

Met een Trust hoeft u niet met uw bedrijf en gezin te emigreren om toch te profiteren van buitenlandse belastingtarieven. Onder toepassing van de relevante belastingverdragen en deelnemingsvrijstellingen zijn met een Trust aanzienlijke besparingen mogelijk op de heffingen op inkomsten ult aanmerkelijk belang en vermogen. Een fictief DGA-salaris is niet langer van toepassing. Zo bespaart u niet alleen op de inkomstenbelasting in box 1, maar verkleint u ook de grondslag voor eventueel loonbeslag of alimentatie. De auto en zelfs de woning kunnen als secundaire arbeidsvoorwaarde veilig vanuit een beheermaatschappij ter beschikking gesteld worden. Tot slot vindt er in een uitgekiende Truststructuur civiel-rechtelijk noch fiscaal vererving plaats. Daardoor hoeven de door u aangewezen begunstigden niet tot een kwart, de helft of zelfs tweederde (zoals bij ongetrouwde partners) van uw nalatenschap aan de fiscus af te dragen.

Niet alleen voor ondernemers maar ook voor consultants kan de Trust een lucratief instrument blijken. Met hun hoge uur- of dagtarieven ondervinden zij vaak een ongemeen zware belasting- en premiedruk. Meer informatie over een geëigende structuur voor consultants, freelancers en interim-managers geven wij u graag op ons kantoor.

Kosten

De kosten van een Trust zijn afhankelijk van de daadwerkelijke activiteiten die de Trustees zullen moeten ontplooien om aan uw wensen te voldoen - hoe u het vermogen zou willen laten beleggen bijvoorbeeld. De Trustees zullen hiervan wel vooraf een prognose kunnen geven. Ze moeten u bijtijds inlichten als de kosten hoger uitvallen dan begroot, doordat u hen bijvoorbeeld nieuwe taken toevertrouwt. Wederzijds vertrouwen is immers de grondslag van elke Trust.

De tarieven lopen doorgaans sterk uiteen. Grote banken en financiële instellingen vragen het meest (vaak ook een percentage van het beheerd vermogen). Haags Juristen College Cyprus biedt de Foundation voor EUR 995 per jaar.

De Trust is voor kleine en middelgrote ondernemers een belaalbaar juridisch instrument geworden dat zichzelf al snel kan terugverdienen.

Maandag 28 november 2005 De statistiek. 321 bezoeken. Gemiddeld 277. Jaartotaal 211.969. In de Top 100 van 2114 verwijzende pagina's vandaag speciale belangstelling voor de volgende Berichten uit de Zevende Hemel: 2. Verslag Alcalá de Henares 23. Dijkstal number one 36. NEGEN JAAR LATER 37. EL ENTIERRO DEL CONDE DE ORGAZ 39. A SPECIAL DAY 45. DE KEIZERSKROON WERKT 55. HOTEL BYBLOS 58. MENSAJE DEL SÉPTIMO CIELO 63. ¡VAMOS AL GRANO! 71. AZ 002 LR 73. Terugblik op 28 september 1997 78. Segovia, Salamanca en Valladolid 79. Maximiliaan 81. Get your kick .. in the Klik 83. Franse kaas en Spaanse wijn in Hotel Guadalpin in Marbella 84. DON'T CRY FOR ME ARGENTINA en 94. La Paz de Valladolid Weer een historische datum. Negen jaar geleden verzond ik de brieven Een nieuw verhaal aan Sylvia Tóth van Content Beheer, Uitstaande vordering aan de Minister van Financiën, Nieuwe structuur aan de penningmeester van de Stichting Cervantes Benelux en Christmas aan Prinses Diana. Bijgaand ontvang je kopie van mijn brief Brochure "Vermogensbescherming, belastingontwijking en estate planning voor ondernemers" aan de heer Toine Manders van het Haags Juristen College en traditiegetrouw mijn tot op heden bijgewerkte website www.cervantes.nu Jouw complete RAPPORT VAN BEVINDINGEN zie ik met belangstelling tegemoet. WITH LOVE AGAIN

29 NOVEMBER 2005 BESCHIKBAARHEID VOOR OVERLEG