Datum: Vrijdag 2 september 2005 Betreft: POST UIT CLARENCE HOUSE Kenmerk: 20050902JHLH Dear Elizabeth, Als het goed is heb je mijn brief over Het Zevende Project van gisteren vandaag ontvangen. Na de in de brief beschreven toevoegingen heb ik hem om 17.30 in de brievenbus van het postkantoor op Het Neude in Utrecht verzonden. De treinstoring tussen Bunnik en Utrecht had een zeer ernstig karakter waarbij - naar de conducteur in de laatste stoptrein van 's-Hertogenbosch naar Nijmegen mij heeft medegedeeld - twee mensenlevens te betreuren zijn. De stapel post in de postbus is voornamelijk het resultaat van de gesprekken die ik op 20 april tijdens de MAC Expo op de RAI heb gevoerd als vermeld in Diana, verhaal van een prinses (deel 3) van 22 april 2005. De brief uit BUCKINGHAM PALACE is afkomstig van Prins Charles en zijn nieuwe echtgenote en luidt alsvolgt.

CLARENCE HOUSE LONDON SW1A 1BA From: The office of TRH The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall. 26th April, 2005. Dear Mr. van der Heysler, I am writing to acknowledge receipt of your letter of 5th April to The Prince of Wales. It was kind of you to take the trouble to write as you did and your comments have been noted. Yours sincerely, Mrs Claudia Holloway. Mr. John L. van der Heysler.

Ik merk op dat de brief is verzonden op de 38ste verjaardag van Willem-Alexander. Dit is dus een reactie op mijn schrijven als vermeld in mijn brief Huwelijksdatum verplaatst.

Hij luidt:

Nijmegen, 5th of April 2005

Royal Highness,

We would like to congratulate You on Your New Future Path starting next Saterday 9th of April. I hope our mutual problem as being expressed in my letter LAST WILL of the 18th of September 1998 will be solved before Your Wedding Day. Yours Sincerely, John L. van der Heyden.

Ik kan de verschrijving nu plaatsen. Klaarblijkelijk heeft men in The Royal Palaces de administratie nog niet op orde en de reactie al verzonden alvorens brief LAST WILL te hebben gecontroleerd. Zoals ik je al eerder heb laten weten in de tijd dat The Queen Mum nog leefde ligt hier naar mijn idee een schone taak voor jou weggelegd. Aangezien ik al mijn informatie terzake uitsluitend met jou heb gedeeld heb ik mij voorgenomen hierop nog niet te reageren vóór 1 oktober aanstaande. Ik stel het echter wel op prijs van jou een verslaggeving te ontvangen alvorens ik genoodzaakt ben een persoonlijk uitgebreide brief aan The Prince of Wales te doen toekomen. Het probleem moet snel uit de wereld. Het belangrijkste nieuws van gisteren was de mededeling van de heer Al Zawahiri uit Egypte dat hij de verantwoordelijkheid heeft opgeëist voor de laatste aanslagen in Londen. Ook de naam Khan komt voor in het verhaal. Het zijn klaarblijkelijk steeds de vriendjes van wijlen Dodi Fayed en Hasnath Khan die zich met dit soort terroristische activiteiten onledig houden. Als dat probleem niet onder ogen wordt gezien komt er nooit een eind aan dat misverstand. Hierin dient dus duidelijkheid te komen

EN WEL VÓÓR 1 OKTOBER AANSTAANDE

In dit verband hecht ik grote waarde aan de brief uit CLARENCE HOUSE. Vooral vanwege de opmerking your comments have been noted. Het is dus zaak dat er ook iets mee wordt gedaan. Ik mag aannemen dat men in dat verband vanaf 27 april 2005 niet heeft stilgezeten in het VERENIGD KONINKRIJK en er aan onderstaande actiepunten is of wordt gewerkt.

Onderstaande ACTIEPUNTEN dienen dus vóór 1 oktober 2005 te zijn uitgevoerd.

1. De publikatie van het Testament van Prinses Diana van december 1996
2. De inhoudelijke reactie van His Royal Highness The Prince of Wales
3. Een rechterlijke uitspraak
4. Vergoeding van de schade door het Management van Harrods aan de Limited Company Instituto Cervantes England and Wales

De statistiek. 838 bezoeken. Jaartotaal 178.586.

Top 10 van 661 eerste pagina's 2. Brieven aan de Minister van Justitie 3. European Cervantes Foundation 4. Cervantes Studiecentra 5. Dossier Vitesse 6. Retour Nijmegen-Wassenaar I 7. Retour Nijmegen-Wassenaar II 8. De Grote Sprong 9. Convocatie aan Prins Johan Friso 10. Letters ter attentie van Lady Sarah McCorquodale

Top 97 van 97 verwijzende pagina's
1 . (Direct Request) 2. Cervantesonline.nl FCCervantes Dossier Vitesse 3. Over the border 4. Cervantesonline.be Royal Cervantes Airlines 5. Cervantesweb.nl Royal Cervantes Airlines 6. Retour Nijmegen-Wassenaar II 7. Neues Elan 8. La relación espiritual entre Heydanus, Erasmo y Cervantes 9. Nijmegen-Arnhem 10. Cervantesonline 11. 26 oktober-borrel 12. Letters on behalf of Lady Sarah McCorquodale 13. Cervantesonline.nl Over the border 14. Kaagweek 15. Kaagweek 16. Gebed zonder (van den) Ende 17. Vive la France 18. De terugkeer van de fenix 19. Fresas con Nata 20. Van Hof naar Home 21. Bronsgroen Eikenhout 22. Cervantesonline.nl De Harp 23. Baak-kring/Cervanteskring 25. A Star is Born 26. Cervantes.nu De Harp 28. Henry Charles Albert David 29. De Aftrap 30. Poppetjes 32. Cervantes USA 33. Cervantes Enterprises 34. Cervantesonline.biz De Regenboog 35. Everywhere I go my shadow walks beside me 36. Wat is er mis met Paars? 37. Genealogie Thijs van der Heyden 38. Terworm 39. WIJ zijn huzaar 42. Beleidsplan Cervantes Bereikbaarheid 43. Royal Blood 44. Gran Hermano II 45. Trouw 46. Omkooppraktijken 48. Een verhaal uit Cyprus 49. Europees Onderwijssysteem 51. Financieel Plan 55. Plan de Empresa 56. http://www.cervantes.nu/BerichtenuitdeZevendeHemel/ 57. De kroon op het Werk 58. Op weg naar Segovia 61. James Warwick 62. Reisverslag Spanje 1992 Valladolid Casa de Colón - Salamanca 65. Inleiding Beleidsplan Cervantes 66. European Cervantes Foundation 67. Beleidsplan Cervantes Afnemersanalyse 68. Samen Werken 69. Oude beminden 70. Cervantes Studiecentra 71. Back to Knole Castle 73. Cervantesonline.nl Corporate Governance 74. Cervantesweb.nl De paarse telefoon 87 Beleidsplan Cervantes Marktanalyse 88. Kennisgeving aan Professor Hugo de Schepper 89. Valkhof De Goede Koers 90. Uw brief van 9 junigericht aan de heer Frits Bolkestein 91. Brief aan het Princess Diana Memorial Fund inzake European Cervantes Foundation

Top 20 van 20 zoekopdrachten
1. bodyguard certificate
betreft vermoedelijk de contracten van Trevor Rees-Jones 2. institut cervantes bevindt zich te Parijs 3. Trevor Rees-Jones kan wellicht thans de gresprekken reproduceren die tussen Diana en Dodi Fayed zijn gevoerd naar aanleiding van mijn faxbericht van 29 augustus 1997 aan Dodi's vader. 4. abraham moszkowicz joegoslavische Hierover zal Mabel meer weten te verklaren.

5. biografia de miguel angel asturias kan ik niet plaatsen. Ik heb uitsluitend contact met el Príncipe de Asturias en zijn Familie. 6. crabeels genealogie staat vermeld in de Notices historiques et généalogiques sur les anciennes et nobles maisons Van der Heyden, dite De la Bruyère. 7. diana france In dit verband ben ik benieuwd of het verhaal van de heer Gijsbertus van den Broek uit Hilversum als vermeld in Henry Charles Albert David op waarheid berust. De PRINCE OF WALES en IK zijn uitsluitend gediend met THE TRUTH AND NOTHING BUT THE TRUTH. Hij is uiteindelijk de vader van mijn wettige erfgenaam. 8. foto kbx zal waarschijnlijk eigendom zijn van Peter-Vincent Schuld. 9. harte bert and miguel de cervantes harte bert is mij niet bekend 10. influencia de la demanda en la tecnologia 11. instituto cervantes 12. knole heeft alles te doen met Professor Knol. 13. lady diana 14. lady diana 1995 15. lady jane afkomstig Van Lady Jane Spencer heb ik de genealogische gegevens niet verwerkt. Zij is of was gehuwd met Lord Robert Fellowes, Private Secretary to H.R.M. Queen Elizabeth II 16. organizacion por producto/mercado In dit verband ontving ik ten behoeve van Instituto Cervantes Limited England van Lennard Hoogenraad Reed Business Information in Doetinchem - aansluitend op zijn brief van 11 mei 2005, die ik gisteren voor het eerst onder ogen kreeg - een aantal exemplaren van MarketingTribune. Ik heb dit abonnement geannuleerd via telefoon 0314-358 358 aangezien ik geen opdracht heb gegeven voor omzetting van het introductieabonnement in een betaald abonnement van EUR 159, per jaar. Mocht er inmiddels een marketing manager voor ons bedrijf zijn aangesteld en de financiële vooruitzichten gunstig zijn, dan ben ik alsnog bereid dit abonnement te handhaven ten behoeve van de marketing manager. Je kunt dit nog het beste regelen met George Görtemöller. 17. the bold and the beautiful beschouw ik als een interessante case die vergelijkbaar is met de situatie op de Plattenberg 2 en 4 in Maarn tijdens mijn werkzaamheden voor Nieuw Elan. Vooral de dilemma's inzake scheiding van persoonlijke en zakelijke belangen worden in deze serie op magistrale wijze duidelijk gemaakt. Ik zie nog steeds parallellen met mijn persoonlijke situatie. 18. valladolid 19. vijgenboom kan ik niet plaatsen 20. zalmmoot is besproken in de Kaagweek 15.25 Terug van het CWZ. Geholpen door Eefke Nabers. Afspraak met Dr Dofferhoff: maandag 12 september 11.00 uur

3 SEPTEMBER 2005 DIANA'S MAN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA