Datum: Zaterdag 21 mei 2005 Betreft: HET SPAANS BELANG IN DE EUROPESE GRONDWET Kenmerk: 20050521JHLH Dear Elizabeth, Vandaag heeft mijn jongste zoon Raimundus Johannes de eerbiedwaardige leeftijd van 26 jaar bereikt. Het gaat hem goed op de TU Eindhoven. Ik vervolg mijn brief van gisteren. Na de brief Voorbereiding terugkeer naar Spanje om 12.30 ter verzending in de brievenbus bij het NS-station Nijmegen-Dukenburg te hebben gedeponeerd ben ik met de trein van 12.40 naar Wellecom in Ellecom gegaan. Het was er zeer rustig. Van Marianne kreeg ik sleutel 87. Het bracht mij in gedachten terug naar het jaar 1987. Het jaar waarin ik een punt heb gezet achter mijn werkzaamheden voor het taleninstituut. Ik heb mij in die tijd niet goed gerealiseerd dat ik toen onvervangbaar was voor dat bedrijf. Daarover heb ik met Erik van der Meer ook nog even van gedachten gewisseld. Mijn meerwaarde lag vooral in mijn uitgebreide topografische kennis. Als zoon van een machinist bij de Nederlandse Spoorwegen had ik vrij reizen. Daar heb ik veel gebruik van gemaakt. Als kind hing ik altijd al met mijn hoofd uit het raam bij elke treinreis. De naam van elke plaats die we passeerden sloeg ik in mijn geheugen op. Vandaar dat ik voor aardrijkskunderepetities in de regel altijd een 10 of een 9 kreeg op de lagere school. Tijdens mijn samenwerking met het Institute of English Studies heeft Paul Karis het postcodesysteem ingevoerd bij het opstellen van onze cursusplanning. Elke cursusplaats kreeg de eerste drie cijfers van het postcodesysteem. Bij NIOW-talen hebben we dat systeem gehandhaafd en zo heb ik vanaf de aanschaf van de computer bij MINIHOUSE in Gouda alle cursusplaats-, docent- en cursistgegevens ingevoerd. Alles gekoppeld aan het postcodesysteem. Dit heb ik vier jaar lang gedaan - dag in, dag uit - tot 1987. In het hele land was er geen mens te vinden met deze ervaring. En ik begrijp dus zeer goed voor welk dilemma mijn collega's Boogaard en De Vries zich geplaatst zagen toen ik om gezondheidsredenen mijn werk moest neerleggen en op advies van dokter Loos uit Leersum mij uitsluitend nog maar mocht bezighouden met fietsen en joggen door de bossen rondom Maarn. Daarbij realiseer ik mij nu ook dat ik hierdoor ook mijn macht uit handen had gegeven, die mij later door Bert Hortensius tijdens een gesprek met Joop Tegels op het terras van Hoog-Brabant in Hoog Catharijne is teruggegeven. Dat was eind oktober 1989. Nadat onze civiele procedure op de arrondissementsrechtbank van Utrecht aan de Hamburgerstraat was beëindigd. Ik ben nog op dezelfde dag met Joop Tegels naar Hoofddorp gereden en kreeg daar meteen mijn aanstelling tot office-manager van Nieuw Elan. Twee dagen later kwam jij daar toen in beeld en vanaf dat moment vormden wij een perfect samenwerkend tandem.

Met die gedachten las ik onderweg naar Dieren de SPITS en de METRO inzake de ontwikkelingen rond de Europese Grondwet. Ik zag de foto's van de heren Dittrich (D66), Van Aartsen (VVD) en Verhagen (CDA) in de Elisabethstraat in Utrecht. De plaats waar ik op 17 september 1996 nog een paar jongens van het RTL4-journaal van mij heb kunnen afschudden na mijn deelname aan Prinsjesdag. Een betere lokatie hebben zij dus niet kunnen kiezen om ja-stemmers te winnen voor de 'EG'. Aangezien het in de sauna erg stil was heb ik - na het lezen van een artikel in De Gelderlander over Prins Albert van Monaco - de gelegenheid gehad om hierover nog eens rustig na te denken en heb mij afgevraagd wat het belang voor Gerrit Zalm is bij invoering van de Europese Grondwet. Op de eerste plaats is hij van een ernstig probleem verlost als hij met die Grondwet een instrument in handen krijgt om van mijn vordering af te komen. De heer Zalm staat bij mijn Spaanse vrienden ook nog stevig in het krijt. Zo heeft hij ooit eens gezegd dat Spanje een 'ontwikkelingsland' zou zijn, dat zich niet kon kwalificeren voor de Europese Monetaire Unie. Dat is mijn collega José María Aznar toen aardig in het verkeerde keelgat geschoten. Hij heeft ook nog verplichtingen jegens zijn toezeggingen aan zijn voormalige Spaanse collega Rodrigo Rato inzake de zogenaamde golden share als verwoord in mijn brieven Bevrijdingsdag d.d. 5 mei 2000 en verder. Volgens de huidige opiniepeilingen is op dit moment 63% van de Nederlandse bevolking tegen de invoering van de Europese Grondwet. Men reageert daarbij niet op de inhoudelijkheid van de Grondwet. Het referendum wordt mijns inziens thans gebruikt als instrument dat ons in een eerder stadium is onthouden inzake het besluit tot uitbreiding met tien Europese lidstaten. Daartegen heb ik mij altijd uitgesproken. Niet vóór het jaar 2050. Met Cyprus en Malta heb ik geen probleem. Die passen binnen onze traditie, zoals duidelijk is uitgebeeld in Kingdom of Heaven. Het gaat allemaal te snel volgens de Nederlandse bevolking. En dat is volstrekt juist. De aanhangers van Pim Fortuyn hebben de ontwikkelingen uit de hand laten lopen. Het eerdere NEE tegen uitbreiding bij het Ierse Referendum is volledig genegeerd. Dit terwijl eerder was afgesproken dat dat referendum bindend zou worden verklaard. Verantwoordelijk voor deze ontwikkelingen zijn de heren Dehaene en Verheugen. De heer Dehaene heeft mijn Cervantesplan volledig aan zijn laars gelapt. Om dit probleem alsnog te kunnen corrigeren heb ik zijn landgenoot Alain Meire in de week van 8 december 2003 gastvrijheid verleend en mijn boek ter vertaling in het Duits en het Frans meegegeven. In dit verband stel ik vast dat het tweede kind van Maurits en MARILÈNE (geboren 26-10-2002) evenals mijn kleinzoon LUCAS is gedoopt. De term KONINGSKIND kan ik nu volledig plaatsen. Ik denk in dit verband ook nog terug aan het gesprek dat ik in dit verband met de heer Steurbaut heb gevoerd op Paleis Het Loo, zoals ik in mijn brief over Mondriaan heb beschreven: "MIJN HEER VAN DER HEYDEN. BENT U VAN PLAN OM HET HELE LAND OVER TE NEMEN?" "NEE. IK LAAT HET GRAAG AAN ANDEREN OVER. MAAR DAN MOETEN HET WEL GOEDE ZIJN." "EN WAT BENT U NU VAN PLAN TE GAAN DOEN?" "PRINSES DIANA HELPEN MET DE OPVOEDING VAN HAAR KINDEREN". "DAT IS EEN GOED IDEE". En zo was er gisteren - na een kort bezoek van Siebren van Hoog - nog maar een klein gezelschapje over. Een klein select groepje, bestaande uit Erik, Susan, Rob, Peter, Wilbert, Linda en tenslotte ook nog de heer van de KONINKLIJKE MARECHAUSSEE uit Rheden. Erik van der Meer heb ik een DVD gegeven met de films van mijn vader in verband met zijn bijdragen aan de ontwikkeling van de Nederlandse Spoorwegen. Daarnaast mijn films over Londen (13 t/m 16 februari 1981) en Madrid (april 1980 en 6 t/m 13 juni 1982). Het FSI-logo is nog aan de film van april 1980 gekoppeld. De tekst van de tweede Madridfilm is ingesproken door Marianne Valdés uit Alkmaar. Mijn eerste docente tolk-vertaler Spaans. Ik heb de in 1981 noodzakelijke fusie met het NIOW altijd als een gevoelig identiteitsverlies beschouwd en betreur het nu nog dat ik toen geen andere keus had. Ik mag nu wel aannemen dat alle besluitvormingsprocessen inzake ons beleidsplan zich thans in de finale fase bevinden. Met bus 43 ben ik in gezelschap van een medewerkster van LANDGOED AVEGOOR naar Dieren teruggekeerd. In Nijmegen was er klaarblijkelijk al op mijn komst gerekend, getuige de drie conducteurs die ons tot Nijmegen-Dukenburg hebben vergezeld. Vanaf middernacht heb ik nog even op RTL5 kunnen kijken hoe een man-vrouw-relatie tot stand komt. Dit als tegenwicht van de grappen en grollen die de heer van de KONINKLIJKE MARECHAUSSEE had verteld over een nieuwe attractie op de Hoge Veluwe voor 'Utrechtenaren', waarbij er fijnzinnig is vastgesteld dat ik mij nooit met die groepering heb geïndentificeerd, zoals Diana zich klaarblijkelijk had afgevraagd. Wel ben ik met genoegen enige tijd een 'Utrechter' geweest. De statistiek van vandaag. 2541 hits. 467 bezoeken, gemiddeld 777. Jaartotaal 108.581 bezoeken. In de Top 100 van 1056 verwijzende pagina's vandaag speciale aandacht voor 8. Verdrag van Nice 41. Lady Spencer en Hoogtijd Indien de 'autoriteiten' volgende week 28 mei niet aan al mijn wensen en eisen hebben voldaan zal ik mijn achterban in mijn eerstvolgende Bericht uit de Zevende Hemel adviseren de invoering van de Europese Grondwet af te keuren totdat ons volledige Cervantesplan geoperationaliseerd is. Ik luister nu ook graag naar de feedback op al mijn brieven. SUCCES ERMEE

22 MEI 2005 THE GREEN, GREEN GRASS OF HOME