ENGLAND AND WALES

Datum: Donderdag 28 april 2005 Betreft: WERKEN MET ONTWIKKELINGSTRAJECTEN Kenmerk: 20050429JHLH Dear Elizabeth, Ik vervolg mijn brief van woensdag. 17.15 Brief Inauguratie ter verzending in de brievenbus van postkantoor Nijmegen-Dukenburg gedeponeerd. Daarna tot na middernacht gewerkt aan het kopiëren van mijn video 8-cassettes. Op de kopie die jij als eerste krijgt van mijn reisverslag 1992 berusten uiteraard mijn auteursrechten. Vooral de opnames van Moros y Cristianos d.d. 14 juni 1992 lijken mij erg geschikt om door Steven Spielberg te worden toegepast in de film The Angel on the Bridge. Mede gekoppeld aan mijn dagboek. De genoemde personages hebben nu een gezicht gekregen. Nu komt dus ook DE WAARHEID boven tafel. Donderdag 28 april 2005 - Eight years after Stratford De statistiek 2765 hits. 313 bezoeken, gemiddeld 523. Jaartotaal 85.619 bezoeken. Nieuw in de Top 20 van 447 zoekopdrachten 1. mieke blankenstein 17. diana rankine pictures Mieke Vermeulen is in augustus 2003 met Ronald Blankenstein in Gibraltar in het huwelijk getreden en heet nu dus Mieke Blankenstein. 'Kattige antwoorden' doet mij denken aan LEONORE THOLEN. Die term behoort tot haar jargon. Ik heb geen tuin meer om te harken. Ik ontving wel opnieuw bericht van Gladior. Daarom ga ik nu naar Utrecht (10.30). 15.50 Terug uit Utrecht.

Na de postbus te hebben geschoond ben ik naar de Jaarbeurs getogen.

Daar is ons bedrijf nu ook in het systeem opgenomen.

Het eerste gesprek heb ik gevoerd met Sigrid de Bonth van Randstad Callflex (Diemermere 25 (k5.21), 1112 TC Diemen, Postbus 12600, 1100 Ap Amsterdam-Zuidoost www.randstad.nl, bij deze gelegenheid werkzaam voor het ons bekende bedrijf waarvan wij de secretaresses hebben betrokken in Hoofddorp. Ik heb haar voorgesteld contact te leggen met de hoofddirectie teneinde de naam Randstad in Spaanstalige landen te laten vallen (de mensen kunnen het daar amper uitspreken: "¿Qué significa?") en een belangrijke participatie te nemen - wat mij betreft een meerderheidsbelang - in Cervantes Recruitment and Selection ofwel Cervantes Empleo. Dit naar aanleiding van het gesprek dat ik na een van de bijeenkomsten van 'Management maakt meer kapot dan je lief is...' heb gevoerd met Jan Toet, als vermeld in De touwtjes aan elkaar, waarin hij mij adviseerde de heer Frits Goldschmeding als bestuurder/aandeelhouder aan te trekken. Voor zover ik heb begrepen is de heer Goldschmeding de 70-jarige leeftijd al gepasseerd, maar is qua vermogenspositie nog steeds een interessante investeerder. Op de vraag van Sigrid de Bonth of ik nog geen koningskroon draag heb ik haar laten weten dat ik inmiddels de gouden keizerskroon aan het logo van ons bedrijf heb toegevoegd in overleg met de Hoge Raad van Adel en zo vrij ben geweest om Diana's tiara aan jou over te dragen.

Zij heeft mij toegezegd mijn voorstel aan haar hoofddirectie voor te leggen. Vervolgens heb ik gesproken met de heer Harold Reimert van Gladior en hem een afschrift verstrekt van pagina 5 van mijn brief Diana, verhaal van een prinses (deel 3) Ik heb hem ook in kennis gesteld van het gesprek dat ik acht jaar geleden - op 28 april 1997 - heb gevoerd met de Economic Development Manager van Stratford-upon-Avon en hetgeen er tussen die vier muren is besproken.Ter bevestiging heb ik hem onderstaand bericht doen toekomen.17.02 An e-mail message about Letters to Diana Princess of Wales has been mailed to h.reimert

Geachte heer Reimert,

Met mijn dank voor de ontvangen uitnodiging voor vandaag zend ik u hierbij nogmaals de gecorrigeerde tekst van pagina 5 van mijn brief Diana, verhaal van een prinses (deel 3) aan mijn gevolmachtigd directeur d.d. 22 april 2005. Mijn eerste contact was de heer Frans van Bodegom van Reunion. Ik heb hem laten weten dat de familie Spencer thans mijn aandacht heeft nadat de meeste Halbertsma's en Van der Heydens in het systeem zijn ingevoerd. Hierna een gesprek met een vertegenwoordiger van SpiderNet i.v.m. jouw eerdere opmerking "Jij bent de spin in het web". Macintosh Online Service Postbus 33162601 DH Delft email www.spidernet.nl Ik overweeg hiervan lid te worden in verband met de noodzakelijke ondersteuning bij het gebruik van de iMac. Na een gesprek met een Chileen over een DVD-duplicator heb ik gesproken met drs Jan G. Bloem RA CMC (Cervantes Management Centre?) Senior Consultant / Partner Utrechtseweg 370, 3731 GE DE BILT, Postbus 154, 3720 AD Bilthoven www.psopro.nl Hij is uit jouw discipline en weet hoe ik over jou denk. Hij heeft zich bereid verklaard een uurtje over de operationalisering van ons businessplan te spreken. Hij hecht aan een behoorlijk budget. Ik heb hem laten weten dat ik dat afhankelijk heb gesteld van de verkoopcijfers van mijn boek. Ik ben uiteraard ook geïnteresseerd in externe investeerders. Ook heb ik in principe een afspraak gemaakt met de heer H.T.T. (Harold) Reimert Sales & Accountmanager van Gladior bv, Colosseum 26, 7521 PT Enschede, Postbus 46, 7500 PT Enschede, www.gladior.com Onderwerp van gesprek is

GENERATING BUSINESS:

de commercialisering van mijn domeinnamen cervantesonline: vaststelling productengamma en nadien SEARCH ENGINE OPTIMATION. In feite dezelfde afspraak als ik met de heer "Wartenstein" (Warstein) had gemaakt. Maar die heb ik niet meer gezien of gehoord. De heer Reimert heeft mij toegezegd mijn website te bestuderen en mij daarna uit te nodigen in Enschede. Het bedrijf Bowne Global Solution heb ik aangeboden om in Cervantes Translation Services en Cervantes Interpret Services te participeren en mee te profiteren van een wereldwijde naamsbekendheid: Bowne Global Solutions, Beukenlaan 44, 5651 CD Eindhoven, info@bowneglobal www.bowneglobal.com Met een medewerker van DOOR heb ik het idee voor een congres voor het Nederlandse bedrijfsleven aan de Costa del Sol weer eens opgepakt. Hij zou dat bespreken met - de ons welbekende - Bart van Luyk in Doorn. Ik verzoek u tevens mijn beleidsplan te bestuderen en mij uw eerste reactie te doen toekomen. Aan het produktengamma wordt gewerkt. Voor mijn vertrek werd ik nog uitgenodigd vooreen improvisatiecabaret van Boom Chicago.

Het deed mij uiteraard denken aan de paarse jurk die Diana droeg tijdens haar bezoek aan Chicago. In mijn visie ten behoeve van ons bedrijf. Er werd daar ook champagne geschonken. Daar heb ik maar even mee gewacht. Er moet eerst iets te vieren zijn. In de trein van Arnhem naar Nijmegen vond ik het weekblad voor de hogeschool van amsterdam van 27 april 2005 met een aantal bekende gezichten en lokaties, zoals Wim Kok, Karin Bloemen en het Tropenmuseum. Ik las het artikel dolfs dilemma. Dolf Jansen begint de zaak al aardig DOOR te krijgen. Ik hoop dat zaterdag alle produkt A4-tjes klaar zijn t.b.v. Gladior Tot dan.

29 APRIL 2005 DIANA, VERHAAL VAN EEN PRINSES (DEEL 4)