Datum: Vrijdag 22 april 2005 Betreft: DIANA, VERHAAL VAN EEN PRINSES (DEEL 3) Kenmerk: 20050422JHLH Dear Elizabeth, Ik vervolg mijn brief van dinsdag 16.30 Brief In Memoriam Prof.Mr Alis Koekkoek ter verzending in de brievenbus van postkantoor Nijmegen-Dukenburg gedeponeerd. Habemus Papam.

FOTO J.L. VAN DER HEYDEN 6 AUGUSTUS 1967

Dit doet mij terugdenken aan mijn interview voor Radio Nederland Wereldomroep. In plaats van de term 'tenemos' heb ik in dat interview de term 'habemos' gebruikt. Op zich was het dus niet zo'n vreemde opmerking van Marijn Westerbeke dat ik het priesterschap in mij heb. Ik voel mij nu dus ook weer aangesproken door de term 'bruggenbouwer'. In dit verband verwelkom ik de heer Joseph Ratzinger als de nieuwe paus Benedictus XVI dan ook van harte. Heidelberg is in mijn optiek het geestelijk centrum van de Europese Unie. Dat was al ten tijde van Heydanus het geval. Deze pauskeuze past dus exact in deze traditie. De nieuwe paus heeft inmiddels toegezegd zich te gaan wijden aan de eenheid onder de christenen. De oecumene derhalve. Dat past exact binnen het thema Bruggen bouwen dat Daniëlle Roex tijdens Verkennen van Vermogen op de zolder van het Huis te Eerbeek heeft vastgesteld. Rond 21.00 werd ik gebeld door de heer Gerard Rouw uit Wijchen. Hij had de DVD's met de films klaar. Ik ben geld gaan halen in de 'flappentapper' bij het postkantoor Nijmegen-Dukenburg. Die werd bewaakt door vijf mannen van Group 4 Securitas. Dat deed mij vanzelfsprekend deugd. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat zij thans waken over onze veiligheid. In Wijchen heb ik het resultaat van het werk van de heer Rouw bewonderd. De vier DVD's zijn mijns inziens een historisch document van belangrijke waarde geworden. Alleen de twee films van Madrid waren niet goed gelukt. Hij probeert deze opnieuw op een nieuwe DVD te kopiëren. Ik ben met de trein van 23.06 naar Nijmegen-Dukenburg teruggekeerd.

Ontvangen: Date: Tue, 19 Apr 2005 17:11:01 +0200 From: Dikmans, E.Subject: RE: wants you to see this book at Amazon.com Geachte heer v.d. Heyden, Vandaag is u per post een nieuwe pasjesbrief gestuurd (naar uw Nijmeegse adres conform uw verzoek)  met daarop vermelding van uw naam en lidmaatschapsnummer. Het is omwille van de privacy niet gebruikelijk hierop ook uw volledig postadres te vermelden. In onze database staat uw postadres conform uw verzoek op het door u doorgegeven adres in Spanje. Uw Nijmeegse adres staat bij ons als historie vermeld in ons systeem en wordt door ons niet meer gebruikt tenzij u daarom vraagt (Perfect!). Met vriendelijke groet Alumnicoördinator Radboud Universiteit Nijmegen Externe Relaties / Alumnizaken Kamer 63, Comeniuslaan 6 (souterrain). Bezoekadres van Externe Relaties: Centrale Balie, Comeniuslaan 4 Postadres: Postbus 9102 6500 HC Nijmegen Verzonden: dinsdag 12 april 2005 19:50 Aan: alumni Onderwerp: wants you to see this book at Amazon.com J.L. VAN DER HEYDEN requested we send you this e-mail including this personal note: Hello Mevrouw A.C.M. Dikmans, Geachte mevrouw Dikmans, Vanmiddag bezocht ik de balie aan de Comeniuslaan 4 in Nijmegen met het verzoek mij een nieuwe alumnipas te verstrekken met de juiste adresgegevens. Daartoe heb ik uw collega aan de balie een foto verstrekt van mij met mijn overleden partner uit het Verenigd Koninkrijk bij het standbeeld van Eeltje Halbertsma in Grouw. Bij ontvangst heb ik verzuimd de ingevulde gegevens te controleren. Ik noteer enkele gegevens die ik van u heb ontvangen: 691020/122000 110870 Lidnummer 110870. Ik verzoek u mij alsnog op mijn Nijmeegse logeeradres een nieuwe alumnipas te doen toekomen met de gegevens die ik op de achterzijde van de verstrekte foto - zie http://www.cervantes.nu/ - heb verstrekt. Voorts maak ik van deze gelegenheid gebruik om te attenderen op mijn twee laatste brieven aan uw College van Bestuur op DRUK, DRUK, DRUK... en INSTITUTO CERVANTES BENELUX waarop ik nog geen reactie heb ontvangen. Hiermede verzoek ik u ook mijn hartelijke groeten over te brengen aan de heer Paul Sars, die naar men mij vanmidddag heeft verteld, op 15 april het College van Bestuur als secretaris gaat verlaten. Voor uw welwillende medewerking zeg ik u bij voorbaat hartelijk dank. Hoogachtend, J.L. VAN DER HEYDEN, NIJMEGEN/TORREMOLINOS

In Books

Letters to Diana Princess of Wales <http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/155212939X/103-6845901-4142254>
by
JOHN L. VAN DER HEYDEN ; Paperback
Usually ships in 1 to 2 months*

Our Price: $31.99 *

See more information about this product <http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/155212939X/> .
* Price and availability are subject to change.

To read the Amazon.com reviews of Letters to Diana Princess of Wales, click here http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/stores/detail/-/Books/155212939X/reviews/ .

J.L. VAN DER HEYDEN requested that we send this message. If you have questions about Amazon.com, please visit our Help Department <http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/browse/-/508510/>

Amazon.com
Earth's Biggest Selection
Find, Discover, and Buy Virtually Anything
http://www.amazon.com

Op woensdag 20 april ben ik rond het middaguur naar Utrecht vertrokken. In de postbus trof ik weer een grote stapel bedelbrieven, terwijl ik tot op heden nog geen enkele behoorlijke reactie op mijn brieven aan de desbetreffende organisaties heb ontvangen. Daarom heb ik de hele stapel retour afzender gezonden met verwijzing naar mijn website www.cervantes.nu Voorts trof ik er de volgende brief aan van Trafford Publishing uit Canada.

Dear Author:

Greetings from Trafford Publishing! Thank you to all our authors (more than 6,000 of you now) for choosing our- publishing service.

Update on our book distribution through Amazon.com In our last royalty newsletter, we announced our agreement with Amazon.com to have our Best Seller and Color Book Deluxe package books listed as "in-stock, ships within 1 or 2 days". We are approximately halfway through the process of sending information and copies of each book to Amazon's Kentucky, warehouse (waar de man met de paardenstaart vandaan komt). Some of you will notice that your listing has changed already. If it hasn*t, we thank you for your patience with this process. We look forward to having all Best Seller and Color Book Deluxe titles listed for prompt shipping in the next couple of months.

Display banners for book events Now that your book is officially published, many of you are busy organizing book events and signings. Some of you may be participating in local, national or international book fairs, trade shows and conferences. Promoting your book to the public is a great way to generate interest and stimulate sales. With this in mind, we've set up a special arrangement with F&G Canada to create display banners for Trafford authors. How do you order a banner? You can see samples of these banners, learn more about them and print an order form by visiting www.trafford.com/fgcanada (if you don't have access to the Internet and would like to receive this information via mail, please telephone F &G Canada at 416-435-8952). We whole-heartedly recommend these low-cost, high-visibility, portable signs-we use them ourselves at book fairs! Once you place an order, a representative from F&G Canada will contact you directly to discuss the text and layout for your banner and let you know what the shipping costs will be. Trafford will supply your book's front cover image directly to F&G Canada on your behalf.

Authors' Scrapbook needs authors' help Trafford's publicity department is busy putting together an Author Scrapbook which will be coming soon to www.trafford.com. We would love to include your book launch snap-shots, book signing photos, news stories, interviews and reviews. Send them along with any questions to our Publicity Coordinator, Annette Humphries, either by email or by mail to our Victoria office. Be sure to include your contact information and captions with any photos you send.

Have you made use of Trafford's Talent Pool? Ifso, we'd love to hear about your experience. Please email Ben Harrison, Manager of Affilliate and referral Services to leave your feedback. For those authors who haven't used the Talent Pool, why not visit www.trafford.com/talent.html to seelisitngs of hundresd of publishing professionals, in categories ranging from editing to illustrating to marketing. We encourage authors to take fulladvantage of the Talent Pool for both the production and promotion of their books.

Our print shop runs on green power! Continuing our commitment to social and environmental responsibility, we're pleased to announce that we've taken a "green" approach to the power consumption in our Victoria offices and print shop. Trafford now purchases green certificates from our energy provider, BC Hydro. Our investment is helping BC Hydro pursue environmentally friendly energy sources, such as solar and wind power, and will reduce harmful emissions into the atmosphere by 139 tonnes annually. It's the equivalent of taking 46.3 cars off the road each year! Learn more by visiting BC Hydro's website: http://www.bchydro.com/business/success/story19894.html.

Thinking about upgrading to Best Seller level? If your book is not already having the advantages of the Best Seller or Deluxe packages, it is easy to upgrade. You pay only the difference in package price - and as a bonus in this, our 10th anniversary year, we'll give you 15% off the upgrade price. Call your author services representative at 1-866-638-6884 to arrange this.

Thank you for giving us the opportunity to work with you. We trust that you, have been happy with the service you have received. We look forward to assisting you further.

cheers,

Bruce Batchelor, Publisher

January 31, 2005

P.S. Thanks to the many authors who have recommended our service to their friends. It is my great pleasure to be mailing out all these 15% referral commissions! If you need some brochures or publishing guides to distribute, please contact Ben Harrison, Manager of Affilliate and Referral Services, at ben@trafford.com or call him at 1-888-232-4444.

- - - - - - - - - - - - -

ROYALTY INFORMATION

Authors with Entrepreneur, Best Seller and Color Book Deluxe publishing packages will find a printout enclosed with this letter which lists royalties and sales during the months of October, November and December. If you've accrued (accumulated) more than $20 in royalties, you are receiving a royalty check and statement of your earnings. Authors who have accumulated less than $20 will find a statement of earnings enclosed with this letter. We will pay out your accrued royalties at any time, even if the amount is under $20, if you specifically request it. We can mail a check, or deposit to your credit card account (your choice). To set up a royalty payment for amounts under $20, please e-mail your name, book title, ISBN and preferred method of payment . You can write to: Royalty payments, Attn: Robert MacDonald, Trafford Publishing, 6E-2333 Government St., Victoria, BC, Canada V8T 4P4 If you had an outstanding account balance with us, your royalties will have been applied to that outstanding account and you'll be receiving a statement showing this. Accrued royalties can also be applied to an "author order" when you are buying a quantity of your books through the Trafford order desk. Occasionally, payments from authors will cross in the mail with these royalty letters, so if you have questions about settling debts, please contact our accounting manager Monique. Entrepreneur, Best Seller and Color Book Deluxe authors can monitor their book sales by going to this web page: http://www.trafford.com/4dcgi/login-royalties.html. If you have forgotten your user name and password, please contact your author services representative. The sales and royalty information is updated daily, with details on individual orders appearing after the books are shipped.

Voorts vond ik informatie en acceptgiro's van de Vereniging Docenten Spaans in Nederland en het magazine Viva España gericht aan het Instituto Cervantes Benelux. Hierna ben ik met de trein naar de RAI gegaan. Terwijl ik in Toledo als eigenaar van het Instituto Cervantes Benelux te gast ben geweest vertegenwoordigde ik in Amsterdam Engeland en Wales. Vanzelfsprekend als Diana's plaatsvervanger.

Mijn eerste contact was de heer Frans van Bodegom van Reunion. Ik heb hem laten weten dat de familie Spencer thans mijn aandacht heeft nadat de meeste Halbertsma's en Van der Heydens in het syteem zijn ingevoerd. Hierna een gesprek met een vrertegenwoordiger van SpiderNet i.v.m. jouw eerdere opmerking "Jij bent de spin in het web". Macintosh Online Service Postbus 33162601 DH Delft. Ik overweeg hiervan lid te worden in verband met de noodzakelijke ondersteuning bij het gebruik van de iMac. Na een gesprek met een Chileen over een DVD-duplicator heb ik gesproken met drs Jan G. Bloem RA CMC (Cervantes Management Centre?) Senior Consultant / Partner Utrechtseweg 370, 3731 GE DE BILT, Postbus 154, 3720 AD Bilthoven. Hij is uit jouw discipline en weet hoe ik over jou denk. Hij heeft zich bereid verklaard een uurtje over de operationalisering van ons businessplan te spreken. Hij hecht aan een behoorlijk budget. Ik heb hem laten weten dat ik dat afhankelijk heb gesteld van de verkoopcijfers van mijn boek. Ik ben uiteraard ook geïnteresseerd in externe investeerders. Ook heb ik in principe een afspraak gemaakt met de heer H.T.T. (Harold) Reimert Sales & Accountmanager van Gladior bv, Colosseum 26, 7521 PT Enschede, Postbus 46, 7500 PT Enschede, www.gladior.com Onderwerp van gesprek is

GENERATING BUSINESS:

de commercialisering van mijn domeinnamen cervantesonline: vaststelling productengamma en nadien SEARCH ENGINE OPTIMATION. In feite dezelfde afspraak als ik met de heer "Wartenstein" (Correctie: Warsteiner) had gemaakt. Maar die heb ik niet meer gezien of gehoord. De heer Reimert heeft mij toegezegd mijn website te bestuderen en mij daarna uit te nodigen in Enschede. Het bedrijf Bowne Global Solution heb ik aangeboden om in Cervantes Translation Services en Cervantes Interpret Services te participeren en mee te profiteren van een wereldwijde naamsbekendheid: Bowne Global Solutions, Beukenlaan 44, 5651 CD Eindhoven, www.bowneglobal.com Met een medewerker van DOOR heb ik het idee voor een congres voor het Nederlandse bedrijfsleven aan de Costa del Sol weer eens opgepakt.

Hij zou dat bespreken met - de ons welbekende - Bart van Luyk in Doorn. Na een gesprek over beveiligingsinstallaties

Kensington Palace Londen, 22 april 1997 (vandaag precies acht jaar geleden)

eindigde de tocht - na de eerste uitgave van het magazine CHIEF INFORMATION OFFICER (HET LIJFBLAD VAN DE DECISIONMAKER IN ICT) in ontvangst te hebben genomen uiteraard bij de bar van Leffe. Intensief onderhoud met de heer Hans Blom, directeur-eigenaar van het bedrijf webdial www.webdial.nl in Hengelo, een psycholoog en een in de buurt van Leo Hick woonachtige student bedrijfskunde aan de Hogeschool van Amsterdam ben ik rond 21.00 naar de Keizer Karelstad teruggekeerd. Station Duivendrecht werd goed bewaakt door medewerkers van Group 4 Securitas.

Vrijdag 22 april 2005

01.30 Ik heb de voorlaatste aflevering Diana, verhaal van een prinses (deel 3) gezien. Bijgevoegd mijn aantekeningen.

Eind jaren '80 leidden Charles en Diana een gescheiden leven. Einde relatie met James Hewitt - annus horribilis. Alleen officieel was ze geen vrijgezel - '89 station carpark (doet mij veel denken aan het station van Henley)

24 april 1997

Stuart Higgins The Sun - James Gilbey - jeugdliefde - squidgy - The Sun bewaarde tape in de kluis - James Hewitt: de hele nacht op Highgrove doorgebracht - zwarte baret - Hewitts ontdekken dat Diana een belangrijke beslissing had genomen: geen koningin worden - 1990 strategie: stap 1 Het geld (Joseph Sanders financieel adviseur) - brieven aan JH persoonlijke interpretaties (hij had klaarblijkelijk nog nooit van een verborgen agenda gehoord) - Moeder las ze voor - JH: ze stuurde een pakketje met Playboys - Jean Woodward - Dean Woodward Nottingham - in februari 1991 trok JH naar Irak - News of the World - Diana besloot de wereld een ander verhaal te vertellen - Judy Waal - Andrew Morton (shirt in IES-groen met oranje stropdas) - Dr James Colthurst adviseur van Diana - Ik denk dat Andrew Morton mijn boek nog maar een keer moet herschrijven - Felix Lyle astroloog - Diana overwoog een boek te schrijven: De wraak van de prinses - complete transformatie - ze wilde bevestiging in de sterren (doet mij denken aan Daniëlle Roex en de gesprekken op de Plaza Mayor in mei 1992 met de docenten van don Quijote) - Lord Palumbo - Colthurst nam de bandjes op - alles ging in het geheim - Jaguar JXS - juni 1992: boek van Morton Diana Her True Story - Mortons boek werd al snel terzijde geschoven (ik ben ook nog niet tevreden over de verkoopcijfers van mijn boek) - Ken Lennox - Carolyn - lichtblauwe trui met wit streepje (als het dak van ons kantoor op de Parallelboulevard - Penny Junor: muur van loyaliteit en vertrouwen - De astroloog Felix Lyle begreep niet waarom Diana bevestiging zocht in de sterren - Joseph Sanders financieel adviseur - Camilla (PB) Shand sprak regelmatig met The Sun - augustus 1992 (ten tijde van mijn onderhandelingen met Nauta Dutilh) Stuart Higgins - De koningin drong aan tot verzoening - in 1992 na oprichting van de Stichting Cervantes Benelux (het ligt voor de hand dat zij haar besluit toen al had genomen) spreekt John Major separation uit - Lord Palumbo kiest voor Diana - tal van interpretaties die niets met de zaak van doen hadden - A man from Chester belde de Daily Mail i.v.m. terechte motieven van Diana tot echtscheiding - overspel van haar echtgenoot (doet mij denken aan de dame uit Chester waarmee ik op 31 december 1999 heb gedanst in Kelso)

Kelso Schotland 31 december 1999

Turning Point - charisma ref. Marijn Westerbeke - Diana ging vaak naar New York - Graydon Carter Vanity Fair - Anthony Holden: Gesprek van 40 minuten met een onbekende (wie?) - Diana is on a different planet - Vanity Fair Party in The Serpentine Gallery (foto van Les) Only Today What a knock out! - Jonathan Dimbleby: boek over Charles (soortgelijke projectie van boekteksten als op mij is toegepast in mei 1993 - in dit verband heeft Simone de Clercq een leuke inleiding in Viva España) - "Die onbenul"=James Gilby (kan ik mij voorstellen) - Dimbleby heeft zijn beschuldigingen ingetrokken. Daarna is Penny Junor in de fout gegaan. - Princess in Love - James Hewitt betreurt het interview waarvoor hij werd betaald door Anna Pasternak (dit boek heb ik - na mijn commentaar hierop te hebben gegeven - van Trafford Publishing retour ontvangen) - Panorama interview 22 miljoen kijkers - Oliver Hoare: 300 à 400 telefoontjes (?) - telefonisch lastig vallen (Handig die brief van Gijs van Amstel over 'stalking'. De vraag is wel of dat geen uitlokking was. Overspel met James Hewitt heb ik uit het interview niet opgemaakt. Nooit.) - A Brook Lapping Production.

Ik heb Jan Bloem laten weten dat ik je inmiddels meer dan 930 brieven heb gestuurd en wij een gemeenschappelijke advocaat hebben. Als ik nog een keer trouw, trouw ik met jou. Als je vrij bent. Tenzij je iemand anders voor mij op het oog hebt. Maar dan lijkt het mij wel verstandig dat eerder te laten weten dan de vorige keer. Vanzelfsprekend accepteer ik elke verantwoordelijkheid. Ook voor jou. Ik ben gelukkig met het voorstel van Loesewies van der Laan om een kind zowel de achternaam van de vader als de moeder te geven, zoals ook in Spanje gebruikelijk is. Ik hoop van ganser harte dat Meindert Boersma en Gerard Oostvogel daar op 16 mei ook rekening mee houden.

DAT IS GOED. IK HERHAAL

Als ik nog een keer trouw, trouw ik met jou. Als je vrij bent. Tenzij je iemand anders voor mij op het oog hebt. Maar dan lijkt het mij wel verstandig dat eerder te laten weten dan de vorige keer.

23 APRIL 2005 TOPSALARIS EN HET ACCOORD VAN ETON COLLEGE