Datum: Woensdag 16 februari 2005 Betreft: AFREKENING 2004 Kenmerk: 20050216JHLH Beste Liesbeth, Met referte aan mijn Bericht uit de Zevende Hemel van vandaag zend ik je bijgaand mijn CD met het overzicht van mijn gemaakte kosten tot en met het jaar 2004 voor de ontwikkeling van ons bedrijf. Onderstaand het totaaloverzicht.

 Jaar 2004

 Euro's

 Januari

 1.438,05

 Februari

 337,96

 Maart

 406,10

 April

465,39 

 Mei

 425,06

 Juni

 276,16

 Juli

 551,69

 Augustus

917,09 

 September

 1.846,97

 Oktober

 416,81

 November

 234,57

 December

 875,53

   
 TOTAAL 2004

 8.191,38

   
Gemiddeld per maand

 682,62

   
 SCB totaal

 40.824,36

 ICH 1998

 2.966,28

 ICH 1999

 12.194,89

 ICH 2000

 10.831,18

 ICH 2001

 11.731,96

 ICH 2002

 10.356,11

 ICH 2003

 5.749,89

 ICH 2004

 8.191,38

 ICH totaal

 62.021,69

   
Totaal ontwikkelingskosten

 102.846,05

Wellicht ten overvloede geef ik hierbij aan dat ik al deze kosten tot op heden heb moeten financieren vanuit mijn WAO-uitkering. Een gemiddeld bedrag van 680 euro per maand is daarbij een flinke aanslag op mijn budget. Ik hoop dat deze daadwerkelijk gemaakte kosten nu EINDELIJK eens een keer worden vergoed. Ik verzoek je hiermee om daartoe jouw medewerking te verlenen. Laat alles maar checken door Jan Toet als dat financieel verantwoord is. Mijn ten behoeve van de Stichting Cervantes Benelux gemaakte kosten heb ik op 1 januari 2001 volledig verantwoord aan de Nederlandse Minister van Financiën. Het is dus zaak dat de heer Zalm zijn verplichtingen jegens de Stichting Cervantes Benelux THANS nakomt. HARTELIJKE GROET, JOHN L. VAN DER HEYDEN VAN DEN BROEK

29 MAART 2005 TOLEDO TER ATTENTIE VAN MIJN COLLEGA DOÑA ELIZABETH HALBERTSMA