FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Datum: Woensdag 26 januari 2005 Betreft: NIJMEGEN-UTRECHT Kenmerk: 20050126JHLH Dear Elizabeth, Ik vervolg mijn brief van gisteren. 18.40 Brief en CD Verlangens en Wensen verzonden. 20.50 Het RTL4 journaal heeft vanavond gemeld dat in de Tweede Kamer door Ella Kalsbeek het voorstel is gedaan om de in het Koninklijk Huisarchief opgeslagen informatie vrij te geven. Tot op heden is uitsluitend Koningin Beatrix bevoegd. Ook mijn boek Letters to Diana, Princess of Wales (het derde exemplaar na de commissaris van politie van Torremolinos en María José Steenbeek van de VDSN op 16 maart 2002 ref. Congres Spaans te Utrecht en de Bilderberggroep) berust in dat archief vanaf 20 maart 2002 ref. Bezoek aan het Koninklijk Huisarchief. 22.20 An e-mail message about Letters to Diana Princess of Wales has been mailed to info@coachingnet.nl. Dear SIEBREN VAN HOOG, Voor de goede orde laat ik je weten dat ik mijn gevolmachtigd directeur in mijn brief Monnikenwerk naar aanleiding van ons korstondige onderhoud van afgelopen vrijdag het volgende heb gemeld: "Daarna trof ik Siebren van Hoog in het zwembad. Hij had mijn email uitgedraaid en gelezen. Zijn aandacht was vooral getrokken door de opmerking Het uiteindelijke doel van het door mij beoogde congres is de VERSTERKING VAN DE POSITIE VAN HET NEDERLANDSE BEDRIJFSLEVEN IN SPANJE EN LATIJNS-AMERIKA. Hij liet mij weten dat hierop veel subsidie wordt gegeven. Daar dienen wij nu dus gebruik van te maken. Bij voorkeur middels de Stichting Cervantes Benelux. In 1992 was dat nog uit den boze. Hij heeft mij een uitnodiging toegezegd voor een komende beurs voor coaches in april. Dan ben ik weer terug uit Spanje. In september heeft hij naar zijn zeggen wat meer tijd om samen aan een gids voor Spanjeliefhebbers te gaan werken op cervantesonline." Jouw uitnodiging voor de beurs zie ik met belangstelling tegemoet. Een congres voor coaches aan de Spaanse zuidkust lijkt mij een goede voorloper voor het congres voor managers. Mijn postadres in Nederland is Postbus 689, 3500 AR Utrecht. Hartelijke groet.

Woensdag 26 januari 2005
Webstatistiek 170 bezoeken, gemiddeld 367. De belangstelling neemt af. Ik ga er dus vanuit dat ik thans de belangrijkste informatie heb gecommuniceerd en er kennis van is genomen. De komende tijd zal de aandacht van de direct betrokkenen vooral uitgaan naar het Koninklijk Huisarchief. Mijn belangrijkste vraag is daarbij of ik via Heydanus een nazaat ben van Karel V. In ieder geval is de Europese Grondwet nu volop in de belangstelling. Staatssecretaris Atzo Nicolaï werd in dat verband gisteravond al door Ferry Mingelen geïnterviewed voor het schilderij van Willem van Oranje en Koning Philips II. Zowel in Nederland als Spanje gaat de aandacht nu volop uit naar het referendum over deze gewichtige aangelegenheid waarin de vraag gesteld wordt of Nederland nu een 'Provincie van Europa' wordt of zich alsnog een leidinggevende rol gaat toebedelen ondanks het geblunder van de 'gele partij' op het moment dat er over de uitbreiding van de Unie moest worden gestemd. In de Top 100 van 2560 verwijzende pagina's gaat mijn voornaamste belangstelling vandaag uit naar de onderstaande onderwerpen.
46. Hoogtijd 47. Four Years Later 48. Dank 50. ¿Adónde vamos? 53. Dynastie van Heyden 55. Nieuwe Start 57. Spoorzoeken 58. Maximiliaan 60. Letters 63. Big City 68. Marktontwikkelingen en Familiegeschiedenis 69. Van Hof naar Home 71. De vijfde zuil 72. Genealogie Spencer 76. Wedden op het Winnende Paard 79. Cáceres 86. Question 28 - De Proef op de Som 87. Spaans Staatsbezoek 100. 'H&H Ik denk dus dat nu het moment is aangebroken dat alle direct betrokkenen voor een definitieve oplossing zorgen en er Recht wordt gedaan inzake al hetgeen in laatstvermelde brief staat beschreven. Ik ben uiteraard het meest geïnteresseerd in de totstandkoming van Ons Bedrijf. Daarom kijk ik vandaag eens naar de afbeeldingen in de Top 30 van 7624 URL's op mijn website. Dit is de basis voor een goede presentatie. Want elk plaatje heeft weer zijn eigen verhaal.

2.

3.

4.

5.

7.

8.

9.

11.

12.

13.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

26.

27.

28.

29.

30.

De man met de bril die in deze richting kijkt is de heer Jesús Antonio Cid van het Spaanse Instituto Cervantes. Ik heb hem direct na de opening van het AEPE-congres in Alcalá de Henares op maandag 21 juli 2003 in de aula van de universiteit ('paranimfo') - waar Koning Juan Carlos jaarlijks de Cervantesprijs uitreikt - mijn boek Letters to Diana, Princess of Wales aangeboden "para un mejor entendimiento".

27 JANUARI 2005 UTRECHT-NIJMEGEN

ALL RIGHTS RESERVED