Datum: Dinsdag 18 januari 2005 Betreft: TWAALF RONDE TAFELS Kenmerk: 20050118JHLH Dear Elizabeth, Eindelijk heb ik wat meer informatie over jou. Ik citeer Drs. Liesbeth H. Halbertsma (1956) Liesbeth Halbertsma studeerde Andragologie en koos als afstudeerrichting Organisatiekunde. Ze werkte bij Boer & Croon Managementconsultants, was directeur van Nieuw Elan en van de Baak en is nu zelfstandig organisatie-adviseur en coach. "In mijn huidige activiteiten kan ik eerdere ervaringen als organisatie-adviseur, betrokken bij grootschalige verandertrajecten, en als directeur met managementverantwoordelijkheid voor organisaties, goed combineren. Ik werk namelijk graag als 'schaduw-manager': op verzoek van de eindverantwoordelijk manager of directeur denk ik een bepaalde periode mee. Ik wil me zowel verbonden weten met de opdrachtgever als voldoende distantie houden om scherp en creatief te kunnen blijven. Dat meedenken en meekijken doe ik als het ware vanaf de leuning van de stoel waar de manager op zit. Ik fungeer dus vooral als klankbord in individuele gesprekken of kleine intervisiegroepen en creëer zo ruimte om te leren en meer zelfvertrouwen voor betrokkenen om een eigen lijn uit te zetten. Vaak ook be-geleid ik directie- en managementteams bij opstart- of samenwerkingsvragen. Hoe-wel men zoiets vaak een Management Development Programma noemt, spreek ik liever niet van een opleiding maar van een Action Learning Traject. Daarnaast maak ik studie van trends in Management Development, leerprocessen in organisaties en omgaan met dilemma's. Over deze onderwerpen spreek en publiceer ik regelmatig Halbertsma Executive Consulting.

Hierin herken ik je inderdaad ook volledig en heb je jouw grenzen al aardig aangegeven. In mijn beleving ben jij nog steeds mijn 'schaduwmanager'. Jij past nog steeds binnen mijn ontwikkelingsprofiel en lijkt mij ook in staat om vanuit jouw achtergrond en ervaring als voormalig directeur van Nieuw Elan en statutair directeur van de Baak samen onze nieuwe organisatie 'handen en voeten' te geven. Als geïnteresseerd zijnde in dilemma's mag ik aannemen dat je ook belangstelling hebt voor het dilemma waarmee jouw collega/partner John van der Heyden regelmatig wordt geconfronteerd. Je hebt al heel wat artikelen geschreven. Durf je het ook aan om een artikel te schrijven over de man die jou vanaf 1 november 1988 hoog in zijn persoonlijke top twee heeft gehouden? Dat zou een aardig nieuw startpunt zijn. Ik ondersteun volledig jouw behoefte om voldoende distantie te houden om scherp en creatief te kunnen blijven. In dit verband heb ik Siebren van Hoog afgelopen vrijdag laten weten dat ik je sinds Diana's overlijden praktisch dagelijks een brief schrijf met als persoonlijke achterliggende gedachte: "berg alles maar op in een ordner en als je de gelegenheid ervoor hebt om weer eens 'diep' te gaan, duik er dan maar weer eens in." Ik nodig je graag uit om bij mij op de leuning van de stoel te gaan zitten. Dat is weer even anders dan samen op de grond. Maar dat hoeft niet altijd als 'schaduw'. Jij en ik hebben elkaar immers altijd recht in de ogen gekeken. En voor jou heb ik nooit een geheim gehad. Wij staan samen voor de uitdaging om een mooie organisatie op te bouwen. Onze ervaringen sluiten daarvoor - naar mijn inzichten - perfect op elkaar aan. Lange tijd ben je mijn klankbord geweest en ook voor anderen. Maar ook mijn rechterhand. Ik ben op zoek naar de gemeenschappelijke basis om vandaaruit weer cirkels om ons heen te trekken. Je beschikt overigens over veel meer deskundigheid dan je hierboven hebt beschreven. Vanaf 1979 heb ik mij ook met mensen en organisatie-ontwikkeling beziggehouden en ik denk dat ik daar redelijk wat inzicht in heb opgedaan. Ik hoop dat je er weer tijd en ruimte voor kunt vrijmaken. Ik vervolg mijn brief van gisteren. Brief Centrale Vestiging om 18.05 verzonden. 22.15 Bijbehorende CD 20050117www.cervantes.nu verzonden. Gevonden in www.coachingnet.nl Naam: Buro Klik, Organisatie & Bemiddeling v.o.f. Contact: Siebren van Hoog Deventer E-mail: klik@klik.nl Site: http://www.klik.nl Naam: de Baak Management Centrum VNO-NCW Contact: Anneke Nijenhuis Adres: Postbus 69 2200 AB Noordwijk Gelezen: Artikelen van Liesbeth Halbertsma Opportunity in Bedrijf - Ambassadeursnetwerk ... 17.00 uur: Borrel en hapjes (tot 18.30 uur). De dagvoorzitter is Liesbeth Halbertsma, voormalig directeur managementcentrum De Baak. THEMA'S RONDE TAFELS. ILSE geraadpleegd en geselecteerd op cervantesonline Het geeft vrij duidelijk mijn strategische beleidslijnen aan. De door jou voorgezeten Opportunitydag van 15 januari 2004 met als thema Ronde Tafels lijkt mij een uitstekend model voor ons eventueel gezamenlijk voor te zitten congres in Spanje. Ik denk dat de start van Mercosur dit jaar een hoofdmoot van de thematiek moet worden. We moeten hierover samen nog eens heel goed nadenken. Mijn oorspronkelijke congresidee heb ik nog niet helemaal verlaten. Ik hecht er wel aan dat succes vooraf is gegarandeerd. Daarom lijkt het mij zinvol om alle in mijn beleidsplan vermelde functionarissen in principe bij dat congres te betrekken. De contacten zijn inmiddels gelegd. Ik val niet meer in de categorie managers tussen de 35 en 55 jaar maar ben wel van mening dat de eerste 56 jaar van mijn leven de voorbereiding zijn geweest van het werk dat nu pas begint.

Dinsdag 18 januari 2005
Webstatistiek: 358, gemiddeld 363. Hoog genoteerd in de Top 100 van 2385 verwijzende pagina's 63. Gouden Eeuw
72. Nieuwe Start


FOTO JOHN L. VAN DER HEYDEN

Deze foto van 1 augustus 1999 heeft NEC klaarblijkelijk ook geen windeieren gelegd. Hans van Delft komt steeds meer in de belangstelling. Zo was er zondagavond op Studio Sport zelfs een reportage van de vriendschappelijke wedstrijd tegen Borussia Mönchen-Gladbach met de heer Van Delft als stralend middelpunt. Dat is nog nooit gebeurd. Hij is overigens ook in het bezit van een foto van mij en Diana, zoals beschreven in Herbevestiging V:

Op het Goffertstadion heb ik een foto achtergelaten van Me and My Lady voor NEC-voorzitter Hans van Delft, met de tekst: "Geachte heer Van Delft, Ter herinnering aan de eclatante 3-0 overwinning van NECop Ajax op 8 september 1996. Meer informatie op http://www.trafford.com/robots/01-0341.html Ik wens U veel succes met NEC. Wellicht tot ziens in Spanje of het Verenigd Koninkrijk. Met vriendelijke groet, John van der Heyden, Instituto Cervantes Benelux en UK." Zij zijn nu een week naar Maspalomas op Gran Canaria geweest. Rob was vrijdag in Royal Wellecom Spa in de veronderstelling dat ik erelid ben van de 'Keizerlijke' Nijmegen Eendracht Combinatie. Op zich geen onlogische gedachte. Maar dat geeft natuurlijk wel problemen als "nieuwe eigenaar van Vitesse" volgens Herman Veenendaal.

Nieuw in de Top 20 van 204 zoekopdrachten
5. karel II Dit wijst op de zoektocht naar mijn eigen identiteit en 'roots', zoals verwoord in Lady in Blue and Purple teruggaand op Keizer Karel V, die in Spanje Karel I werd genoemd. Ook denk ik hier aan de oneigenlijke naam 'Karel de Grote' die indertijd aan Karel Aalbers werd toegekend ref. Nieuwe Start. Nu is Hans van Delft aan de beurt. Alhoewel het allemaal een 'practical joke' lijkt, bevat de gehele zaak een kern van waarheid. Het ziet er zelfs naar uit dat Karel Aalbers inmiddels mijn Cervantes Concept heeft gestolen. Zo lees ik onder meer in het commentaar aangaande deze zaak: Schade aan naam Vitesse . In grote lijnen kan ik op dit punt met de gedachtengang van de heer Charles Taylor meegaan. Hij heeft echter één ding verzuimd te vermelden: het heeft er alle schijn van dat de heer Aalbers misbruik heeft gemaakt van het Business Plan Instituto Cervantes Benelux. De gehanteerde werkwijze brengt mij in gedachten terug naar het najaar van 1982. Nadat mijn Frans Spaans Instituut in 1981 was overgegaan in de wereldwijde Linguarama-organisatie is er een conflict of interest ontstaan met de eigenaren van het bedrijf NIOW v.o.f. (vennootschap onder firma) dat in hetzelfde jaar 1981 tot de besloten vennootschap NIOW B.M.O. B.V. was omgedoopt in overleg met KPMG Meyburg & Co. Ten gevolge van dit conflict is de heer Paul W. Karis gesommeerd binnen enkele dagen het pand aan de Boslaan 6 te ZEIST te verlaten. De overblijvende directie van NIOW B.M.O. B.V. heeft nadien de productinformatie van Linguarama overgenomen en overal de naam Linguarama veranderd in NIOW. Het ziet ernaar uit dat de heer Aalbers op soortgelijke wijze de naam 'Cervantes' in mijn Beleidsplan heeft vervangen door de naam 'Vitesse'. Ik neem mij derhalve voor de heer Aalbers op straffe van een dwangsom van Hfl. 100.000,- per dag te sommeren af te zien van de plannen die - ten gevolge van zijn ongevraagde bemoeienissen terzake - schade kunnen opleveren bij de uitvoering van het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux, Engeland, Wales en United States of America. De heer G. van Amstel heeft mij - in zekere zin - terzake reeds laten weten dat ik hiertoe bevoegd ben zoals aangegeven in zijn laatste brief d.d. 15 maart 2000 met betrekking tot deze thematiek: "Net zo min als ik u in redelijkheid kan sommeren uw zienswijze te wijzigen in de mijne kunt u mij sommeren mijn zienswijze te wijzigen in de uwe."

Hieruit maak ik op dat wij in zijn optiek beiden gerechtigd zijn om te sommeren. Ik laat het echter graag aan hem over, aangezien hij al meer ervaring heeft op dat punt bij de verschillende rechtbanken in het land. Ik neem aan dat Herman Veenendaal hierop heeft geduid toen hij mij heeft laten weten "dat ik een claim heb op Vitesse". In dat verband heb ik al eerder met de gedachte gespeeld om mijn naam te laten veranderen in Carolus Johannes Lambertus van der Heyden. Ik heb er dan ook geen bezwaar tegen als ik met 'Karel II van der Heyden' wordt aangeduid. 'John II (the Second)' vond ik echter ook wel een aardige vondst. In deze zoektocht loop ik weer tegen de familie aan van mijn moeders kant.

17. luxemburg prinsen brengt mij terug naar de tentoonstelling 'Uit koninklijk bezit' die ik in 1995 in 's-Hertogenbosch en in 1996 in Leeuwarden heb bezocht. In 's-Hertogenbosch heb ik deelgenomen aan de hieraan verbonden lezingencyclus. Daar heb ik de heer Drs. B. Woelderink leren kennen, conservator van het Koninklijk Huisarchief. Ik heb hem op woensdag 20 maart 2002 het derde exemplaar van mijn boek Letters to Diana, Princess of Wales aangeboden, zoals beschreven in Bezoek aan het Koninklijk Huisarchief. De volgende dag heb ik mijn vierde exemplaar in de Malietoren ten behoeve van jou en Harry aan Frits Wiersema afgegeven. Ref. Everywhere I go my shadow walks beside me. Heb jij hem nou of Harry? Uiteindelijk ben jij de hoofdpersoon. De Prinsen van Luxemburg zijjn nazaten van Hendrik de Rijke van Nassau, zoals ik tijdens mijn eerste verblijf op Het Stadhouderlijk Hof te Leeuwarden in juni 1996 heb vastgesteld in het Friesch Dagblad 1996: Oranje Nassau en Friesland. In de Notices historiques wordt ook verwezen naar hertogen en hertoginnen van Luxemburg. Mijn aanbod blijft FIFTY-FIFTY. Daarom heb ik jouw website er ook eens op nageslagen.

Doelgroep
Ik richt mij op leidinggevende managers van hoog niveau "executives" met een vraag over:

* hun eigen functioneren, bijvoorbeeld naar aanleiding van een recente benoeming of problemen binnen het management team
* het functioneren van hun organisatie en hoe hierin te sturen en te handelen

In beide gevallen kan het gaan om reeds gesignaleerde of dreigende tekorten of een wens tot optimalisatie. Ik coach met name (internationale) professionals en managers uit de professionele dienstverlening, maar heb ook klanten in de ict-sector, energiebedrijven, overheid en retail.

Ik heb jou al jarenlang ontzien en volop de ruimte gegeven vanuit mijn standpunt bezien. Ik hoop dat wij zeer binnenkort in ontvangst mogen nemen wat ons rechtens toekomt. Het zou aardig zijn als de familie Van den Broek uit het Hinthamer Eind in 's-Hertogenbosch ook een deel van zijn miljoenen kan afstaan voor 'De Goede Zaak'. Al is het maar een gift aan giro 4729266. Vanzelfsprekend zal ik het geld volgens planning in onze organisatie investeren in de vorm van aandelen o.i.d. zodat ik ook mijn eigen geïnvesteerde vermogen terugkrijg conform jouw woorden tijdens de nieuwjaarsreceptie van Entrelan in de Emmastraat in Utrecht in januari 1991 na mijn gesprek met Herman de Koning: "Houdt dat contact maar aan met Herman. Dan kun je je investering eruit halen!" En Cissy Ploegmakers' opmerking op 22 april 1992 op de Parallelboulevard: "Houd het maar aan met Liesbeth". Ik wist toen niet eens dat het "aan" was tussen jou en mij maar nu heb ik geen enkele behoefte meer om onze relatie te verbreken.

21 JANUARI 2005 ONTWIJKEND REAGERENDE BEMINDEN