Datum: Woensdag 29 december 2004 Betreft: DE KERN VAN DE ZAAK Kenmerk: 20041229JHLH Dear Elizabeth, Ik vervolg mijn brief van gisteren. 18.20 Plichten verzonden. 23.32 Ik heb vanavond Mr. Abraham Moszkowicz aan het werk gezien in het programma 'De nieuwe Moszkowicz (2/9)'. Elke week stuurt hij één van de negen kandidaten naar huis. Dit was de tweede. Over acht weken is zijn opvolger dus bekend. We mogen aannemen dat hij dan ook mijn zaak heeft afgewerkt of zal afwerken zoals vermeld in Verzoek aan Mr Abraham Moszkowicz. Dat wordt immers zijn Koningsnummer. Het toe te kennen VAT-nummer ten behoeve van de limited dient ook nog aan Knijff en Partners te worden doorgegeven conform het gestelde in Werkverslag Spanje 2004.02. De in Werkverslag Spanje 2004.03 vermelde royalties blijken op een 'wishful thinking' te berusten. Maar wat niet is kan nog altijd komen.

Woensdag 29 december 2004
203 bezoeken. Top 30 van 40 landen 1. 57.20% Commercieel (.com) 2. 22.11% Nederland (.nl) 3. 10.99% Numeriek IP/onbekend. 4. 'Netwerk' (.net) 5. België (.be) 6. Brazilië (.br) 7. Spanje (.es) 8. Duitsland (.de) 9. Frankrijk (.fr) 10. Romania (.ro) 11. Hongarije (.hu) 12. Italië (.it) 13. Non-Profit organisatie (.org) 14. Australië (.au) 15. Mexico (.mx) 16. Argentinië (.ar) 17. Onderwijs/onderzoek (.edu) 18. Verenigde Staten (USA, .us) 19. Chili (.cl) 20. Canada (.ca) 21. Polen (.pl) 22. Overheid (.gov) 23. Seychellen (.sc) 24. Taiwan (.tw) 25. Uruguay (.uy) 26. Zweden (.se) 27. Denemarken (.dk) 28. Japan (.jp) 29. Marokko (.ma) 30. Noorwegen (.no)

Het Verenigd Koninkrijk ontbreekt in dit overzicht. Merkwaardig dat de Britten geen belangstelling hebben voor de werkelijkheid omtrent de moeder van hun eigen kroonprins. Ook merkwaardig dat men in Zuid-Oost Azië weinig aandacht heeft geschonken aan het verschijnsel 'tsunami'. Fons de Poel heeft daaraan immers al behoorlijk aandacht besteed in NetWerk. Een bijzondere vorm van struisvogelpolitiek. Gerrit Zalm wil nu geld uittrekken voor het rampgebied. Waar haalt hij dat geld vandaan na alle bezuinigingsronden? Voor zover ik kan overzien heeft hij de rekening nog niet betaald aan de Stichting Cervantes Benelux. Dan ga ik vandaag weer eens naar Wellecom. Voor de laatste keer dit jaar. In dit verband trof ik in Wellecom in Ellecom ook nog onderstaand schrijven aan

Dit is een uitermate belangrijk bewijsstuk. Nog dit jaar zal ik een overzicht produceren met al mijn brieven aan jou in het jaar 2004 met CD. Dit wederom als KERN VAN DE ZAAK.

30 DECEMBER 2004 HELLO MARIE-LOU

ALL RECHTEN VOORBEHOUDEN