Datum: Dinsdag 5 oktober 2004 Betreft: SLOTSTUK Kenmerk: 20041005JHLH Dear Elizabeth, Een slotstuk is geen sluitstuk, maar het begin van een nieuwe symfonie. Ik vervolg mijn brief van gisteren. 18.05 Brief I hope you don't mind verzonden.

Dinsdag 5 oktober 2004
VAKBONDEN: STAKINGEN IN ALLE SECTOREN De vakcentrale FNV gaat de komende maanden stakingen organiseren in alle sectoren van Nederland. Zij sluit bemiddeling in het conflict met het kabinet uit zolang het kabinet geen concessies wil doen. Dit begrijp ik niet. Waar moet het geld nu vandaan komen? Stakingen zijn onproduktief en leveren dus ook niets op. Zodra mijn debiteuren aan hun financiële verplichtingen hebben voldaan kunnen we verder praten. BEMIDDELING MAG GEEN THEEKRANSJE WORDEN Komt het nog goed tussen kabinet en vakbeweging? Herman Wijffels is genoemd als bemiddelaar. Zeven vragen aan de SER-voorzitter. Herben verlaat LPF-fractie Het probleem schijnt zich dus al uit zichzelf op te lossen. Elton John niet onder de indruk van Madonna Vorige maand haalde hij het nieuws toen hij Taiwanese fotografen uitmaakte voor "grove, ellendige varkens". Die nassaublauwe bril is echter wel een goede keus van hem. Ik ben hem al een tijdje kwijt sinds juli 1997.


Journalisten moeten heel voorzichtig zijn. Met name die journalisten die ooit hebben geschreven dat Diana trouwplannen had met onze potentiële capital investor. Daarom neem ik hieronder ook nog de tijdlijn op van Andrew Mortons boek 'Diana, op zoek naar liefde', aangevuld met de door mij terzake ondernomen stappen . Ik zie jouw rapport van bevindingen en accountantsrapport met belangstelling tegemoet.

29 NOVEMBER 2004 KROONJAAR 2005

ALL RECHTEN VOORBEHOUDEN