Datum: Maandag 23 augustus 2004 Betreft: THE FINAL COUNTDOWN Kenmerk: 20040823JHLH Beste Liesbeth, Aangehecht tref je afschrift van mijn brief Werkverslag van vandaag aan de heer Paul Thiel van Knijff & Partners te Weesp. Ik vervolg mijn werkverslag 20040820JHLH van afgelopen vrijdag. 20.30 Brief Werkverslag om 19.50 ter verzending op het postkantoor van Torremolinos aangeboden. Verdere correspondentie met Knijff & Partners. 11 februari 2002. Ik kreeg de volgende email binnen. 09.33 van Elka Stegeman. E.Stegeman Cc Paul Thiel P.Thiel Geachte heer van der Heyden, Mijn dank voor uw prompte reactie! Ik zal vandaag nog de nodige stappen nemen om uw bovengenoemde registratie te vernieuwen. Het spreekt voor zich dat ik u op de hoogte zal houden van de verdere ontwikkelingen in deze. Met vriendelijke groet, Elka Stegeman.

Zaterdag 21 augustus 2004
03.00 Ik kom weer terug uit THE NUMBER ONE en kijk naar TV Berlin. Starring the son of Glorious Gloria. Het ziet ernaar uit dat elke vrouw met een roze petje thans uit de kleren wil in het openbaar. De Arnhemse voetbalclub heeft haar tweede wedstrijd gewonnen van Groningen met 1-0. Dat zijn dus 6 punten voor de FC Cervantes. 03.09 Ze hebben het overigens wel goed begrepen in Berlijn om op dit moment de muziek van Enya te spelen. Uit Ierland, zoals vermeld in mijn reisverslag van 9 mei 1992. 03.30 Ik stel vast dat thans alle dames uit de kleren gaan voor de televisie. Laat dat maar weten aan Gijs van Amstel. Naar mijn idee is dat hun eigen verantwoordelijkheid. 13.18 Bart heeft mijn foto's ontvangen van Ryan. Hij heeft mij mondeling toestemming verleend om de foto's met zijn beeltenis op mijn website te plaatsen. Als tegenprestatie heb ik een CD met foto's voor hem gebrand. Ik sta hem dus toe ook de vier foto's van mij met Diana te gebruiken. Ook heb ik voor hem een kopie gemaakt van brief Werkverslag inzake ons handelsmerk. In mijn dagboek van 13 februari 2002 lees ik: 15.34 hjc Subject: LATE FILING PENALTIES Waarde Collegae, Vanmiddag ontving ik uw schrijven d.d. 30 januari 2002, waaruit ik opmaak dat wij niet op tijd aan onze verplichting hebben voldaan om Annual Accounts in te dienen. Ik heb hierover vanmiddag rond 14.00 uur Spaanse tijd telefonisch contact gehad met Miss D.A. Penticost van Companies House in Wales. Zij liet mij weten dat het niet indienen van Annual Accounts beschouwd wordt als een 'criminal offense'. Hierop heb ik haar laten weten dat het nogal een beetje stroef loopt in het Verenigd Koninkrijk en heb haar medegedeeld dat ik The Publication of the False Last Will of the Princess of Wales beschouw als een criminal offense against my organization. Deze keer begrijp ik het niet goed. Normaliter krijg ik van uw bureau altijd een seintje wanneer er actie moet worden genomen. Ik heb hiertegen dus bezwaar aangetekend.

Wat wordt er bedoeld met die 'Annual Accounts'?
Is dat een lijst met klanten?

Ik heb Miss Penticost laten weten dat er ten gevolge van Prinses Diana's overlijden op 31 augustus 1997 tot op heden geen activiteiten hebben plaatsgevonden binnen de limited. Ik heb haar gemakshalve verwezen naar mijn boek LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES en de bijbehorende internetpagina www.trafford.com Voorts heb ik haar aangehecht faxbericht doen toekomen met bijlagen en de tekst: Fax message

To: Companies House
Att.: Miss D.A. Penticost
Faxnumber: 00 44 29 2038 0837
Concerns: REF PEN 2A/ 03300636
From: John L. Van der Heyden
Date: 13/2/02
Time:15:25
Number of pages: 3

Dear Miss Penticost, Thank you for giving me a term of 30 days to write an appeal concerning above mentionned Final Notice Invoice. Of course I do not agree. In fact the Limited has not had any accounts at all since My Lady's death. As I already stated I consider the Publication of the False Last Will of The Princess of Wales as a criminal offense against my organization as well as Her Fatal Kidnapping in Paris. Herewith I send you the information about my book LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES. I recommend this book to all members and employees of Companies House. Perhaps this will solve our problem. I hope this will do for the time being and wish you a Happy Valentine! Yours sincerely, John L. Van der Heyden Spain. Added: News Release LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES tells of one man's quest for peace of mind". More information at website www.trafford.com/robots/01-0341.html Zij heeft ons thans dus een termijn van 30 dagen gegeven om een 'appeal' te schrijven. Gaarne verneem ik OMGAAND van u wat er is misgegaan en hoe ik hierop kan reageren. Voorts kan ik u melden dat ik gisteren ook een 'Marketing Agreement' heb gesloten met het bedrijf 'Smart Bookstore' in Sarasota, Florida, USA. Zij gaan mijn boek wereldwijd marketen d.m.v. een agressief marketing systeem van 1 miljoen emailadressen per maand. Zij verkopen mijn boek als 'downloadable form' of 'soft copy'. Die activiteit ondersteunt de verkoop van de 'hard copies' door Trafford Publishing. Ook hiervoor ontvang ik royalties. T.w. 50% van de verkoopprijs = $16,- US per boek. U begrijpt dat ik daarom reikhalzend uitzie naar de reactie van de heer Heering op mijn laatste bericht aan hem uit Nederland. Maar op de eerste plaats uiteraard graag een oplossing voor het met Companies House gerezen probleem. Hoogachtend, J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS.16.50 Ik vraag mij nu dus echt af hoeveel van deze 'downloadable' boeken er al zijn verkocht en waar het geld is terechtgekomen. Op Valentijnsdag 14 februari 2002 heb ik Jana Hamilton ook nog de volgende PowerPoint Presentaties gestuurd op CD om mijn boek te promoten:

1. The Story of John and Diana (2nd reviewed version of 'LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES') (AppleWorks 6)
2. Operation Fifth Rose (PP)
3. Company Structure 'Cervantes' (PP)
4. Plus Ultra (PP)
5. Aquí España (PP)
17.55
Léontine Zijlaart van Moorsel draagt nummer 28 bij de achtervolging. Dat moet automatisch eremetaal opleveren, morgen. 18.35 Goud voor Inge.

Zondag 22 augustus 2004 - THE FINAL COUNT DOWN
02.50 De Koninklijke Nijmegen Eendracht Combinatie heeft gisteravond met 2-1 de wedstrijd tegen de voetbalclub uit onze residentie tot een goed einde gebracht. In de allerlaatste minuut heeft de heer Saavedra nog gepoogd de laatste treffer van de keizerstedelingen te voorkomen. Dat is hem echter niet gelukt. Dat spreekt vanzelf. Ik mag aannemen dat de desbetreffende voetballer een nazaat is van de schrijver van de don Quijote. In de oude Keizer Karel Stad wordt geschiedvervalsing nooit en te nimmer geaccepteerd. In de NUMBER ONE BAR was er een hoofdrol weggelegd voor de zoon van Gloria in een shirt van Dirty Harry en een pet met het opschrift Von Dutch. Hierna verscheen Bart van Thienen in de bar. Ik heb hem mijn CD verstrekt met een kopie van mijn brief Werkverslag. Nadien had ik een gesprek met een British Citizen from the UK. Wij hebben samen gesproken over de verkiezingsuitspraak van Tony Blair in 1997: "We've got only three priorities: Education, education and education". Vandaar dat ik hem in kennis heb gesteld van mijn contacten in die tijd met ETON COLLEGE. De toekomst begint immers met de jeugd. 18.25 Mijn dagboek van 4 maart 2002 vermeldt:

21/02/2002 06.14 van The Smart Bookstore Subject: LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES. February 22, 2002 <p> Dear Mr. Van der Heyden: Your CD arrived, its contents have successfully been downloaded and changed to our format. In 7 to 10 days LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES should be loaded in the bookstore with marketing commencing from then on. Warmest Regards, Jana.

21/02/2002 12:36 Good News! February 21, 2002 Dear Mr: Van der Heyden Your book loaded into our system at 2:55 PM eastern time United States. Please note the featured book of the week when viewing. Go to www.thesmartbookstore.com Tell your friends, neighbors and the world to view your master piece. Warmest Regards, Jana.

Ik mag dus wel aannemen dat daar inmiddels wat geld is binnengekomen. 23.57 Vanavond heb ik nog een bezoek aan THE NUMBER ONE gebracht. Het was er rustig. Aanwezig waren Dawn en Richard, Bart en de Amerikaan met de paardenstaart uit Kentucky. Bart heeft brief Werkverslag gelezen en geadviseerd het depot van 1992 aan te houden. Voor alle zekerheid zal ik ze beide aanhouden. Ik zal Paul Thiel daarover een brief doen toekomen.

Maandag 23 augustus 2004
11.45 Ik volg de prestaties van Anky van Grunsven met veel belangstelling. Vanzelfsprekend heeft Beatriz Ferrer Salat ook mijn aandacht. María Dolores Ferrer uit Barcelona was immers mijn eerste Spaanse vriendin.
Zij heeft mij geïnspireerd tot de bestudering van Cervantes' meesterwerk. Het noemen van de wereldruiterspelen in Jerez de la Frontera doet mij vanzelfsprekend steeds aan jou denken en de kaart die ik jou vandaaruit heb gestuurd op 29 mei 1992. 12.03 Ik zag zojuist de heer Hilbrand Nawijn op Nederland 2. Hieronder afgebeeld links naast Ivo Opstelten op 13 september 1998 (als ik mij niet vergis).

De heer Hilbrand was in ieder geval een goede bekende van onze Lionsclub Maarn-Maarsbergen. Een lezing van hem in Motel Maarn-Maarsbergen is indertijd niet doorgegaan ten gevolge van het overlijden van een medelid van onze club, de heer Ralph Tschopp op 12 maart 1997. (30 juni 2005. Neem mij niet kwalijk beste Hans Gerlagh. Maar deze FEITEN kunnen niet zomaar worden weggeschoffeld. Dan zou ik mij aan geschiedvervalsing schuldig maken. En daar werk ik niet aan mee.) Volgens het NOS-journaal heeft de LPF een schuld van 200.000 euro en zou er faillissement zijn aangevraagd. Veel ruzies en onenigheid in de partij volgens Hilbrand. Hij is de aangewezen persoon om de rechtmatigheid van mijn vordering ten behoeve van de Stichting Cervantes Benelux voor recht te bevestigen en de rekening te laten betalen aan de stichting. De tijd is thans aangebroken dat die partij wordt opgeheven en Paars weer in het zadel komt. Vanmiddag ga ik naar de oogkliniek in Málaga. Dan weet ik wanneer ik weer naar Spanje terug moet.

SUCCES MET ALLE ONTWIKKELINGEN
Y UN ABRAZO

J.L. VAN DER HEYDEN

2 SEPTEMBER 2004 ZEVEN JAAR ONGEHUWD WEDUWNAAR