FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Datum: 25 mei 2004 Betreft: Helicopterview Kenmerk: 20040525JHLH Ik vervolg mijn brief van gisteren. 17.00 Brieven Snelbinder en To the Roots verzonden. 20.10 In The Bold and the Beautiful is er klaarblijkelijk wederom een 'beautiful' uitgeschakeld op het hoogste puntje van de Eiffeltoren in Parijs. Morgen zullen we zien of Brooke Logan al of niet het leven heeft verloren in de Franse hoofdstad. De volgende vraag wordt dan wat er met haar aandelen gaat gebeuren in het modebedrijf. Zij is immers - in het stuk - eigenaar van 51 procent van de aandelen van Forrester Creations. Hoe is de nalatenschap geregeld? Het is merkwaardig dat er in de serie door tal van mensen beleidsbesluiten zijn genomen die daartoe geen enkele bevoegdheid hadden. Een herkenbare situatie. Wij dienen nu dan ook mijn volmacht aan de orde te stellen en het terzake verstrekte vertrouwen. 20.29 An e-mail message about Letters to Diana Princess of Wales has been mailed to anthony.julius@mishcon.uk. I found this book at Amazon.com and thought you might find it of interest. What happened with Diana's last will of December 1996? The following addresses had permanent fatal errors <anthony.julius@mishcon.uk> J.L. VAN DER HEYDEN requested we send you this e-mail including this personal note: Hello Mr.Anthony Julius, I found this book at Amazon.com and thought you might find it of interest. What happened with Diana's last will of December 1996? J.L. VAN DER HEYDEN In Books Letters to Diana Princess of Wales by John L. Van Der Heyden ; Paperback Special Order* Our Price: $31.99 21.18 Ik lees in Gran Hermano III (in bewerking): Bedrijf weer voor de rechter voor domeinnaam. Dat is eveneens een positieve ontwikkeling. Dat betekent automatisch dat ik de enige ben in de Benelux die de naam Cervantes'aan een domein kan toekennen. Dat geldt in feite ook voor de naam Diana, maar dan wereldwijd. Ik laat dat graag uitzoeken door de heer Van Amstel. Uiteraard in overleg met mijn overige advocaten. De tijd is thans aangebroken dat we hierover uitsluitsel krijgen.

Dinsdag 25 mei 2004
Geselecteerd uit de Top 100 van 201 verwijzende pagina's 11. Royal Cervantes Airlines 17. Deadline 20. Letters 23. Business Plan English Version 1996 26. 26 oktober-borrel 29. JOHN AND DIANA FOREVER YOURS 32. Van Mierlo 33. El Puente Holandés 37. Convocatie 38. Windsor 40. Valkhofnieuws 41. Operation Fifth Rose 42. Invitación 50. De Stoel 52. Harten Troef
80. Familie Von Heyden 81. Relatie Nederland-Frankrijk Nieuw in de Top 20 van 29 zoekopdrachten zijn afnemersanalyse inhoud en harrods' helicopter. De inhoud van de afnemersanalyse, zoals vermeld in Afnemersanalyse is sterk verouderd. Ik heb in 1986 een bedrijvenbestand opgebouwd als oprichter/bestuurslid van de Stichting Beroepsgerichte Opleidingen in samenwerking met het Amsterdamse Arbeidsbureau (Peter Stoks). In januari 1988 ben ik definitief uit het bestuur van de SBO getreden. Dat bedrijvenbestand dient door de SBO nog te worden overgedragen aan de Stichting Cervantes Benelux, voorzover dat nog niet is gebeurd. Ook heeft de voormalige directie van het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering een lijst met bedrijven beschikbaar gesteld. Hiervan is echter nooit gebruik gemaakt. De informatie is in de loop van de jaren verloren gegaan. Voorts heeft het Instituto Cervantes Benelux in december 1996 een mailing verricht aan de hoofddirecties van een aantal Nederlandse multinationals die in Spaanstalige landen actief zijn. De desbetreffende bedrijven staan vermeld op pagina 34 van het boek Letters to Diana, Princess of Wales. De gegevens zijn toendertijd beschikbaar gesteld door de Nijmeegse Kamer van Koophandel. Hierop zijn nog geen reacties binnengekomen. In mijn brief Baak-kring aan de heer George Görtemöller heb ik zijn medewerking verzocht aan verder marktonderzoek, zoals tevens vermeld in Teambuilding. Deze informatie heb ik thans aan paragraaf 5.1 van het beleidsplan toegevoegd. De helicopter van Harrods staat twee keer in mijn boek vermeld. Ik citeer. P. 363. I also read 'Princess Diana yesterday flew home from a secret weekend away - in a Harrods chopper. Di, 36, jumped out of the distinctive green and white helicopter after it touched down at Kensington Palace. The Princess was condemned this month for taking sons Wills, 15, and Harry 12, to St Tropez with controversial Harrods boss Mohamed Al Fayed, 64. Harrods refused to say if the Princess had spent the weekend with Mr Al Fayed. P. 415 Last night I had A Dream:

I was walking along the banks of the isle of Hydra. Suddenly I saw you sitting on a terrace. I offered you my hand and said: "Come!" And we jumped in the cristaline deep blue water of the Egean Sea. We swam twenty minutes offshore and then you said: "They might have seen us". "That's no problem" was my reply. But suddenly you disappeared and I found myself only surrounded by blue water. A green and white helicopter appeared, like in former days and circled a few rounds around and set course in western direction. "To Our financier", I thought. Die heli is eveneens vermeld in mijn brief Birthday aan Mohamed Al Fayed inzake Diana's bezoek aan mijn collega-helderziende Rita Rogers. TOT MORGEN.

27 MEI 2004 TEAMSPIRIT TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA