Datum: 10 mei 2004 Betreft: DILEMMA 707 Kenmerk: 20040510JHLH Ik vervolg mijn brief van gisteren. Brief Oranje Ballonnen om 13.50 in de brievenbus bij het station Nijmegen-Dukenburg gedeponeerd. Daarna naar het Goffert Stadion gewandeld via de Wijchenseweg. Bij het beklimmen van een hellinkje bij de parkeerplaats tegenover PHILIPS ben ik gevallen. Mobiele telefoon beschadigd alsmede lichamelijk letsel. NEC-Volendam gezien tot de 75ste minuuut (1-1). Naar Dukenburg gewandeld. Met de trein van 16.51 naar Wijchen. Vanavond gewerkt aan de Berichten uit de Zevende Hemel Cervantes Game. Vastgelopen op de relatie met GranHermano d.d. 7 juli 2000. Het bestand 20000707JHHdK met de titel Elizabeth kan ik nog niet openen. Dat betreft ook het bestand Building Bridges van dezelfde datum. Mijn berichtgeving inzake Gran Hermano vindt een vervolg op 8 juli 2000 in brief Ver Trouwen aan Peter Ottenhoff. Ik hoop dat dat nu een beetje dichterbij is gekomen.

Maandag 10 mei 2004

Top 5 van 5 zoekopdrachten
1. edel van utenhove 2. el talgo - heyden a paris 3. estudio de el ingenioso hidalgo don quijote de la mancha 4. luchtvaartbranche cijfers 5. ruud van der zalm

Alle kaarten liggen goed. Zelfs mijn eerste brief aan John Major is binnengekomen in de top100. Ik had in die tijd (december 1996) het House of Commons en House of Lords met elkaar verward. Dat neemt niet weg dat John Major vanaf die tijd al is geïnformeerd over de plannen die ik met Diana had. Daarom vind ik het nog steeds een merkwaardige zaak dat hij een verouderd testament heeft laten publiceren. Edel van Utenhove verwijst naar de adellijke familie Van Uyttenhove uit Maurik. Daar is in het begin van de 18de eeuw vermoedelijk mijn voorvader Mathijs (Thijs) van der Heijden geboren die op 2 december 1753 met Anneke Cornelisze in het huwelijk is getreden in Opheusden. Het trouwboek 1752-1771 van de Nederduits Gereformeerde Gemeente vermeldt in de trouwakte d.d. 2 December 1753: Man: Thijs van der Heijden J.M. "van Maurik" Vrouw: Anneke Cornelisze, "J.D. van Heusden". Gaspar van der Heyden heeft deze kerk opgericht. Het ligt dus voor de hand dat hij mijn directe voorvader is. Wellicht kan de familie Van Utenhove daar uitsluitsel over geven. Ik ben ervan overtuigd dat wij geparenteerd zijn aan de familie Van Oranje. Dat plan zie ik met belangstelling en vertrouwen tegemoet. Stuur het maar naar mijn logeeradres in Nijmegen. Mijn moeder is vandaag van het gips verlost. Ik hoop dus dat we de alledaagse routine weer kunnen oppakken. Het dilemma betreft de twee brieven van 7 juli 2000 aan Herman de Koning met de titels Elizabeth en Building Bridges. Het lukte mij niet om de documenten te openen in Gran Hermano. Elizabeth heb ik inmiddels gevonden in mijn dossier. Dat betreft ook de brief van 5 juli 2000 met de titel Op één lijn. Deze brief bevat tevens jouw grootste dilemma van 17 november 1992. De gebiedende wijs was toen goed gekozen omdat ik daar nog nooit op heb gereageerd, tenzij met een vermaning (belastingdienst bijvoorbeeld). Ook vond ik hierin het eerste financieel overzicht van de Stichting Cervantes Benelux. De brieven van 7 juli 2000 zijn cruciaal omdat Herman de Koning toen een auto-ongeluk had gehad in de Verenigde Staten en ik zijn post vanaf die dag naar Peter Ottenhoff heb gestuurd om het ontwikkelingsproces voortgang te laten vinden. Dit dilemma heb ik nu dus opgelost, hoewel ik de indruk heb dat Peter Ottenhoff mijn instructies - voor de zoveelste keer - volledig in de wind heeft geslagen inzake de opbouw van ons luchtvaartbedrijf en de Franse belangen heeft laten prevaleren. Vanavond kan ik niet zoveel werk verrichten vanwege mijn spierblessure van gisteren. Daarom ga ik vanavond een paar uur bij IXAT naar de sauna. Naast de Jan Massinkhal. Ik denk dat ik jouw dilemma van november 1992 nu wel aardig heb begrepen en hoop dat je het hebt opgelost. Aan mij zal het niet liggen.

11 MEI 2004 ONTBREKEND MATERIAAL

ALL RECHTEN VOORBEHOUDEN