Datum: 29 april 2004 Betreft: MORGEN BEN JIJ DE BRUID Kenmerk: 20040429JHLH Ik houd van jou. Dat weet je. Liefde is de sterkste kracht die mensen bindt. Jij hebt mij geïnspireerd tot een menselijkerwijs bijna onmogelijke missie die gisteren exact zeven jaar geleden een historisch hoogtepunt had moeten worden in Shakespeare's geboorteplaats. Als ik zo terugdenk aan de afgelopen zeven jaar realiseer ik mij dat ik jou - met Diana - uitsluitend steeds in mijn vaandel heb meegedragen. In de loop van de jaren heb ik mij gerealiseerd hoe belangrijk jij in mijn leven bent geworden. Het is in die tijd duidelijk geworden dat persoonlijk en zakelijk moeilijk kunnen worden gescheiden. Althans voor mij. Ik vervolg mijn brief Metateatralidad Ik heb deze informatie nu naar de map Royal Cervantes Airlines overgeheveld. Dat zal ik met alle bedrijfsinformatie doen per werkmaatschappij. Brief Metateatralidad om 14.10 verzonden. 19.18 Bezoek gebracht aan Otto Berenbroek van drukkerij DHV en de Universiteitsbibliotheek. Daar heb ik de Top 100 van 155 verwijzende pagina's stuk voor stuk doorgenomen. Het ziet er nu naar uit dat alles op zijn plaats terecht komt. Opvallend was de binnenkomst op 99 van Brief Acht jaar Paars en Oranje aan Annemarie Jorritsma. Ik hoop dat zij mijn voorinvestering ten behoeve van de stichting inmiddels heeft overgemaakt op mijn postbankrekening. Ik ben dan bereid om het beheer over de Stichting Cervantes Benelux aan Johan Friso cum suis over te dragen waarbij ik uiteraard - vooralsnog - wel eigenaar van het handelsmerk blijf. In dat verband lees ik in Halfweg Tot op heden heb ik niets aan iemand geleend of het zou mijn voorinvestering moeten zijn in het bedrijf. Dat geld kan ik inderdaad goed gebruiken. Er moet een verantwoorde manier te vinden zijn om dat geld terug te krijgen. In dat licht heb ik nog een advies tegoed van de medewerkers van KPMG in de jury van De Starter van het Jaar. Dat is mij toegezegd, maar ik heb nog niets van de heren vernomen. Om 17.00 werd ik gebeld door Bill Holdsworth. Morgenmiddag drinken we verder. In Malden.

Woensdag 28 april 2004
Vandaag is het exact zeven jaar geleden dat ik mijn
Royal Mission heb afgerond in Stratford-upon-Avon tijdens mijn gesprek met Economic Development Manager Philip Homer. Beleggersclub daagt KLM en Air France voor rechter Vandaag ontving ik de offerte van Otto Berenbroek voor nieuwe visitekaartjes. Ik wacht nog even de besluiten inzake de vorming van de holding af. 20.27 Ik had een goed gesprek met Bill Holdsworth van maar liefst 4 1/2 uur. We hadden een diepgaand onderhoud. Ik heb hem inzage gegeven in het exemplaar van mijn boek dat ik van Trafford Publishing heb ontvangen in de postbus. Het bleek afkomstig te zijn van uitgeverij Het Spectrum in Utrecht. De begeleidende brief (aangehecht) luidde "Utrecht, 3 februari 2004 Geachte meneer Van der Heyden, Hartelijk dank voor de toezending van uw manuscript. Helaas moet ik u meedelen dat dit werk niet in aanmerking komt voor uitgave door Uitgeverij Het Spectrum. Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen en wensen u veel succes toe bij het vinden van een uitgever. Met vriendelijke groet, UITGEVERIJ HET SPECTRUM BV Chadia Dahraoui Redactiesecretariaat."

Deze brief viel dus op het juiste moment uit mijn boek vanwege de vele contacten die Bill Holdsworth heeft in de uitgeverswereld. De eerste reactie die Bill gaf bij het zien van de eerste brieven was dat het een boek met liefdesbrieven is. Nadat ik hem had verteld hoe weinig exemplaren van het boek zijn verkocht en hij mij had laten weten dat zijn zoon Nick filmproducent is en in Moskou woont heeft hij mij geadviseerd het boek te herschrijven. Hij mist een aantal 'cross references'. En dat is ook zo. Het boek bevat vanuit mijn visie in eerste instantie de strategische uitgangspunten voor de opbouw van onze organisatie. Het is voor mij ook een legal framework. Een verhaal om op terug te vallen. In feite niet bestemd voor het grote publiek. Althans niet op dit moment. Het was toendertijd mijn keus om uitsluitend mijn verhaal te vertellen. Het zijn authentieke gegevens die onder meer ook door een rechter kunnen worden gebruikt bij het vormen van een oordeel. Op dit moment dient het boek uitsluitend om het overlijden van Diana op te helderen en de omstandigheden eromheen. Ik heb in dit verband ook de merkwaardige afwikkeling van Diana's nalatenschap ter sprake gebracht door voormalig Prime Minister John Major en de brief die ik terzake aan Prins Charles en Tony Blair heb geschreven. Ik hoop dan ook dat de astroloog hierop duidt in het advies van vandaag aan de maagd. Bill zag sterke parallellen tussen het leven van Diana en dat van mij. Hij noemde mij een 'traveller'. Naar zijn zeggen heb ik in mijn leven als een don Quijote evenveel tegen windmolens gevochten als Diana. Ik moet in dit verband denken aan het gesprek dat ik in mei 1992 met Julio Sampedro heb gevoerd in Madrid. Hij liet mij weten dat Sancho Panza ook 'muy interesante' was.

M.a.w. er moet geld worden verdiend. Zeker als ik personeel moet aannemen volgens de astroloog. Hierin herken ik jouw woorden uit 1992: "Volgend jaar hebben wij alletwee een bloeiend bedrijf". Ik hoop dan ook van ganser harte dat wij daaraan vanaf nu mee aan de gang kunnen. Ik zou het zeer op prijs stellen als ik nu wat werk kan delegeren aan ons personeel. Om het boek te herschrijven met Diana in een centrale rol dien ik uiteraard ook te beschikken over de verhalen van al diegenen die een rol hebben gespeeld in onze Quixotic Quest. We beschikken samen over een schat van gegevens die ik hiervoor wil gebruiken. Al bij al een zeer inspirerende middag waar nog veel moois uit kan voortvloeien. Onder meer zijn phoenix network is interessant, gelet op jouw uitspraak "John zal als een phoenix herrijzen". Wie 'Princess Haya' is is mij niet bekend. O ja, nog één ding. Ik heb Bill ook laten weten "I fell in love with my company director". Hij was van mening dat dat een uitstekende basis is voor samenwerking. Daar ben ik het ook mee eens. Ik ontving het volgende bericht: J.L. VAN DER HEYDEN, registreer nu jouw eigen punt EU! Je kunt NU jouw eigen .eu domeinnaam reserveren! Net zoals .nl .be en .com is er binnenkort ook .eu als domeinnaamextensie beschikbaar. Ik opteer nu voor de domeinnaam cervantes.eu Dat geeft exact mijn grenzen aan op dit moment. Amerika komt pas weer in beeld als de democraten de verkiezingen winnen.

Donderdag 29 april 2004
Top 100 van 162 verwijzende pagina's
36. Faith, Hope and Love

Top 11 van 11 zoekopdrachten
1. la vida de princess Diana españa 2. aletta torremolinos 3. construcciones en el salvador 4. estampas greco romanas 5. instituto cervantes in belgium 6. instituto cervantes utrecht 7. la moncloa 8. metateatralidad 9. princess haya familie 10. ruud van der zalm 11. www.cervantesonline.nl

Het is mij niet bekend wie Princess Haya is. Wellicht is zij bekend bij de Nederlandse Club Costa del Sol. Ik denk in dit geval aan een van de nazaten van Kaiser Wilhelm in Marbella.

Gerd-Jan Dröge heeft haar indertijd bezocht in Marbella. Ook Ronald Blankenstein heeft hij bij die gelegenheid vragen gesteld over zijn vrije tijdsbesteding. "Televisie kijken" was Ronalds antwoord.

Mijn brief aan Tony Blair van 22 september 1997 staat nu op 36. Bill Holdsworth vond het vreemd dat ik nog geen reactie heb ontvangen op mijn brief Letter to the Prince of Wales van 18 september 1998. Hij is goed thuis in The House of Commons. Dat rode licht kunnen we nu op groen zetten. 11.30 Ik ontving brief De brug geslagen van 1 april jongstleden retour. Hij is op 2 april door TPG-medewerker C. Mesman van het kantoor Venneperstraat in de Leidsemeerstraat 8 aangeboden in Buitenkaag. Ik vind het echter belangrijke informatie die thuishoort in jouw dossier. Gewoon een kwestie van opslaan in een ordner. Op systematische wijze. It's as simple as that. Deze brief had ik aangetekend verzonden om te checken of de post wel aankomt bij jou. Nu weet ik nog niet wie mijn informatie in handen krijgt. Dat is wel belangrijk. We moeten mijn geïnvesteerde vermogen nu ook kunnen terugverdienen. Alleen al in de produktie van mijn boek heb ik al 10.000 gulden geïnvesteerd. Hoewel het stuk inmiddels een gepasseerd station lijkt te zijn voeg ik hem hier nog een keer bij. En graag geen onzin meer over 'stalking' of wat dies meer zij. Dit is pure bedrijfsinformatie met een menselijk tintje. Dat geldt ook t.a.v. aangehechte uitdraai van de nieuwe url Wellecom in Ellecom als idee voor een nieuwe speelfilm binnen het uitgedachte beleidskader Cervantes Productions waarin wellicht ook Nick Holdsworth een rol kan vervullen. Ik zie dat Mohamed Al Fayed de toegang nog niet is ontzegd in het Verenigd Koninkrijk in het artikel Rebecca buitengesloten Deze keer geef ik hem nog gelijk ook. It's not done om geld te verdienen met chantagepraktijken. Daar is David aardig ingelopen.

Een slechte zaak voor de reputatie van Real Madrid en voor de voetballer die ik al eerder als sportief ambassadeur op het oog had voor ons bedrijf. Mijn flexibiliteit neemt steeds meer toe. Aanvankelijk heb ik de touwtjes strak moeten houden zoals ik altijd gewend ben geweest als onderwijzer. Zodra in onze organisatie alle medewerkers weten wat er van hen wordt verwacht kunnen we flexibiliseren. In die ontwikkelingsfase zijn wij thans beland. Het moment is nu dus aangebroken om verantwoordelijkheden te delegeren. Aangaande de titel van deze brief baseer ik mij nog steeds op de mededelingen die Alex van 't Hooft mij toendertijd heeft gedaan in Noordwijk. Maar of jij morgen de bruid wilt zijn, dat is jouw eigen keus. Ik heb mijn standpunt inmiddels duidelijk gemaakt. In ieder geval wens ik je een

PRETTIGE KONINGINNENDAG

2 MEI 2004 EEN NIEUWE LENTE, EEN VERTROUWD GELUID

ALL RECHTEN VOORBEHOUDEN