Datum: 30 maart 2004 Betreft: AA 93 Kenmerk: 20040330JHLH Mijn eerste impressies na de eredienst in Delft. Ook een begrafenisplechtigheid is altijd een nieuw begin. Betrokkenen blikken terug naar het verleden in het besef dat de dood onverbiddelijk is. Maar Juliana heeft ons door haar eigen keuzes gewezen op de verantwoordelijkheden die wij voor de toekomst hebben. De dienst werd gekenmerkt door onze gemeenschappelijke ervaringen met het Nijmeegs en Baarns Lyceum. Dezelfde cultuur met de boodschap om in vrede de handen ineen te slaan en al het positieve dat wij samen hebben opgebouwd te koesteren en door te geven. Het was een echte familieplechtigheid. Ik heb het dan ook buitengewoon op prijs gesteld dat de naam Van der Heyden weer eens is gevallen en het paars zijn waardigheid tussen het wit heeft mogen behouden. Zelfs de liturgie vertoonde sterke gelijkenis met de uitvaartdienst van mijn vader op 29 mei 1998 op dezelfde dag dat Maurits en MARILÈNE in Apeldoorn in de echt werden verbonden door pastor Oostvogel - die ook Mark en Caroline op 5 september vorig jaar in Bilthoven heeft getrouwd - en zijn collega. Het deed mij deugd dat PRINSES MARGARITA thans ook van het gezelschap deel uitmaakte en zowel Prins Philip als Juan Carlos zich bij het gezelschap hebben gevoegd dat op dit moment (15.30) is uitgenodigd op een petit déjeuner op Paleis Noordeinde. Bij dit soort gelegenheden worden in de regel nogal wat ervaringen uitgewisseld en problemen opgelost. De bussen van Beuk uit Noordwijk brachten mij in gedachten vanzelfsprekend naar onze collega's van de Baak. Henk Lulofs betekent voor jou en mij wat Prins Philip voor Charles en Diana heeft betekend qua dossierkennis. In dit verband hecht ik in de Top 100 van 411 verwijzende pagina's van vandaag aan de nummers 47, 49, 69 en 79 t.w. 47 Baakbericht 49 GePeperd 69 30 JUNI 1998 ARANJUEZ TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN 79 Anthony Julius In dat verband heb ik gisteren de volgende brief naar Peter-Vincent Schuld gestuurd: Laatste betaling. In dit verband heb ik vandaag ook aangehechte brief Thanksgiving naar Engeland verzonden. Ik hoop dat er weer afspraken zijn gemaakt in deze auto.

31 MAART 2004 GECONSOLIDEERDE BALANS