Datum: 16 februari 2004 Betreft: WERKVERSLAG SPANJE 2004.03 Kenmerk: 20040216JHLH De zon schijnt op het balkon van DE ZEVENDE HEMEL. Voor het eerst van mijn leven werd ik wakker met de gedachte "IK BEN MILJONAIR". Aanleiding was het gesprek dat ik gisteren heb gevoerd met Ryan in THE NUMBER ONE BAR. Hij liet mij weten dat het getal 1,498,861 op aangehechte print out van amazon.com bij Amazon.com Sales Rank het aantal boeken betreft dat door amazon. com is verkocht. Ik heb hiervan echter nog niets gezien op mijn royalty account van Trafford Publishing (aangehecht). Het gemiddelde royalty-bedrag per verkocht boek is $ 5,42. Dat betekent dus dat ik op dit moment 1.498.861 * 5,42 = $ 8.123.826,62 aan royalties tegoed heb. Jij en Paul Thiel zijn de enigen die van mij een volmacht hebben ontvangen.

Ik wil echter al mijn schulden ook kunnen afbetalen. En liefst zo snel mogelijk. Ik vind dat een deel van bovenvermelde royalties naar de Stichting Cervantes Benelux kan worden overgeheveld, zodat mijn gedeclareerde kosten op mijn girorekening kunnen worden overgemaakt en eventueel andere ten behoeve van de stichting door derden gemaakte kosten kunnen worden vergoed. Hetzelfde geldt ten aanzien van de kosten die ik voor de holding heb gemaakt. Het is ook belangrijk dat ik hier een nieuw huis kan kopen met een apart logeergedeelte voor gasten, zoals mijn moeder. Ook heb ik behoefte aan een auto om mijn werk te kunnen doen. Niet alleen in Spanje, maar ook in de rest van Europa. Ook dient er een regeling te worden getroffen voor een vast salaris en een waardevast pensioen. De overige inkomsten aan royalties kunnen dan worden omgezet in aandelen Instituto Cervantes Holding, alsmede in de werkmaatschappijen. Sylvia Tóth weet wel hoe wij dat kunnen regelen. Maar jij ook wel, denk ik. De belangrijkste brieven die gisteren in de Top 100 van 125 verwijzende pagina's zijn verschenen zijn: Synergie, Schiphol Project, Evaluatie loopbaanadvies, Correctie van mijn fax van 20.59 u., ref: PH/pb., Nieuwe Orde en Van der Heyden/Halbertsma. Gisteren heb ik mij voornamelijk beziggehouden met het uploaden van de genealogieën uit het Reunion-programma van de families Van der Heyden en Spencer. Vandaag komt de familie Halbertsma aan de beurt. Goed voor onze PR! Ik vind het werk van gisteren vandaag al terug in de Top 100 van 146 verwijzende pagina's 30 Gillis van der Heyden 34 Van der Heyden van Baak 38 Genealogie Spencer Van Drs E.H. Robles van de Postbank ontving ik het advies om te gaan internetbankieren met Mijn Postbank.nl. Dat zal ik zowel met mijn privérekening doen als met de rekening van de Stichting Cervantes Benelux. Dat verhoogt de efficiëntie. De betaling die Peter-Vincent Schuld over januari niet heeft ontvangen is opnieuw onderweg. Ik hoop ook zo snel mogelijk het resterende gedeelte te kunnen aflossen. Ik verzoek jou daarom deze aangelegenheid zo snel mogelijk af te werken. SUCCES ERMEE EN ALVAST BEDANKT! (10.31)

21 FEBRUARI 2004 WERKVERSLAG SPANJE 2004.04 TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA

ALL RECHTEN VOORBEHOUDEN