Datum: 30 december 2003. Betreft: NIEUWE WONING. Kenmerk: 20031230JHLH. Bij terugkeer in Nederland vielen mij op het postkantoor op een affiche van de decemberzegels de woorden 'Vlam in mij' op. Het deed mij ogenblikkelijk denken aan het gedicht van Hendrik Marsman: "Vlam in mij, laai weer op!" en jouw mededeling "John zal als een fenix herrijzen". Dat proces is thans in volle gang. Mijn 84-jarige moeder liet mij een dezer dagen weten "John, straks zijn al deze meubels voor jou!". Nu hoop ik dat zij nog minstens twintig jaar meegaat, maar als er iets gebeurt moet er natuurlijk wel een oplossing worden gevonden. Ik heb immers ook al zoveel huisraad in een container opgeslagen en kan zelfs niet eens bij mijn archieven komen. Nu mijn ontwikkelingstaken in Spanje ten einde lopen heb ik in Nederland een pied-à-terre nodig. Daarom heb ik vandaag een huis bezichtigd in Ellecom. Ik heb de situatie besproken met Mirjam Hendriks-Lensink van Zimmerman makelaars uit Velp. Aangehecht haar visitekaartje. Het pand lijkt mij wel geschikt voor mij. De eventuele financiering van het pand zal afhankelijk worden van de ontwikkeling van ons bedrijf. Er zijn verschillende scenario's mogelijk die ik graag met jou bespreek. Ingeval jij binnen dit kader andere plannen met mij hebt - op grond van de beloften en toezeggingen die ik jou heb gedaan - verneem ik dat graag van jou. Ik ben buitengewoon ingenomen en vereerd met de foto's met de beeltenissen van Diana en mij. Voor bijgevoegde foto bij het beeld van Eeltje Halbertsma ben ik jou en jouw gehele familie erkentelijk. Dank ook aan Tjitse Breuker, die de foto op 23 juni 1996 heeft gemaakt toen ik voor het eerst logeerde op Het Stadhouderlijk Hof.

Op dit moment heb ik het boek van Paul Burrell gelezen. Ik zal je mijn inhoudelijke reactie op het boek zo spoedig mogelijk doen toekomen. Mede in verband met het onderzoek dat op 6 januari een aanvang neemt in het Verenigd Koninkrijk. Op 15 januari heb ik de afspraak met Dr. Dofferhoff. Het lijkt mij goed dat we daarna weer een keer bijpraten en zal dan bellen voor het maken van een afspraak. Maar ik wens je nu alvast een heel GELUKKIG NIEUWJAAR.

5 JANUARI 2004 IN KONINKLIJKE DIENST

ALL RECHTEN VOORBEHOUDEN