26 januari 2000. Betreft: BUILDING THE HOLDING II Kenmerk: JH/LH20000126

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Dear Elizabeth, Nijmegen, woensdag 26 januari 2000. Liefde is... ...samen klussen. Daar moet het gauw maar weer eens van komen. Er zijn immers weer veranderingen op til binnen ons relatiecircuit: Woordvoerder van Van Aartsen wordt secretaris Beatrix. Waldeck gaat de vijf particuliere secretariaten coördineren van de Koningin en prins Claus, prins Willem-Alexander, prinses Juliana en prins Bernhard en van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven. Hij wordt in de organisatie van het Koninklijk Huis de tweede man achter grootmeester VEENENDAAL, voormalig NAVO-ambassadeur Waldeck was van oktober 1984 tot september 1988 al particulier secretaris van de Koningin en prins Claus. Hij is door koningin Beatrix persoonlijk gevraagd voor deze functie. Waldeck volgt Ph. de Heer op, die terugkeert naar Buitenlandse Zaken. Het is dus zaak dat die aangelegenheid rond de overdracht van De Eikenhorst aan de stichting op zo kort mogelijke termijn plaatsvindt. Ik beschik hier niet over een fax en laat dat dus graag aan jou over. Na mijn terugkeer uit Spanje ben ik graag bereid aan de inrichting van het pand mee te werken. Voor zover ik heb begrepen zijn alle oorspronkelijke meubels geveild en kan het interieur naar eigen oordeel worden ingericht. Het is een goede zaak dat de heer De Heer naar BuZa verhuist. Hij kan daar - wellicht - zijn medewerking verlenen aan de laatste details van de samenwerkingsovereenkomst met de Spanjaarden. Ik verheug me weer op het kunnen klussen in een nieuw in te richten pand. De laatste keer dat ik hierbij actief ben geweest was bij LEONORE THOLEN in Amsterdam. Ik hoop overigens dat Hare Majesteit binnenkort de Franse president eens duidelijk van de ontwikkelingen rond het Instituto Cervantes in kennis zal stellen, zodat daar geen misverstanden meer over kunnen gaan bestaan in de toekomst. Volgende maand is het zover: Chirac naar Nederland. Op uitnodiging van koningin Beatrix zal de Franse president Chirac op 28 en 29 februari een staatsbezoek aan Nederland brengen. Ik hoop dat zij daarbij tot zaken kunnen komen. Ik kan er persoonlijk niet bij aanwezig zijn. Op 28 februari vieren wij traditiegetrouw El Día de Andalucía en op 29 februari vindt de terugreis plaats naar Nederland. Ik ontving vandaag de tickets met een begeleidend schrijven van Johan van de Luijtgaarden, Manager Klantenservice Air Miles (Postbus 2049, 2130 GE Hoofddorp) 4B52VU/1. De tickets zijn van de KLM en hebben stock control nummer 0052165549 CK 2, CPN 1, airline code 074 form ands serial number 2432188558 2. Het betreft de vluchten HV617 op 05-02-2000 16.30 en HV618 op 29-02-2000. De Telegraaf meldt vandaag over onze nationale luchtvaarttrots: Eerste scheuren in bijna-fusie van KLM en Alitalia. Het lag voor de hand dat dit zou gaan gebeuren. Ik adviseer de KLM-directie dan ook bij deze om zo snel mogelijk een streep door die samenwerking met de Italianen te zetten en zich met onmiddellijke ingang aan te sluiten bij ons Cervantes Project. Dit is immers een gedegen doortimmerd en - vanwege haar nu reeds negenjarige ontwikkelingsgang - mits goed aangepakt, een garantie voor succes! Laat dat maar weten aan de heer Pieter Bouw met verwijzing naar mijn brieven Marktonderzoek en Cervantes Air. Thans kan ook rood aan de huiskleur van het bedrijf worden toegevoegd. Vooral als de Britten ook gaan meewerken. We dienen immers ook van de Concorde gebruik te kunnen maken. Ten aanzien van de bovenstaande twee punten kan de sectie Frans thans ook weer in actie komen. Stuur daarom maar een kopie van dit schrijven naar HOUTEN. Wél zakelijk houden graag. Ik vervolg mijn feedback op het nieuws: NEC KLOPT VERZWAKT ANDERLECHT. Ik heb voor deze gelegenheid gekozen voor een bescheiden opstelling: Vak X, rij 6, stoel 11. Nochtans bleek het laserkanon aan de overkant exact op die plek te zijn gericht na afloop van de wedstrijd. Regelmatig werd ik in het groene spotlicht van de laserstralen gezet. Dat was alweer een tijd geleden. Ik citeer Support:

"You must have had thousands of comments already on these books. But if you don't mind I give you my personal comment as well, hoping that way you will learn to know me a little better. I think we share the feeling of predestination. I know what it means to be the target of people and organizations trying to force to do things against the own free will and to 'treat' with medicines instead of giving a little peace of mind and understanding giving undesired advices. I have the experience been put in the spotlights and having been the target of criminal organizations and I can understand what that has meant to you. I know how difficult it is to be forced to be another person than yourself and to be persecuted constantly by shameless journalists."

Tijdens de openingsplechtigheid zong een jongedame de sterren van de hemel en het stadion werd voortdurend in een paarse gloed gezet. Het was mij duidelijk dat ik mij weer op mijn geboortegrond bevond. Stoel 12 was echter nog steeds leeg. Een spektakel als de afsluitende lasershow had ik echter sinds de Expo van Sevilla niet meer meegemaakt.

Schoonheidsfoutje
Het was een feestelijke gebeurtenis daar in de Goffert. Ik miste echter de gastvrijheid jegens onze vrienden uit BRUSSEL. Uiteindelijk had deze topclub er haar medewerking aan verleend om de opening van dit stadion feestelijk luister bij te zetten. Ik had daarom geen andere keus na afloop - kort voor hun vertrek - even de bus van de Anderlechtspelers binnen te gaan om hen alsnog te bedanken voor hun komst. Nadien ben ik nog even naar de bestuurskamer getogen en heb daar kort gesproken met de secretaris van NEC i.v.m. de beslissing om Fulham niet uit te nodigen voor dit feest. Wij waren het er beiden over eens dat dat - gezien de ontwikkelingen op dít moment - een verstandige beslissing is geweest. Dat houden we tegoed totdat we die club zélf hebben overgenomen. Hij heeft mij overigens toegezegd de groeten aan Ed d'Hondt over te brengen. Ook heeft men mij laten weten dat Nicole Edelenbos op dit moment niet meer bij de Nijmeegse voetbalclub werkzaam is, omdat zij in verwachting is. Houd haar maar in ere. Zij kan nog een verdere voorbeeldfunctie vervullen binnen onze organisatie. Zo heeft de voetbalclub zich inmiddels verzekerd van de steun van een indrukwekkende Business Club. Een dergelijke club dienen wij eveneens op te zetten. Ik denk dat het goed is om elke deelnemer van het Congres in Torremolinos tegelijkertijd lid te maken van de Business Club ICH Ltd. Ga maar eens op kraamvisite bij Nicole. Dat zal ze leuk vinden. Bart de Graaff heb ik overigens ook nog even gezien. Hij is erg ziek geweest, maar was voor die speciale gelegenheid toch even naar Nijmegen gekomen. Inmiddels heeft zijn omroeproganisatie BNN met meer dan 100.000 leden de C-status verkregen. Dat wist hij gisteren nog niet. Een leuke verrassing voor Bart. Tenslotte zie ik nog een advertentie van Telfort met een als onderstaand afgebeeld organisatieschema en de volgende tekst:
Uw organisatie werkt efficiënter met datacommunicatie van Telfort. Telfort is dus ook welkom in onze Business Club. Zodra ik de genealogie van de Kings and Queens of Britain heb afgewerkt ga ik weer eens oefenen met ClarisIMPACT teneinde ons organisatiemodel compleet te maken. Wat die kasten en laden betreft verzoek ik je rekening te houden met de inventarislijst die ik je heb doen toekomen in mijn brief van 28 december 1998. Betreft: Kerstmis 1998. Er zijn nog enkele ordners aan toegevoegd. Met twee of drie extra planken krijgen we de zaak wel op orde. Zorg ook voor een goed slot op de deur. Jouw financiële plannen ontvang ik graag. Ik voeg er graag een stukje toegevoegde waarde aan toe. Ik drink hoofdzakelijk nog steeds water.

28 JANUARI 2000 BESTANDSOPSCHONING

ALL RECHTEN VOORBEHOUDEN