14 januari 2000. Betreft: DE GROTE DAG Kenmerk: JH/LH000114. Dear Elizabeth, Nijmegen, vrijdag 14 januari 2000. Hoe de dag vandaag verlopen zal is mij nog niet duidelijk. In ieder geval zag ik gisteren bij Vredenburg toevallig al The Artist op de televisie in het rood tegen een paarse achtergrond. Mijn actie van 28 december begint al zichtbare resultaten te vertonen.

Het beste nieuws komt vandaag uit Londen: Prins Philip wil niets meer kopen bij Harrods. Harrods krijgt tot het einde van het jaar de tijd om Philips wapen van de gevel en verpakkingen te verwijderen.

18 april 1997 Foto John L. Van der Heyden

Dat is nog coulant geregeld door de grootvader van mijn belangrijkste erfgenaam in het Verenigd Koninkrijk. Ik heb de thematiek deze week nog besproken met Mevrouw Van der Heijden van de meubelwinkel hier aan de Wijchenseweg. Zij had Londen onlangs nog bezocht en het was haar opgevallen dat er niet veel meer van Diana te zien is in de Britse hoofdstad. Haar portret schijnt echter nog steeds in de etalage van Harrods te hangen naast dat van haar vermoedelijke moordenaar. Dat laatste dient nog door The Magistrate te worden aangetoond, maar dat zal niet lang meer duren, naar mijn stellige overtuiging. Het wordt wel snel tijd dat die veroordeling snel volgt. Alle bemoeienissen van de heer Al Fayed hebben de ontwikkeling van ons bedrijf immers ernstig verstoord. Ingeval prins Philip voor the Magistrate zal verschijnen heeft hij uiteraard mijn volledige support voor het geval hij bereid is the truth and nothing but the truth voor de rechter te bevestigen. Charles Zwolsman heeft gisteren van de rechtbank van Amsterdam klaarblijkelijk het voordeel van de twijfel gekregen: Drugsbaron Z. kan miljoenen met 6 maanden cel aflossen. Dat neemt niet weg dat mijn vordering van minimaal 77.300.000 gulden gehandhaafd blijft en ik bereid ben mijn rentenota's te laten vervallen. Laat dat maar weten aan de heren Noordhoek en Van Leijen. Ik mag aannemen dat de overige 26.729,- de gerechtelijke kosten betreffen. Die kosten dienen uiteraard op de gedaagde te worden verhaald. Daar ben ik het mee eens. Het is in dit verband ook een goede zaak dat de RVD vandaag ook weer enige duidelijkheid geeft aangaande de positie van onze nieuwe beleidsmedewerkster in New York en Buenos Aires: RVD: 'Voorlopig geen verloving met Máxima'. Ik ben zeer gelukkig met deze berichtgeving van de heer Brouwers. Wij zijn immers niet gediend met een nieuwe 'hype' welke in een andere richting gaat dan ik heb aangegeven. Ik werd om 13.00 nog door een medewerker van de Telegraaf gebeld op mijn mobiele telefoon. Het is voor mij een signaal dat 'Het Dagblad' de zaak aardig onder controle begint te krijgen en de inzichten beginnen te groeien. RTL4 liet gisteren in haar journaal ook nog beelden zien van het bezoek van onze Kroonprins aan Nijmegen. Het is mij daarbij opgevallen dat Willem-Alexander veel belangstelling toonde voor het opschrift Bien I ... You op het topje van de Waalbrug.

Het doet mij daarbij ook veel deugd dat Hare Majesteit zich inzet om de verstandhouding met onze Spaanse vrienden te optimaliseren. De Voorpagina van de Telegraaf toont vandaag Haar foto tijdens de begrafenis van de moeder van Juan Carlos. Ik citeer: 'Beatrix bij rouwdienst gravin van Barcelona.* Waarvan akte. Reden tot feestvieren vormt vandaag ook de mededeling 'Kabinet en sociale partners naar akkoord. Poldermodel weer op rails.' Beter nieuws kan ik vandaag niet krijgen, tenzij ik vanavond nog op jouw komst kan rekenen. Ik lees ook nog: ING moet belegger 30.000 vergoeden. Mij is hetzelfde overkomen na mijn echtscheiding in 1992. De overwaarde die ik uit de verkoop van ons huis uit de echtscheidingsprocedure had ontvangen heb ik toen in aandelen ING omgezet. Op 3-6-1993 bedroeg de waarde van de aandelen Fl. 132.238,36. Op 16 september 1995 was de totale waarde van het aandelenpakket gedaald tot Fl.125.798,79. Dat is dus een verlies op aandelen van Fl. 6.440,-. Het lijkt mij een goede zaak als de ING mij hiervoor alsnog schadeloos stelt. Ik ben van mening dat alle afspraken dienen te worden nagekomen. Dat doe ik óók. Liefde is .... ....voorzichtig met zijn gevoelens omgaan. Doe dat maar. Dan ga ik nu opnieuw naar Brummen.

16 JANUARI 2000 DE WIND IN DE ZEILEN

ALL RECHTEN VOORBEHOUDEN