14 december 1999. Betreft: TERUG VAN BIJNA WEGGEWEEST Kenmerk: JH/LH991214. Dear Elizabeth, Zondag 12 december 1999. 23.30 De TV-spot van de Postcodeloterij met de terugkerende ooievaar onder het motto 'Terug van bijna weggeweest' doet mij zeer sterk denken aan mijn verslag van prinsjesdag 1996 en de discussie die hieromtrent op 14 oktober op gang is gekomen. Ik citeer:

"Toen volgde de rit door de feestelijk versierde residentie. Eerst langs Babylon, waar palmbomen zijn geplaatst. Vervolgens naar Paleis ten Bosch, waar ik door de koninklijke wacht vriendelijk werd toegewuifd. We reden langs het Vredespaleis en verschillende ambassades. Kort voor het Paleis Noordeinde reden we voorbij aan een gelegenheid waar elke vrijdag huwelijken werden ingezegend. Er zou een ooievaar staan, volgens Liesbeth, maar toen ik keek was hij gevlogen. Bij Paleis Noordeinde zag ik nog net de bezemwagen binnenrijden, de heidebezems parmantig overeind. Even nog reden we langs het huis van de Minister-President." Het wordt dus hoogtijd dat Liesbeth weer in beeld komt.

Maandag 13 december 1999. Enkele goede 'oude bekenden' hebben het startschot al gegeven nu ik lees: 'Soeteman beste in rechtszaken. Jan Stappenbeld, Stappenbelt of Stappenbelts komt ook nog voor in mijn brief van 12 juni 1998. Betreft: HET GEHEIM VAN UTRECHT. Ik citeer: "15.30 Terug van de fysiotherapeut, de heer Jan Stappenbeld uit Amsterdam. Volgende afspraak: woensdag 17 juni, 18.00 uur. Van de arrondissementsrechtbank kreeg ik de volgende reactie op mijn brief van 6 juni jl.

"Geachte heer, In antwoord op uw brief van 6 juni 1998 waarin u de rechtbank verzoekt de door u aan de rechtbank overgelegde stukken over te dragen aan de Franse onderzoeksrechter Hervé Stephan te Parijs deel ik u mede dat de rechtbank niet aan uw verzoek tot doorsturen kan voldoen. Met de verzending van de uitspraak van 29 januari 1998 aan u, is uw geding bij deze rechtbank beëindigd. Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Hoogachtend, griffier."

Ik heb mijn best gedaan. Ik vertrouw er nu op dat de Britse ambassadeur alsmede de overige partijen die ik mijn stukken heb verstrekt mijn informatie aan de heer Stéphan hebben overgedragen." Die 17e juni is tevens een belangrijk gemeenschappelijk referentiekader. Ik verzond toen brief CONSTATER UNE RESSEMBLANCE. Bij de naam Soeteman denk ik aan de makelaar die mijn huis op de Wellenkamp heeft verkocht. Mijn faxberichten aan hem in 1997 luidden alsvolgt: BENOEMING, VERHOGING BODEMPRIJS HUIS, BOD VAN HFL. 249.000,-, OVEREENKOMST, BEVESTIGING TELEFOONGESPREK. Notaris Schuijren heeft een kopie van dit faxbericht - door mij ondertekend - bij het koopcontract van 'Mr. Goldsmith' gevoegd. Je kunt de heer Moszkowicz (r) een kopie van dit schrijven doen toekomen. Peter R. de Vries kan dan wel voor de floppies Sorgdragen, zodra de 'heer' Bouterse definitief achter de tralies is beland. Ik word namelijk niet graag bedreigd. Het is voor Bram en het gehele Nederlandse Genootschap van Advocaten een stuk veiliger om mijn belangen te dienen. Dan loopt hij niet het risico te worden veroordeeld voor het witwassen van criminele vermogens ten overstaan van de rechter. Dat heb ik Jan Wilzing ook al eens laten weten voordat hij zijn lijstje samenstelde. Nu de open haard in Noordwijk even niet toegankelijk is brandt hij wel in de lounge in Brummen. Ik zal daar vrijdagavond weer eens een kijkje nemen met een avondretourtje. Liefde is... ...het initiatief nemen. Doe dat dus maar. Het sein staat nu toch al op rood. Ik zal hem vrijdagavond weer op groen zetten. Ik denk hierbij aan Jurgen. Ik heb zoëven (14.15) naar Schotland gebeld. Ros was not at the office yet. I have to call her back after three o'clock. Ik neem mij voor op 26 december direct naar Balmoral door te reizen en daar te blijven tot 28 december. Het artikel van Rob Hoogland heeft vandaag de naam PRINCIPE. Het gaat over de minister die ik vorige week in BRUSSEL tegen het lijf liep. Onder de titel Príncipe sta ik thans ook te boek bij Manuel Sierra. In dat verband kan ik je ook nog melden dat gistermorgen El Príncipe Juan, de zoon van prinses 'Infanta' Cristina en Iñaki Urdangarin in het Palacio de la Zarzuela is gedoopt. Eén van de aanwezigen bij de plechtigheid was ons aller José María Aznar. Hij kon buitengewoon goed overweg met Juan Carlos. Goed dat we deze plechtigheid op de televisie hebben kunnen zien. Ik kan immers niet overal tegelijk zijn. Zodra dat probleem aan de overkant is opgelost kunnen we samen naar Madrid. 18.55 Ros Halley belde rond 18.10. Afgesproken 26 december met de trein van Newcastle naar Edinburgh. Daar overnachten. 27 december bus naar Braemar ("where the Royal Family comes"), daar overnachten, 28 december terug naar Denholm, where we meet in the pub at eight o'clock. Logies: 28-31 December1999: Dunfermline House, Buccleuch Street, Melrose, Mr and Mrs Graham; 31 December 1999 - 2 January 2000: Whitehill Farm, Nenthorn, By Kelso, Mrs. Smith; 2 - 5 January 2000: Windyridge, 39 Dounehill, Jedburgh, Mrs Lowe. Ik ben vanavond weer eens in mijn archief gedoken. Ik kwam daar onder meer de volgende brieftekst tegen: PROCURATIE DIRECTIE. Het ware een stuk verstandiger geweest als ik in die periode als verantwoordelijk notulist van de feitelijke situatie terzake in kennis was gesteld. Dan had ik - wellicht - ook niet een aantal jaren voor joker in een ziekenhuis moeten gaan zitten. Ik denk dat de 'dames' zich in die tijd te veel hebben laten meeslepen door de blaadjes 'Story' en 'Privé'. Anders was die 'verliefdheidsdiscussie' ook niet op gang gekomen. Ik deed gewoon het werk waarvoor ik was aangenomen en voor zover ik kan nagaan genoot ik zowel van jou als Henk Lulofs het volledige vertrouwen. Zo vond ik in mijn archief ook nog de volgende notitie onder code 469JL/LH:

"Verklaring, Hiermede verklaart ondergetekende, Hendrik Willem Lulofs, directeur van de stichting de Baak, mede namens het bestuur, dat mevrouw J.A. van der Horn, financieel medewerker, en de heer J.L. van der Heijden, office-manager bij de stichting de Baak/Nieuw Elan bevoegd zijn tot het opnemen van tegoeden van de op 1 mei 1990 geopende girorekening 6093689. Hen wordt hiermede aldus tekeningsbevoegdheid verstrekt. Noordwijk, 2 mei 1990. H.W. Lulofs".

Je hebt je dus aardig laten inpakken door die 'dames'. Maak je echter geen zorgen. Onze trein rijdt toch wel door en samen komen we uit op het punt waar we alle twee horen te staan: Top of the World and nothing less.

Dinsdag 14 december 1999. Liefde is.... ...in de wolken zijn. Dit sluit aan bij hetgeen hierboven is beschreven. De tijd is veranderd en ik blijf toekomstgericht denken. Op de eerste plaats valt mijn oog vandaag op de ontwikkelingen rond Royal Cervantes Airlines: Germania bijna rond met afgeslankt Air Holland. Ik lees dit bericht met zeer gemengde gevoelens. Deze ontwikkeling sluit in principe aan bij de beleidslijn van Study Travel vanwege het feit dat Jos via zijn kantoor in Kleve ook een flink stuk van de Duitse markt kan bereiken. In Spanje werken Ida Willadsen en Enrique Caro intensief met de TUI-organisatie samen, voor zover ik mij dat goed kan herinneren. Op zich ben ik er een sterk voorstander van dat de luchtvaartmaatschappij in onze eigen holding wordt opgenomen. Ik heb dan geen bezwaar tegen een participatie van Sudtours en Germania in onze holding. Het lijkt mij dan ook zaak dat TRANSAVIA en Martinair hierin gaan participeren, zodat er een werkgroep binnen de holding ontstaat die Cervantes Air conform mijn algemene beleidslijnen in de lucht kan brengen. De in het artikel gemelde medewerkers kunnen dan binnen ons bedrijf aan de slag. Ontwikkelingen die Wim Dik binnen ons beleidskader op de voet dient te volgen betreffen de Spaanse Telefónica. Ik citeer: BT en Telefónica praten over fusie. Ook hier geldt wederom: Van hetzelfde laken een pak. De Spaans-Britse pogingen verzandden - zoals gebruikelijk tot nu toe - door het (schijnbare) gebrek aan een adequate overleg- en beheersingsstructuur. Onze holding biedt daarvoor op papier nu reeds de meest ideale basis. Vooral zodra het hoofdkantoor in Stratford in gebruik wordt genomen. Het hele verhaal lijkt nog allemaal lucht op dit moment. Maar dat was met het bedrijf Hoek Loos van Eugène Hageman ook het geval. Hij heeft thans de handen vol met de opbouw van een vestiging in Eindhoven. Feit is dat de reikwijdte van onze holding de landen Engeland, Wales, België, Luxemburg en Nederland bestrijkt en wat mij betreft vanaf kerstmis 1999 tevens Schotland. Ik heb de heer Sturman hierover (12.50) aan de telefoon gehad en hem dat gemeld. Gezien vanuit de Limited zijn er geen beperkingen. Zodra er een kantoor in Schotland wordt geopend dient het bedrijf klaarblijkelijk ook bij Companies House in Edinburgh te worden ingeschreven, maar vooralsnog kunnen we vanuit Folkestone en vervolgens Stratford blijven opereren. Ik denk dat het goed is dat Philip Homer over deze ontwikkelingen wordt geïnformeerd. Ik ben ervan overtuigd dat zijn District Council ons terwille zal zijn. Zeker nu ik zie dat het niet zo best meer gaat met mijn eerder beoogde familiebedrijf Marks & Spencer: Diverse kandidaten azen op kwakkelend Marks & Spencer.

Henk Lulofs heeft mij geadviseerd maar een tijdje naar Zuid-Afrika te emigreren. Daar woonde Charles Spencer in die tijd al. Ik heb verzuimd in die tijd bij Henk na te trekken, waarom hij die suggestie toen heeft gedaan. Als ik toen wist wat ik nu weet, was ik uiteraard zo snel mogelijk naar Kaapstad vertrokken. Nu is hij nog alleen op jou en mij aangewezen. Ik hoop echter wel dat het goed gaat met de Spencer-groep. Hun belang is ook ons belang. Ik trof vanmiddag in het winkelcentrum enkele heren van het bedrijf Global Communications. Ik heb hen voorgesteld hun bedrijf in Cervantes Communications om te bouwen, aansluitend op de bovenstaande ontwikkelingen aangaande BT en Telefónica. Vanaf 1 februari laten ze mij hun informatie in Spanje toekomen. Na terugkeer uit Schotland zal ik mijn retourvlucht boeken. Voordien dienen we nog een aantal zaken door te spreken. Daarom ga ik vrijdag weer naar Brummen. Ik zou het zeer op prijs stellen als je dan ook even langskomt om enkele zaken te bespreken. Ik heb inderdaad weer kosten gemaakt. Het jaaroverzicht ziet er tot op vandaag alsvolgt uit:

 Maand

 Guldens

 Peseta's

 Euro's

       
 Januari

  1.778,97

  134.312

  807,24

 Februari

  501,15

  37.837

  227,41

 Maart

  1.958,69

  147.881

  888,78

 April

  1.163,59

  87.851

  527,00

 Mei

  6.827,13

  515.448

  3.097,91

Juni

  1.163,12

  87.816

  527,79

 Juli

  739,68

  55.845

  335,64

 Augustus

  1.550,75

  117.081

  703,67

 September

  1.500,85

  113.314

  681,04

 Oktober

  2.085,02

  157.419

  946,11

 November

  1.605,50

  121.215

  728,52

 December

  5.029,61

  379.736

  2.282,26

       
 

 25.904,12

  1.955.761

  11.754,36

Gem per maand

  2.158,67

  162.980

  979,53

       
SCB totaal

 89.968,24

  6.792.602

  40.824,36

 ICH 98

  6.357,05

  479.957

  2.884,60

Totaal ontwikkelingskosten

  122.229,41

 9.228.320

  55.463,32

De zwaarste post is deze maand de aanschaf van de nieuwe computer. Daar kan ik niet zonder. Voorts drukt de reis naar Schotland op mijn begroting. Ik ben echter van mening dat het belangrijk is dat ik mijn gezicht daar ook weer een keer laat zien. Ik reken erop dat jij de zakelijke afwikkeling van de reis voor jouw rekening neemt. Bijgaand ontvang je weer een leuke collage als bewijsmateriaal van de contacten die ik inmiddels voor de business heb gelegd. Zorg jij maar voor de afrekening.

15 DECEMBER 1999 AUTOWEG