9 december 1999. Betreft: HET GELIJK VAN DE ASTROLOOG Kenmerk: JH/LH991209. Dear Elizabeth, Maandag 6 december 1999. Liefde is... ...haar lekkere trek stillen. Ik ben benieuwd hoe Filip dit doet vandaag. Het stel is thans op huwelijksreis. Zij prijken op de voorpagina van de Telegraaf. Investeer uitsluitend in positieve ontwikkelingen. "Geschikte agent niet te vinden" staat er eveneens op de voorpagina van de Telegraaf. Dat had ik in 1993 al begrepen. Het schijnt voor politiefunctionarissen moeilijk te zijn om voor de waarheid uit te komen. Dat zal ook wel overgaan na aanstaande woensdag. Is het je overigens ook opgevallen dat het bruidsboeket van Mathilde uit Dianarozen bestond? Ik vind het uitermate verstandig van mijn erfgenamen om die fout niet meer te begaan. De tragische afloop van dat verhaal heeft al genoeg gemoederen in beweging gebracht. Ik heb alle informatie uit de kluis thans (14.15) op mijn harde schijf geplaatst en is continu beschikbaar. Ik begin vanmiddag met het screenen van mijn mappen Research voor Beleid I en II, die ik jou ook op CD heb doen toekomen. Het moment om mijn archief te openen is thans aangebroken. Interessant is hierbij de zogenaamde NIOWtalenstory, waaruit blijkt dat ik al in 1986 contact heb gehad met toenmalig Minister Brinkman. Ik begrijp nu waarom hij mij zo vriendelijk toezwaaide toen ik hem ontmoette op de parkeerplaats van de jaarbeurs.

Dinsdag 7 december 1999. Liefde is... ...op de kleine passen. Ik zal wederom op de kleintjes passen tot het grote geld komt. Artikelen die vandaag mijn aandacht vragen komen uit de hoek van Justitie: Ook Brazilië dicht voor ex-legerleider. Volgens de planning van het hof wordt het proces in juni afgerond. Harry kan dus alvast een database aanleggen met agendapunten. Aan het eind van de zaak zullen er ongetwijfeld heel wat probleemgevallen kunnen worden weggestreept. Vannacht ben ik tot 02.30 met de Brieven aan Breuker aan het werk geweest. Ik heb vastgesteld dat Tjeb Maris zich na zijn ontslag bij de Baak nog met de rechtspositie van de heer Breuker heeft bemoeid en geïnterveniëerd bij het Groningse arbeidsbureau namens het bedrijf waarvan hij formeel geen deel meer uitmaakte. (5 september 2008: Dit kan een interpretatiefout zijn. In het betreffende dossier was er sprake van "de projectleider". Hiermee kan ook de "projectleidster" zijn geweest. Men neemt het tegenwoordig niet meer zo nauw inzake mannelijke en vrouwelijke functies. Een directrice wordt tegenwoordig ook met "directeur" aangeduid). In dit verband valt mijn oog ook op het artikel Geen hard bewijs voor omkoping van rechters en politici. Na diepgaande bestudering van mijn casus zal hij inderdaad tot die maatregel besluiten, naar mijn bescheiden mening. Zo lees ik ondermeer in mijn NIOW-casus: "Een belangrijke infiltratie heeft GB verricht t.a.v. de relatie met het reclamebureau Hint en de daarmee gemaakte afspraken. Nadat in oktober 1986 was komen vast te staan dat het resultaat van NIOW-talen het bekende bestaande tekort ook dit jaar niet meer zou kunnen inlopen en het verlenen van een krediet door de bank als twijfelachtig bestempeld zou kunnen worden. De directeur van het reclamebureau, de heer Piet Kort, heeft daarbij de mondelinge toezegging gedaan de van juni 1986 openstaande vorderingen ter grootte van circa fl. 135.000,-, alsmede de door Hint te maken kosten voor de wintercampagne tot het begin van het nieuwe cursusjaar 1987/1988 open te laten staan. Hij verbond daaraan twee voorwaarden: a. voor het uitstaande bedrag zou rente in rekening worden gebracht. b. HINT zou de reclamecampagne voor het nieuwe cursusjaar weer mogen voeren. Hiermee is NIOW-talen bij monde van JH accoord gegaan. Bij het verschijnen van de rentenota's heeft hij GB laten weten toch wel enige moeite te hebben met de hoogte van de in rekening gebrachte nota's, aangezien de berekende rentepercentages hoger waren dan welke de bank normaliter in rekening bracht. Om deze problematiek heeft G. Boogaard met P. Kort op woensdag 7 januari (3 dagen voor het door hem georganiseerde stafgesprek) een afspraak gemaakt en JH verzocht daarbij aanwezig te zijn. In dit gesprek heeft GB het woord genomen, geen woord gerept over de rentenota's en de heer Kort persoonlijk de toezegging gedaan dat hij een regeling zou treffen met de bank. Ik sluit niet uit en veronderstel met stellige zekerheid dat deze manoeuvre deel heeft uitgemaakt van de uitgewerkte strategie." Hiermee heeft de heer 'Vlekkenwater' zonder enige twijfel de rechterlijke macht misleid. Het is vandaag een gunstige dag om de Engelenburg en de Eikenhorst over te nemen. Dat laat ik vooralsnog graag aan jou over. Ik besteed mijn energie vandaag hoofdzakelijk aan mijn kinderen, maar ik heb mij voorgenomen eens een kijkje op "De Bronckhorst" in Ermelo te gaan nemen, zodra ik weer eens een ritje over de Veluwe kan maken. 14.50 The world is not enough begint om 18.30 uur in het EURO Theater. Ik neem de trein van 17.52. Bij de kaartjesautomaat trof ik twee Engelsen. They were from the north-east. From Newcastle of course. "I have to go there with Christmas", heb ik hen verteld. "To Selkirk in Scotland". "And to visit The Castle?" was hun reactie. "Yes, Balmoral". "I'm a good friend of Prince Charles". "Oh, splendid. He's got good drinks." "Yes, I know. Whiskeys. Tasting and nosing". Het zal wel bij nosing blijven deze keer. Breng jij de Britse kroonprins van mijn komst in kennis? You've got his number.

Donderdag 9 december 1999. Er waren weer treinen uitgevallen tussen 's-Hertogenbosch en Eindhoven. De film was al begonnen en de op het scherm vertoonde beelden kwamen mij al direct vertrouwd over. Na de spectaculaire achtervolgingsscène over de Theems - waar ik ooit heb zitten dromen, en jou langs mij heb zien komen, fier gezeten op een ros, de teugels toen iets verder los - werd weldra de familie King in beeld gebracht in de omgeving van het fiere Eilean Donan Castle in Schotland. Miss Moneypenny - "M" in deze aflevering - had de thee reeds klaar en mijn collega van MI6 was aldaar getuige van de begrafenis van de vader van Elektra King. "Daar moet ik dus weer naar toe" was mijn ogenblikkelijke gedachte. Vooral nadat James zijn blauwe brilletje had opgezet, die mij uiteraard in gedachten naar mijn blauwe engel voerde. James had een beter uitzicht met die bril dan ondergetekende tijdens mijn verblijf in Leeuwarden in 'the early summer of 1997'.

Hij is ook nog steeds beter geëquipeerd. Mijn oranje paraplu heb ik bij Ramon achtergelaten. Ik kon er nog niet mee schieten. Dat laat ik trouwens graag aan een ander over, als het maar in de goede richting is om nog een citaat van een faxbericht uit september 1996 aan te halen. Het was in dat verband gisteren weer een goede dag. Vertrek Dukenburg 10.10. In de trein de krant gelezen:

Liefde is... ...gezond eten voor hem kopen. "Dat regelt ze wel weer voor mij in de toekomst", dacht ik, toen ik dat kleine mannetje zag met die ballon. Ik had zaterdag immers ook nog een paarse en oranje ballon gefotografeerd voor het Paleis te BRUSSEL,

De astroloog vindt het blijkbaar belangrijk dat je af en toe eens een huis koopt. Dat is ook een goede belegging, vanuit de holding bezien. Ik denk in dit verband nog aan de presentatie van Anne Mart Cox van Metzler Nederland B.V. op 2 november in Benalmádena. Zij gaf een overzicht van de markt in Nederland. Met name de specifieke aandelen die bij ons in Nederland interessant zijn, o.a. de onroerend goed markt. In dit marktsegment ligt de hoogste groeiverwachting in Nederland. In Engeland zullen we ook nog wel een woonverblijf nodig hebben. Uiteindelijk is het van belang dat ons personeel ook een dak boven hun hoofd krijgt. Stratford zal ook nog wel een lokale krant hebben. Ik weet niet of Maxwell Heppel nog een vestiging heeft in Warwick. Voor alle zekerheid neem ik dienaangaande nog een keer de faxberichten uit 1997 in deze brief op aan dat makelaarskantoor: Certificate of Incorporation, receipt of your fax message, Demonstration of Walcote House en My aimed future partner. Dat werd dus een autoritje met kerst. Het bovenstaande onder meer ook naar aanleiding van twee korte berichten: James Bond-engelen vallen slecht. Ik was niet de enige in Canterbury op 1 augustus 1996. Als ik op dát moment dat blauwe brilletje van James Bond had gedragen zou ik ongetwijfeld heel wat wapensystemen hebben kunnen ontwaren onder mijn omstanders.

Ik beperkte mij slechts tot een fototoestel. Vooral de heren in de witte pakken en zonnebrillen waren daarvoor zeer beducht. In dit verband werd mijn aandacht tevens getrokken door het artikel PRINCE TOCH BIJ NIEHE! The Artist, zoals hij zich tegenwoordig noemt, was na het spelen van twee songs van zijn nieuwe plaat 'Rave Un2 the Joy Fantastic' boos de studio uitgelopen toen bleek dat er allerlei foutjes in de geluidsopname zaten. Het is maar goed dat hij zijn artiestennaam heeft veranderd. Hij heeft mij immers nooit verzocht die titel te mogen voeren, terwijl ik op dat punt al een heel stuk gevorderd ben in overleg met de Hoge Raad van Adel. Vooralsnog houd ik het op 'Príncipe'. Met name in verband met de toekomstige contacten met de Spaanse kroonprins. Daarom ben ik ook naar Leeuwarden getogen. Na de laatste stop in Grou-Irnsum kwam mijn trein rond 13.00 uur in de Friese hoofdstad aan en om 13.15 ging ik daar het Paleis van Justitie binnen. De heer Breuker wachtte mij op. Ik maakte alras kennis met de verschillende raadsheren. De heer Van Dalen trad voor Breuker op en ons aller Gijs van Amstel voor de Baak. Ik herkende hem niet meer. Het is alweer zolang geleden dat wij zaken met hem hebben gedaan en hij mij heeft verzocht jou toestemming te geven om bij mijn keuzeproces betrokken te blijven. Maar het deed mij alom deugd hem weer eens te treffen en samen koffie te drinken. Ik heb de heer Van Dalen de groepsfoto van de Government Game getoond en mijn laatste badge van de Baak teneinde hem mijn positie terzake duidelijk te maken.

Maar dat wist hij al. Ik heb hem eveneens laten weten dat mijn contact met de directie van de Baak op hun verzoek gedurende een half jaar is verbroken en ik daarmee heb ingestemd. In de raadszaal heb ik mij - als publiek - neutraal opgesteld, hoewel de heer Breuker in zijn referaat in een later stadium naar mij verwees aangaande de inbraak die wij in Hoofddorp hebben moeten oplossen. Al bij al heb ik echtgenoten van de zitting. Alleen het idee al om weer eens voor iemand met een vlammend zwaard opnieuw door het vuur te kunnen, al was zij persoonlijk niet aanwezig. Dat was ook niet nodig. Je kent mijn werkwijze door en door. Alsmede van 'confrère' Van Amstel. De heer Van Dalen mocht de aftrap doen. Hij stelde met name de verjaringstermijn ter discussie in verband met een uitspraak van de Hoge Raad. Vervolgens kwam de raadsman van de Gemeente Groningen aan het woord en toonde daarbij de indrukwekkende hoeveelheid produktie die de heer Breuker in de loop der jaren in het geding heeft gebracht. Het betrof een stapel papier van zeker dertig centimeter dikte. En allemaal met twee vingers uitgetikt. Welaan, geen geringe prestatie. Zeker gezien het feit dat de heer Breuker nog steeds geen tekstverwerker gebruikt. Het is echter een stuk handiger indien hij alle teksten op schijf kan aanleveren bij de Sociale Dienst. Dan fietsen ze er gemakkelijker doorheen. Ze weten daar immers - naar verluidt - nog niet goed hoe ze efficiënt moeten werken. Ik zal de heer Breuker die suggestie alsnog doen. Hun advocaat was namelijk niet zo gelukkig met zijn artikel over De Wereld op zijn Kop 1, 2 en 3. Ik heb inmiddels begrepen dat de heer Ian Fleming al geruime tijd is overleden en er in zijn naam nog steeds - niet door hem zelf geschreven - filmprodukties het licht zien. Ik weet niet of er daarin nog plaats is voor advocaten. Maar wie weet. De heren van de Sociale Dienst hadden een leuk verhaal bedacht en de President van de Rechtbank in kennis gesteld van Breukers schrijfkwaliteiten. Daarna was het de beurt aan Gijs. Hij deed het erg goed. Zoals we van hem gewend zijn. Hij beperkte zijn repliek uitsluitend tot het gestelde omtrent de verjaringstermijn. Daarbij stelde hij:

"Uitgaande van de klacht zou er sprake zijn van wanprestatie of onrechtmatige daad. Ingeval dat aan de Baak ten laste gelegd wordt dienen we uit te gaan van maart 1990. Indien de termijn is verjaard is de tenlastelegging in maart 1995 verlopen. Voor het geval er op grond van een uitspraak van de Hoge Raad op dit moment alsnog rechten kunnen worden ontleend kunnen we vanaf heden vijf jaar terug tellen en dan betreft de problematiek geen zaak van de Baak, maar van de Sociale Dienst."

Dat standpunt heb ik al eerder kenbaar gemaakt. Hierna kreeg de heer Breuker het woord. Dit stuk is in het geding gebracht. Nadat de President had opgemerkt dat er op hogere leeftijd geen sollicitatieplicht, maar wel sollicitatierecht bestaat kreeg de tegenpartij de gelegenheid tot repliek. Gezien mijn standpunt dat de Sociale Dienst de verantwoordelijkheid voor de begeleiding van de heer Breuker heeft overgenomen middels de handtekening van de heer Schuur heb ik verder geen enkele bemoeienis meer met deze zaak in strict juridische zin. De heer Van Amstel heeft op verschillende vragen een toelichting gegeven aangaande het in punt 9. gemelde tijdvak. Er is absoluut geen sprake van een zogenaamd "vijandbeeld". Dat heb ik de heer Breuker al vaker uitgelegd. Er was sprake van een reorganisatie waarbij er naar zeggen van de heer Van Amstel geen formele overlegcircuits zouden zijn geweest en de toendertijd bij de Baak aan het bedrijfsonderdeel Nieuw Elan verbondenen niet meer bij de Baak werkzaam zijn. "Men sprak elkaar bij de voornaam aan", etc. Dat is uiteraard slechts ten dele waar. Wij hebben de projectleidersvergadering niet voor niets in het leven geroepen. Dát was de plaats waar de beslissingen over cursisten werden genomen. De heer Van Amstel heeft in zijn betoog klaarblijkelijk de kool en de geit willen sparen. Daar is hij ook advocaat voor. De President vroeg de betrokkenen hierna of er geen mogelijkheid voor een schikking aanwezig was, zoals het alsnog aanbieden van een opleiding door de Baak. Dat is uiteraard niet mogelijk gezien het huidige produktengamma van onze voormalige collega's aan de kust. Na afloop van de zitting heb ik nog even met de President en zijn collega's kennisgemaakt. Uiteindelijk ben ik jarenlang persoonlijk adviseur geweest van hun directe baas tijdens Paars I. Het ontlokte de president de opmerking dat ik als "publiek" aanwezig was. Daar ben ik het mee eens. Voorts heb ik met de heer Breuker nog wat nagebabbeld. Ik ben eerst even met hem naar Het Stadhouderlijk Hof gegaan om de directie nog even te herinneren aan mijn brief Programma Spanjebezoek met bijlage. Marco ten Hoor was echter in bespreking. Ik heb de receptie van mijn wederwaardigheden terzake in kennis gesteld. Men is blijkbaar nog niet tot overeenstemming gekomen met BUCKINGHAM PALACE aangaande de naamsverandering van de betreffende suites.

Derhalve zijn wij ook nog even naar De Koperen Tuin gewandeld voor een kopje koffie. Het etablissement was slechts toegankelijk voor besloten groepen. Ik heb THEO DOUMA de groeten laten doen. Vervolgens zijn wij door het centrum naar de 'chinees' gewandeld (Kota-Radja. Groot Schavernek 5-7). Onderweg heb ik de heer Breuker laten weten dat Alouis Bisscheroux weer terug is uit Colombia, alwaar hij een instituut onder mijn voormalige label heeft gerund. Ik heb hem laten weten dat het belangrijk is geen voorbarige conclusies hieruit te trekken conform een eerdere mededeling van mijn zijde dat je aan de gevel niet kunt zien wat zich in het huis afspeelt. In het restaurant heb ik hem in kennis gesteld van mijn brief Friesland Boppe. Met name in verband met mijn ervaringen met een plastic zak en de discussie omtrent Bonifatius te Ee. Het deed mij zeer veel deugd dat de heer Van Amstel persoonlijk heeft kunnen vaststellen dat ik mij aan mijn toezeggingen in jouw richting heb gehouden. De uitspraak van de rechtbank is over drie maanden. De heer Breuker hoopt er een goede baan aan over te houden. Ik denk daarbij persoonlijk aan een onderzoeksfunctie bij de Canadese ambassade. Ingeval hij nog iets aan zichzelf kan schaven aangaande taalgebruik (gebruik van voorvoegsels en positivistische terminologie) en computergebruik houd ik de mogelijkheid voor een functie binnen onze holding voor hem open. Met name in verband met de te organiseren reizen naar ons doelgebied. Om 18.15 hebben wij afscheid van elkaar genomen en ben ik naar de Engelenburg gereisd. Erna had een vrije dag. Ramon en Jurgen waren aanwezig. Ik heb hen de foto's van Marbella en BRUSSEL laten zien. Jurgen heb ik laten weten dat ik in Spanje het advies heb gekregen iets vriendelijker dan voorheen met Prins Charles om te springen. Hierop reageerde hij met een bedenkelijk gezicht en schonk mij gelijk een Koninckje in. Nadat ik ten behoeve van Erna en de heer en mevrouw De Lange een kopie van bovenvermelde brief Friesland Boppe na voorlezing van het fragment omtrent de bruidssuite en De Blauwe Engel had gemaakt verscheen er bij de receptie een heer uit New York City met een Nederlandse begeleider. Ik heb hem uitgelegd dat ik uitsluitend werk met Royal Houses. Aangezien Máxima in de 20ste straat nummer 225 woonachtig is heb ik de begeleider ter zake de laatste brief van Cesar Rennert laten zien uit de 45 ste straat. Dat is dus niet veel van elkaar verwijderd. Het ziet ernaar uit dat zij een spoedcursus Nederlands gaat volgen. Ik mag aannemen dat zij dat aan ons eigen instituut gaat doen in Brummen. Lambert van Bodegom kan dus ook aan het werk voor ons bedrijf zodra daartoe alle noodzakelijke contracten zijn opgemaakt. Laat hem dat maar weten. Ik beschik over een concept Franchisecontract Cervantes. De franchisegever wordt echter niet de Stichting Cervantes Benelux, maar de natuurlijke persoon J.L.Van der Heyden en de kleuren paars en rood. De Spanjaarden mogen daar geel aan toevoegen. Echter niet vanuit republikeinse overwegingen. Vervolgens maakte ik in de lounge kennis met enkele mensen uit ons werkveld. Te beginnen bij de heer Korteweg, rector van de Hogeschool van Amsterdam, de heer Daniel Vekstein, een heer uit Londen en enkele mensen van TVA developments bv. Nadat ik mijn positie had uiteengezet werd ik in de groep uitgenodigd. Ik ben echter tot 22.15 gebleven, aangezien ik met de trein van 22.40 weer naar 'huis' moest. De heer Vekstein sprak mij overigens in uitstekend Castiliaans toe. Dat werd een aangename conversatie die wij zeker nog eens zullen voortzetten op ons jacht in de Middellandse Zee. Daar ben ik van overtuigd. Voorts kreeg ik van de heer Ton van Asseldonk van TVA developmentes bv uit Veldhoven het kaartje met zijn gegevens alswel van zijn collega drs. Miranda C.J. Bol-Volders (research consultant). Ik heb hem laten weten dat ik jou tot directeur van de holding heb benoemd. Hij scheen jou goed te kennen. Je bent op de Koningshof in Veldhoven immers geen onbekende, naar ik heb begrepen van Leonoor. Op zijn vraag of hij jou dan gelijk aan de telefoon krijgt heb ik hem laten weten dat ik dat niet uitsluit. Je bent immers aardig thuis in netwerkcommunicatie. Dus wie weet kan hij iets voor ons betekenen. Vanmorgen heb ik door Astrid weer 300 cc bloed laten aftappen. Op haar vraag hoever ik ben gevorderd met het Congres in Spanje heb ik haar laten weten dat ik jou de informatie dienaangaande heb doen toekomen en de directie van de Baak vervolgens heeft gevraagd het eerste halfjaar in Noordwijk weg te blijven. Ga maar eens kijken op de Engelenburg. Er staat een prachtige reus van een kerstboom naast ons paleis. Werkelijk sprookjesachtig. Ik zie dat het wassen beeld van de Majoor ook klaar is.

Peter Ottenhoff moet ook nog in was worden vereeuwigd. Hij is binnenkort dus ook weer welkom in Brummen. Wellicht kan Prins Claus daar dan ook een speechje komen afsteken. Hij heeft immers goed gescoord gisteren op de Dam. Liefde is... ...helemaal in elkaar opgaan. Dat bedoel ik maar. Dat plaatje past wel bij die foto van Paleis Het Loo met de tekst: In de zitkamer van Bernhard. Voor de presentatie van het boek Onderscheidingen van de Koning-Groothertog; De orde van de Eikenkroon 1841-1891 had men voor de mooie locatie Paleis het Loo in Apeldoorn gekozen. Van 1815 tot 1890 waren de Nederlandse koningen ook groothertog van Luxemburg. In die hoedanigheid stichtte Willem II (1792-1849) in 1841 de Orde van de Eikenkroon. Op die manier probeerde hij de parlementaire controle op het verlenen van onderscheidingen, die in 1840 was ingevoerd, te omzeilen. Ruim 5800 personen werden in de orde opgenomen (zoveel cursisten had ik ook in 1981). De eerste twee exemplaren werden door de Kanselier der Nederlandse Orden en voormalig commandant van het Korps Mariniers, Roy Spiekerman van Weezelenburg aangeboden aan museumdirecteur Ter Molen en de gevolmachtigd minister van Luxemburg, Jean-Paul Munchen. De Kanselarij, gevestigd in Den Haag, geeft het boek ook uit. Dat zal Leny Aben leuk vinden. Zij staat bovenaan in de ledenlijst van het CBG. Een aanrader dus volgens 'El Príncipe Juan del Benelux'. Laten we het allemaal maar niet al te serieus nemen. Majesteit houd ook wel van een grapje tussendoor. Zo wees de heer Breuker gistermiddag ook nog naar Haar portret boven de President van de Rechtbank, met de woorden

"Hare Majesteit heeft het al gezegd: 'De Leugen Regeert'.

En ik weet precies wat Zij daarmee bedoelt. Van mijn oude liefde heb ik alleen het adres van haar vader in Velp en het telefoonnummer van haar oom in Arnhem. Wat die nostalgische reünie betreft kreeg ik vandaag de volgende brief uit Schotland:

"Scottish Borders TOURIST BOARD Chief Executive Riddell Graham. Dear John, I've looked into a few possibilities for your accommodation and would suggest that you spend a few nights in the following places. The places I have selected reflect the availibility and also the price for single accommodation rather than a double or twin room. I'm sorry I have had to make you three different forms (part one, part two and part three!) but this was the easiest way for me to deal with payments to the accommodation providers! Basically I could book for you to stay in Melrose for 3 nights, Near Kelso for 2 nights and Jedburgh for 3 nights at the places identified which all are good places. Two of the places have other people staying there for the programme and the other is Melrose which is nice and central for you to explore before the programme begins! If you are happy to go ahead with this booking please call me with your credit card details and I will confirm all within a week. The total would be:

Accommodation £164 (8 nights)
Ceilidh ticket £25
Concert £12
Walk £8
Dance workshop £3
Total £212

Please also check that your name and address is correct. I am in the office on Fridays, Mondays and Tuesdays. The contact numbers for other areas in Scotland include the following: Fife Tourist Board (a little bit north of Edinburgh) 01334 474609 or Edinburgh Tourist Information Centre 0131 57 1700 (one hour north of the Scottish Borders). The Northumbria Tourist Board which would cover Newcastle where you will arrive on tel. 0191 375 3000. I look forward to hearing from you again soon, Best wishes, Ros Halley Project Co-ordinator.

P.S I am meeting some of the others in the Fox and Hounds pub in Denholm on the evening of the 28th. Perhaps you would like to join us?"

Dat spreekt vanzelf. Want dit stond in de sterren!

11 DECEMBER 1999 EDUCATION AND SOCIETY