8 november 1999. Betreft: MARS Kenmerk: JH/LH991108.1.

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Querida Isabel, Maandag 8 november 1999. 15.18 Om 12.30 brieven JUPITER en ÚLTIMA VOLUNTAD aan loket postkantoor ter verzending overgedragen. De dame rechts naast de aanhanger van Van Gaal. Voorts verjaardagskaart gekocht voor Mark uit dezelfde serie als Elizabeth in Mijas op zondag 31 oktober jongstleden. De kaart meldt dat de naam van de romeinse god van de oorlog Mars afkomstig is. Ik heb de volgende groet overgebracht: 'A tus 23 años. We want Holland for World Champion, ¡Olé! Daddy'. Om 15.12 ontving ik het volgende faxbericht:

"08-11-99 15.52 ->952370054. Pag. 01

MODELO DE SOLICITUD DE CESION DEL TEATRO

D./Dª.............................. CON DNI Nº ....................., EN REPRESENTACION DE ...................., SOLICITA LA CESION DE USO DEL TEATRO CERVANTES PARA EL DIA.... DE.... DE 199.., CON MOTIVO DE................................., PARA LA REPRESENTACION DEL ESPECTACULO....................; COMPROMETIENDOSE A QUE LA DURACION MAXIMA DEL ACTO SERA DE DOS HORAS Y TREINTA MINUTOS, DESCANSO INCLUIDO, Y QUE LA HORA DE INICIO SERA LAS 20.30 HORAS.

* DURACION APROXIMADA:
* RESPONSABLE O PERSONA DE CONTACTO:
* TELEFONO:
* RELACION DE PARTICIPANTES EN EL ESPECTACULO:

FDO.
DNI Nº
MALAGA, A.... DE ............. 199

SR. DIRECTOR DEL TEATRO MUNICIPAL MIGUEL DE CERVANTES DE MALAGA"

Ik neem mij voor bij deze voorstelling THE MONARCHIST LEAGUE te betrekken. Het voorstel wordt dan:

MODELO DE SOLICITUD DE CESION DEL TEATRO

D. DONALD FOREMAN, EN REPRESENTACION DEL MONARCHIST LEAGUE, SOLICITA LA CESION DE USO DEL TEATRO CERVANTES PARA EL DIA 9 DE NOVIEMBRE DE 2000 A FAVOR DEL ROYAL SHAKESPEARE COMPANY EN STRATFORD-UPON-AVON (REINADO UNIDO), CON MOTIVO DE LA ABERTURA DEL CONGRESO 'EL MUNDO DE MAÑANA' PARA LA REPRESENTACION DEL ESPECTACULO MUCH ADO ABOUT NOTHING; COMPROMETIENDOSE A QUE LA DURACION MAXIMA DEL ACTO SERA DE DOS HORAS Y TREINTA MINUTOS, DESCANSO INCLUIDO, Y QUE LA HORA DE INICIO SERA LAS 20.30 HORAS.

* DURACION APROXIMADA:
DOS HORAS Y TREINTA MINUTOS

* RESPONSABLE O PERSONA DE CONTACTO:
THE MONARCHIST LEAGUE EN LONDRES, MR. DON FOREMAN, SECRETARY GENERAL

* TELEFONO/FAX:
00 44 1892 83 5899

* RELACION DE PARTICIPANTES EN EL ESPECTACULO:
INVITADOS E INVITADOS DE HONOR

FDO.
DNI Nº
NOORDWIJK, PAISES BAJOS, A 16 DE NOVIEMBRE DE 1999.

SR. DIRECTOR DEL TEATRO MUNICIPAL MIGUEL DE CERVANTES DE MALAGA"

Liefde is... ...de sleutel tot haar hart. Daar ben ik het volledig mee eens. Daarom heb ik 7 jaar terug ook een kaars voor je opgestoken in de Sacré Coeur. De liefde van de man gaat echter ook door de maag. Vandaag heb ik de gemaakte kosten weer eens ingeboekt. tot heden. Mijn declarabele daadwerkelijke ontwikkelingskosten bedragen thans

voor de stichting HFl. 89.968,00
voor de holding Hfl. 25.723,24

Totaal Hfl. 115.691,64

Op basis van mijn brief van vanmorgen, waarin ik heb vastgesteld dat Diana's vermogen 130.000.000 bedroeg - ik weet niet of het guldens of ponden waren, maar ik houd het maar op het laatste - heb ik mijn vordering op Al Fayed verhoogd naar 130.000.000 * 3,352 = Hfl. 435.760.000,- Hiermee komen mijn voorlopig vastgestelde vermogensbestanddelen uit op Hfl. 531.026.292,58. Dat is dus vooralsnog een half miljard. We kunnen Ger Boogaard wel inschakelen om dat bedrag binnen te krijgen, als hij aan mijn kant heeft gestaan in de laatste jaren. (19 september 2003. Het bedrag blijkt dus 130 miljoen gulden te zijn). Hij weet nu hoe het moet. Bij het kijken naar de 'sterren' denk ik aan de voormalige Place de 'l Étoile. Hij is later Place Charles de Gaulle genoemd. Die tijd is echter ook wel achter de rug. Onenigheid kan ik vandaag krijgen met mijn goede vriend Ed d'Hondt. Ik lees vandaag immers: "Burgemeester d'Hondt van Nijmegen en de hoofdofficier van Justitie willen het komend jaar een proef van 12 maanden houden waarbij een aantal coffeeshops in de Waalstad meer dan de toegestane hoeveelheid softdrugs van 500 gram in voorraad mag houden." Dat is niet volgens afspraak. Hij heeft voor de televisie verklaard te streven naar het nulniveau in het jaar 2000. Ik ben echter niet van plan daar nog voor te gaan vechten. Als de rekening maar wordt betaald. Dan praten we nergens meer over. De heer Prodi heeft over het Nederlandse drugsbeleid klaarblijkelijk wijze woorden gesproken. Dit is de eerste keer dat ik het volledig eens ben met een Italiaan. De spaghetti heeft mij dus goed gesmaakt vanavond. Morgen is het feest. With Love again.

9 NOVEMBER 1999 VENUS VERZET DE BAKENS

ALL RECHTEN VOORBEHOUDEN