4 november 1999. Betreft: OLIFANTEN Kenmerk: JH/LH991104

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Beste Liesbeth, Woensdag 3 november 1999. 23.16 OLIFANTEN hebben voor velen een bijzondere betekenis. Onze nieuwe minister van Binnenlandse Zaken associeert het beest met de diergaarde Blijdorp en de dikke huid die een bestuurder vaak moet hebben. Die huid moet wel heel dik zijn geweest in zijn tijd als burgemeester van ROTTERDAM. Het is ook absoluut geen eenvoudige taak om een dergelijke wereldstad onder controle te krijgen. Ik denk daarbij nog steeds terug aan die televisie-uitzending van Feike Salverda over een drugstransport vanuit Spanje, door Frankrijk (zonder ingrijpen van de Franse president) naar de regio ROTTERDAM. De chauffeur reed niet rechtstreeks vanaf de grensovergang Hazeldonk naar ROTTERDAM, maar sloeg na de grens te zijn gepasseerd rechtsaf, reed onder Breda door via Tilburg naar Vught en vandaaruit naar het wegrestaurant De Lucht ten noorden van 's-Hertogenbosch. Vandaaruit werd de vrachtauto door de politie gevolgd en verdween op de hoogte van Hendrik Ido Ambacht in het verkeer en was plotseling verdwenen in het ROTTERDAMSE. Dat moet een flink probleem zijn geweest voor de heer Peper. Hij was als burgemeester van de stad immers verantwoordelijk voor zijn politiekorps, zoals de heer Drijber dat in Arnhem was. Ik denk hieraan omdat ik geen aansluiting krijg bij het inloggen op het internet. Ook krijg ik via de satelliet ook geen beelden meer doorgestraald vanuit Nederland. Rond 20.00 ben ik weer even naar het Hotel Cervantes getogen. Men had mij vanmiddag laten weten dat de heer Casaubon vanavond na 7.00 uur weer aanwezig zou zijn. De receptioniste liet mij echter weten dat hij weer was vertrokken. Na het nuttigen van een pollo a la cazadora - binnen het kader van de heropende vossenjacht - in Nuevo Lanjarón, ben ik weer huiswaarts getogen. Op het Spaanse journaal vertoonde men beelden uit Mijas. 23.39 Ik heb weer beeld op RTL4. Oud Nijmegenaar Kees van Wonderen werd aan de tand gevoeld door Barend en Van Dorp. Fentener van Vlissingen en Freddie Heineken schijnen hier de interessantste zakenpartners te zijn. Ik neem aan dat je ze inmiddels hebt gepolst voor een participatie in de holding. De heren van de Inquisitie hadden het immers over een papegaai. Bovendien kregen zij het aan de stok met de Hond. Ik zie nu ook beelden uit de Tweede Kamer met onze Minister van Justitie. Ook FEMKE HALSEMA is weer in beeld. Leuk om haar weer eens terug te zien. Het is alweer een tijdje geleden dat ik even met haar heb meegelopen vanuit de Florin & Firkin.

Donderdag 4 november 1999. 00.18 Na een beeld van de Hoge Raad der Nederlanden op de Lange Voorhout in 's-Gravenhage in beeld te hebben gekregen is de verbinding weer verbroken. Even kwam het mondelinge bericht door dat de Minister van Justitie een aantal verzoeken uit de politiek op de lange baan heeft geschoven. Als ik zo kijk naar de c.v. van Alouis met de opmerking: "Gedurende de afgelopen 3 jaren ben ik - via een 6-tal grootschalige SAP-projecten - bijna fulltime betrokken geraakt bij veranderingsmanagement" begin ik mij af te vragen wat hiermee is aangeduid. Uiteraard ben ik geïnteresseerd in deze zogenaamde 'SAP-projecten'. Bij het nalezen van deze brief doet het mij deugd dat Alouis niet met die 'sapman' is aangeduid, maar een limonadefabrikant uit België. Daar ben ik ook eens met mijn 'partners' geweest na een bezoek aan de Open Universiteit in Heerlen. Zij hebben mij - en zichzelf - toen nog in een chique restaurant in de omgeving van Hasselt op kikkerbilletjes getracteerd. De rekening bleek later door NIOW-Talen B.V. te zijn betaald. Ik kan mij in dat verband dus wel voorstellen dat Benk Korthals op dit moment andere prioriteiten heeft dan de politiek. Ik kan mij namelijk niet herinneren dat ik mijn toenmalige procuratiehoudster had opgedragen die betaling te voldoen. Wellicht zal Jonkheer Carel van Nispen tot Sevenaer de heer Korthals thans ongetwijfeld bij dit soort aangelegenheden van dienst kunnen zijn. Die zaak staat nog beschreven in mijn rapportage aan Winnie Sorgdrager, dienaangaande.

De voormalige collega van ons aller Doña Mariscal de Gante. Ik zie haar thans eveneens regelmatig op de televisie, zodra er uitzendingen zijn uit de Cortes. Hier moeten we gauw naartoe zodra we in ons eigen vliegtuig kunnen stappen. Ik hoop dat dat niet lang meer duurt. Het is toch te gek voor woorden dat de Vice President van een wereldwijd bekende holdingmaatschappij nog met het openbaar vervoer moet reizen. In Hotel Triton keek men zijn ogen uit toen ik van de bushalte terugkwam om voor jou nog zo'n reader over de belastingherziening op te halen. Daarbij was ik inderhaast ook nog een keer over een bank gestruikeld, die niet uit de weg wilde gaan. Ja ja, het is me wat, mevrouw Halbertsma. Zodra Benk terzake is uitgewerkt op de Lange Voorhout ga ik er graag weer eens een keertje langs. Uiteraard ook bij mijn vrienden op de Britse en Spaanse ambassades en het Hotel des Indes. Om even bij te praten "like Sancho Panza did". Nadien breng ik dan graag weer eens een bezoek aan het Suideras in Vierakker.

Uiteraard ben ik wel zeer benieuwd naar de activiteiten van het Centro Internacional de Formación Empresarial-cife. Dit bedrijf heeft immers hetzelfde logo als NIOW Talen had. In de brochure met dat logo staat mijn foto. Het grote publiek zal mij daarom automatisch met dat bedrijf associëren. Gezien alle ontwikkelingen rond het IRT ligt het voor de hand dat mensen gedacht kunnen hebben dat ik daar iets mee te maken had. Mijn naam komt ook voor op enkele duizenden 'bewijzen van inschrijving' voor de cursussen van het FSI en NIOW-Talen B.V. Annabel heeft dus het juiste voorbeeld gegeven in Engeland door met de billen bloot te gaan. Ik ga er derhalve vanuit dat alle verantwoordelijken op dat gebied van opleidingen door de Hoge Raad worden gehoord. Het Europees Hooggerechtshof en de Magistrate of London hebben immers ook recht op duidelijkheid over mijn positie terzake. 01.10 Ik zie nu de vijftig meest vermogende Nederlandse families op het scherm voorbij trekken zoals gepubliceerd in het magazine Quote en zie dat Sylvia Tóth slechts de 59ste plaats inneemt. Daar ben ik zeer gelukkig mee. We dienen immers een zorgvuldig afgewogen aandelenpakket in de holding te krijgen waarbij ik niet uitsluitend van mevrouw Tóth afhankelijk wens te zijn. Trek maar zoveel mogelijk venture capitalists aan. Vooral om Cervantes Air nu samen in de lucht te krijgen nu Air Holland surséance van betaling heeft gekregen. Het wordt wederom dezelfde operatie: afslanken en opnieuw beginnen. Een dergelijke ervaring heb ik ook met de voormalige Volksuniversiteit te ROTTERDAM. In goede samenwerking met mijn toenmalige districtleider EDUARD LEIJTEN heb ik toen een alternatieve volksuniversiteit opgezet onder hetzelfde logo als het CIFE. Deze activititeit werd een doorslaand succes en vond plaats in een school in de buurt van de Heemraadsingel. Mijn financieel beleid bleek deugdelijker dan van die Volksuniversiteit. Door centralisatie werd er gigantisch op de overhead bezuinigd. Het is nu overigens de eerste keer geweest dat ik met genoegen naar Barend en Van Dorp heb gekeken op RTL5. Zij hebben nu in ieder geval een onderwerp bij de kop gepakt dat ook míjn aandacht heeft: beleggen. Ook was hun interviewtechniek minder agressief. Wellicht heeft het interview met Hans van den Broek hen aan het denken gezet. Met name Hans Van den Broeks opmerking 'Ik weet niet hoever uw dossierkennis reikt' moet hen stof tot denken hebben gegeven. In de lijst van 50 vermogendste miljonairs zijn geen criminelen opgenomen. We kunnen hiermee dus aan het werk. 02.05 Ik zie de terugkeer van staatssecretaris Ybema uit Cuba op de herhaling van het journaal. Tevens is Fidel Castro in beeld gebracht tijdens een toespraak van 5 1/2 uur. De heer Ybema verklaarde dat hij zich moeilijk kan voorstellen dat Castro zich iets aantrekt van een bezoek van een Nederlandse handelsdelegatie. Ik denk dat hij onze invloed dan aardig onderschat. 10.00 Ik heb weer verbinding met het internet. De headlines: Vanaf morgen kunnen alle studenten gratis op internet. De site geeft onder meer informatie over studie en carrière, bedrijven, vacatures en stageplaatsen en biedt een internetdatabank met duizenden cv's voor studenten die op zoek zijn naar een baan of een stageplek. Bedrijven kunnen daaruit putten om hun vacatures in te vullen. Ik neem aan dat ICT zich thans bij de holding heeft aangesloten. Zoniet, dan dient er ook in dit opzicht onmiddellijke actie te worden genomen. Wij staan bij de Informatie Beheer Groep IBG in Groningen immers ook uitstekend bekend. De koppeling met ons internationale netwerk is dan gauw gelegd. Dat levert ogenblikkelijke internationale werkgelegenheid op voor onze studerende jeugd. C&A-familie de allerrijkste van Nederland. 11.52 Er komt nu weer een trein langsgereden. Een kort toetersignaal. Zo mag ik het horen. De RENFE weet nu immers ook waar ik mee bezig ben, nu ze weten dat ik ook graag 'met treintjes' speel. Net als Alberto Sampere. Hij heeft mij tijdens zijn bezoek aan Maarn nog een treinstelletje cadeau gedaan. Over dat bezoek aan Nederland kan ik je ook een heel verhaal vertellen. Hij logeerde met zijn toenmalige echtgenote en zijn dochter Cristina, die nog beschreven staat als directeur van het instituut in Puerto de Santa María, in een hotel aan de Welgelegenlaan in DRIEBERGEN. Zijn presentatie heb ik ook nog op video. Ook maar uitnodigen voor het congres, entonces. Je ziet wel. Er is hier nog heel wat werk aan de winkel. In dat verband is het zinvol om af en toe ook eens bij de familie Brenninkmeyer een nieuwe pantalon aan te meten. Die familie is immers ook een goede klant van Instituut Blankestijn. Bied ze ook maar een participatie aan in de holding. Met de familie Fentener van Vlissingen (8,5 miljard gulden) heb ik nog geen contact kunnen leggen. De heer Van Hoeckel is namelijk verdwenen van de Cerrado de Calderón. Ik kon zijn kantoor niet meer terugvinden. De bar Sin Problema is trouwens veranderd in Bourbon Street. Dat is een goede zaak. Zo komt de familie Van der Heyden genaamd de la Bruyère ook weer in beeld middels een zijtak van de familie. De groep meest gefortuneerde Nederlanders bezit volgens het zakenblad Quote een totaal vermogen van 156,4 miljard gulden, 20 procent meer dan in 1998. De top-25 is met een vermogen van bijna 79 miljard gulden goed voor iets meer dan de helft van dat totaal. Daar kan dus wel iets af voor ons bedrijf. Bovendien is het nog lucratief ook. Ze kunnen dan gelijk meedoen aan het congres en alle activiteiten in Latijns Amerika. Koop jij het blad maar, want ik weet niet of ik dat hier kan krijgen. In El Corte Inglés misschien. Dat zie ik vanmidag wel. Mogelijk functie Lubbers in WWF. Oud-premier Ruud Lubbers (60) krijgt mogelijk een functie in het internationale bestuur van het Wereld Natuur Fonds. Leuk. Dan kan hij gelijk gaan samenwerken met onze financieel-economisch directeur Hans Wijers. Ik heb van de heer Wijers immers geen reactie meer ontvangen op mijn laatste brieven, die ik voor de goede orde hier nog een keer herhaal: Employability. Zet die Cervantes Award dus ook maar op het actiepuntelijstje. Hij kan worden uitgereikt na afloop van het congres. Dat kan Hans Wijers dan het beste doen. Hij heeft immers ook nog de volgende brieven ontvangen: Business Plan, Starter van het Jaar, Uw bedankbrief en tenslotte Adreswijziging. Zet hem dus maar aan het werk. Er is genoeg te doen. Onder meer in verband met het volgende: Easyjet wil Air Holland. Ik heb vastgesteld dat Mr. Pannevis een collega is van Mr. L. van Apeldoorn. Ik heb met de heer Boogaard ook eens ooit zaken gedaan met een advocaat met die naam. In 1982, geloof ik. Hij had zijn kantoor in Utrecht Overvecht. Het betrof in die tijd het instituut Eurodidakt - thans gevestigd in de onmiddellijke omgeving van Research voor Beleid - in Leiden. Dit instituut bracht onze taalcursussen van toendertijd Hfl. 298,- op de markt tegen de prijs van Hfl. 198,-. Mede hierdoor ben ik toen een groot marktaandeel kwijtgeraakt. Dat neemt niet weg dat ik er thans mee instem dat de heren Pannevis en Van Apeldoorn alles in het werk stellen om het bedrijf in onze holding onder te brengen. Easyjet kan hierin participeren als aandeelhouder. De heer Heppener dient echter het heft in handen te houden en Cervantes Air conform de richtlijnen in Easystart en overige emolumenten van mijn businessplan te handelen. Ik erken hiermee de fout die ik t.a.v. Eurodidakt heb gemaakt. Laat dat maar weten aan Alouis. Dat neemt niet weg dat ik wel geïnteresseerd ben in dat kantoorpand in Leiden. Althans voor de luchtvaartmaatschappij. De weg naar Zuid- en Midden-Amerika is nu immers opengelegd. CNV ziet deelname Cuba-missie als 'doorbraak' . De 'hele wereld' kent het Nederlandse poldermodel. Dat is dus weer een paars succes. Dat wil ik hier dus wel even kwijt. Zet maar in de krant! De uitslag rond de vraag "Is ophef rond Peper terecht?" in de NRC zal uitkomen op 75% ja en 25% nee. Wat mij betreft is de positie van de heer Peper niet aan de orde. Ik ben echter wel van mening dat situaties als beschreven in de inleiding van deze brief aangaande Feike Salverda's programma Eerst zien thans definitief tot het verleden moet worden gerekend. Ik zie nu in de NRC dat er in de Tweede Kamer precies zo over is gesproken: CDA komt niet toe aan scherpe vragen aan Peper. GroenLinks-woordvoerder Halsema (Femke) heeft in de Kamer onderstreept dat er wel eerst "duidelijke bewijzen" op tafel moeten komen voordat de positie van Peper ter discussie kan worden gesteld. Er is in ROTTERDAM in ieder geval een Bureau Integer Handelen opgericht. Dat is ook een paars initiatief. Die zaak kunnen we dus als afgedaan beschouwen en weer verder gaan tot de orde van de dag. Van KPN Telecom kreeg ik het bericht dat mijn mobiele telefoon buiten gebruik is gesteld. De Postbank heeft niet bijtijds de betalingsherinnering voldaan. Ik heb hieromtrent vanmiddag via telefoonnummer 0800 0507 gesproken met mevrouw Van der Endt en haar laten weten dat ik nu het risico loop te worden lastig gevallen. Dit risico is dus bij deze geheel en al voor rekening van KPN Nederland. In een dergelijk geval verdient het aanbeveling eerst te bellen voordat er betalingsherinneringen worden verzonden. Een mobiele klant is immers overal ter wereld bereikbaar. Een slechte zaak voor het bedrijf. Laat dat maar weten aan Wim Dik. Ik ontving bijgaand faxbericht uit Luxemburg. We hebben nu dus een belangrijk actiepunt: Cervantes Air in De Lucht. Succes ermee! Dan ga ik thans naar het Teatro Cervantes. Bijlagen: Faxbericht ING BARING PRIVATE BANK d.d. 4-11-9 gedateerd 3-11-9 met routebeschrijving.

5 NOVEMBER 1999 NET 6

ALL RECHTEN VOORBEHOUDEN