31 oktober 1999. Betreft: BEGROTING. Kenmerk: JH/LH991031. Dear Elizabeth, Zondag 31 oktober 1999. Vanmorgen heb ik een begin gemaakt met een begroting. De huur van het congrespaleis komt inclusief tentoonstellingsruimte op zo'n kleine Hfl. 120.000. Dat betekent bij 2000 deelnemers een noodzakelijke dekkingsbijdrage van Hfl. 60,- per deelnemer. Dit betreft uitsluitend de dekkingsbijdrage voor het congrespaleis. De overige kosten dienen nog te worden begroot. Ik neem aan dat de ING hiervoor wel garant kan staan. Ik zal het aan John Kerckhoffs voorstellen. Voorts geeft het boekje ¿Algo más? een aardig beeld van de Spaanstalige populatie. Ik heb de gegevens in een database verwerkt:

 Land

  Spaanssprekenden

 Mexico

  92.000.000

 Spanje

  40.000.000

 Argentina

  34.000.000

 Colombia

  34.000.000

 USA

  30.000.000

 Perú

  23.500.000

 Venezuela

  21.000.000

 Chile

  14.000.000

 Ecuador

  11.500.000

 Cuba

  11.000.000

 Guatemala

  10.000.000

 Bolivia

  8.000.000

 República Dominicana

  8.000.000

 Honduras

  6.000.000

 El Salvador

  5.500.000

 Paraguay

  4.500.000

 Nicaragua

  4.000.000

 Puerto Rico

  3.500.000

 Costa Rica

  3.000.000

 Uruguay

  3.000.000

 Panama

  2.500.000

 Totaal

  237.000.000

Dit is dus onze markt. Over de populatiegroei zegt het boekje het volgende in les 1.
"El español, lengua mundial

1. ¿Cuantós hablan el español como primera y segunda lengua?
A principios del siglo XXI, según el famoso escritor colombiano Gabriel García Márquez, más de 400 millones de personas hablan español. Más de 300 millones hablan el español como primera lengua o lengua materna. Con este número de hablantes, el español es el cuarto idioma del mundo.

2. ¿Dónde se habla español?
Los hablantes de español viven en una superficie de unos 19 millones de kilómetros cuadrados. Se habla español como primera lengua en España y en muchos países latinoamericanos. Además, en los Estados Unidos hay más de 30 millones de habitantes de origen hispánico. De estos 'hispanics', el 37% no sólo habla inglés sino también español.

3. ¿Se entienden los hispanohablantes?
Hay diferencias entre el español que se habla en los distintos países y regiones. Son sobre todo diferencias de vocabulario y de pronunciación. A pesar de estas diferencias, los hispanohablantes generalmente se entienden sin problema.

4. ¿Hay mucho interés por el español?
Se enseña español por todo el mundo. Y el número de alumnos de español aumenta cada año espectacularmente. Se ofrecen cursos de español en las escuelas y centros de lengua en España en otros países de habla española en muchos países de todo el mundo."

Voor deze informatie ben ik Kees en Marc zeer erkentelijk. Kees van Esch is mij in 1979 nog zeer ter wille geweest bij de opbouw van mijn docentenbestand. Met Marc van der Linden uit België heb ik ook altijd een leuk contact gehad. We hebben ooit aan de bar van een Nijmeegs café het idee gelanceerd om nascholingscursussen voor docenten Spaans te organiseren. Marc heeft dat idee serieus opgepakt en er een bijna jaarlijkse traditie van gemaakt in het Belgische Han-sûr-Lesse. Vier jaar geleden heb ik hem nog de volgende brief gezonden in het kader van mijn genealogiestudie: M. Van der Linden. Departement MMC. Universitaire Campus DIEPENBEEK - België. 25 juli 1995. Hetzelfde bericht heb ik hem ook per fax doen toekomen. Ik zal deze direct betrokkenen dus ook op mijn lijst van genodigden plaatsen, waarmee ik vandaag een aanvang zal maken in een map met verschillende categorieën. Vannacht heb ik nog even 'gesurfd' en vastgesteld dat het niet meer nodig is om alles verder uit te werken. Het archief legt immers alles vast wat er aan informatie is geraadpleegd. Alleen de hoofdzaken stip ik aan. Zo vermeldt 31 oktober vandaag: "http://krant.telegraaf.nl/krant/vandaag/teksten/fin.cuba.html" Het betreft bijgevoegd artikel over de Nederlandse handelsmissie naar Cuba, waarvan hier met instemming is kennisgenomen. De websitehouders van de geraadpleegde sites weten dus exact welke informatie ik van hen heb overgenomen. Ze mogen dus allemaal meedoen met de business. Van Carmen Ciudad heb ik nog een pakket aan informatie meegekregen, waaronder het boek over Torremolinos. Ik zal het je morgen doen toekomen. Dit is dus géén relatiegeschenk, maar blijft gewoon eigendom van ons bedrijf. PEDRO FERNÁNDEZ MONTES is gekozen als burgemeester. Ik heb ook nog het artikel over het afscheid van Hans Blankert gelezen. "Hij roemt het vertrouwen dat de laatste tien jaar tussen de sociale partners is gegroeid. In 1989, toen hij namens de metaalwerkgevers in een Noordwijks hotel cao-onderhandelingen voerde, gebruikte hij een strandwandeling om met zijn tegenspeler Hil Peperkamp van de oude Industriebond FNV een deal te maken. Tijdens de wandeling, terwijl de rest van de delegatie met de handen in het haar zat, bereikten Blankert en Peperkamp een cao-akkoord. De moeizame economische groei schreeuwde om een nieuwe koers." "Paars verademing" staat er in de krant. Laten we dat maar zo houden. H.G. Ik ga nu naar Mijas met de bus.

1 NOVEMBER 1999 ELIZABETH

ALL RECHTEN VOORBEHOUDEN