22 oktober 1999. Betreft: WISSESDWINGER. Kenmerk: JH/LH991022. Dear Elizabeth, Donderdag 21 oktober 1999. Liefde is... ...je fantasie de vrije loop laten. Dat doe ik met veel plezier, maar wel gebaseerd op feiten. De witte Citroën staat weer in de straat en de Fiat Uno 'también'. Verder loop ik verder mijn brieven na vanaf 'La quatorze Juillet'. Ik heb er geen bezwaar tegen als mijn Franstalige collega verder bij mijn keuzeproces wordt betrokken. Ik vraag mij of of je met Harry Mens in zee bent gegaan. Hij is nog steeds zeer actief in Noordwijk. Vooral in 't Elfde Gebod: U zult genieten! Ik heb zijdelings vernomen dat hij Hans van den Broek in zijn programma Businessclass heeft binnengehaald vorige week. Ik ben niet zo gelukkig met al die televisie-optredens van mijn beoogde voorzitter van de Raad van Bestuur in Nederland. Ik hoop dat hij gauw mijn werk kan overnemen. Paul Riegen heeft naar mijn idee op dat punt nog de beste inzichten. Hij zit dicht bij het vuur. Laten we samen alle financiële aangelegenheden samen maar weer eens bespreken op de oude vertrouwde wijze. Er zullen nog heel wat spreadsheetjes gemaakt moeten worden. Wellicht kan mijn Twentse buurman uit de praatgroep ons hierbij behulpzaam zijn. Ik hoop dat je de gelegenheid hebt om dat op 16 november samen met mij uit te werken. Zet maar vast iemand aan het werk met alle projecten. Ik zal dan ook een afspraak maken met de medewerker van de ING Barings uit Luxemburg. Ik denk dat hij het beste bij mij op bezoek kan komen. Dan zal ik het licht omarmen. Het boek dat ik nu aan het schrijven ben is overigens ook veel geld waard naar mijn idee. Ik denk dat we dit ook maar eens moeten publiceren.

Vrijdag 22 oktober 1999. 13.00 Ik heb de heer Stromer van de ING in Strassen aan de telefoon gehad. Hij belt mij terug voor een afspraak in Marbella op 11 of 12 november. Hij heeft mij ingedeeld bij de categorie 'beleggingen boven de Hfl. 500.000,-). Dat moet nog worden hard gemaakt. Vandaar dat ik de volgende actiepunten heb genoteerd na doorlezing van mijn brieven tot en met 31 juli 1999: 15 juli: Andrew Neil - former Sunday Times Editor - inschakelen in verband met zijn uitspraak 'He or She who laughs last laughs longest' before BBC Television 8-10-96. 16 juli: Fax naar Wim Kok met kopie brief Milagros i.v.m. geplande congres. Drs. A. Piet, directeur Johan Enschedé Stamps, lid Baak-kring, uitnodigen eerste euro's tijdens Congres 2000 aan de organisatoren aan te bieden. 17 juli: E-mailtje aan Kees van Esch vanuit Spanje. Achmea opnemen in Cervantes Communications. 20 juli: Jan Wokke van KPMG (Alkmaar), Mark Knapen van EasyStart en Marco de Jong van de ING beginbalans van de holding en de werkmaatschappijen laten vaststellen conform hun toezegging tijdens de Starter van het Jaar, alsmede de waarde van mijn boek. Jan Wokke heeft toegezegd een financieel expert in te schakelen om het financiële gedeelte van het businessplan rond te maken. Mr. H. Koning, (Henk) oud-president van de Algemene Rekenkamer aantrekken in het bestuur van de holding. 21 juli: Hans van den Broek uitnodigen in het bestuur. 22 juli: Daniel Cooke inschakelen bij de opbouw van Cervantes Air.. Wellicht zijn er vanuit de Monarchist League wel enige bestuursleden te recruteren voor de European Cervantes Foundation. Mr Foreman is al op de hoogte. Ook aangaande de holding. Laten we graaf Tolstoy ook maar uitnodigen. Uiteindelijk heeft hij ook een bekende schrijver in de familie. Bezoek aan Floors Castle te Schotland. 23 juli: account number 66834465 NatWest checken. Samenwerkingsgedachte met ETON COLLEGE uitwerken. De heren Dyson en Tristen van Warwick Business School uitnodigen op het congres. Zij kunnen een bijdrage leveren inzake the European Integrated Management Project "in order to establish more Dutch-British-Spanish collaboration programs within the 'Cervantes Project'". Idem Philip Homer, Stratford-upon-Avon en Dolphine Grijns. Tevens de Stichting Congres Spaans te Houten. 25 juli: Wim Dik uitnodigen in het Bestuur. K. Eric Kroes uit Ternaard uitnodigen bij aandelentransactie in Marbella (ik heb zojuist, 22/10 11.00 uur) de heer Stromer van de ING Barings aan de telefoon gehad in Luxemburg. Hij belt terug voor een afspraak. Nieuwe film produceren: 007 op de Vierdaagse. De heren Jonkhart en Ariëns, v/h NIB, uitnodigen als investeerder. 26 juli: Nina Brink van World On Line inzetten bij de opbouw van CERVANTESONLINE en CERVANTESCOMMUNICATIONS. 27 juli: Dick Benschop dossier doen toekomen. Rachid verzoeken koning Mohammed mijn verontschuldigingen over te brengen voor mijn afwezigheid tijdens zijn vaders begrafenis in Rabat. Manager aantrekken voor taalcurssen Spaans op de Engelenburg, Inge Post wellicht of Monique Friesz. 28 juli: Leon de Winter inschakelen bij produktie nieuwe film van CERVANTES PRODUCTIONS als nieuwe werkmaatschappij van de holding. Endemol mag meedoen. Cervantes University oprichten. 30 juli: "Residentiële taaltrainingen Spaans voor koninklijke families en aanverwanten" laten organiseren op de Engelenburg te Brummen. Nicola Formby inzetten in de nieuwe Bond-produktie 'Operatie Spider'. Tom Westermeyer uitnodigen de Lady Jane in the business in te brengen. Regina Coeli haar activiteiten Spaans laten afsplitsen naar Instituto Cervantes Benelux op de door mij aangegeven wijze. Samenwerkingsovereenkomst tussen de Baak en het Cervantes Management Centre opstellen. Doe je best!

23 OKTOBER 1999 KWARTETTEN TER ATTENTIE VAN DRS E.H. HALBERTSMA