3 oktober 1999. Betreft: REÜNIE Kenmerk: JH/LH991003. Dear Elizabeth, Nijmegen, zondag 3 oktober 1999. Het was gezellig gisteren tijdens de reünie op de Dukendonck. Ik trof er de volgende oud-klasgenoten: Henk Aerts, Jan Ariaans, Ben Arts, Hans Derksen, Carel Jansen, Harrie Janssen, Gilbert Kegels, Gerrit Kusters, Jan van Rossum en Peter Verdijk. Een klein select gezelschap dus. Burgemeester Dick Wijten van IJsselstein had zich schriftelijk verontschulldigd vanwege 'gemeentelijke' verplichtingen. Carel Jansen heeft op 4 juli 1971 nog deelgenomen aan mijn eerste verlovingsfeest in Torremolinos.

Zijn broer Peter werkt - naar zijn zeggen - samen met Hans Blankert in de Malietoren bij het VNO-NCW. Carels oudste zoon is gespecialiseerd in de organisatie van congressen. Carel is zelf persoonlijk zeer geïnteresseerd in de ontwikkeling van mijn Europees Onderwijssysteem, waarvan ik melding heb gemaakt in een van mijn brieven aan onze voormalige staatssecretaris Netelenbos. Ik heb dat gisteren aan mijn oud-collega's gemeld. We moeten daarmee immers aan de basis beginnen. De heer Jan Ariaans was dermate enthousiast over mijn ervaringen in het Verenigd Koninkrijk dat hij spontaan aanbood om Her Royal Majesty the Queen te bellen. Ik heb hem daartoe toestemming verleend. Weldra kreeg hij BUCKINGHAM PALACE aan de lijn. Zoals gezegd zal ik er geen gewoonte van maken, maar uiteindelijk dienen We wel die kritische massa te bereiken welke moet leiden tot het beoogde SUCCES! Onze bovenmeester liet weten dat hij belde 'for' Mr. John Van der Heyden, in plaats van 'on behalf of'. Met het gevolg dat men klaarblijkelijk naar mij op zoek is gegaan in het paleis. Na verloop van tijd werd het gesprek namelijk - volgens de heer Ariaans - afgebroken. Reden waarom ik met Peter Verdijk even naar 'huis' ben gegaan om mijn laatste exemplaar van Lettes to Diana, met bijlagen te gaan halen. Deze heb ik nadien - tezamen met mijn ervaringen terzake - aan de groep getoond en - vrij gedetailleerd - uiteengezet. Gedurende deze 'sessie' werd er aan de buitendeur gebeld. De heer Ariaans heeft daaropvolgend - in een enigszins opgewonden situatie (alleen Gilbert Kegels ging rustig en onverdroten door met de catering van Franse, beschimmelde een onbeschimmelde, kaas en wijn uit het land van Jacques Chirac en diens trawanten) - de groep in kennis gesteld van het onverwachte bezoek. Het was de bezoeker - naar zijn zeggen - bekend dat er een reünie in het gebouw plaatsvond van een groep uit 1969.

Hij heeft daarbij laten weten dat de hele wijk Tolhuis was afgezet en werd gecontroleerd. Dat deed mij deugd uiteraard. Mijn voorouders leefden immers van de tolgelden uit het nabijgelegen pand alsmede te Tolkamer bij ons voormalige familiekasteel Doornenburg, alwaar de Rijn ons land binnenkomt.

Het is hier nu inmiddels ook een beetje helder geworden dat ik verloofd was met The Princess of Wales en welke warenhuiseigenaar verantwoordelijk is voor haar overlijden. Ik heb de groep uitgenodigd over vijf jaar naar Torremolinos te komen. Dan kan de bijeenkomst op ons jacht plaatsvinden. Desgewenst kunnen we dan ook met de Baron van der Heyden naar de loswal aan het Maas-Waalkanaal varen in Weurt. Dan hoeven de heren niet zo ver te vliegen. Volgens de jongste opiniepeiling zou Labour als er nu verkiezingen zouden worden gehouden zijn meerderheid in het Lagerhuis nog vergroten en Tony Blair is uitzonderlijk populair. Vervolgens schetst de heer Hilterman een beeld dat weinig blijk geeft van zicht op de realiteit. Het lijkt mij derhalve weinig zinvol zijn opmerkingen aangaande de activiteiten van de dame die de gehele Spaanstalige wereld in 1982 tegen zich in het harnas heeft gejaagd verder in deze brief te vermelden. Wel hecht ik grote waarde aan de brief van 19 juni 1997 van Mrs J.I. Begbie van het Western European Department van het Foreign & Commonwealth Office te Londen, met de tekst:

"Dear Mr Van der Heyden. Thank you for your letter to the Prime Minister and enclosing your brochure. I note that you are setting up the headquarters of your institution in Stratford-upon-Avon. It was kind of you to congratulate the Prime Minister on his appointment. Yours sincerely, J.I. Begbie (Mrs), Western European Department."

De heer Hiltermans hypothese als zou Tony's succesvolle beleid voortbouwen op de basis die mijn voormalige collega baronesse Thatcher zou hebben gelegd, kan gevoeglijk naar het rijk der fabelen worden verwezen! Over Frankrijk heeft hij een nog armzaliger verhaal. Hij meldt terecht dat het land gebrek heeft aan overtuigende sterke leiders. Daarvoor is er nog slechts één oplossing: opnieuw een koning op de troon. Dat heb ik al eerder bekendgemaakt. Ik ben echter niet van plan om met voortdurende regelmaat op de Arc de Triomphe te gaan staan. Er zullen toch ook nog wel anderen zijn die mijn voorbeeld kunnen volgen, alsmede dat van 'oudoom' Karel. Jan Janssen heeft er al eens eerder de tour winnend afgesloten. Ik stel het derhalve zeer op prijs dat Carel mij gisteravond een lift naar Den Duckenburg heeft gegeven. Vanmorgen vond ik nog het volgende berichtje in mijn tekstverwerker: Knijff & Partners 28 februari 1995.

Het doet mij dus deugd dat deze brief zijn uitwerking gisteravond niet heeft gemist. Vanmiddag ga ik op bezoek in het Militair Tehuis Bronbeek in Arnhem teneinde iets meer te vernemen van oud-burgemeester Drijber uit Malang en voormalig Generaal Karel van der Heyden (de eenogige), onze goede oude kameraad van Z.K.H. Koning Willem III uit Atjeh. With loving regards again, John L. Van der Heyden. Bijlagen: Adressenlijst klas 5c Peter Kaniskweekschool Nijmegen 1969. Brief JH/JA991003 d.d. zondag 3 oktober 1999. CC JA.

5 OKTOBER 1999 BROMBEEK