2 oktober 1999. Betreft: MERITOCRATIE. Kenmerk: JH/LH991002. Dear Elizabeth, Nijmegen, zaterdag 2 oktober 1999. Liefde is... ...elkaar vast houden. Bij deze. Deze morgen werd ik via het medium radio verblijd met het schone lied 'Het is moeilijk bescheiden te blijven'. Dat is inderdaad een zeer zware opgave. Dat heeft burgemeester Roukens van Nijmegen nog aan den lijve ondervonden. Het was rond het jaar 1703 dat hij op de binnenplaats van zijn eigen stadhuis werd onthoofd. "Dat kan ik mij goed voorstellen", was de reactie van mijn sectie Engels, toen zij de scherpe gelijkenis waarnam van één van zijn nazaten die thans op het Jonkerbos begraven ligt (Theodorus Roukens 7-06-1905/2-10-1983 - Johanna Christina Roukens van den Broek 14-11-1903/21-07-1991).

Het is - wellicht - één van de oorzaken geweest van een ongebreidelde bescheidenheid die zich nadien van De Familie had meestergemaakt. Het is jouw verdienste geweest om mij te inspireren mij van dat juk der bescheidenheid te ontdoen, hetgeen ook gelijk tot stevige aanvaringen met mijn eerste schoonfamilie heeft geleid in de eerste jaren van dit laatste decennium van dit millennium. Ik heb er geen bezwaar tegen als je de door mij voorgestelde persconferentie op Schiphol omtrent de ware toedracht van de ontwikkelingen rond de prinses van Wales uitstelt tot 18 november 17.00 uur. Dat biedt jullie wat meer ruimte om de voorbereidingen hiertoe goed uit te werken. De rust kan ik goed gebruiken aan de Zuidkust. Dat neemt niet weg dat ik over dit thema ook met Bob en Ida van gedachten wil wisselen. Ik heb Ida in de loop van de tijd al verschillende enthousiaste verhalen over jou verteld, waarop zij heeft gezegd "Breng haar eens mee". Ik vind echt dat we dat een keer moeten doen. Echter niets zonder plan (om bij jouw denken aan te sluiten), we worden in Madrid immers ook nog steeds verwacht. Ik voel er veel voor om vanaf volgende maand een dag in de week op het Malaca Instituto te gaan werken op kostenbasis. Aangaande de voorbereidingen van de persconferentie hoop ik dat je over voldoende informatie van mij beschikt. Vandaag zie ik een tekening van rechtbankpresident mr. Röell in de krant. Het doet mij denken aan de contacten die ik met Jonkheer Röell heb gehad. Op dit moment kan ik de informatie niet zo snel vinden op mijn harde schijf, maar een belangrijke getuige in dit verband is de heer Dirk Tuin uit Boekelo. Hij is een goede oude collega vanaf het moment dat ik - samen met hem - heb gesolliciteerd bij de Stichting Leerplan Ontwikkeling te Enschede. Als voormalig extern adviseur van het bestuur van de VSOS is hij van bijna al mijn persoonlijke ontwikkelingen op de hoogte. Het lijkt mij goed hem bij de organisatie van de persconferentie te betrekken. Vanaf november 1995 heeft hij de volgende brieven van mij ontvangen: Uitnodiging, Instituto Cervantes Benelux, Advies Minister van Binnenlandse Zaken, Brief NAP/96-192 (1), Brief NAP/96-192(2). Die brieven luidden alsvolgt: BEB/DEUR/IEG96011581 en Mijn brief d.d. 17 januari 1996. Voorts Horoscoop en tenslotte: Kerstkaart. Samen verantwoordelijkheid dragen is dus inderdaad de sleutel tot huiselijk geluk. Ik hoop dat we Dirk en overige relaties als Tineke Netelenbos, Leonie Jansen en de hoogleraren Theo van Els en Gerard Westhoff dan ook op korte termijn op de Eikenhorst kunnen ontvangen bij de open haard. Die plek heeft mijn voorkeur boven de open haard van de Palmentuin hoewel ik daar nog steeds graag toef als ik Noordwijk bezoek. In mijn ooggetuigeverslag van Prinsjesdag 1996 heb ik voormalig Minister Van Dijk nog vergeten te vermelden. Bij het naderen van 't Goude Hooft kwam deze markante persoonlijkheid onze bus al tegemoet. Vandaag staat hij volop in de belangstelling inzake de afwikkeling van de Ceteco-zaak. Jouw advies om op de laatste plaats een financier te zoeken voor mijn plannen is een goed advies gebleken. Zeker gezien de praktijken bij de Provincie Zuid-Holland, waar de heer Van Dijk een meedogenloos oordeel over heeft geveld. Dit neemt niet weg dat ik van mening ben dat de regering zijn financiële verplichtingen dient na te komen in mijn richting. Ik trof ook aangehechte "liefdesverklaring" in de richting van onze grote vriend Sweder baron van Wijnbergen. Economiedecaan prof.dr. J. van der Gaag - die naam ken ik nog van het Arbeidsbureau te Utrecht - stelt hierin: "Sweders heeft ongetwijfeld ideeën om weer wat nieuws te doen met zijn leven. Liggen die plannen in onze lijn, dan kunnen er zaken worden gedaan." Ik houd er echter niet van als de heer Van der Gaag probeert onder mijn duiven te schieten. Ik vind het prima als hij zaken doet met nummer twee van EZ, maar uitsluitend namens het Dagelijks Bestuur van Instituto Cervantes Holding Limited. Na een lang leerproces lijkt de heer GBJ Hilterman vanaf vandaag ook op onze lijn te komen, zoals blijkt uit aangehecht artikel 'Links' op zoek naar de Derde Weg. Van onze goede vriend Marcel van Dam heb ik trouwens ook nog niets vernomen, nadat ik hem tijdens de kroon op het werk - in de onmiddellijke nabijheid van Yoyo Olivier - nog aan mijn brief heb herinnerd. Ik neem aan dat zijn vriend Witteman dat nog even heeft tegengehouden nu deze iets te ver is gegaan tijdens zijn gesprek met de Minister-President over het voorzitterschap van de Europese Commisie. Felix Meurders is inmiddels ook een goede bekende geworden in verband met onze contacten tijdens 'Spijkers met Koppen'. Direct - het is nu 15.05 - ga ik naar de reünie. Regelen is een kunst. Eenieder die onze beleidslijnen steunt is welkom in ons bedrijf. Ze moeten het echter wél verdienen. Dat is de essentie van

Meritocratie

Today I received a little statue of an angel carrying a red candle and a so called mistery present representing a peacock caring for three mushrooms from which two are broken down. My intuition tells me that this present must have a deep significance. It makes me think of a dear Lady and the broken hearts of two children who have my deepest concern. I think a lot of them. I hope it gives them some consolation and it will be a symbol of the new light. Tonight I will light the candle.

I'm solving a financial temporary problem, but I hope you will be able to come. The business plan I'm translating myself. I will bring it with me and come by train. Afterwards I will stay with you if you wish and follow you to England. In your country I can be appointed Earl. We had some more earls in our family, for example Karel (1749-1826), Senator in the Imperial Court of Napoleon in Paris (1810). Now I only can be called Sir. That would be a final solution of my personal problem and perhaps of yours as well. This would also be the end of a new fairy tale and a new chapter of the Bold and the Beautiful. There's only one problem: I'm ugly. Yours, Peter Pan.

Concerns: Core Business. In due course you need no heart surgeon anymore. After having reached a business agreement we can share our experiences. I will do the utmost to make it a success. So let it happen. You looked wonderful in New York. Mr Mac Knight has done a very good job. Please watch your health. Your Knight. The real one.

Date: 28 December 1996.
Concerns: Decision.
If we can reach a business agreement I will marry you.
If not, I will marry you too.
If you want. Yours.

I can inform that the continuity of British Monarchy has my Supreme Concern as a member of the oldest noble family of this continent that produced every Royal House in Our Continent. I am still prepared to marry the mother of Prince William. I have no problem with Her temporary relationship with Mr Al Fayed in order to raise a financial participation in the Business Plan Instituto Cervantes Netherlands, Belgium, Luxemburg, England and Wales.

"No wedding says Diana"
'A seance? No, we visited the sick'. I noticed that you visited a clairvoyant and Harrods brought a special delivery to KP in the colours of the Institute of English Studies. Nice of them. My competitor/concolleague in Madrid is the King of Spain. But perhaps you know the text of our national anthem: 'The King of Spain I have always honoured'. This song was written by Marnix van Sint Aldegonde, a close friend of William of Orange and Gaspar van der Heyden, the founder of the Nether-Dutch Church and fellow founder of the State of the Netherlands. He descended from the oldest noble family of Europe. It's a pity for Mr Dodi that he has not the high noble standards that I have.

And now their faces are purple as heather.
I think Mr Peter Jones, from West Horsley, Surrey has got the message. To be continued, but on a professional basis." Finally I have your sizes 5ft 10in and 36-24-36. Now I can buy you a red and orange dress. In April I visited the wedding dress department at Harrods. We call this 'learning by experience' in management terms.

ULTIMATE CHALLENGE:
SOLVING THE CONSTITUTIONAL CRISIS IN THE 'UNITED KINGDOM'
I have your best interest at heart.
With Love.

28 August.
A historical day. Welcome home again. It means to you a year of freedom. To me a year of new inspiration. A year of a new relationship with Britain. A new starting point. A new process. Forgetting Spain and Spanish for a while and concentrating on England and English. I look back with a great sense of satisfaction. I have learned to know you in a year. First by bying two books of Andrew Morton. Then newspapers in which I followed you and learned to know your world. As you stepped out of the royal household, I got into, although out of a humble atmosphere. You have been my inspiration to change. You inspired me to celebrate Christmas in the cradle of our royal family. You inspired me to found a new company in Britain with a world wide known name. You inspired me to invest all my money in a new relationship. You were - and still are - my invisible manager, the new partner on the other side of the sea. I learned a lot during the last year. First of all I learned to improve my English. I got new ideas, new thoughts and noticed that they are the same as yours. I even adapted your pronunciation after having seen and heard the video tape of your visit to Angola. I consider you as my spiritual sister or better: spiritual partner. You inspired me to come to England in April with a painting under my arms, representing a new organization. If it will become a family company. That will be your choice. I started the process and created the conditions. That process is still going on.
From: Letters to Diana, Princess of Wales

3 OKTOBER 1999 REÜNIE