12 september 1999. Betreft: CUMPLEAÑOS Kenmerk: JH/LH990912. Lieve Schat, Groningen, zaterdag 11 september 1999. Ik ben hier in Groningen op bezoek. Ik geloof niet dat mijn gastheer ooit op het Palacio de la Moncloa zijn opwachting heeft gemaakt. Het is in ieder geval weer reuze gezellig. Gisteren heeft hij mij nog meegenomen in de richting van de Blauwe Engel.

Achter op de bagagedrager - zoals Abraham Moszkowicz bij Willibrord Frequin - en uiteindelijk zijn we in Soestdijk beland.

Bijgaand tref je de kroon van hun spijskaart. Die kunnen we gebruiken voor ons logo, zoals afgesproken met Ed d'Hondt. Het is wel geen keizerskroon, maar ik doe het er wel mee. Maurits en MARILÈNE zijn hier niet meer werkzaam in hun café, maar het was wel aardig om daar even op bezoek te gaan. Gistermiddag heb ik de kopieën van de brieven HEYDENS WERK en JH/LH990910 voorgelezen en overhandigd. Vanmorgen werd Máxima op de televisie al nagebootst door Irene Moors. Het deed me uiteraard denken aan de Britse pers, toen er ook tal van foto's van mijn dubbelgangers verschenen. Dat idee lijkt thans door de Nederlanders te zijn overgenomen. Het is echter wel goed voor onze PR. Ik heb mjn gastheer vanmorgen onder het genot van een kopje koffie ook nog de volgende brief voorgelezen uit mijn 'London Report' van 22 december 1997: 14.00 Greenwhich Time: 'Letters' for Her Royal Majesty the Queen with the text: 22 December 1997. Ik lees vandaag de Volkskrant op pagina 9. Dinsdag 14 september wordt in Nijmegen museum Het Valkhof geopend door Hare Majesteit. Ik kan dus niet blijven slapen. Volgens de Volkskrant gaat er voor Nijmegen namelijk een oude wens in vervulling:

"Eindelijk heeft deze historisch beladen plek, waar ook nog in 775 de burcht van Karel de Grote verrees, zijn bestemming gekregen."

Nu de herbouw van de burcht nog. Dat past - historisch gezien - immers beter op die plek dan de schepping van de Amsterdamse architecten Van Berkel en Bos. Sorgdrager wordt voorzitter Raad voor Cultuur.

Zondag 12 september 1999
Gisteren onder de stralende Groningse zon - hij schijnt hier eveneens - een mooie fietstocht gemaakt naar Garnwerd aan het Reitdiep met een korte stop bij café
A.D. 1874 Hammingh.

Op de terugweg stuitten don Quichot en Sancho Panza - die al eerder de pose van een 'stalker' had aangenomen bij het schild van Don Quichot en Dulcinea - op een kudde schapen, aangevoerd door een zwart schaap.

De geschiedschrijver van deze vermakelijke geschiedenis vermag het niet aan het nageslacht na te laten welk vermakelijk gesprek zich nadien onderweg heeft voorgedaan toen zij dat zwarte schaap alweer enige kilometers achter zich hadden gelaten. Dat verhaal is immers ondergeschikt aan het bericht dat de trouwste supporter dezes heeft besloten eveneens in het huwelijk te treden en wel met een familielid van een lagere rang of stand dan tot op heden gebruikelijk in onze familie. Ik lees daartoe de Telegraaf van gisteren: De Belgische kroonprins Filip (39) heeft eindelijk de ware gevonden. Op 4 december trouwt Filip in BRUSSEL met de 26-jarige jonkvrouw Mathilde d'Udekem d'Acoz, de oudste dochter van een oud adellijk Belgisch geslacht. 'Royalty-watchers' verwachten dat het huwelijk van Filip met een keurig adellijk meisje zijn kansen op de troon nu aanmerkelijk zullen bespoedigen. Ik denk wel dat dat lukt. Mathilde's vader is kaarblijkelijk een collega van Luitenant-kolonel SBH Joseph Van den Put. Binnen het kader van de verdere ontwikkeling van onze organisatie lijkt het mij derhalve zinvol zijn brieven - met verwijzing naar mijn brief SPAANSE LES d.d. 5 september dezes in deze brief op te nemen.

"Paleis te BRUSSEL. Huis van Prins Filip. 12 september 1996. Geachte Heer, Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip gelast me U de goede ontvangst te berichten van uw brief van 31 juli jongstleden. Hierin nodigt U hem uit om toe te treden in het nieuw te vormen bestuur van de Stichting Cervantes Benelux vanaf 1 oktober eerstkomend. De Prins, die zeer gevoelig was voor uw wens om hem hierbij te betrekken, dankt U van harte voor uw intentie. Tot mijn spijt moet ik U echter meedelen dat het voor de Prins niet mogelijk is om aan uw verzoek te voldoen. Niettemin stelt de Prins er prijs op om U zijn beste wensen over te maken voor het welslagn van dit initiatief. Met oprechte hooachting, Luitenant-kolonel SBH Joseph VAN DEN PUT Adviseur van Prins Filip. Aan de Heer J.L. VAN DER HEYDEN Instituto Cervantes Benelux. De Wellenkamp 15-30. NL 6545 NM NIJMEGEN NEDERLAND"

Alsmede:

"Paleis te BRUSSEL. Huis van Prins Filip. 24 maart 1997. Gachte Heer, Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip heeft met veel aandacht kennis genomen van uw brief van 9 maart jongstleden. De Prins dankt U voor het vertrouwen dat U in hem stelt. Voor wat betreft uw aanvraag om steun te verlenen aan de oprichting van de European Cervantes Foundation, spijt het mij U te moeten meedelen dat de Prins hierop niet kan ingaan. Volgens de in voege zijnde voorschriften op het Paleis, is het immers niet gebruikelijk dat Leden van de Koninklijke Familie zich mengen in de oprichting van een vereniging. De Prins is ervan overtuigd dat U voor dit standpunt begrip kan opbrengen. De Prins stelt er prijs op om U langs deze weg zijn hernieuwde wensen voor succes over te maken bij de oprichting van deze Stichting. Met oprechte hoogachting, Luitenant-kolonel SBH Joseph VAN DEN PUT Adviseur van Prins Filip. Aan de Heer J.L. VAN DER HEYDEN Instituto Cervantes Benelux. De Wellenkamp 15-30. NL 6545 NM NIJMEGEN NEDERLAND"

De brief van 9 maart 1997 had dezelfde strekking als brief EUROPEAN CERVANTESFOUNDATION als vermeld in brief SPAANSE LES. Binnen het kader van de ontwikkeling van de Belgische paragraaf van dit beleidsplan dienen we dus met de komst van de Mechelse jonkvrouw rekening te houden. Gaspar van der Heyden kwam immers ook uit Mechelen. Daarvoor is het Cervantesplan het meest geëigende instrument. Zeker nu de aflossing van de wacht in BRUSSEL plaatsvindt. Ik zie naast deze horoscoop de advertentie met de tekst "Hans gaat, Frits komt. Een Buitenhof-tweeluik over een vertrekkende en een komende Eurocommissaris. Zondag 12 september: Hans van den Broek." Een op Hans gelijkende heer troffen wij vannacht nog - na een bezoek aan De Blauwe Engel - op het terras van café Soestdijk in de Groningse binnenstad. Ik hoop hem spoedig te mogen begroeten als lid van het bestuur van onze holding. Stort je hart maar uit. Dat doe ik ook bij tijd en wijle. Maar wel bij het juiste klankbord. Voor je het weet gaat een ander met jouw informatie lopen. Ik had hier een discussie omrent mijn 'onderduikperiode' in de tijd dat ik door criminelen werd lastig gevallen. Klaarblijkelijk heeft de massa nog niet door dat ik overdag in het Sint Radboud zat om 's nachts ongestoord mijn werk te kunnen doen. Cervantes heeft zijn boek ook in de gevangenis geschreven en Willem-Alexander is niet voor N.I.ET.S. op het Robbeneiland op bezoek geweest om daar de cel van Nelson Mandela te bezoeken. De heer T. Breuker heeft vandaag ten aanzien van het Cervantesplan enkele aanbevelingen gedaan: "Onderzoeken of je subsidies kunt krijgen van Den Haag, BRUSSEL, Madrid. Richt je daarbij niet op het nationale 'gedachtengoed' van Cervantes, maar op de universele waarden en normen van zijn strijd. Dat spreekt mensen aan omdat het herkenbaar is. Ik neem aan dat je dat al aan het doen bent middels Euro Cervantes Foundation. Zo niet, maak een lijst van elementen die de kern vormen van Cervantes' gedachtengoed en universele betekenis. Je zou, bv., een lezing (cyclus) kunnen organiseren met betalende bezoekers (laag bedrag) met als thema Cervantes als bruggenbouwer van de Europese Unie." Deze aanbevelingen heb ik in dank aanvaard. Ik hoop dat hij daar vanaf 1 januari van het jaar 2000 actief zijn bijdrage aan kan leveren. Het shirtje van Henley 'in my own colours' ben ik immers kwijt. Vrijdagavond heb ik in het café van Maurits en MARILÈNE een nieuw shirtje gekocht met het opschrift Soestdijk. Dat heb ik zoëven (15.39) aangetrokken. De Cervantespet houd ik daarbij op, met de klep naar voren in verband met het lied Glorious things of thee are spoken, dat via RTL5 de ether werd ingezonden. In dit verband viel mijn oog op het 'kopje' Rottweiler dood. Dit ondanks het feit dat dat lieve beesten zijn volgens mervrouw Hessing. Zodra er een Rolls in de uitverkoop is zal ik erover nadenken tot aanschaf over te gaan ter aanvulling van ons wagenpark. Liefde is... ... haar helpen met de koffer inpakken. Dat doe ik met alle liefde en plezier. Dat weet je wel. Ik moet het hier immers ook voor mijzef doen, voordat ik weer naar de Keizer Karelstad terugkeer op het moment dat Ruud ter Weijden met mijn witte Cervantespetje zat te zwaaien voor de televisie. Ik moet nog op tijd op Het Valkhof zijn aanstaande dinsdag. De reader van Harry en Ton heb ik in de trein gelezen. Mijn reacties komen wel in het boek. Dit schrijf ik hier dus niet op in deze brief. Er zijn klaarblijkelijk nog meer mensen geïnteresseerd in ons wel en wee. Bij het fietsverhuurbedrijf bij het Groningse NS-station had men overigens mijn papieren onder de naam Van der Meijden opgeborgen. Men vreesde op de Grote Markt dus al dat De Blauwe Engel volgende week ook in de Privé terechtkomt. Hetgeen mij niet zal verbazen aangezien ik bij die gelegenheid het sweatshirt doeg uit Earls Court Gym. Het Kasteel Dussen bij Werkendam is in de aanbieding. Dat lijkt mij ook wel een aardig onderkomen om mee te beginnen. Wellicht kan jij vast contact leggen of laten leggen met de heer P.C. van der Jagt, Postbus 16, 4250 DA Werkendam. Laat maar vast weten aan Nina Brink dat de European Cervantes Foundation i.s.n. belangstelling heeft voor dat kasteel en bied haar maar een participatie aan in 'cervantesonline'. Dat zal de echtgenoot van mijn beoogde PR-medewerkster in het Verenigd Koninkrijk ook op prijs stellen. Ons aller Petra Janbroers is op dat gebied immers wederom actief nu ik lees: Teren op roem van de ouders. De Graaf van Wessex is dus ook Van Harte welkom in ons bedrijf. Maar dat weet hij natuurlijk al. Aldus naar waarheid opgemaakt en voorgelezen. GRONINGEN, ZONDAG 12 SEPTEMBER 1999. INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED JOHN L. VAN DER HEYDEN Vice President

13 SEPTEMBER 1999 TERUG NAAR ZEE....

ALL RECHTEN VOORBEHOUDEN