29 augustus 1999. Betreft: THE DAY MY PARTNER DIED Kenmerk: JH/LH990829. Dear Elizabeth, Nijmegen, zondag 29 augustus 1999. Het laatste hoofdstuk beschrijft de dag waarop My Lady ten grave werd gedragen. Op advies van Ambassadeur Spencer bevond ik mij toen in Nijmegen en volgde de plechtigheid via de televisie. 8. Ik ben van mening dat de heer Christopher Andersen zich buitengewoon van zijn historische taak heeft gekweten. Veel meer commentaar op het boek dan hetgeen ik bij elk hoofdstuk onder opmerkingen heb vermeld lijkt mij op dit moment niet opportuun. Op enkele kleine details na, zoals de zogenaamde vermiste Fiat Uno, heeft de heer Andersen alle bij partijen bekende informatie tot een gestructureerd geheel samengebracht. Dit boek is de ene kant van de medaille en wat mij betreft de basis van een tweede werk met de titel The Day my Partner died. Daarom zal ik mijn brieven vanaf maandag 23 augustus jl. tot en met vandaag in één document samenvoegen en bijgaand doen toekomen.

Your King of Hearts,

Opmerkingen:

(1) Based on my candle of Canterbury Cathedral on the First of August 1996.
(2) I came on 20 April but will be back again (22-8-1999, 22.47).
(3) Ik heb hieruit opgemaakt dat Charles mijn brieven goed heeft gelezen; onze nieuwe President waardig.
(4) Op
'mijn' stoel van 20 april als ik mij niet vergis.
(5) Because I gave that royal title back to Her.

(6) De Spencers en Van der Heydens zijn al blood family sedert de middeleeuwen. Een huwelijk tussen John and Diana was daarom nog niet onmogelijk geweest. Het is binnen onze adellijke families zelfs gebruikelijk geweest dat neven en nichten met elkaar in het huwelijk traden.
(7) She understood the situation I may suppose.
(8) That will be my final destiny, but first of all there's still a lot of work to do.
Ahead Only.

30 AUGUSTUS 1999 FRÄULEIN HERZOG