28 augustus 1999. Betreft: THE PRESIDENT. Kenmerk: JH/LH990828.2. Dear Elizabeth, Den Duckenborch, zaterdag 28 augustus 1999. Brief 1 heb ik rond half vijf op de bus gedaan. Voordien heb ik nog even omtrent de thematiek gesproken met een jongedame van Albert Heijn alhier. Ik heb haar laten zien wie mijn partner was tot 31 augustus 1997. Hierop vroeg zij mij of iemand het van haar heeft overgenomen. Deze vraag heb ik bevestigend beantwoord. Vandaar dat ik thans verderga met mijn uittreksel van Het Boek. In hoofdstuk zeven komt het verhaal over onze nieuwe president voornamelijk aan de orde.

7. (verwijderd i.v.m. copyright Blake Publising). Tot zover voor vandaag. Morgen volgt het eind van het verhaal.

Zondag 29 augustus 1999

Twee jaar geleden om deze tijd schreef ik Diana:

"You are in a very difficult position, especially regarding your contact with Mr Al Fayed. You are in debt with him and can be blackmailed again. So it is a very good advice to pay him back. It would be very undesirable for the European Union if the Chairman of Harrods would get a British citizenship by abusing You, My Lady, as the Mother of King William".

Het is dus ook twee jaar geleden dat ik de heer Al Fayed per fax een zakelijk voorstel heb doen toekomen terzake. Mijn hierboven vetgedrukte bericht heeft haar niet meer bereikt. Zij moet zich hier wel van bewust zijn geweest. Haar astroloog had hetzelfde voorspeld. Ik ga verder met hoofdstuk 7.

Opmerkingen:

(1) Deze woorden zijn mij uit het hart gegerepen. Ik had er dan ook geen enkele moeite mee dat de dader ook op het graf ligt. Hij kon zijn handen niet thuis houden. Een schande. Vandaag zijn er wederom foto's verschenen van Diana zonder dat ik hierin ben gekend. Een door mij opgenomen telefoontje van drie seconden door een medewerkster van de Telegraaf wil nog niet zeggen dat ik goedkeuring geef aan de publikatie van een foto van mijn overleden partner. Dit is uitsluitend mogelijk wanneer daar op contractbasis een overeengekomen vergoeding tegenover staat, zowel ten behoeve van onze holding als voor de stichting. President Charles Spencer kan thans het voortouw nemen om dat duidelijk te maken.
(2) Het is daarom verstandig als hij ook eens in
Sergeants Inn gaat praten. In Fleet Street. Diana beschikte over het adres. Ik heb haar alle gegevens toegezonden.
(3)
Victoria had al lang een ander. Als dat proces eenmaal op gang is gekomen moet je van goede huize komen om dat nog tegen te gaan.
(4) Ik sta de heer Al Fayed uitsluitend toe die ring uit de kluis te halen wanneer hij kan aantonen dat er met
"Tell Me Yes" werd aangeduid "Tell Me Yes to your participation in the Family Company Van der Heyden/Spencer" ofwel Instituto Cervantes Holding Limited. Wellicht kunnen de betreffende brieven daar uitsluitsel over geven.
(5) Het lijkt mij goed dat de heer
Jay deze zaak verder afwikkelt met zijn Haagse collega Rosemary Spencer alvorens ik met Dame Rosemary hieromtrent verder van gedachten wissel. Die zaak eerst onder controle brengen dus. Ik zou het overigens zeer op prijs stellen mevrouw Rosemary Spencer ook op ons feest te mogen begroeten.
(6) Dat lijkt mij eveneens. Ingeval ik het juist heb dat de Mercedes in aanraking is gekomen met de
Citroën AX kenteken MA 9850 AZ kan dat nimmer een aanslag tot doel hebben gehad.
Ik zou er immers niet mee gediend zijn mijn partner te verliezen. Dat wordt zelfs bevestigd door baronesse Thatcher. Alhoewel ik mij afvraag waar zij de informatie vandaan heeft.
(7)
Citroën AX.
(8) Ik dank hiermede de Prince of Wales dat hij terzake mijn honneurs heeft waargenomen nadat ik van de
Britse ambassadeur het advies had gekregen in Nederland te blijven.
(9) Dat geldt eveneens voor
Sir Robert Fellowes. Ik was er niet van op de hoogte dat hij familie was van de Duchess of York.
(10) Laten we dus hopen dat dit ook niet meer gebeurt en al mijn koninklijke vrienden hun handen ineen slaan om dit soort kidnappings op Europese bodem (at least) te voorkomen
as from now, zoals ik op 24 augustus 1997 naar de Baak heb gefaxt: When William and Mary went together. They saved Britain and Holland from bad weather. As from today in the future. In our countries will not be a malicious creature. When Diana and John get together. P.S. Red colours very well in the heather. Zij hebben Mij liever Daar. Dan een Egyptenaar (Can not be translated.)
11. Het doet mij derhalve deugd dat ik niet voor N.I.E.T.S. een bezoek heb gebracht aan BLENHEIM PALACE op
7 augustus 1996.
12.
Colonel Ross van zijn office heeft mij op 21 april 1997 in Kensington laten weten "that it was not possible to see the Changing of the Guards from the inside of BUCKINGHAM PALACE on 22 April because that was only for children and disabled people."

Het zou een hoop ellende hebben voorkomen als ik wél zou zijn toegelaten.
(13) Showing her my letters!
(14) I consider this - although a mistake - as a personal responsibility of the Queen. She was probably not well informed at the time. Not being fully aware that
Diana had been kidnapped.
(15) Tasteless!
(16)
"She doesn't live here anymore, Sir!" "But She's got Her office here!" "No Sir, she hasn't got her office here anymore, Sir!"
(17) So, who received my letters?
(18) Ik ben benieuwd of de term
'deer-stalking' afkomstig is van The Old White Hart in Henley.
(19) Dat doet mij deugd.
(20) Deze tragedie had voorkomen kunnen worden als mijn instructies voor honderd procent zouden zijn uitgevoerd. Dat geldt met name ten aanzien van Sergeant David Sharp. Ik ben zeer duidelijk geweest en hij beschikte over al mijn brieven tot aan
23 april 1997. Mijn bevoegdheden en verantwoordelijkheden terzake waren daar ook al bekend vanaf 18 januari 1997.
(21) Het ligt voor de hand dat de koninklijke familie zich eerst diende te bezinnen over de implicaties van mijn brief, die zij kort daarvoor ontvangen moet hebben. Dat zal op zich al een shock voor de familie hebben betekend. De hele wereld was immers op het verkeerde denkspoor gezet door de roddelpers en de heer Al Fayed. Zo ook - wellicht - de koninklijke familie. Zelfs Prins Charles had
Diana kort daarvoor nog een bericht doen toekomen dat hij instemde met een huwelijk tussen haar en de heer Al Fayed, terwijl er van haar kant absoluut geen sprake was van dat voornemen.
(22) Die conclusie is dus volstrekt onjuist. De werkelijke verantwoordelijke woont in
Oxted, Surrey.
(23) Ik had een oplossing voor dat probleem voor ogen. Dat is thans in grote lijnen geschied.
(24) I do! See my First State of the Union of 19 September 1996. Personnel of the
Royal Garden Hotel on 26 December 1997: "Are you a member of the Royal Family?" Antwoord: "I should have been".
(25) In die tijd - kort nadat
Diana Nijmegen incognito had bezocht - zond ik William en Harry in het kader van de vraag How to build the bridge and how to become the partner een kaart van de Waalbrug bij Nijmegen met VUURWERK (er zijn maar weinig Engelsen die die brug niet kennen). Op de achterkant had ik met paarse inkt geschreven From Uncle John. Na mijn bezoek aan Windsor en Eton op dinsdag 19 augustus 1999 nam ik plaats aan de bar in Holiday Inn. Een barmeisje vroeg mij "Where have you been today?" "I've been to ETON COLLEGE. I have some friends up there". "Yes, I know" zei ze, "Prince William. I know him from the Pizzahut in Windsor".
(26) Ik zie
William dus ook graag terug op ons feest. De eerste en laatste keer dat ik hem vermoedelijk heb gezien was op 23 april 1997 14.00 uur rond ETON COLLEGE, "returning to his Manor".

Zijn veiligheid is steeds mijn first concern geweest, naast dat van zijn moeder. Hij heeft helaas nog geen kennis met mij kunnen maken "because the education of Prince William was a private and confidential matter between ETON COLLEGE and Prince William's parents" volgens zijn headmaster Lewis. (27) Op zondag 20 april 1997 kreeg ik in Westminster Abbey (om 15.00 uur) de eerste stoel op de eerste rij toegewezen. Men zong Glorious things of thee are spoken van Franz Joseph Haydn (1732-1809) De voorganger was Reverend Dr Anthony Harvey. (28) "That was the first time that I kneeled before a king and perhaps the last time!" had ik Diana nog geschreven op woensdag 20 augustus 1997 na mijn tweede bezoek aan HAMPTON COURT PALACE.

(29) Op 18 januari 1997 had de heer John Holden, chief Executive van Companies House te Cardiff mij nog geschreven:

"I have recently been informed about your appointment as a company director. I am writing to you as part of a continuing programme to ensure that all new directors are fully aware of their responsibilities under the Companies Act and related legislation. I would like to congratulate you on your new appointment. Company directors fulfil a vital role in business and I would like to wish you and your company every success in the future."

Het document is volgens poststempel op 28-1-1997 verzonden in een enveloppe met het opschrift "On Her Majesty's Service" met code N. C30 3 3000636 - 626 - 655.

(30) Dat is te veel eer voor "a simple soul from The Netherlands".

29 AUGUSTUS 1999 THE DAY MY PARTNER DIED