14 augustus 1999. Betreft: HFL. 111.133,60 Kenmerk: JH/LH990814. Dear Elizabeth, Nijmegen, zaterdag 14 augustus 1999. Liefde is... ...het weer goed maken. Zodra ik bovenvermeld bedrag heb ontvangen maak ik alles weer goed. In de brief van gisteren was er immers een klein foutje geslopen. De zin: "Zodra dit bedrag ad Hfl. 111.13,60 op mijn postbankrekening 6330185 is bijgeschreven zal ik weer mogelijkheden te over hebben om mij voor een aantal Baaktrainingen in te schrijven. Uiteraard als voorschot ten behoeve van de holding", moet immers luiden: "Zodra dit bedrag ad Hfl. 111.133,60 op mijn postbankrekening 6330185 is bijgeschreven zal ik weer mogelijkheden te over hebben om mij voor een aantal Baaktrainingen in te schrijven. Uiteraard als voorschot ten behoeve van de holding." Het overzicht luidt alsvolgt:

Gemiddelde kosten per dag: Fl.26,95
Holding 1998: Fl.6.357,05

Holding 1999: Fl.14.808,31
Totaal Holding: Fl.21.165,36
SCB: Fl.89.968,24
Totaal Generaal: Fl.111.133,60

Dit staat uiteraard geheel los van de bijdragen die ik nog uit Engeland verwacht. Zo lees ik vandaag in het Journaal Ambassadeur bij skûtsjes. Daar is voor jou waarschijnlijk ook weer een leuke taak weggelegd. De schipper van de M/S Grou heeft ons zondagmiddag veel over het skûtsjesilen verteld. Grouw lag op dat moment nog op kop. Jammer dat Leeuwarden alsnog heeft gewonnen. Maar wel te begrijpen. Ik verwacht van mevrouw Rosemary Spencer overigens ook nog een reactie op mijn Letters aan haar - al of niet verre - familielid. Van Herman ontving ik vandaag een leuke attentie in bijgevoegde enveloppe. Daarom heb ik hem als blijk van erkentelijkheid bovenvermeld artikel in de brievenbus gedeponeerd met een kopie van het stuk 'Candle in the Wind d.d. 16 september 1997 met de bijlagen van 13-11-1996 uit Leeuwarden en kopie van het faxbericht van de Britse ambassade d.d. maandag 15 september 1997, 14.22 en de tekst:

"Mr John Van der Heyden, Instituto Cervantes. Neude 30C. 35212AG Utrecht. 15 September 1997. Dear Mr. van der Heyden. Thank you for your recent corrrespondence addressed to the Ambassador. The Ambassador has asked me to let you know that there is a memorial service for Princess Diana at the Kloosterkerk, Lange Voorhout at 1800 on Wednesday 17 September. Invitations are not being sent out as it is open to those who would like to attend. The Ambassador regrets that she is not available at present for a meeting with you due to her very busy schedule but has read your various letters with interest. Yours sincerely, Ruth Coward."

Ik mag aannemen dat mevrouw Spencer al mijn brieven nu wel heeft gelezen. Het zal dus een goede zaak zijn als zij eveneens acte de présence kan geven op 28 september. De fles wisky kan zij echter het beste voor de eeuwwende bewaren in Schotland. Ik lees vandaag in de Telegraaf Vertrouwen in rechtspraak nadert nulpunt. Dat was mij al in 1988 overkomen na de aanval op mijn privéleven door de advocaten van een op de heer Pinochet gelijkend individu. Ik heb zoëven van de Spaanse televisie vernomen dat men overweegt de heer Pinochet niet aan Spanje uit te leveren om gezondheidsredenen. De Spaanse rechterlijke macht maakt zich daarbij echter zorgen over hun onafhankelijkheid, zodra aan de uitspraak van de Britse rechter zou worden getornd. Ik zie ook het artikel Onderwereld eet graag kogelbiefstuk. Dat heb ik in de VEENENDAALSE sauna ook eens besteld. Daar wil ik het echter wel bij houden. Kort erna ben ik op gerookte zalm overgeschakeld. In dat verband zag ik gisteren na half acht ook nog een oude bekende op het journaal van RTL4. Er dient dus nog heel wat te worden opgevoed. Ik ben benieuwd of Loek Hermans zich daarvan ten volle bewust is. Alvorens wij samen die reis maken naar Oom Piet in Zuid-Afrika lijkt het mij zinnig dat ITS REIZEN uit Bolsward haar bussen oranje schildert.

Ik ben vorige week ook langs het crematorium van Goutum gefietst, even voor Warga/Wergea. Het Stadhouderlijk Hof heeft de kleur van de enveloppe van mijn bedrijf inmiddels ook overgenomen, zoals te zien op het visiteklaartje van Marco ten Hoor. Ik heb er dus ook geen bezwaar tegen als Het Stadhouderlijk Hof eveneens mijn paars in haar drukwerk opneemt. Dat zal de Minister-President - wellicht - eveneens op prijs stellen. In Friesland staat immers wél een goed functionerende rechtbank aan het Hofplein. Je kunt niet zomaar mensen het leven ontnemen. Dat heb ik in Spanje al eerder duidelijk gemaakt. Daarom ontvang je aangehecht ook nog een foto van de trainer van de club waar op 1 juli 1998 de victorie weer had moeten beginnen. Ik kan goed begrijpen dat hij ermee is gestopt. Ik fietste zoëven ook langs het kantoor van Randstad met de wervende kreet Werken voor NEC. "Weer trekken wij ten strijde dus" en niet alleen voor rood, zwart en groen. Ik heb mijn brief aan jou en Harry gisteren dus niet voor N.I.E.T.S. verzonden. Hartelijke groet. Bijlage: "Van Herman aan John L. Van der Heyden". P.S. Heb je al een leuke bruidsjurk gevonden? Ik weet er nog wel één. Maat 38.

16 AUGUSTUS 1999 DECLARITIS