15 juli 1999. Betreft: PROBLEMS Kenmerk: JH/LH990715.1. Dear Elizabeth, Nijmegen, donderdag 15 juli 1999. 15.50 Een ander probleem is de huisartsenproblematiek hier in Nijmegen. Voor de goede orde neem ik in deze brief ook de teksten op van de brieven die ik aan mijn voormalige huisarts Ed Nijsten heb gezonden in de tijd dat ik op de Wellenkamp woonachtig was: VERTROUWENSRELATIE, UITNODIGING, ONDERSTEUNING, SPAANSE PEPERS. Dit naar aanleiding van het reclamebord dat bij ons op de hoek van de straat was geplaatst met de boodschap Voor Spaanse pepers hoeft u niet naar Spanje. TELEGRAAFCOLUMNS, HARTBEWAKING, JAMES BOND, BELEID, ZIEKENFONDS, DESINTOXICATIE, BENOEMING. Thans blijkt dat de heer Nijsten hier niet meer als huisarts werkzaam is. Zijn praktijk is klaarblijkelijk waargenomen door een zekere heer Hendriks, die ik abusievelijk "Gerritsen" heb genoemd, waarvoor mijn verontschuldigingen. Deze naam was mij als zodanig gemeld. Ik neem aan dat zijn collega Van Gaal van het huisartsencentrum 'Meijhorst' inmiddels een oproep van het Medisch Tuchtcollege heeft ontvangen in verband met het stellen van de onjuiste diagnose in mei 1993: "Nu heb ik een patient, die heeft last van achtervolgingswanen en hallucinaties" (!!!!!!)" Klaarblijkelijk worden de dossiers van de patienten bij dat 'bedrijf' onvolledig bestudeerd. Ik heb ook vastgesteld dat mijn WAO-uitkering niet op mijn postbankrekening is overgemaakt. Ingeval de heer Nanlohy mijn instructies heeft uitgevoerd is het verschuldigde bedrag op mijn Spaanse bankrekening overgemaakt. Ik denk dat ik daarom na 21 juli toch nog even naar Spanje moet om daar nog enkele zaken te regelen en de administratie bij te werken. Voorts heeft de foto van het gevallen paard van Parijs nog mijn aandacht. De onderstaande tekst luidt alsvolgt: "Tijdens de jaarlijkse militaire parade op de Champs Elysées maakt een paard een uitglijder, zijn berijder, een lid van de Franse Republikeinse Garde met zich meeslepend. Het militaire machtsvertoon op Bastille Dag trok gisteren tienduizenden bezoekers. Onder hen bevond zich ook de Marokkaanse koning Hassan, die eregast was tijdens de viering van 'quatorze juilliet' (moet zijn: 'juillet', JH), de Franse nationale feestdag. Hassan zag 500 leden van zijn Koninklijke Garde de Franse pracht en praal leiden." Jij zult - als deskundige op het gebied van paardendressuur - uiteraard weten dat een koninklijk paard zich niet graag door een republikein laat berijden. Zo'n beest heeft direct in de gaten wie er op zijn rug zit. Nochtans is het een positieve ontwikkeling dat Chirac deze keer een monarch op de tribune heeft laten plaatsnemen. Dat pleit ervoor dat ik in de toekomst in principe mijn bereidheid zou kunnen gaan tonen om een tunnel tussen Marokko en het Spaanse vasteland toe te staan. Echter niet als 'pipeline' voor hasj. Drie weken nadat die plannen - mijns inziens - ten gevolge van mijn bericht aan de Minister van Binnenlandse Zaken zijn afgeblazen, heeft de heer Hassan zo'n kleine dertig hasjbaronnen laten arresteren, waarmee hij een positief signaal heeft afgegeven. Zodra hij die operatie volledig heeft afgerond ben ik bereid een keer met Rachid een reisje naar Rabat te maken, maar voorlopig houd ik het even bij Arnhem en mijn 'propiedad' in Spanje. Muy bienvenida! Bijlage: 'REGISTRO DE LA PROPIEDAD No 3 DE MALAGA' d.d. 9 juni 1999.

16 JULI 1999 HERTZ EN HET GESPREK MET IR. P. HUPKENS TE VLISSINGEN OP 21 JUNI 1995